logo

Database:
COLBIB
Search:
VERGOEDINGEN []
References found:
158   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 11
go to page                         


1 / 158
select
print


Control Number122050
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 Mei 1919 No. 1680, ter bekendmaking van de wijziging van art. 9 van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AANTEEKENING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; DECLARATION; ANNOUNCEMENT; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; NOTE; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 158
select
print


Control Number121924
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1917 No. 2737 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 13 Juni 1917 No. 35 houdende nadere wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) vastgestelde regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 56
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; EXTRACT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; EXTRACT

Fulltext available3 / 158
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available4 / 158
select
print


Control Number121729
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 Mei 1916 No. 1791, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)UITVOERING; BEKENDMAKING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BSLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; NOTIFICATION; DECLARATION; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 158
select
print


Control Number121544
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 Juni 1914 No. 2569, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 14 Mei 1914 No. 47, waarbij de regeling van de inkomsten der officieren en van de toelagen en vergoedingen, die ter laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de landmacht in West-Indie worden uitgekeerd opnieuw is vastgesteld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; REGELING; INKOMSTEN; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AFKONDIGING; UITVOERING; OFFICIEREN; WETTELIJKE BSLUITEN
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; REGULATION; INCOME; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; PROCLAMATION; EXECUTION; OFFICERS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 158
select
print


Control Number121380
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet van 22 november 1983 tot opheffing van het Hoog Militair Gerechtshof (Decreet Opheffing Hoog Militair Gerechtshof) en in verband daarmede nadere wijziging van de ,,Wet Militaire Strafrechtspleging'' (G.B. 1975 No. 175, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982 No. 27).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 112
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; ADMINISTRATIEVE BESLUITEN; LOONSYSTEMEN; MILITAIR PERSONEEL; LONEN; VERGOEDINGEN; WET MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING; SURINAME
Subjects (Eng.)MILITARY; LAW; ADMINISTRATION; WAGE SYSTEMS; MILITARY PERSONELL; WAGES; SALARY

Fulltext available7 / 158
select
print


Control Number121318
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 september 1983 no. 7636, houdende nadere wijziging van de ,,Aantrekkingsregeling gekwalificeerde buitenlandse krachten van niet Surinaamse origine" (S.B. 1977 no. 35, gewijzigd bij S.B. 1981 no. 176).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 100
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)BELONINGSSYSTEMEN; VERGOEDINGEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; INGEZETENEN; ARBEIDSRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; EMPLOYMENT CONTRACTS; CITIZENS; LABOUR LAW

Fulltext available8 / 158
select
print


Control Number121261
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Mei 1912 No. 2396, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 12 April 1912 No. 36, regelende de vergoedingen, enz. voor het houden van dienstrijpaarden aan de in West-Indie dienende officieren.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VERGOEDINGEN; DIENSTRIJPAARDEN; GEZONDHEID; TROEPENMACHT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)COMPENSATION; SERVICE HORSES; HEALTH; TROOP FORCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 158
select
print


Control Number121218
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financien en Planning van 20 juni 2022 no. 7676/22, houdende regels betreffende nadere vaststelling van de maximale waarde van een maaltijd, aan landsdienaren toegekend bij het verrichten van overwerk.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 64
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)AMBTENAREN; MAALTIJDEN; VERGOEDINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVANTS; MEALS; FEES
10 / 158
select
print


Control Number121215
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 juni 2022 no. 3194/22, houdende benoeming van het Bestuur van de ''Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre'', afgekort ''Stichting SHTTC''.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 57
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BENOEMINGEN; TOERISTISCHE VOORZIENINGEN; TOERSIMEBEVORDERING; STATUTEN; VERGOEDINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TOURISM; TOURIST FACILITIES; ARTICLES OF ASSOCIATION
11 / 158
select
print


Control Number121214
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 27 mei 2022 no. 7543/22, houdende herziening van de vervoerstoelage voor de ambtenaren bij de Belastingdienst.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 56
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)BELASTINGEN; PRIVE VERVOERMIDDEL; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; BUITENDIENST MEDEWERKERS; HEFFINGSSPECIALISTEN; CONTROLE AMBTENAREN; DEURWAARDERS; AANSLAGREGELAARS; SURINAME
Subjects (Eng.)TAXES; PRIVATE TRANSPORTATION; ALLOWANCES; CONTROL OFFICIALS; BAILIFFS
12 / 158
select
print


Control Number121177
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 15 Februari 1912 No. 775, tot nadere wijziging en aanvulling van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 (G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis- en leerkosten, gelijk mede voor verhuizingskosten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; VERGOEDINGEN; STUDIEREIZEN; STUDIEKOSTEN; VERHUIZINGEN; AMBTENAREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; STUDY TOURS; COSTS; MIGRATION; CIVIL SERVANTS

Fulltext available13 / 158
select
print


Control Number121162
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 Januari 1912 No. 148, tot nadere aanvulling van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 (G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis-en leerkosten, gelijk mede voor verhuizingskosten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 06
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; VERGOEDINGEN; STUDIEREIZEN; STUDIEKOSTEN; VERHUIZINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; STUDY TOURS; COSTS; MIGRATION

Fulltext available14 / 158
select
print


Control Number121160
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 Januari 1912 No. 121, houdende bepaling, dat in den vervolge voor de overschrijving ten hypotheekkantore van grond-en erfpachtsbrieven, door den Hypotheekbewaarder salaris zal worden geheven.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 05
Subjects (Dut.)GRONDBELEID; HYPOTHEEK; VERGOEDINGEN; OVERSCHRIJVINGEN; GRONDBRIEVEN; PACHTBRIEVEN; HYPOTHEEKBEWAARDER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)BASIC POLICY; MORTGAGE; REFUNDS; TRANSFERS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 158
select
print


Control Number120971
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 23 Februari 1911 No. 15 tot nadere aanvulling van de resolutie van 19 December 1908 No. 11964 9G.B. No. 91), houdende nadere regeling der vergoeding voor reis en leerkosten, gelijk mede voor verhuizingskosten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1911
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 17
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; VERGOEDINGEN; STUDIEREIZEN; STUDIEKOSTEN; VERHUIZINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; STUDY TOURS; COSTS; MIGRATION

Fulltext availablepage 1 of 11
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics