logo

Database:
COLBIB
Search:
RETIREMENT []
References found:
Showing:
1 .. 14   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 14
select
print


Control Number122074
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Augustus 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 2den Juni 1919 No. 70, (Staatsblad No. 272) tot wijziging van het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor eens aan de Europeesche- en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; RETIREMENT; BENEFITS; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; ingestion; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 14
select
print


Control Number122047
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Mei 1919, waarbij wordt afgekondigd het koninklijk besluit van 25 Februari 1919 No. 23 (Nederlandsch Staatsblad No. 51) tot vaststelling van bepalingen tot regeling van het gelijktijdig genot van militair traktement of soldij en gagement of pensioen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; TRAKTEMENT; GAGEMENT; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; REGLEMENT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; CLAUSE; PAY; RETIREMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; RULE; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 14
select
print


Control Number121971
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 December 1917 No. 4244, houdende wijziging en aanvulling van de regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week- en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 102
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGELING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; BETALING; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; ONTHEFFING; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATION; PAYMENT; TREATS; LEAVE TREATMENTS; REDUNDANCY FEES; ALLOWANCES; RETIREMENT; UNDERSTANDINGS; SUBSCRIPTIONS; SUBSIDIATE; HOUSE RENTAL FEES; PAYMENT; MONTHLY WAGES; WEEKLY WAGES; DAY WAGES; DISPENSATION; TRANSITIONAL PROVISIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 14
select
print


Control Number121720
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 Maart 1916 No. 1300, houdende vaststelling van eene regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien, van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuur vergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week-, en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; AFSCHRIFT; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; PAYMENT; PAY; LEAVE CONTRACTS; HALF PAY; ALLOWANCES; RETIREMENT; BENEFITS; SUBSCRIPTION; SUBSIDIZE; HOUSE RENT PAYMENT; MONTHLY WAGES; WEEKLY WAGES; DAILY WAGES; COPY; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 14
select
print


Control Number121599
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 29 October 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 20 Mei 1914 No. 45 (Staatsblad No. 214), houdende wijziging van het reglement vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 17 Februari 1905, No. 8, op het verleenen van pensioenen en van onderstanden voor eens aan de Europeesche en met dezen gelijk gestelde militairen beneden den rang van onder-luitenant van het Nederlandsch-Indische leger, laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 1 Juli 1913 No. 105.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 67
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; VASTSTELLING; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULES; RETIREMENT; DETERMINATION; REPORT; EXECUTION; COPY; GOVERNMENT GAZETTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 14
select
print


Control Number121331
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 24 Juni 1912 No. 3138, tot aanvulling van de bepalingen betreffende het verleenen van voorschotten op traktementen-, verlofs- en non-activiteitstraktementen, daaronder begrepen wachtgelden, pensioenen en andere vaste uitkeeringen, zoomede op declaratien wegens reis- en verblijfskosten (G.B. 1910 No. 95).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 61
Subjects (Dut.)VOORSCHOTTEN; TRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; PENSIOENEN; UITKEERINGEN; DECLARATIEN; REISKOSTEN; VERBLIJFKOSTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; NON-ACTIVITEITSTRAKTEMENTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ADVANCES; SALARIES; REDUNDANCY PAY; RETIREMENT; BENEFITS; DECLARATIONS; TRAVEL EXPENSES; SUBSISTENCE EXPENSES; LEAVE BENEFITS; NON-ACTIVITY CONTRACTS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 14
select
print


Control Number80456
LibraryCentral library
SignatureSK 00220-10 WORDT NIET UITGELEEND
TitleArbeidsparticipatie van 60plussers in Suriname [Edocument] : onderzoek naar de beweegredenen en ervaring van hoger opgeleide en gekwalificeerde actieve 60plussers in Suriname
Main authorNijman, Ingrid
PublisherParamaribo : Auteur, 2009
Description 70 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Sociologie
00220-10
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BEJAARDEN, SOCIOLOGIE VAN DE; ARBEIDSMARKT; WERKGELEGENHEID; SENIORENBURGERS; COMPETENTIE; PERSONEELSBELEID; PENSIONERING; KENNISOVERDRACHT; GERONTOLOGIE; SURINAME
Subjects (Eng.)ELDERLY SOCIOLOGY; LABOR MARKET; RETIREMENT; WORKING LIFE; EMPLOYMENT; COMPETENCE; KNOWLEDGE; GERONTOLOGY

Fulltext available

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201000002154SRUvSCBKSK00220-10
8 / 14
select
print
9 / 14
select
print


Control Number68698
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 November 1918 no. 3939, houdende vaststelling van de regeling betreffende een duurtebijslag op pensioenen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 98
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGELING; DUURTEBIJSLAG; PENSIOENEN; TOEPASSING; STAATSBEGROOTING; AFSCHRIFT; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; ARRANGEMENT; COST ALLOWANCE; RETIREMENT; APPLICATION; STATE BUDGET; COPY; IMPLEMENTATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 14
select
print


Control Number38926
LibraryCentral library
SignatureTOE 351.84
TitleToekomst van de sociale zekerheid : over provisie, preventie en participatie
Author(s)Gestel, Nicolette van; Vossen, Emmie; Oomens, Shirley...[et al.]
PublisherDen Haag : Boom Lemma, 2013
Description 238 pagina's
ISBN9789462360068
NotesMet bijl.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)SOCIALE VERZEKERINGEN; SOCIALE VERZEKERINGSWET; RISICOBESCHERMING; SOCIALE ZEKERHEIDSUITGAVEN; ARBEIDSONGESCHIKTHEID; INKOMSTENBESCHERMING; WERKLOOSHEID; RISICOPREVENTIE; PENSIOENUITKERING
Subjects (Eng.)SOCIAL INSURANCES; SOCIAL INSURANCE LAW; RISK PROTECTION; UNEMPLOYMENT; RETIREMENT; PENSION BENEFITS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202000000323SRUvSCBLTOE 351.84
11 / 14
select
print


Control Number13659
LibraryCentral library
SignatureSK 00137-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen analyse van de administratieve organisatie met betrekking tot de financiele administratie van het Algemeen Pensioenfonds [Edocument]
Main authorBeeldsnijder, Rudaisa
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Description 58 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Economie
00137-21
NotesMet samenvatting.. - Met lit.opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ADMINISTRATIEF MANAGEMENT; PENSIOEN; PENSIOENFONDSEN; KASADMINISTRATIE; FINANCIEEL BEHEER; INTERNE CONTROLE; CREDITEURENADMINISTRATIE; BETALINGSBALANS; BELEGGINGENADMINISTRATIE; WET ALGEMEEN PENSIOENFONDS 2014; SURINAME
Subjects (Eng.)FINANCIAL ADMINISTRATION; PENSIONS; FUND; RETIREMENT; CASH ADMINISTRATION; INTERNAL CONTROL; BALANCE OF PAYMENT; INVESTMENT

Fulltext available12 / 14
select
print


Control Number11706
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 November 1919 No.3725, houdende vaststelling van de regeling betreffende een duurtebijslag op pensioenen en onderstanden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 72
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGELING; DUURTEBIJSLAG; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; UITTREKSEL; UITVOERING; AANSPRAAK BIJSLAG; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DETERMINATION; REGULATION; EXPENSE ALLOWANCE; RETIREMENT; UNDERSTANDINGS; EXTRACT; IMPLEMENTATION; BENEFIT CLAIM; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 14
select
print


Control Number10024
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 12 mei 2023 no. 8288/23, houdende vaststelling en uitvoering van de koopkrachtondersteuning aan landsdienaren, met hen gelijkgestelden, gepensioneerden uit overheidsdienst en personeel werkzaam bij van de Staat subsidie ontvangende instellingen
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2023
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 78
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)SOCIALE VOORZIENINGEN; KOOPKRACHTVERSTERKINGEN; TOELAGEN; OVERHEIDSPERSONEEL; LANDSDIENAREN; GEPENSIONEERDEN; VAKBONDEN; CLUSTERMINISTERS; SURINAME
Subjects (Eng.)SOCIAL SERVICES; CIVIL SERVANTS; ALLOWANCES; RETIREMENT; TRADE UNIONS
14 / 14
select
print


Control Number8572
LibraryCentral library
SignatureSK 00300-20 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen onderzoek naar de administratieve organisatie met betrekking tot de Pensioenadministratie binnen het Algemeen Pensioenfonds [Edocument]
Main authorKalloe, Nuraiya
PublisherParamaribo : [Auteur], 2020
Description 60 pagina's : Illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Economie
00300-20
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ADMINISTRATIEF MANAGEMENT; PENSIOEN; FINANCIELE ADMINISTRATIE; INFORMATIESYSTEMEN; AUTOMATISERING; INTERNE CONTROLE; ALGEMEEN PENSIOENFONDS; NON-PROFIT ORGANISATIES; ORGANISATIESTRUCTUUR; WET ALGEMEEN PENSIOENFONDS 2014; SURINAME
Subjects (Eng.)FINANCIAL ADMINISTRATION; PENSIONS; FUND; RETIREMENT; INFORMATION SYSTEMS; AUDIT; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; NONPROFIT ORGANIZATIONS

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics