logo

Database:
COLBIB
Search:
PENSIOENEN []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 4
go to page            


1 / 54
select
print


Control Number122074
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Augustus 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 2den Juni 1919 No. 70, (Staatsblad No. 272) tot wijziging van het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor eens aan de Europeesche- en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; RETIREMENT; BENEFITS; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; ingestion; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 54
select
print


Control Number122058
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 5 Juli 1919 No. 2227, houdende toepasselijkverklaring van de bij resolutie van 30 November 1918 No. 3939 (G.B. no. 98) vastgestelde regeling betreffende een duurtebijslag op pensioenen over het 2e halfjaar 1918, op in Suriname woonachtige personen die pensioen of onderstand genieten ten laste van de begrooting van Nederlandsch-Indie of uit Indische weduwen- en weezenfondsen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 42
Subjects (Dut.)TOEPASSELIJKVERKLARING; VASTGESTELDE REGELING; DUURTEBIJSLAG; PENSIOENEN; WEDUWENFONDSEN; WEEZENFONDSEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPLICABLE STATEMENT; ADOPTED REGULATION; DURATION ALLOWANCE; PENSIONS; WIDOW FUNDS; ORPHAN FUNDS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 54
select
print


Control Number122040
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 17 maart 1919 No. 1010, bevelende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van de regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien, van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week- en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 24
Subjects (Dut.)REGELING; GELDENDEN TEKST; BETAALBAARSTELLING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; AFSCHRIFT; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; ALGEMEENE BEPALINGEN; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available4 / 54
select
print


Control Number121971
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 December 1917 No. 4244, houdende wijziging en aanvulling van de regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week- en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 102
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGELING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; BETALING; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; ONTHEFFING; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATION; PAYMENT; TREATS; LEAVE TREATMENTS; REDUNDANCY FEES; ALLOWANCES; RETIREMENT; UNDERSTANDINGS; SUBSCRIPTIONS; SUBSIDIATE; HOUSE RENTAL FEES; PAYMENT; MONTHLY WAGES; WEEKLY WAGES; DAY WAGES; DISPENSATION; TRANSITIONAL PROVISIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 54
select
print


Control Number121720
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 Maart 1916 No. 1300, houdende vaststelling van eene regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien, van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuur vergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week-, en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; AFSCHRIFT; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; PAYMENT; PAY; LEAVE CONTRACTS; HALF PAY; ALLOWANCES; RETIREMENT; BENEFITS; SUBSCRIPTION; SUBSIDIZE; HOUSE RENT PAYMENT; MONTHLY WAGES; WEEKLY WAGES; DAILY WAGES; COPY; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 54
select
print


Control Number121599
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 29 October 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 20 Mei 1914 No. 45 (Staatsblad No. 214), houdende wijziging van het reglement vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 17 Februari 1905, No. 8, op het verleenen van pensioenen en van onderstanden voor eens aan de Europeesche en met dezen gelijk gestelde militairen beneden den rang van onder-luitenant van het Nederlandsch-Indische leger, laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 1 Juli 1913 No. 105.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 67
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; VASTSTELLING; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULES; RETIREMENT; DETERMINATION; REPORT; EXECUTION; COPY; GOVERNMENT GAZETTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 54
select
print


Control Number121531
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Juni 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 5 December 1913 No. 39, houdende intrekking van de bepalingen betreffende de van de Indische militaire pensioenen, gagementen en onderstanden bij cumulatie met burgelijke inkomsten te heffen kortingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 26
Subjects (Dut.)INTREKKING; BEPALINGEN; PENSIOENEN; GAGEMENTEN; CUMULATIE; BURGELIJKE INKOMSTEN; RAPPORT; REGLEMENT; AFSCHRIFT; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)WITHDRAWAL; PROVISIONS; PENSIONS; WAGES; ACUMULATION; CIVIL INCOME; REPORT; RULES; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 54
select
print


Control Number121331
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 24 Juni 1912 No. 3138, tot aanvulling van de bepalingen betreffende het verleenen van voorschotten op traktementen-, verlofs- en non-activiteitstraktementen, daaronder begrepen wachtgelden, pensioenen en andere vaste uitkeeringen, zoomede op declaratien wegens reis- en verblijfskosten (G.B. 1910 No. 95).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 61
Subjects (Dut.)VOORSCHOTTEN; TRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; PENSIOENEN; UITKEERINGEN; DECLARATIEN; REISKOSTEN; VERBLIJFKOSTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; NON-ACTIVITEITSTRAKTEMENTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ADVANCES; SALARIES; REDUNDANCY PAY; RETIREMENT; BENEFITS; DECLARATIONS; TRAVEL EXPENSES; SUBSISTENCE EXPENSES; LEAVE BENEFITS; NON-ACTIVITY CONTRACTS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 54
select
print


Control Number121210
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 20 September 1911, tot nadere wijziging en aanvulling van de ordening van 7 April 1888 (G.B. No. 23) tot regeling van de pensioenen uit de koloniale kas te kwijten, gelijk zij luidt na de daarin bij de verordeningen van 6 Maart 1896 (G.B. No. 18), 12 October 1898 (G.B. 1899 No. 1), 2 October 1902 (G.B. No. 31), 13 Mei 1904 (G.B. No. 34), 10 Juli 1909 (G.B. No. 82) en 30 December 1910 (G.B. No. 96) aangebrachte wijzigingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 33
Subjects (Dut.)PENSIOENEN; VERORDENINGEN; KWIJTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available10 / 54
select
print


Control Number120942
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 December 1910 No. 36, houdende bepalingen betreffende het verleenen van voorschotten op traktementen- verlofs- en non- activiteits traktementen daaronder begrepen wachtgelden, pensioenen en andere vaste uitkeringen, zoomede op declaratien wegens reis- en verblijfkosten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1910
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 95
Subjects (Dut.)PENSIOENEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 54
select
print


Control Number120674
LibraryCentral library
SignatureCOM 347.6
TitleCompendium Echtscheiding
Author(s)Baard, C.B. (editor); Coenraad, L.M. (editor); Staats, G.M.C.M....[et al.] (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2018
Description 527 pagina's
ISBN9789012402064
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)ECHTSCHEIDINGSRECHT; HUWELIJKSVERMOGENSRECHT; NEVENVOORZIENINGEN; MINDERJARIGEN; ALIMENTATIE; MATERIALE POSITIE; SAMENWERKINGSVORMEN; PARTNERSCHAP; ONTHOUDSVERPLICHTINGEN; ONTBONDEN HUWELIJKSGEMEENSCHAP; CONTRACTUELE VERDELING; LEVENSVERZEKERINGEN; PENSIOENEN; HUWELIJKSVOORWAARDEN; PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN; ERFRECHTELIJKE VOORZIENINGEN
Subjects (Eng.)DIVORCE LAW; MATRIMONIAL PROPERTY LAW; JUVENILES; PARTNERSHIP; LIFE INSURANCES; PRENUPTIAL AGREEMENT

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000684SRUvSCBLCOM 347.6
12 / 54
select
print


Control Number120475
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleMemorandum ter verbetering van de positie van gepensioeneerde ambtenaren en met hen gelijkgestelden
Main authorRusland, Harold
Author(s)Rudge, E.P....[et al] (editor)
InSurinaams Juristen Blad nr. 1, , 2021, Paramaribo, Surinaamse Juristen Vereniging
Description pp. 113-115
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; LANDSDIENAREN; PENSIOENEN; PENSIOENFONDSEN; OVERHEIDSADMINISTRATIE; FINANCIELE INHOUDINGEN; BELEGGINGEN; GEPENSIOENEERDEN; BEDRIJFSLEVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)RETIREMENT PENSIONS; CIVIL SERVANTS; PENSION FUNDS; GOVERMENT ADMINISTRATION; INVESTMENT; BUSINESS
13 / 54
select
print


Control Number119493
LibraryCentral library
SignatureABD 351.84
TitleSociaal info : januari 2018
Author(s)Abdoelbasier, Nisa...[etc.]
PublisherDen Haag : Sdu, 2018
Description 379 pagina's
ISBN9789012401791
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT; VERZEKERINGSRECHT; SOCIALE VERZEKERINGEN; SOCIAAL RECHT; ARBEIDSRECHT; BELASTINGEN; HEFFINGSOORTEN; ZORGSECTOR; JEUGDWET; ARBEIDSMARKT; PENSIOENEN; SOCIALE BIJSTAND
Subjects (Eng.)SOCIAL SECURITY; INSURANCE; LABOUR LAW; TAXATION; RIGHTS OF THE CHILD; SOCIAL WELFARE; LEGISLATION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000375SRUvSCBLABD 351.84
14 / 54
select
print


Control Number119486
LibraryCentral library
SignatureVER 35.08
TitleARAR-tabellen 2017 : juli-december
Main authorVerhoef, J.
PublisherDen Haag : Sdu, 2017
Description 368 pagina's
ISBN9789012400633
NotesEditie 2017. - Met reg.
Subjects (Dut.)AMBTENARENRECHT; ARBEIDSRECHT; ARBEIDSVOORWAARDEN; AMBTENARIJ; VERGOEDINGEN; BEZOLDIGINGEN; ARBEIDSTIJD; ZIEKENKOSTENVERZEKERING; UITKERINGEN; PENSIOENEN
Subjects (Eng.)CIVIL LAW; LABOUR LAW; LABOUR CONTRACTS; LEGISLATION; HEALTH INSURANCE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000213SRUvSCBLVER 35.08
15 / 54
select
print


Control Number118150
LibraryCentral library
SignatureSOC 351.84
TitleSociaal info : juli 2017
Author(s)Abdoelbasier, Nisa; Geerling, Ray; Kamps, Tinus...[et al.]
Publisher[Den Haag] : Sdu, 2017
Description 368 pagina's
ISBN9789463500357
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT; SOCIALE VERZEKERING; SOCIAAL RECHT; ARBEIDSRECHT; WET WERK EN ZEKERHEID; BELASTINGEN; HEFFINGSOORTEN; ZORGSECTOR; JEUGDWET; ARBEIDSMARKT; PENSIOENEN; SOCIALE BIJSTAND
Subjects (Eng.)SOCIAL SECURITY; LABOUR LAW; TAXATION; RIGHTS OF THE CHILD; SOCIAL WELFARE; LEGISLATION

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201800000340SRUvSCBLSOC 351.84
201800000341SRUvSCBLSOC 351.84
page 1 of 4
go to page            

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics