logo

Database:
COLBIB
Search:
JUDICIARY []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 18
select
print


Control Number121625
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 December 1914, tot aanvulling van het besluit van 4 Januari 1869 (G.B. No. 2) betreffende de admissie van praktizijns in het toezicht van het Hof van Justitie over hunne handelingen als zoodanig.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 80
Subjects (Dut.)AANVULLING; ADMISSIE; PRAKTIZIJNS; HANDELINGEN; UITVOERING; REGLEMENT; SAMENSTELLING; RECHTERLIJKE MACHT; EXAMEN; KENNIS; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; ADMISSION; PRACTICAL; PROCEEDINGS; EXECUTION; RULES; CONSTITUTION; JUDICIARY; INVESTIGATION; KNOWLEDGE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 18
select
print


Control Number121512
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 11 April 1914 No. 1452, tot nadere wijziging van het besluit van 1 December 1903 (G.B. No.51) ter uitvoering van het reglement op de inrichting en samenstelling der rechterlijke macht in de kolonie Suriname, zoals dit luidt na de daarin bij besluit van 6 Juli 1910 (G.B. No. 52) aangebrachte wijzigingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 15
Subjects (Dut.)REGLEMENT; INRICHTING; SAMENSTELLING; RECHTERLIJKE MACHT; WIJZIGINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; ARRANGEMENT; CONSTITUTION; JUDICIARY; MODIFICATIONS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 18
select
print


Control Number120757
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 22 april 2022, houdende instelling van de Raad voor Rechterlijk Ambtenaren in opleiding en vaststelling van regels ter zake de selectie en opleiding van rechterlijk ambtenaren (Raio-besluit).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 22 pagina's
SeriesStaatsbesluit van de Republiek Suriname ; No. 50
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)RECHTERLIJKE MACHT; SCHOLING; RAIO-OPLEIDINGEN; TRAINING; JURISTEN; RECHTERS; VERVOLGINGSAMBTENAREN; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN; SELECTIEWERKZAAMHEDEN; SELECTIEPROCES; OPLEIDINFSPROGRAMMA'S; RAIO-RAAD; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIARY; EDUCATION; JUDGES; LAWYERS; SELECTION PROCESS
4 / 18
select
print
5 / 18
select
print


Control Number119561
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleToespraak ter gelegenheid van de opening van het zittingsjaar 2018/2019 van het hof van justitie in het gerechtsgebouw aan het onafhankelijksheidsplein no 4 te Paramaribo, op vrijdag 5 oktober 2018 om 10.00 uur des voormiddags
Main authorRasoelbaks, Iwan H.M.H.
Author(s)Rudge, E.P....[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad Nr. 3, 2018, Paramaribo
Description pp. 176-181
Subjects (Dut.)RECHTERLIJKE MACHT; OPENBARE ZITTINGEN; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; ONDERBEZETTING; DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING; FINANCIELE MIDDELEN; BELEIDSDOCUMENT; BELEIDSSPEERPUNTEN; RECHTZAKEN; RECHTERS; VERBETERING; VERZELFSTANDIGING; AUTOMATISERING; DIGITALE DATA; INFORMATIEBEHEER; INFORMATIEVOORZIENING; RECHTERLIJKE ORGANISATIE; GERECHTSHOVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIARY; LEGAL DECISIONS; FINANCIAL ADMINISTRATION; COURTS; JUDGES; AUTOMATION; DIGITALIZATION; INFORMATION SERVICE
6 / 18
select
print


Control Number119555
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleGedragscode voor rechters bij het Hof van Justitie en de katongerechten : vastgesteld tijdens de op 01 oktober 2015 gehouden algemene vergadering van het hof van justitie
Author(s)Rudge, E.P....[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad Nr. 3, 2018, Paramaribo
Description pp. 167-175
Subjects (Dut.)BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID; GEDRAGSCODE; RECHTERLIJKE MACHT; GEDRAGSNORMEN; MENSENRECHTEN; BURGERLIJKE RECHTEN; DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT; BURGERBESCHERMING; RECHTERLIJKE FUNCTIES; RECHTSPRAAK; ONPARTIJDIGHEID; INTEGRITEIT; GELIJKHEID; WAARDIGHEID; RECHTERLIJKE AMBT; VAKBEKWAAMHEID; RECHTERLIJKE ORGANISATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIARY; LIABILITY; CIVIL LAW; HUMAN RIGHTS; LEGAL PROTECTION; LEGAL DECISIONS
7 / 18
select
print


Control Number117584
SignatureSK 001707-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAanvullende werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het rechtsproces in Suriname [CD-Rom]
Main authorGuardiola, Boy Ewald Yarn
Publisher
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
NotesHoort bij SK 001706-17. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)RECHTERLIJKE MACHT; RECHTERS; BESTUURSORGANEN; BESTUURSRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIARY; LAWYERS
8 / 18
select
print


Control Number117582
SignatureSK 001706-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAanvullende werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het rechtsproces in Suriname
Main authorGuardiola, Boy Ewald Yarn
Author(s)
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 53 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
NotesMet CD-Rom. - Met bijl.
Subjects (Dut.)RECHTERLIJKE MACHT; RECHTERS; BESTUURSORGANEN; BESTUURSRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIARY; LAWYERS
9 / 18
select
print


Control Number106476
LibraryCentral library
SignatureSK 001219-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleUitoefening van universele rechtsmacht ter voorkoming van straffeloosheid [Edocument]
Main authorAdams, Lourencina
PublisherParamaribo : Auteur, 2013
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001219-15
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)GERECHTELIJKE VERVOLGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; STRAFRECHTSPLEGING; RECHTERLIJKE MACHT; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIAL PROSECUTION; CRIMINAL INVESTIGATION; CRIMINAL JUSTICE; JUDICIARY

Fulltext available10 / 18
select
print


Control Number90908
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 2 maart 1990, houdende nadere wijziging van het Reglement op de Inrichting en Samenstelling van de Surinaamse Rechterlijke Macht, G.B. 1935 no. 79, geldende tekst G.B. 1960 no. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1985 no. 2
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 1990
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 10
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)RECHTERLIJKE MACHT; TITELS; ZITTENDE MAGISTRATIE; PENSIONERING; SURINAME
Subjects (Eng.)JUDICIARY; TITLES; PENSION

Fulltext available11 / 18
select
print


Control Number75677
LibraryCentral library
SignatureVER 341.9
TitleVrij verkeer van vonnissen
Main authorVerschuur, R.Ch.
PublisherDeventer : Kluwer, 1995
Description 323 pagina's
SeriesRecht en Praktijk ; nr. 83
ISBN9026826842
NotesEerder verschenen als proefschrift. - Met samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; INTERNATIONALE VERDRAGEN; BUITENLANDSE VONNISSEN; EG, RECHT VAN DE; RECHTSGESCHIEDENIS; RECHTERS; EXECUTIEVERDRAGEN; EEX-VERDRAG; LUGANO, VERDRAG VAN; NEDERLAND; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL LAW; PROPERTY RIGHTS; LEGAL DECISIONS; TREATIES; LEGAL HISTORY; JUDICIARY

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200900001644SRUvSCBLVER341.9
12 / 18
select
print


Control Number39758
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDemocratie, rechtsstaat en rechtspleging, een agenda voor de toekomst conferentie in verband met 30 jaar SJSSN
Main authorGardeslen, Romana
Author(s)Rudge, E.P....[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad , Nr. 1, 2020
Description pp. 59-60
Subjects (Dut.)RECHTSTAAT; HERDENKINGEN; JUBILEUM; GERECHTELIJKE UITSPRAAK; UITSPRAKENDATA; RECHTSPLEGING; OPLEIDINGEN; TRAININGEN; RECHTERLIJKE MACHT; STRAFRECHTSYSTEMEN; DOCUMENTATIECENTRUM; STICHTING JURIDISCHE SAMENWERKING SURINAME-NEDERLAND; SURINAME
Subjects (Eng.)LAW; COURT DECISION; JUSTICE; JUDICIARY; CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS
13 / 18
select
print


Control Number38025
LibraryCentral library
SignatureSK 00271-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe rechtsstaat en democratie in post modernperspectief [Edocument] : scheiding der machten naar evenwicht der machten
Main authorShankar, Bhagwatpersad
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 255 pagina's
00271-21; 0046-22
NotesMet samenvatting. - Met lit.opg.
Subjects (Dut.)DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT; DEMOCRATISERING; DEMOCRATIETHEORIEEN; RECHTSORDE; TRIAS POLITICA; OPENBAAR BESTUUR; BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES; RECHTERLIJKE MACHT; TRANSPARANTIE; VERANDERMODELLEN; S-LNO-IL; UBVP-MODEL; INTERDEPENDENTIEBEWUSTZIJN; COMPETENTIES; BELANGENBEHARTIGING
Subjects (Eng.)LAW OF ORDER; DEMOCRACY; LEGAL ORDER; JUDICIARY; INTERDEPENDENCY AWARENESS; COMPETENCES; INTEREST

Fulltext available14 / 18
select
print


Control Number32169
LibraryCentral library
SignatureVIT 342
TitleEen vitale rechtsstaat : grondslag, kwetsbaarheid, weerbaarheid
Author(s)Heuvel, Frank van den (editor); Overeem, Patrick (editor)
Publisher[S.l] : Valkhof Pers, 2019
Description 135 pagina's
ISBN9789056255176
NotesPublicatie van Thijmgenootschap jrg. 107, afl. 2 (2019)
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; DEMOCRATIE; MORELE WAARDEN; POLITIEKE WAARDEN; BURGERSCHAP; RECHTSBEGINSELEN; CONSTITUTIES; RECHTSBESCHERMING; OPENBAAR BESTUUR; BURGERRECHTEN; CRIMINALITEIT; DRUGSECONOMIE; RECHTERLIJKE MACHT; BEINVLOEDING; MENSENRECHTENEDUCATIE; MAATSCHAPPELIJKE DRAAGVLAK
Subjects (Eng.)CONSTITUTIONAL LAW; DEMOCRACY; POLITICAL VALUE; CITIZENSHIP; CONSTITIONS; LEGAL PROTECTION; CRIMINALITY; JUDICIARY; HUMAN RIGHTS EDUCATION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000572SRUvSCBLVIT 342
15 / 18
select
print


Control Number30379
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAlphabetisch Register op het Gouvernementsblad der Kolonie Suriname van 1903
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1903
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de Kolonie Suriname
Subjects (Dut.)REGISTERS; WETTELIJKE BESLUITEN; AMBTENAREN; STAATSBEGROTING; DELSTOFFEN; KREDIETVERLENING; GOUD; INDUSTRIEELE EIGENDOMMEN; POLITIE; POSTVERVOER; RECHTERLIJKE MACHT; SCHADELOOSTELLING; BELASTINGWETGEVING; SURINAME
Subjects (Eng.)INDEX; LEGAL DECISIONS; CIVIL SERVANTS; STATE BUDGETS; CREDIT; GOLD; INTELLECTUAL PROPERTY; POLICE; POST SERVICES; JUDICIARY; TAXATION

Fulltext availablepage 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics