logo

Database:
COLBIB
Search:
KRIJGSRADEN []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 20
select
print


Control Number121929
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Maart 1915, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 30 Januari 1915 No. 29 (Staatsblad No. 33) tot invoering van de gewijzigde regtspleging bij de Landmagt in de kolonie Suriname (G.B. No. 73)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1915
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)LANDMACHT; KRIJGSRADEN; GERECHTSHOF; RAADSLIEDEN; PRESIDENT; PRESIDENT-PLAATSVERVANGER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available2 / 20
select
print


Control Number121594
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 20 October 1914, waarbij wordt afgekondigd de Wet van 15 Mei 1914 (Staatsblad No. 206) tot openstelling van hooger beroep van vonnissen, in, Nederlandsch-Indie door Krijgsraden bij de Zeemacht gewezen, en, in verband daarmede, uitbreiding derrechtsmacht van het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlandsch-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 64
Subjects (Dut.)OPENSTELLING; VONNISSEN; KRIJGSRADEN; ZEEMACHT; RECHTSMACHT; REGTSPLEGING; WIJZIGINGEN; WET; LASTEN; BEVELEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)OPENING; VERDICTS; COURTS MATERIAL; NAVY; JURISDICTION; ADMINISTRATION OF JUSTICE; AMENDMENT; LAW; BURDENS; COMMAND; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 20
select
print


Control Number117290
LibraryCentral library
SignatureSK 001503-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen juridische beschouwing van de Wet Militair Tuchtrecht [CD-Rom]
Main authorLinger, Maritcha
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
001503-17
NotesHoort bij SK 001504-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; TUCHTREGLEMENT; MILITAIRE RECHTSPLEGING; BEROEP; VERJARING; STRAFPROCES; AFWEZIGHEID; DESERTIE; MILITAIRE RECHTSPRAAK; KRIJGSRADEN; SOLDATEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MILITARISM; LEGAL SYSTEMS; LEGAL PROCEDURE; ARMED FORCES; LEGISLATION
4 / 20
select
print


Control Number117288
LibraryCentral library
SignatureSK 001504-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen juridische beschouwing van de Wet Militair Tuchtrecht
Main authorLinger, Maritcha
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 32 pagina's : illustraties
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit van Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001504-17
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; TUCHTREGLEMENT; MILITAIRE RECHTSPLEGING; BEROEP; VERJARING; STRAFPROCES; AFWEZIGHEID; DESERTIE; MILITAIRE RECHTSPRAAK; KRIJGSRADEN; SOLDATEN; SALTANI VONNIS; SURINAME
Subjects (Eng.)MILITARISM; LEGAL SYSTEMS; LEGAL PROCEDURE; ARMED FORCES; LEGISLATION
5 / 20
select
print


Control Number101263
LibraryCentral library
SignatureSK 00910-14 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe betekenis van maatschappelijk belang in de strafrechtspleging [CD-Rom]
Main authorDoelam, Seema
PublisherParamaribo : Auteur, 2013
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00910-14
NotesHoort bij SK 00909-14. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; RECHTSPLEGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; MILITAIR STRAFRECHT; KRIJGSRADEN; INTERNATIONAAL RECHT; SURINAME
6 / 20
select
print


Control Number101262
LibraryCentral library
SignatureSK 00909-14 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe betekenis van maatschappelijk belang in de strafrechtspleging
Main authorDoelam, Seema
PublisherParamaribo : Auteur, 2013
Description 46 pagina's
Thesis infoLL.M. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00909-14
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; RECHTSPLEGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; MILITAIR STRAFRECHT; KRIJGSRADEN; INTERNATIONAAL RECHT; SURINAME
7 / 20
select
print


Control Number99972
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVonnis in naam van de Republiek. Tegenspraak appel strafkamer -militaire zaak
InSurinaams Juristenblad, , nr. 1 (2014), pp. 113-135
NotesVonnisnummer 01/2014, 27 januari 2014
Subjects (Dut.)UITSPRAAK; MILITAIR STRAFRECHT; KRIJGSRADEN; AMNESTIE; HOGER BEROEP; CONSTITUTIONELE RECHTSPRAAK; RITFELD, EDGAR WILFRED; SURINAME
8 / 20
select
print


Control Number94807
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 2 maart 1982, houdende toekenning van een vergoeding aan de President e.a. van het Hoog Militair Gerechtshof en aan de President e.d. van de Krijgsraad
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1982
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 41
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; LONEN; KRIJGSRADEN; MILITAIRE RECHTSPLEGING; VERGOEDINGEN; WET MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; WAGES; MILITARY JUSTICE

Fulltext available9 / 20
select
print


Control Number94375
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 29 september 1984 ter uitvoering van artikel 26a van de Wet Militaire Strafrechtspleging. G.B. 1975 no. 175, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 no. 112
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1984
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 73
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; LONEN; KRIJGSRADEN; MILITAIRE RECHTSPLEGING; VERGOEDINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; SALARY; MILITARY JUSTICE

Fulltext available10 / 20
select
print


Control Number92029
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 3 juni 1987, houdende nadere wijziging van het staatsbesluit van 29 september 1984 ter uitvoering van artikel 26a van de Wet Militaire Strafrechtspleging. G.B. 1975 no. 175, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 no. 112
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1987
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 51
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; LONEN; KRIJGSRADEN; MILITAIRE RECHTSPLEGING; VERGOEDINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; SALARY; COURTS-MARTIAL

Fulltext available11 / 20
select
print


Control Number91981
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 12 maart 1987 no. 7579-86, inzake herziening vergoeding aan de President, leden, Plaatsvervangende leden, Auditeur-Militair en Griffier van de Krijgsraad en aan de Rechter-Commissaris belast met militaire Zaken
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1987
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 33
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; LONEN; KRIJGSRADEN; MILITAIRE RECHTSPLEGING; VERGOEDINGEN; WET MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGES; ALLOWANCES; COURT MARTIAL

Fulltext available12 / 20
select
print


Control Number85791
LibraryCentral library
SignatureSK 00728-11 WORDT NIET UITGELEEND
TitleMilitair tuchtrecht en fairplay
Main authorSawalia, Manouschka
PublisherParamaribo : Auteur, 2011
Description 35 pagina's
Thesis infoLLB Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00728-11
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; TUCHTREGLEMENT; MILITAIRE RECHTSPLEGING; KRIJGSRADEN; MILITAIRE RECHTSPRAAK; WETBOEK VAN MILITAIR STRAFRECHT; WMS; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201200000470SRUvSCBKSK 00728-11
13 / 20
select
print


Control Number81373
LibraryCentral library
SignatureS BR 12209 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe rehabilitatiecommissie van het Ministerie van Defensie nader belicht
Main authorDuurham, D.
PublisherParamaribo : Auteur, 2009
Description 42 pagina's : illustraties
00411-10
NotesWerkverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; MILITAIRE RECHTSPLEGING; WETSOVERTREDINGEN; KRIJGSRADEN; BEGELEIDING; VOORLICHTING; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201000003878SRUvSCBKSBR12209
14 / 20
select
print


Control Number73523
LibraryCentral library
SignatureBOS 344
TitleHUIDIG en toekomstig militair straf- en tuchtrecht
Main authorBosch, Th. W. van den
PublisherZwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1981
Description 175 pagina's
SeriesSudiepockets strafrecht ; nr. 8a
ISBN9027118736
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)MILITAIRE WETGEVING; TUCHTREGLEMENT; OORLOGSRECHT; MILITAIRE RECHTSPLEGING; KRIJGSRADEN

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200800003880SRUvSCBLBOS344
15 / 20
select
print


Control Number73522
LibraryCentral library
SignatureBOS 344
TitleHUIDIG en toekomstig militair strafprocesrecht
Main authorBosch, Th. W. van den
PublisherZwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1983
Description 202 pagina's
SeriesStudiepockets strafrecht ; nr. 8b
ISBN9027120935
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; MILITAIRE RECHTSPRAAK; KRIJGSRADEN; MILITAIRE RECHTSPLEGING

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200800003916SRUvSCBLBOS344
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics