logo

Database:
COLBIB
Search:
PENSION []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 25
select
print


Control Number121705
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 15 september 1913 No. 4052, bepalende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van den thans geldende tekst van de verordening van 7 April 1888 (G.B. No. 23), tot regeling van de pensioenen uit de koloniale kas te kwijten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 21 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 62
Subjects (Dut.)AMBTENAREN; ALGEMENE DIENST; PENSIOEN; GEPENSIOENEERDEN; REGELING; KOLONIALE KAS; DIENSTTIJD; ONTSLAG; RESTITUTIE; WETTELIJKLE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVANTS; PENSION; RETIRED; CIVIL SERVANTS; SERVICE; DISMISSAL; RESTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 25
select
print


Control Number121652
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Juni 1913, No. 2651, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de op 2 Juni 1911 te Washington, mede namens Nederland geteekende verdragen tot bescherming van den industrieelen eigendom en betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerken
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 32 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
Subjects (Dut.)PENSIOEN; GEPENSIOENEERDEN; REGELING; KOLONIALE KAS; AMBTENAREN; DIENSTTIJD; ONTSLAG; RESTITUTIE; WETTIGE KINDEREN; WETTELIJKLE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; RETIRED; CIVIL SERVANTS; SERVICE; DISMISSAL; RESTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 25
select
print


Control Number121642
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 16 Januari 1913 tot nadere wijziging en aanvulling van de verordenign van 7 April 1888 (G.B. No.23) tot regeling van de pensioenen uit de koloniale kas te kwijten, gelijk zij luidt na de daarin bij de verordeningen van 6 Maart 1896 (G.B. No. 18), 12 October 1898 (G.B. 1890 No. 1), 2 October 1902 (G.B. no. 31), 13 mei 1904 (G.B. No.34) 10 Juli 1909 (G.B. No. 82), 30 December 1910 (G.B. No. 96) en 20 September 1911 (G.B. 1912 No. 33) aangebrachte wijzigingen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)PENSIOEN; GEPENSIOENEERDEN; REGELING; KOLONIALE KAS; AMBTENAREN; DIENSTTIJD; ONTSLAG; RESTITUTIE; WETTELIJKLE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; RETIRED; CIVIL SERVANTS; SERVICE; DISMISSAL; RESTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 25
select
print


Control Number121384
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet van 6 december 1983, houdende nadere wijziging van het ,,Decreet Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds'' (S.B. 1981 No. 30, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982 No. 74).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 115
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; SOCIALE UITKERINGEN; TOELAGEN; SOCIALE VERZEKERHEID; PENSIOENVOORZIENING; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; PENSION FUNDS; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; SOCIAL SECURITY; JOB DESCRIPTION

Fulltext available5 / 25
select
print


Control Number121155
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 4 Januari 1912, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 22 November 1911 No. 52 strekkende om het pensioenreglement vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 17 Februari 1905 No. 8 (Staatsblad No. 74), met eenige verandering toepasselijk te verklaren op de militairen van de landmacht in West - Indie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 04
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; MILITAIR PERSONEEL; MILITAIREN AANGELEGENHEDEN; PENSIOENVOORZIENINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; MILITARY PERSONNEL; PENSION FUNDS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 25
select
print


Control Number121150
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 4 Januari 1912, waarbij wordt afgekondigd het koninklijk besluit van 17 Februari 1905 No. 5 (Staatsblad No. 74), houdende vaststelling van een reglement op het verleenen van pensioenen en van onderstanden voor eens aan de Europeesche en met dezen gelijkgestelde militairen, beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch - Indische leger
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 31 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 03
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; MILITAIR PERSONEEL; MILITAIREN AANGELEGENHEDEN; PENSIOENVOORZIENINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; MILITARY PERSONNEL; PENSION FUNDS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 25
select
print


Control Number119822
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 13 Mei 1904, tot nadere wijziging en aanvulling van de pensioenverordening
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1904
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de Kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELING; PENSIOENUITKERING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)RETIREMENT PENSIONS; PENSION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 25
select
print


Control Number98173
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 18 mei 1977 tot wijziging van de Ambtenarenpensioenverordening 1972. G.B. 1972 no. 150
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1977
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 25
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; AMBTENAREN; PENSIOENVOORZIENINGEN; TOELAGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; PENSION FUNDS; CIVIL SERVANTS

Fulltext available9 / 25
select
print


Control Number98161
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 12 april 1977 no. 4029, houdende toekenning toeslag op pensioenen beneden s 4.200,- per jaar aan in Suriname woonachtige personen. Besluit Toeslag Kleine Pensioenen
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1977
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 15
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; AMBTENAREN; PENSIOENVOORZIENINGEN; TOELAGEN; AMBTENARENPENSIOENVERORDENING 1972; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; CIVIL SERVANTS; PENSION FUNDS

Fulltext available10 / 25
select
print


Control Number97602
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 27 november 1980 no. 13887 tot nadere wijziging van de Resolutie Algemene Oudedagsvoorziening 1973. G.B. 1973 no. 106, zoals gewijzigd bij S.R.S. 1980 no. 74
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1980
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 125
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; SOCIALE UITKERINGEN; TOELAGEN; SOCIALE VERZEKERDHEID; PENSIOENVOORZIENINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; SOCIAL BENEFITS; PENSION FUNDS

Fulltext available11 / 25
select
print


Control Number97375
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-34A : Decreet van 28 december 1981, houdende wijziging van het Decreet Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds. S.B. 1981 no. 30
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 190
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; SOCIALE UITKERINGEN; TOELAGEN; SOCIALE VERZEKERHEID; PENSIOENVOORZIENINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; SOCIAL BENEFITS; PENSION FUNDS

Fulltext available12 / 25
select
print


Control Number96964
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-45 : Decreet van 18 juni 1981, houdende nadere wijziging van de Ambtenarenpensioenwet 1972. G.B. no. 150, zoals gewijzigd bij S.B. 1977 no. 25
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 79
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; AMBTENAREN; PENSIOENVOORZIENINGEN; TOELAGEN; LEEFTIJD; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; PENSION FUNDS; CIVIL SERVANTS

Fulltext available13 / 25
select
print


Control Number96797
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-34 : Decreet van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 10 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 30
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; SOCIALE UITKERINGEN; TOELAGEN; SOCIALE VERZEKERHEID; PENSIOENVOORZIENING; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; PENSION FUNDS; ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Fulltext available14 / 25
select
print


Control Number96775
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 31 januari 1981, houdende toekenning toelage aan gepensioneerden, die hun hoofdverblijf in Suriname hebben en wier pensioenen zijn ingegaan voor 1 januari 1976
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 10
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; AMBTENAREN; PENSIOENVOORZIENINGEN; TOELAGEN; AMBTENARENPENSIOENWET 1972; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; CIVIL SERVANTS; PENSION FUNDS

Fulltext available15 / 25
select
print


Control Number94855
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 15 maart 1982 ter uitvoering van artikel 52 van de Ambtenarenpensioenwet. G.B.1972 no.150
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1982
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 54
Subjects (Dut.)OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; PENSIOENREGELINGEN; PENSIOENVOORZIENINGEN; AMBTENAREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; ORGANISATIESTRUCTUREN; BEROEPSVERGOEDING; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; PENSION FUNDS; CIVIL SERVANTS; ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Fulltext availablepage 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics