logo

Database:
COLBIB
Search:
DOMEINGROND []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 28
select
print


Control Number121414
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 23 November 1912, tot aanvulling en wijziging van de kaart van Suriname naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860-1879 door J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lamsberge.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 96
Subjects (Dut.)OPMETINGEN; KAART; ONTGINNEN; DELFSTOFFEN; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; CONCESSIEN; EXPLOITATIE; BALATA; DOMEINGROND

Fulltext available2 / 28
select
print


Control Number121373
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 24 September 1912 tot aanvulling en wijziging van de kaart van Suriname naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860 -1879 door J. F. A. Cateau van Roosevelt en J. F. A. E. van Lansberge.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 82
Subjects (Dut.)AANVULLINGEN; WIJZIGINGEN; OPMETINGEN; ONTGINNEN; DELFSTOFFEN; BEPALINGEN; CONCESSIEN; EXPLOITATIE; BALATA; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; MODIFICATION; MEASUREMENT; MINE; MINERAL; DEFINATION; CONCESSION; OPERATION; DOMAINGROUND; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 28
select
print


Control Number121336
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 13 Juli 1912, tot wijziging der verordening van 21 Januari 1893 (G.B. No. 14), houdende bepalingen omtrent het uitgeven van concessien tot exploiratie van balata op domeingrond in Suriname, gelijk zij luidt blijkens G.B. 1905 No. 3, na wijziging bij G.B. 1909 No.79 G.B. 1910 No. 78.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 64
Subjects (Dut.)CONCESSIEN; EXPLOIRATIE; BALATA; DOMEINGROND; SLOTBEPALINGEN; BALATAVERORDENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONCESSION; EXPLOITATION; BALATA; DOMAIN LAND; FINAL PROVISIONS; BALATA REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 28
select
print


Control Number120531
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 24 februari 1908 waarbij in opvolging van art. 11 van de verordening van 5 november 1902 (G.B. 1903 No. 30), ten aanzien van de in dat artikel genoemde terreinen geregld wordt het uitgeven van concessien tot ontginning en tot exploitatie van balata, alsmede het verleenen van vergunning tot onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen en van balata
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouverneur-Secretaris, 1908
Description 12 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)NATUURPRODUCTEN; BOSBOUWPRODUCTEN; EXPLOITATIE; HANDEL; GRONDEIGENDOMSRECHT; CONCESSIERECHT; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available5 / 28
select
print


Control Number120491
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVonnis HvJ dd. 05.03.2021 GR no. 14955 St. Gabisma ca de Staat Suriname
Author(s)Rudge, E.P...[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad nr. 1, , 2021, Paramaribo, Surinaamse Juristen Vereniging
Description pp. 168-177
NotesArt. 282 Rv., A.C. G.R. no. 14955, 05 maart 2021
Subjects (Dut.)GERECHTELIJKE UITSPRAAK; GRONDEIGENDOMSRECHT; GRONDHUURRECHT; VERVALLENVERKLARING; ONROERENDE GOEDEREN; VONNISWIJZING; HOGER BEROEP; BEREIDSVERKLARING; GRONDHUURBESCHIKKING; BODEMGESCHIL; BODEMPROCEDURE; DOMEINGROND; TOEWIJZINGSBESCHIKKING; ONRECHTMATIGE HANDELING; OPENBAAR STICHTINGENREGISTER; HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGAL DECISION; LANDOWNERSHIP; PROPERTY RIGHTS; REALESTATE; LEGAL PROCEDURES
6 / 28
select
print


Control Number120199
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 4 December 1906, betreffende het verleenen van concessien en vergunningen tot het gebruik van domein zoo voor den aanleg en de exploitatie van werken van openbaar nut als ten behoeve van andere doeleinden
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1907
Description 14 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No.34
Subjects (Dut.)GRONDEIGENDOMSRECHT; CONCESSIERECHT; DOMEINGROND; OPENBARE WERKEN; GRONDUITGIFTE; VERGUNNINGEN; VERGUNNINGSVOORWAARDEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LAND OWNERSHIP; PROPERTY RIGHTS; PUBLIC WORKS; PERMITS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 28
select
print


Control Number120058
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleConsequenties van het teniet gaan van het recht van grondhuur door verstrijken van de uitgiftetermijn
Main authorAkkal-Ramautar, A. Chequita
InSurinaams Juristenblad Nr. 3, Paramaribo, SJB, 2020
Description pp. 60-67
Subjects (Dut.)LANDHERVORMING; GRONDBELEID; LANDHERVORMINGSDECRETEN; DOMEINGROND; GRONDHUUR, RECHT VAN; GRONDHUURDER; HYPOTHEEK; GLIS; SURINAME
Subjects (Eng.)LAND REFORM; DECREE; GOVERNMENT POLICY; MORTGAGE
8 / 28
select
print


Control Number119617
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleNieuwe start natuurpark Peperpot : over een paar jaar op eigen benen
Main authorHoogendam, Jaap
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 13, Nr. 154, 2019, Paramaribo
Description pp. 34-37
Subjects (Dut.)NATUURPARKEN; MANAGEMENT; REORGANISATIE; FINANCIERING; FINANCIELE CRISIS; SPONSOREN; OVERHEIDSBELEID; ONDERHOUD; DOMEINGROND; ONDERNEMERS; PEPERPOT; NEDERLAND; SURINAME
Subjects (Eng.)NATIONAL PARKS; FINANCING; FINANCIAL RESOURCES; GOVERNMENT POLICY; MAINTENANCE; ENTREPRENEURS; NETHERLANDS
9 / 28
select
print


Control Number109235
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleCrediteurenbescherming in relatie tot gronduitgifte nader bekeken
Main authorEssed, Serena N.
InSurinaams Juristen Blad, , nr. 3 (2015), pp. 29-41
Subjects (Dut.)DOMEINEN; GRONDBELEID; GRONDEIGENDOMSRECHT; DOMEINGROND; GRONDHUUR; ERFPACHT; WETTELIJKE BESLUITEN; RECHTSBESCHERMING; SURINAME
Subjects (Eng.)LAND TENURE; LANDOWNERSHIP; PROPERTY RIGHT; LEGISLATION
10 / 28
select
print


Control Number109122
LibraryCentral library
SignatureSK 00209-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVoortbestaan erfpachtrecht na eindiging door tijdsverloop : kanttekeningen naar aanleiding van het vonnis van de Kantonrechter in het Eerste Kanton de dato 8 maart 2005, AR 023932, gepubliceerd in het SJB no 1, april 2008
Main authorJadnanansing, Carlo
InMet recht over recht geschreven : 32 artikelen, Paramaribo : Ralicon, 2015
Description pp. 93-97
ISBN9789492169273
00209-16; 00210-16
Subjects (Dut.)ERFPACHT; EIGENDOMSRECHT; EIGENDOMSOVERDRACHT; GRONDRECHT; ERFOPVOLGING; NALATENSCHAP; ERFRECHT; DOMEINGROND; GROUND LEASE; ESTATE; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY RIGHTS; INHERITANCE; LAND OWNERSHIP; LAND TENURE
11 / 28
select
print


Control Number84705
LibraryCentral library
SignatureTJO 00091 WORDT NIET UITGELEEND
TitleRechten op grond : artikel 10 vredesakkoord : een studie naar de erkenning van aanspraken van de binnenlandbewoners op de door hen bewoonde en bewerkte gronden
Main authorOlff, K.E.
PublisherParamaribo : [Auteur], 2000
Description 64 pagina's
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Rechten
NotesMet bibliogr.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)DOMANIALE GRONDEN; DOMEINGROND; ORGANISATIEVORMEN; DORPSGEMEENTEN; DECRETEN; INTERNATIONAAL RECHT; VOLKENRECHT; TRADITIONEEL RECHT; GRONDBELEID; TRADITIONELE RECHTSYSTEEM; STAMVERBAND; INHEEMSEN; BINNENLANDSE BEWONERS; SURINAME
Subjects (Eng.)DOMAIN GROUND; DECREES; INTERNATIONAL LAW; TRADITIONAL LAWS; TRADITIONAL LEGAL SYSTEMS; INDIGENOUS PEOPLE
12 / 28
select
print


Control Number76009
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 18 januari 1909, ter uitvoering van art. 9, tweede, derde en vierde lid der verordening van 24 Februari 1908 (G.B. No. 23)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1909
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 5
Subjects (Dut.)NATUURPRODUCTEN; BOSBOUWPRODUCTEN; EXPLOITATIE; HANDEL; GRONDEIGENDOMSRECHT; CONCESSIERECHT; DOMEINGROND; SURINAME
Subjects (Eng.)MINING; NATURAL RESOURCES; LAW

Fulltext available

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199700014890SRUvSCBLTRA696
13 / 28
select
print


Control Number67541
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleCOMMENTAAR op het vonnis A.R. no. 053111 de dato 13 september 2005 inzake : Ackson, Ludwina Henriette, gemachtigde I.D. Kanhai, advocaat, contra Pengel, Walter Cornelis, De stichting Astrando, gemachtigde mr. W.C. Pengel, advocaat.
Main authorCalor, C.A.
InSURINAAMS Juristen Blad, , nr. 1 (2007), pp. 43-44
Subjects (Dut.)LANDRECHTEN; DOMEINGROND; GRONDHUUR; ERFPACHT; SURINAME
14 / 28
select
print


Control Number67159
LibraryCentral library
SignatureSK 00574-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHypotheek en recht van opstal bij de rechten van grondhuur en erfpacht
Main authorJadnanansing, Carlo
Author(s)Parabirsing, R.
InRecht voor allen : 27 artikelen dorr Carlo Jadnanansing, Paramaribo, Ralicon 2019
Description pp. 152-159
Subjects (Dut.)HYPOTHEEKRECHT; DOMEINGROND; DECREET UITGIFTE DOMEINGROND; DUD; GRONDHUURRECHT; RECHT VAN OPSTAL; OPSTALLEN; GRONDEIGENAAR; SCHADELOOSSTELLING; SURINAME
Subjects (Eng.)MORTGAGE; PROPERTY RIGHTS; BUILDING AND PLANTING RIGHTS; COMPENSATION; GROUND LEASE
15 / 28
select
print


Control Number62452
LibraryCentral library
SignatureSK 00278-05 WORDT NIET UITGELEEND
TitleGRONDUITGIFTE in Suriname van Van Sommelsdijck tot R.R. Venetiaan : een juridisch-historisch onderzoek naar het gronduitgifte beleid van Suriname
Main authorChitanie, Roy F.
PublisherParamaribo : Auteur, 2005
Description 86 pagina's
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00278-05
NotesMet bijl.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)DOMEINGROND; WETTELIJKE BEPALINGEN; LANDHERVORMING; GRONDUITGIFTEBELEID; GRONDUITGIFTE DECREET; WETSWIJZIGINGEN; ALLODIALE EIGENDOMSRECHT; LANDHERVORMINGSWETGEVING; DOMEINGRONDUITGIFTE; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200600000090SRUvSCBKSK00278-05
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics