logo

Database:
COLBIB
Search:
COMPENSATION []
References found:
176   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 12
go to page                         


1 / 176
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)AMBTENARIJ; MEDISCHE BEHANDELING; DETACHERING; VERPLEGING; KLEDING; UNIFORM; VERGOEDING; SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN; VERORDENING; WIJZIGINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; MEDICAL TREATMENT; CLOTHING; COSTUMS; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS; AMENDMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 176
select
print


Control Number122053
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 28 Mei 1919 No. 1771, tot nadere wijziging en aanvulling van de resolutie van 8 December 1916 No. 4616 (G.B. No. 80) houdende nadere regeling der vergoeding voor reis- en verblijfkosten en van de tegemoetkoming voor verhuizingskosten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 37
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGELING; VERGOEDING; REISKOSTEN; VERBLIJFKOSTEN; TEGEMOETKOMING; VERHUIZINGSKOSTEN; DAGELIJKSCH BELEID; UITTREKSEL; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; ARRANGEMENT; COMPENSATION; TRAVEL EXPENSES; RESIDENCE EXPENSES; ACCOMMODATION; MOVING COSTS; DAILY POLICY; EXTRACT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 176
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available4 / 176
select
print


Control Number121780
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 22 Juli 1916 No. 2835, tot wijziging van de resolutie van 19 December 1908 No. 11965 (G.B. No. 92) houdende bepalingen omtrent de vergoeding voor reis-, teer-, en verhuizingskosten aan mindere militairen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 55
Subjects (Dut.)WIJZIGING; BEPALINGEN; VERGOEDING; REISKOSTEN; TEERKOSTEN; VERHUIZINGSKOSTEN; OVEREENSTEMMING; SOLDIJ; DAGGELDEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; CLAUSE; COMPENSATION; TRAVEL EXPENSES; TAR COSTS; MOVING COSTS; COMFORMITY; SOLDIER; DAY MONEY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 176
select
print


Control Number121693
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 augustus 1913 No. 3863, bepalende den dag van inwerkingtreding van de resolutie van 14 Juli 1913 No. 3093 (G.B. No. 48)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 57
Subjects (Dut.)AMBTENARIJ; MEDISCHE BEHANDELING; DETACHERING; VERPLEGING; KLEDING; UNIFORM; VERGOEDING; WORKING CONDITIONS; VERORDENING; WIJZIGINGEN; AMBTENAREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; MEDICAL TREATMENT; CLOTHING; COSTUMS; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS; AMENDMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 176
select
print


Control Number121667
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResoluitie van 14 Juli 1913, No 3093 tot wijziging van art. 5 van de resolutie van 24 Augustus 1895 L. A. No. 6010 (G.B. No. 36) houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 48
Subjects (Dut.)AMBTENARIJ; MEDISCHE BEHANDELING; DETACHERING; VERPLEGING; KLEDING; UNIFORM; VERGOEDING; WORKING CONDITIONS; VERORDERING; WIJZIGINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; MEDICAL TREATMENT; CLOTHING; COSTUMS; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS; AMENDMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 176
select
print


Control Number121581
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 September 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1914 No. 121, tot voorkoming van vasthouding en prijsopdrijving van waren.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 53
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; REGEERING; RAPPORT; BEOORDELING; FORMALITEIT; SCHADELOOSSTELLING; INBESLAGNEMINGEN; BESLUIT; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REGULATION; POLICY; GOVERNMENT; REPORT; JUDGEMENT; FORMALITY; COMPENSATION; SEIZURES; DECISION; EXECUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 176
select
print


Control Number121511
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 April 1914 No. 1446 tot nadere wijziging van de resolutie van 24 Augustus 1895 L.A. No. 6010 (G.B. No.36) houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 14
Subjects (Dut.)AMBTENARIJ; MEDISCHE BEHANDELING; DETACHERING; VERPLEGING; KLEDING; UNIFORM; VERGOEDING; SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN; VERORDENING; WIJZIGINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; MEDICAL TREATMENT; CLOTHING; COSTUMS; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS; AMENDMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 176
select
print


Control Number121466
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleClairfield moet geld teruggeven aan CBvS
Main authorDeceuninck, Zoe
Author(s)Smit, Sandra... [et al.] (editor)
InParbode : Surinaams magazine Jrg. 17, Nr. 201, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 18-21
Subjects (Dut.)BANKWEZEN; FINANCIEN; CORRUPTIESCHANDAAL; STRAFBARE FEITEN; RECHTBANKEN; OVERHEIDSFINANCIEN; ADVIESBUREAU; OVEREENKOMSTEN; UITLEVERINGSVERDRAG; BETALINGSAFSPRAKEN; ONDERZOEKSRAPPORT; SCHADEVERGOEDING; MOEDERBANKEN; WET STRAFBAARSTELLING MONEY LAUNDERING; CENTRALE BANK VAN SURINAME; BELGISCHE RECHTBANK; SURINAME
Subjects (Eng.)BANKING; BANKS; FINANCES; GOVERNMENT FINANCES; CONTRACTS; CORRUPTION SCANDAL; COMPENSATION
10 / 176
select
print


Control Number121418
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 27 November 1912 No. 5909r tot nadere aanvulling van de Resolutie van 19 December 1908 No. 11964 (G.B. No. 91), houdende nadere regelin, der vergoeding voor reis-en teer kosten, gelijk mede voor verhuizingskosten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 97
Subjects (Dut.)REGELIN; VERGOEDING; REISKOSTEN; TEERKOSTEN; VERHUIZINGSKOSTEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; COMPENSATION; TRAVEL EXPENSES; TAR COST; MOVING COSTS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 176
select
print


Control Number121365
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 September 1912 No. 4520, ter beschikking van het Koninklijk besluit van 22 Juli 1912 No. 63, tot wijziging van dat van 20 April 1912 No. 28, houdende vaststelling van de schadeloosstelling voor het gemis van eene gouvernementswoning aan de gehuwde militairen beneden den rang van officier in West-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 77
Subjects (Dut.)SCHADELOOSSTELLING; GOUVERNEMENTSWONING; MILITAIREN; OFFICIER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)COMPENSATION; GOVERNMENT RESIDENCE; SOLDIERS; OFFICER; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 176
select
print


Control Number121314
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 Mei 1912 No. 2682, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 20 April 1912 No. 28, houdende vaststelling van de schadeloosstelling voor het gemis van eene gouvernementswoning aan de gehuwde militairen beneden den rang van officier in West-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)GOUVERNEMENTSWONING; SCHADELOOSSTELLING; DETACHEMENT; POLITIEDIENSTEN; REKENKAMER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT RESIDENCE; COMPENSATION; DETACHMENT; POLICE FORCES; AUDIT OFFICE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 176
select
print


Control Number121261
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Mei 1912 No. 2396, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 12 April 1912 No. 36, regelende de vergoedingen, enz. voor het houden van dienstrijpaarden aan de in West-Indie dienende officieren.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VERGOEDINGEN; DIENSTRIJPAARDEN; GEZONDHEID; TROEPENMACHT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)COMPENSATION; SERVICE HORSES; HEALTH; TROOP FORCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 176
select
print


Control Number121137
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 17 October 1911, tot regeling van de brandweer te Paramaribo en omgeving
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 7 pagina's
SeriesDe Gouvernements-Secretaris ; No. 01
Subjects (Dut.)OPPERBRANDMEESTER; SCHADELOOSSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CHIEF FIREMAN; COMPENSATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 176
select
print


Control Number121126
LibraryCentral library
SignatureSK 00481-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe bescherming van de consumentenrechten volgens het initiatiefvoorstel consumentenbeschermingswet van 12 maart 2020
Main authorBhikhie, Wanisha
PublisherParamaribo : [Auteur], 2022
Description 66 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00481-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)CONSUMENTENBESCHERMING; CONSUMENTENRECHT; SCHADEVERGOEDING; WETTELIJKE REGELINGEN; PRODUCENT; PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID; SCHADE; SCHADEVERGOEDING; VERDRAG VAN CHAGUARAMAS; SURINAME
Subjects (Eng.)CONSUMER PROTECTION; CONSUMERS; DAMAGES; COMPENSATION; LEGISLATION
page 1 of 12
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics