logo

Database:
COLBIB
Search:
SCHADELOOSSTELLING []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 16
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available2 / 16
select
print


Control Number121657
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 23 Juni 1913 No. 2753, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 28 April 1913 No. 58, houdende vastelling van een nieuwe soldij- en voedingregeling ten behoeve van de landmacht in West-indie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description [4] pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)SOLDIJREGELING; VOEDINGREGELING; MILITAIREN; RANGEN; SCHADELOOSSTELLING; OVERGANGSBEPALING; SERGANT-MAJOOR; KORPORAAL; INFANTERIST; SOLDAAT; TOELICHTINGEN; SERGANTEN; WEST INDIE; WETTELIJKE BESLUITEN

Fulltext available3 / 16
select
print


Control Number121581
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 September 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1914 No. 121, tot voorkoming van vasthouding en prijsopdrijving van waren.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 53
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; REGEERING; RAPPORT; BEOORDELING; FORMALITEIT; SCHADELOOSSTELLING; INBESLAGNEMINGEN; BESLUIT; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REGULATION; POLICY; GOVERNMENT; REPORT; JUDGEMENT; FORMALITY; COMPENSATION; SEIZURES; DECISION; EXECUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 16
select
print


Control Number121365
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 September 1912 No. 4520, ter beschikking van het Koninklijk besluit van 22 Juli 1912 No. 63, tot wijziging van dat van 20 April 1912 No. 28, houdende vaststelling van de schadeloosstelling voor het gemis van eene gouvernementswoning aan de gehuwde militairen beneden den rang van officier in West-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 77
Subjects (Dut.)SCHADELOOSSTELLING; GOUVERNEMENTSWONING; MILITAIREN; OFFICIER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)COMPENSATION; GOVERNMENT RESIDENCE; SOLDIERS; OFFICER; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 16
select
print


Control Number121314
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 Mei 1912 No. 2682, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 20 April 1912 No. 28, houdende vaststelling van de schadeloosstelling voor het gemis van eene gouvernementswoning aan de gehuwde militairen beneden den rang van officier in West-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)GOUVERNEMENTSWONING; SCHADELOOSSTELLING; DETACHEMENT; POLITIEDIENSTEN; REKENKAMER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT RESIDENCE; COMPENSATION; DETACHMENT; POLICE FORCES; AUDIT OFFICE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 16
select
print


Control Number121137
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 17 October 1911, tot regeling van de brandweer te Paramaribo en omgeving
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 7 pagina's
SeriesDe Gouvernements-Secretaris ; No. 01
Subjects (Dut.)OPPERBRANDMEESTER; SCHADELOOSSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CHIEF FIREMAN; COMPENSATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 16
select
print


Control Number121130
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAlphabetisch register op de gouvernementsbladen der kolonie Suriname van 1912
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 35 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname
Subjects (Dut.)AMBTENAREN; ARGENTIJNSCHE REPUBLIEK; ARMENPRAKTIJK; BACOVENCULTUUR; BALATA; STAATSBEGROOTING; BELASTING; IMMIGRATIEFONDS; INDUSTRIELE EIGENDOMMEN; INVOERRECHTEN; VISVERGUNNINGEN; VREDESCONFERENTIES; IJKWEZEN; STRAFVORDERINGEN; SCHADELOOSSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)BACOVENCULTURE; IMMIGRATION FUND; IMPORT DUTIES; CRIMINAL CLAIMS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 16
select
print


Control Number120972
LibraryCentral library
SignatureSK 00305-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSchadeloosstelling van de gelaedeerde van onrechtmatige uitingen op social media naar Surinaams en Nederlands Recht
Main authorAngnoe, Viraisha
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description [120] pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00305-22
NotesMet samenvatting. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ONRECHTMATIGE DAAD; SOCIALE MEDIA; AANTASTING; PERSOONLIJKE LEVENSFEER, INBREUK MAKEN OP; VRIJE MENINGSUITING; COMMUNICATIEVRIJHEID; SCHADELOOSSTELLING; VERGOEDING; DWANGSOM; OVEREENKOMSTEN; SURINAAMS RECHT; NEDERLAND; SURINAME
Subjects (Eng.)UNLAWFUL ACTS; SOCIAL MEDIA; FREEDOM OF SPEECH; COMMUNICATION FREEDOM; AGREEMENTS; LAW
9 / 16
select
print


Control Number107631
LibraryCentral library
SignatureSK 001454-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe S.O.R. in internationaal en internationaal perspectief [CD-Rom]
Main authorZegelaar, Jerrel Albert
PublisherParamaribo : Auteur, 2015
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001454-15
NotesHoort bij SK 001453-15. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT; ARBEIDSONGEVALLEN; ONGEVALLENVERZEKERING; BEROEPSZIEKTEN; SCHADELOOSSTELLING; ARBEIDSONGESCHIKTHEIDVERZEKERING; BEDRIJFSLEVEN; BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG; OVERHEIDSBELEID; SURINAME
10 / 16
select
print


Control Number107630
LibraryCentral library
SignatureSK 001453-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe S.O.R. in internationaal en internationaal perspectief
Main authorZegelaar, Jerrel Albert
PublisherParamaribo : Auteur, 2015
Description 51 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001453-15
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT; ARBEIDSONGEVALLEN; ONGEVALLENVERZEKERING; BEROEPSZIEKTEN; SCHADELOOSSTELLING; ARBEIDSONGESCHIKTHEIDVERZEKERING; BEDRIJFSLEVEN; BEDRIJFSGEZONDHEID; OVERHEIDSBELEID; SURINAME
11 / 16
select
print


Control Number67159
LibraryCentral library
SignatureSK 00574-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHypotheek en recht van opstal bij de rechten van grondhuur en erfpacht
Main authorJadnanansing, Carlo
Author(s)Parabirsing, R.
InRecht voor allen : 27 artikelen dorr Carlo Jadnanansing, Paramaribo, Ralicon 2019
Description pp. 152-159
Subjects (Dut.)HYPOTHEEKRECHT; DOMEINGROND; DECREET UITGIFTE DOMEINGROND; DUD; GRONDHUURRECHT; RECHT VAN OPSTAL; OPSTALLEN; GRONDEIGENAAR; SCHADELOOSSTELLING; SURINAME
Subjects (Eng.)MORTGAGE; PROPERTY RIGHTS; BUILDING AND PLANTING RIGHTS; COMPENSATION; GROUND LEASE
12 / 16
select
print


Control Number60963
LibraryCentral library
SignatureCLA 347.2
TitleREGELS en rekenwerk bij onteigening
Main authorClaassen, C.W.
PublisherEindhoven : Claassen Advocaten, 2002
Description 161 pagina's : illustraties
ISBN9090159193
NotesMet bijl.. - Met lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)ONTEIGENING; SCHADELOOSSTELLING; FINANCIELE REKENKUNDE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200500001691SRUvSCBLCLA347.2
13 / 16
select
print


Control Number37536
LibraryCentral library
SignatureSK 00224-99 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBRANDVERZEKERING
Main authorRewat, S.
PublisherParamaribo : [Auteur], 1998
Description 26 pagina's
00224-99
NotesStageverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten. - Met lit.opg.
Subjects (Dut.)VERZEKERINGEN; BRANDVERZEKERING; SCHADEVERZEKERING; OVEREENKOMSTEN; SCHADELOOSSTELLING; FATUM; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199900000713SRUvSCBKSK00224-99
14 / 16
select
print


Control Number36720
LibraryCentral library
SignatureSK 00609-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWerkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen buiten de normale werkplek of werktijd [Edocument]
Main authorRamnares, Ravi
PublisherParamaribo : [Auteur], 2018
Description 45 pagina's
Thesis infoLL.B Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00609-18
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; AANSPRAKELIJKHEID; ARBEIDSONGEVALLEN; BEROEPSZIEKTEN; WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; WERKGEVERSVERPLICHTINGEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; ARBEIDSBESCHERMING; SURINAAMSE ONGEVALLENREGELING; VERZEKERINGEN; SCHADELOOSSTELLING; ARBEIDSONGESCHIKTHEID; VEILIGHEIDSWET; SURINAME
Subjects (Eng.)CONTRACT LAW; LIABILITY; INJURIES; LABOUR CONTRACTS; INSURANCE; CONDITIONS OF EMPLOYMENT

Fulltext available15 / 16
select
print


Control Number28338
LibraryCentral library
SignatureSK 00612-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe onrechtmatige daad naar huidig en toekomstig recht [Edocument]
Main authorAngnoe, Viraisha
PublisherParamaribo : [Auteur], 2018
Description 59 pagina's
Thesis infoLL.B Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00612-18
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT; WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; SCHADE; SLACHTOFFERS; RECHTSBESCHERMING; SCHADELOOSSTELLING; SCHADEVERGOEDING; BURGERLIJK RECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)CONTRACT LAW; LIABILITY; DAMAGE; LEGAL PROTECTION; COMPENSATION

Fulltext availablepage 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics