logo

Database:
COLBIB
Search:
PRICING POLICY []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 25
select
print


Control Number116968
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOver prijszetting, prijsbewaking en prijsaanduidingen in SRD
Main authorBest, G.N.
Author(s)Rudge, E.P.
InSurinaams Juristen Blad, , nr. 2 (2017), pp. 5-17
Subjects (Dut.)PRIJZEN; PRIJSBELEID; WET PRIJSZETTING EN PRIJSBEWAKING; ONDERNEMERS; VALUTA; SURINAME
Subjects (Eng.)PRICES; PRICING POLICY; LEGISLATION; TRADE
2 / 25
select
print


Control Number98499
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 3 juni 1976, tot nadere wijziging van het Prijszettingsbesluit 1949. G.B. 1949 no. 32, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1971 no. 44
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1976
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 26
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)LEVENSMIDDELEN; PRIJZEN; PRIJSBELEID; CONSUMENTENBESCHERMING; DECREET PRIJSZETTING EN PRIJSBEWAKING; PRIJSZETTINGS- EN PRIJSBEWAKINGSVERORDENING 1941; SURINAME
Subjects (Eng.)FOOD PRODUCTS; PRICES; PRICING POLICY; CONSUMER PROTECTION

Fulltext available3 / 25
select
print


Control Number97769
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 20 september 1979 no. 7199, houdende inwerking treding van het tweede deel van artikel II van de Wet van 13 augustus 1973 -G.B. no. 130. Vaststelling van het tarief van Justitiekosten in strafzaken
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1979
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 41
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)STRAFRECHT; OVERHEIDSINKOMSTEN; SCHADELOOSSTELLINGEN; TARIEVENPOLITIEK; TARIEVEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; GOVERNMENT; INCOME; COMPENSATION; PRICES; PRICING POLICY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 25
select
print


Control Number97747
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 9 maart 1979, tot nadere wijziging van de Rij- en Voertuigenbelasting 1956 -G.B. 1956 No. 41, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1971 no. 30
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1979
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 26
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)MOTORVOERTUIGENBELASTING; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; HEFFINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MOTOR VEHICLES; TAXES; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available5 / 25
select
print


Control Number97730
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 21 februari 1979, ter uitvoering van artikel 1 lid 2 van de Prijszettings- en Prijsbewakingswet 1941. G.B. 1941 no. 101, geldende tekst G.B. 1951 no. 159
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1979
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 9
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PRIJSBELEID; PRIJZEN; CONSUMENTENBESCHERMING; SURINAME
Subjects (Eng.)PRICING POLICY; PRICES; CONSUMER PROTECTION

Fulltext available6 / 25
select
print


Control Number97692
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-30 A : Decreet van 16 december 1980 tot wijziging van Decreet C-30 van 31 oktober 1980 -S.R.S. 1980 no. 109- tot nadere wijziging van de Wet van 15 augustus 1868 no. 62 -G.B. no. 16, geldende tekst G.B. 1946 no. 32- waarbij zijn vastgesteld de bepalingen tot regeling van het ambt van Hypotheekbewaarder en van diens boekhouding in Suriname
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 136
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; REGISTRATUUR; WETTELIJKE BESLUITEN; BOEKHOUDMETHODEN; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGAL DECISIONS; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available7 / 25
select
print


Control Number97679
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet E-2C : Decreet van 14 november 1980 ter vervanging van het Decreet E-2 van 5 september 1980, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de prijzen van eerste levensbehoeften. S.R.S. 1980 no. 76
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 84 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 131
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)LEVENSMIDDELEN; PRIJSBELEID; PRIJZEN; CONSUMENTENBESCHERMING; PRIJSBEWAKINGSBESLUIT 1970; MELDINGSBESLUIT 1979; SURINAME
Subjects (Eng.)FOOD; PRICING POLICY; PRICES; CONSUMER PROTECTION

Fulltext available8 / 25
select
print


Control Number97577
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-30 : Decreet van 31 oktober 1980 tot nadere wijziging van de Wet van 15 augustus 1868 no. 62 -G.B. no. 16, geldende tekst G.B. 1946 no. 32- waarbij zijn vastgesteld de bepalingen tot regeling van het ambt van Hypotheekbewaarder en van diens boekhouding in Suriname
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 109
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; REGISTRATUUR; WETTELIJKE BESLUITEN; BOEKHOUDMETHODEN; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGAL DECISIONS; INCOME TAX; PRICING POLICY; PRICES

Fulltext available9 / 25
select
print


Control Number97574
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-27 : decreet van 31 oktober 1980 tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrecht
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 106
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)HANDEL EN INDUSTRIE, REGELINGEN VOOR; INVOERREGELINGEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)TRADE; INDUSTRY; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available10 / 25
select
print


Control Number97416
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 17 mei 1980 ter uitvoering van artikel 22 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1945. G.B. 1945 no. 113. Telecommunicatiebsluit
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 7 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 26
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)TELECOMMUNICATIE; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; TELEGRAFIE; TELEFONIE; OVERHEIDSBEDRIJVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TELECOMMUNICATION; PRICING; PRICING POLICY

Fulltext available11 / 25
select
print


Control Number97409
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur -Directoraat Districtsbestuur- van 1 april 1980 no. 1570. BZ no. 3190, houdende wijziging van de tarieven van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 20
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)WATERVOORZIENING; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; DRINKWATER; OVERHEIDSBEDRIJVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)WATER SUPPLY; PRICES; PRICING POLICY; DRINKING WATER

Fulltext available12 / 25
select
print


Control Number97249
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet E-29 : Decreet van 4 november 1981, houdende vaststelling van regels inzake het loodswezen. Decreet op het loodswezen
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 20 pagina's : illustraties
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 170
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)SCHEEPVAART; HEFFINGEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; VAARTUIGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)SHIPPING; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available13 / 25
select
print


Control Number97218
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 9 oktober 1981 tot wijziging van het Staatsbesluit van 23 maart 1939, ter uitvoering van de artikelen 8, eerste lid en artikel 34 van het Surinaamsch Toelatingsbesluit 1938 -G.B. 1938 no. 92- met betrekking tot het toelatingsgeld, mede ten aanzien van het grensverkeer met Guyana en met Frans-Guyana
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 158
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)VREEMDELINGEN, TOEZICHT OP; VREEMDELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)STRANGERS; LEGAL DECISIONS; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available14 / 25
select
print


Control Number97215
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 9 oktober 1981, houdende wijziging van het Staatsbesluit van 23 maart 1939 ter uitvoering van de artikelen 11 en 34 van het Surinaamsch Toelatingsbesluit 1938 -G.B. 1938 no. 92- met betrekking tot het landingsgeld, mede ten aanzien van de toelating en het landingsgeld in het grensverkeer met Guyana en met Frans-Guyana
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 155
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)VREEMDELINGEN, TOEZICHT OP; VREEMDELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)STRANGERS; LEGAL DECISIONS; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available15 / 25
select
print


Control Number97126
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet E-27 : Decreet van 31 augustus 1981 houdende vaststelling van een nieuw Tarief van Invoerrechten. Invoerrechtenregeling 1981
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 252 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 132
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)HANDEL EN INDUSTRIE, REGELINGEN VOOR; INVOERREGELINGEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)TRADE; INDUSTRY; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext availablepage 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics