logo

Database:
COLBIB
Search:
WETTELIJKE BESLUITEN []
References found:
1992   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 133
go to page                         


1 / 1992
select
print


Control Number121412
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 23 November 1912, waarbij wordt afgekondigd de wet van den 29sten Juni 1912 (Staatsblad No. 209), houdende voorziening in het kastekort van den Surinaamschen dienst in Nederland gedurende de jaren 1912 en 1913.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 95
Subjects (Dut.)KASTEKORT; SURINAAMSCHE COMPTABILITEITSWET,; SURINAAMSCHE DIENST; KREDIETEN; SCHATKIST; WETTELIJKE BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CASH SHORTAGE; SURINAME ACCOUNTING LAW; SURINAMESE SERVICE; CREDITS; TREASURY; LAWS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 1992
select
print


Control Number121410
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 23 November 1212, tot verhooging van de voorlopig vastgestelde koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1913 (G.B. 1912 No. 45).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 94
Subjects (Dut.)HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; DIENSTJAAR; UITGAVEN; VERRICHTINGEN; CONCESSIONNARISSEN; DOMEINBOSSCHEN; GOEDKEURING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)HOUSEHOLD BUDGET; YEAR OF SERVICE; EXPENSES; TRANSACTION; CONCESSIONNAIRES; DOMAIN FORESTS; ENDORSEMENT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 1992
select
print


Control Number121408
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 November 1912, tot nadere wijziging van art. 5 van het besluit van 9 Januari 1906 ( G.B. No. 6), tot uitvoering van het kiesreglement.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 93
Subjects (Dut.)KIESREGLEMENT; WIJZIGINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)ELECTION RULES; CHANGE; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 1992
select
print


Control Number121403
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 November 1912 tot regeling van het bedrag en de invordering van het schoolgeld op de Gouvernementsschool te Nieuw Nickerie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 92
Subjects (Dut.)BEDRAG; INVORDERING; SCHOOLGELD; GOUVERNEMENTSSCHOOL; ONDERWIJS; LEERLINGEN; LESSEN; VRIJSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMOUNT; PERCEPTION; FEE; GOVERNMENT SCHOOL; EDUCATION; PUPILS; CLASSES; ENGLISH LANGUAGE; DISPENSATION; LEGAL DECISIONS
5 / 1992
select
print


Control Number121401
LibraryCentral library
SignatureN SDU 347.77 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSdu wettenverzameling intellectuele eigendom
Author(s)Geerts, P.G.F.A. (editor); Kooij, P.A.C.E. van der (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2021
EditionTweeentwintigste druk
Description 1532 pagina's
SeriesSdu wettenverzamelingen
ISBN9789012406581
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT; RECHTSBESCHERMING; ONDERNEMINGSRECHT; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)INTELLECTUAL PROPERTY; LEGAL PROTECTION; COMMERCIAL LAW; TREATIES; LEGISLATION
6 / 1992
select
print


Control Number121399
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 November 1912 No. 5725, houdende bekendmaking van de bekrachtiging door Luxemburg van de ter Tweede Vredesconferentie geteekende verdragen en verklaring.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 91
Subjects (Dut.)VREDESCONFERENTIE; VERDRAGEN; VERKLARING; DAGTEEKENING; AANTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PEACE CONFERENCE; ENDURE; STATEMENT; DATE DRAWING; NOTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 1992
select
print


Control Number121398
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 21 Augustus 1912, tot wijziging van de verordening van 12 October 1898 (G.B. No. 49) tot afschaffing van de rechten voor jachtvergunningen, visschersvergunningen en rondventersvergunningen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 90
Subjects (Dut.)AFSCHAFFING; RECHTEN; JACHTVERGUNNINGEN; VISSCHERSVERGUNNINGEN; RONDVENTERSVERGUNNINGEN; VERKOOPPLAATS; BOUWMATERIALEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)ABOLISHMENT; RIGHTS; HUNTINGS PERMITS; FISHING LICENSES; HAWKER PERMITS; PLACE OF SALE; CONSTRUCTION MATERIALS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 1992
select
print


Control Number121397
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 4 November 1912, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr.P. Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 89
Subjects (Dut.)BELEID; KENNIS; REIS; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)POLICY; KNOWLEDGE; TRAVEL; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 1992
select
print


Control Number121396
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 28 October 1912 No. 5386, tot wijziging van de dagen en uren, waarop het kantoor van den Kolonialen Ontvanger en Betaalmeester voor het publiek is opengesteld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 88
Subjects (Dut.)DAGEN; UREN; LANDSKANTOREN; PERCEPTIEN; BETALINGEN; BETAALMEESTER; MAAND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)SUMMON; HOURS; COUNTRY OFFICES; PERCEPTIONS; PAYMENTS; PAYMASTER; MONTH; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 1992
select
print


Control Number121395
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 21 October 1912, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1912 No. 57 ( Staatsblad No. 284), houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken in de Kolonien en de Hulpbureau voor den Industrieelen Eigendom.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 17 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 87
Subjects (Dut.)FABRIEKSMERKEN; HANDELSMERKEN; HULPBUREAU; INDUSTRIEELEN EIGENDOM; LANDBOUW; NIJVERHEID; HANDEL; MERKENWET; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)FACTORY BRANDS; TRADE MARKS; HELPDESK; INDUSTRIAL PROPERTY; AGRICULTURE; INDUSTRY; TRADE; TRADEMARK LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 1992
select
print


Control Number121394
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 7 October 1912 tot wijziging van het Besluit van 26 Mei 1902 (G.B. No. 13), ter uitvoering van artikel 2 laatste lid, van de verordening van 26 Mei 1902 (G.B. No. 11) tot nadere wijziging van de tariefverordening.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 86
Subjects (Dut.)TARIEFVERORDENING; INVOERRECHTEN; VASTSTELLING; FORMALITEITEN; ZEKERHEIDSTELLING; AANGIFTE; GOEDEREN; WAARDE; FABRIEK; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)TARIFF REGULATION; IMPORT DUTIES; ESTABLISHMENT; FORMALITIES; WARRANTY; STATEMENT; EFFECTS; WORTH; FACTORY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 1992
select
print


Control Number121393
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 7 October 1912 tot wijziging van het besluit van 26 Mei 1902 (G.B. No. 12), ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de verordening van 26 Mei 1902 (G.B. No. 11) tot nadere wijziging van de tariefverordening.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 85
Subjects (Dut.)TARIEFVERORDENING; INVOERRECHTEN; VASTSTELLING; FORMALITEITEN; ZEKERHEIDSTELLING; AANGIFTE; GOEDEREN; WAARDE; FABRIEK; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)TARIFF REGULATION; IMPORT DUTIES; ESTABLISHMENT; FORMALITIES; WARRANTY; STATEMENT; EFFECTS; WORTH; FACTORY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 1992
select
print


Control Number121392
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 October 1912 No. 5059, houdende nadere wijziging van het ,, Reglement op den postdienst in de Kolonie Suriname
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 84
Subjects (Dut.)REGLEMENT; POSTDIENST; VOORSCHRIFT; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REGULATION; POSTAL SERVICE; TRANSCRIPT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 1992
select
print


Control Number121391
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 7 October 1912, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr.P. Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 83
Subjects (Dut.)BELEID; KENNIS; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)POLICY; KNOWLEDGE; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 1992
select
print


Control Number121390
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Februari 1913 No. 850, houdende wijziging van de bij resolutie van 8 September 1910 No. 15 (G.B. No. 59) vastgestelde voorwaarden van aanstelling van en van eene instructie voor buitengewone agenten van politie en eenige andere met hunne dienst in verband staande bepalingen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description Gouvernementsblad van de kolonie Suriname : 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 8
Subjects (Dut.)MISDRIJVEN; INSTRUCTIES; BUITENGEWONE AGENTEN VAN POLITIE; OPSPORINGEN; OPENBARE VEILIGHEID; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INSTRUCTION; POLICE OFFICERS; PUBLIC ORDERS; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 133
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics