logo

Database:
COLBIB
Search:
LEGAL DECISIONS []
References found:
1022   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 69
go to page                         


1 / 1022
select
print


Control Number121531
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Juni 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 5 December 1913 No. 39, houdende intrekking van de bepalingen betreffende de van de Indische militaire pensioenen, gagementen en onderstanden bij cumulatie met burgelijke inkomsten te heffen kortingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 26
Subjects (Dut.)INTREKKING; BEPALINGEN; PENSIOENEN; GAGEMENTEN; CUMULATIE; BURGELIJKE INKOMSTEN; RAPPORT; REGLEMENT; AFSCHRIFT; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)WITHDRAWAL; PROVISIONS; PENSIONS; WAGES; ACUMULATION; CIVIL INCOME; REPORT; RULES; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 1022
select
print


Control Number121530
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 20 April 1914, betreffende opnemingen in het district Coronie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
Subjects (Dut.)OPNEMINGEN; OVERWEGINGEN; WATERSTAATKUNDIGEN TOESTAND; GOEDKEURING; EVENTUEELE VERLENGING; VERORDENING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)ADMISSIONS; CONSIDERATIONS; HYDROLOGICAL STATUS; APPROBATION; POSIBLE EXTENSION; REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 1022
select
print


Control Number121529
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Mei 1914 No. 2082, houdende wijziging van de resolutie van 26 Januari 1911 No. 18, houdende bepalingen omtrent de geneeskundige verpleging van in de districten gevestigde Gouvernements ambtenaren en beambten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 24
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; BEPALINGEN; GENEESKUNDIGE VERPLEGING; DISTRICTEN; SUPPLEMENTEN; MEDICAMENTEN; GARNIZOENSAPOTHEEK; UITTREKSEL; RECEPTEN; AMBTENAREN; BEAMBTEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENTS; PROVISIONS; MEDICAL NURSING; DISTRICTS; SUPPLEMENTS; MEDICINES; GARRISON PHARMACY; EXTRACT; RECIPES; OFFICIALS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 1022
select
print


Control Number121528
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Mei 1914 No. 1973, houdende bekendmaking van de 13 November 1908 te Berlijn gesloten herziene Berner Conventie ter bescherming van letterkundige en kunstwerken.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 19 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)LETTERKUNDIGEWERKEN; KUNSTWERKEN; STAATSBLAD; BERNER CONVENTIE; AFSCHRIFT; BEKENDMAKING; BEVOEGDHEID; VERDRAG; ADDITIONEELE AKTE; ARTIKEL; AFDRUK; VERTALING; VERTALINGSRECHT; RECHTVERKRIJGENDEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)LITERARY WORKS; WORKS OF ART; OFFICIAL JOURNAL; BERNESE CONVENTION; COPY; DISCLOSURE; AUTHORITY; AGREEMENT; ADDITIONAL DEED; ARTICLE; PRINT; TRANSLATION; TRANSLATION RIGHT; ASSIGNEES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 1022
select
print


Control Number121527
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 13 Mei 1914 waarbij voorloopig wordt vastgesteld de Koloniale Huishoudelijke Begrooting voor het diestjaar 1915
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 20 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 22
Subjects (Dut.)HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; BELEID; UITGAVEN; GOEDKEURING; TRAKTEMENTEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)HOUSEHOLD BUDGET; RULES; POLICY; EXPENSES; APPROBATION; PAY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 1022
select
print


Control Number121526
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 11 Mei 1914 tot aanvulling van het besluit van 30 Januari 1914 (G.B. No. 4) tot wijziging van het besluit van 17 November 1913 (G.B. No. 76) ter uitvoering van art. 2 en 5 der verordening van 4 Februari 1910 (G.B. No. 20).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 21
Subjects (Dut.)VERORDENING; VEEARTSENIJKUNDIG; UITVOER; INVOER; EENHOEVIGE DIEREN; VAARTUIGEN; VERKLARING; AANRAKING; ZIEKTE; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REGULATION; VETERINARIAN; EXPORT; IMPORT; UNIHOVEN ANIMALS; VESSELS; STATEMENT; CONTACT; DISEASE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 1022
select
print


Control Number121525
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 Mei 1914 No. 1775 houdende verbod aan personen in vasten Gouvernements dienst om nevens dien dienst eenig ambt, beroep of bedrijf uit te oefenen enz.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 20
Subjects (Dut.)GOUVERNEMENTSDIENST; VERORDENINGEN; VERBODSBEPALINGEN; ONTHEFFING; KANTBESCHIKKING; VRIJSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)GOVERNMENT SERVICE; REGULATIONS; PROHIBITIONS; DISPENSATION; DISPOSAL; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 1022
select
print


Control Number121522
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 23 januari 1913 houdende verleening van vrijdom en het invoerrecht op houtgeest en pyridine, door stijlers ingevoerd en van den accijns op binnenlandsch gedistilleerd voor zover een en ander bestemd is om te worden vermengd tot brandspiritus
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)INVOERREGELINGEN; HANDEL EN INDUSTRIE; INKOMSTEN BELASTING; VOORSCHRIFTEN; GELDBOETE; AMBTENAREN; VERORDENINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TAXATION; TRADE; INCOME TAX; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 1022
select
print


Control Number121519
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 April 1913 No. 1513, bepalende den dag van inwerking treden van de verordening van 27 September 1912, tot regeling van het toezicht op krankzinnigen (G.B. No. 98)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 20
Subjects (Dut.)GEZONDHEIDSRECHT; KRANKZINNIGENWET; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)HEALTH LEGISLATION; MENTAL HEALTH; MENTAL HOSPITALS; SELF DETERMINATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 1022
select
print


Control Number121516
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 1 Mei 1914 tot wijziging van de modellen VI en VIII, vastgesteld bij art. 19 van het besluit van 9 Januari 1906 (G.B. No. 6), tot uitvoering van het Kiesreglement.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 19
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; KIESREGLEMENT; VERORDENINGEN; UITVOERING; STEMBUSSEN; HOOFDSTEMBUREAU; STEMLOKAAL; WETTELIJK BESLUITEN
Subjects (Eng.)MODIFICATIONS; DIALING ARRANGEMENT; REGULATIONS; IMPLEMENTATION; POLL; MAIN POLLING STATION; POLLING STATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 1022
select
print


Control Number121515
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 17 Februari 1914 tot nadere wijziging van het Kiesreglement.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)KIESREGLEMENT; VERORDENINGEN; VERANDERINGEN; GOEDKEURING; AKKERGELDEN; RIJBELASTING; VOERTUIGENBELASTING; OVEREENKOMSTIG; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DIALING ARRANGEMENT; REGULATIONS; MODIFICATION; APPROBATION; FIELD FEES; DRIVING LOAD; VEHICLE TAX; IN ACCORDANCE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 1022
select
print


Control Number121514
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van den 22sten April 1914, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr. P. Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 17
Subjects (Dut.)ALGEMEENE KENNIS; OPDRACHT; DAGELIJKSCH BELEID; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGS REGLEMENT; WETELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)GENERAL KNOWLEDGE; COMMISION; DAILY POLICY; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 1022
select
print


Control Number121513
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 April 1914 No.1582 tot aanvulling van de in art. 2 van de Resolutie van 27 December 1912, No. 6397, vastgestelde instructie voor de ambtenaren aangewezen voor de invordering van alle belastingen en voor de vervolgingen deswege.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 16
Subjects (Dut.)INSTRUCTIE; INVORDERING; BELASTINGEN; VERVOLGINGEN; INGELASCHT; AANVULLINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)INSTRUCTION; PERCEPTION; DUTY; PROSECUTIONS; INSERTED; REPLENISHMENT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 1022
select
print


Control Number121512
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 11 April 1914 No. 1452, tot nadere wijziging van het besluit van 1 December 1903 (G.B. No.51) ter uitvoering van het reglement op de inrichting en samenstelling der rechterlijke macht in de kolonie Suriname, zoals dit luidt na de daarin bij besluit van 6 Juli 1910 (G.B. No. 52) aangebrachte wijzigingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 15
Subjects (Dut.)REGLEMENT; INRICHTING; SAMENSTELLING; RECHTERLIJKE MACHT; WIJZIGINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; ARRANGEMENT; CONSTITUTION; JUDICIARY; MODIFICATIONS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 1022
select
print


Control Number121511
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 April 1914 No. 1446 tot nadere wijziging van de resolutie van 24 Augustus 1895 L.A. No. 6010 (G.B. No.36) houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 14
Subjects (Dut.)STANDPLAATSEN; KLEEDING; WAPENING; GENEESKUNDIGE BEHANDELING; VERORDENING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)POSTING; COSTUME; REINFORMENT; MEDICAL TREATMENT; REGULATION; AMENDMENTS; REPLENISHMENT; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 69
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics