logo

Database:
COLBIB
Search:
BURGERLIJKRECHT []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 23
select
print


Control Number121146
LibraryCentral library
SignatureBEL 347
TitleBelangenrijk burgerlijk recht
Author(s)Lindenbergh, S.D. (editor); Ruitenbeek-Bart, F.M. (editor); Tillema, I. (editor)
PublisherDen Haag : Boom juridisch, 2020
Description 291 pagina's
ISBN9789462908680
Subjects (Dut.)PRIVAATRECHT; AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT; BURGERLIJKRECHT; OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID; AFSTANDSMOEDERS; GEHEIMHOUDINGSPLICHT; SCHADEVERGOEDING; PRIVACY; RECHTSBESCHERMING; PERSOONSGEGEVENS; FUNDAMENTEEL RECHT; INVESTERINGSARBITRAGE; VERMOGENSRECHT; STRAFPROCESRECHT
Subjects (Eng.)PRIVATE LAW; LIABILITY; CIVIL RIGHTS; GOVERNMENT LIABILITY; LEGAL PROTECTION; CRIMINAL PROCEDURE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000625SRUvSCBLBEL 347
2 / 23
select
print


Control Number121012
LibraryCentral library
SignatureSK 00324-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet burgerlijk huwelijk vs. het christelijk huwelijk : een vergelijking van de rechten en plichten van echtgenoten die een burgerlijk huwelijk hebben gesloten met de rechten en plichten verbonden aan het christelijk huwelijk
Main authorAbionie, Recella M.
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 52 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00324-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)HUWELIJKSRECHT; ECHTGENOTEN; GESLACHTSGEMEENSCHAP; BURGERLIJKRECHT; KERKELIJK HUWELIJK; RELIGIEUS HUWELIJK; SAMENLEVINGSVORM; HUWELIJKSVORMEN; OVEREENKOMSTEN; HUWELIJKSAKTE; HUWELIJKSAMBTENAAR; GEESTELIJKE LEIDERS; FAMILIERECHT; HUWELIJKSVEREISTEN; MINDERJARIGEN; OPVOEDING; SURINAME
Subjects (Eng.)MARRIAGE LAW; MARRIAGE PARTNERS; INTERCOURSE; CIVIL LAW; RELIGIOUS MARRIAGE; AGREEMENTS; MARRIAGE CERTIFICATE; SPIRITUAL LEADERS; FAMILY LAW; MINORS; MARRIAGE REQUIREMENTS
3 / 23
select
print


Control Number119899
LibraryCentral library
SignatureER 000731
TitleKeenan and Riches Business Law [Edocument]
Main authorRiches, Sarah
Author(s)Allen, Vida
PublisherEssex [etc.] : Pearson Education, 2009
EditionNinth Edition
Description 625 pagina's : illustraties
ISBN9781405899642
NotesMet index
Subjects (Dut.)ZAKENRECHT; BURGERLIJKRECHT; FUNDAMENTELE RECHTEN
Subjects (Eng.)BUSINESS MANAGEMENT; CIVIL LAW; LAW REPORTS; FUNDAMENTAL RIGHTS; HUMAN RIGHTS; DISPUTES; COMMUNITY LAW; DEVELOPMENTS
4 / 23
select
print


Control Number119483
LibraryCentral library
SignatureVER 347.4
TitleVerbintenissenrecht algemeen
Author(s)Brunner, C.J.H.; Jong, G.T. de; Krans, H.B....[et al.]
PublisherDeventer : Kluwer, 2011
EditionDerde druk
Description 315 pagina's
SeriesStudiereeks Burgerlijk Recht ; 4
ISBN9789013078534
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)OVEREENKOMSTENRECHT; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; RECHTSVORDERINGEN; SCHADEVERGOEDING; AANSPRAKELIJKHEID; BOETES; VERJARING; BURGERLIJKRECHT; PRIVAATRECHT; GOEDERENRECHT; SCHULDEISERS; SCHADEVERGOEDING; OVEREENKOMSTEN; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; CONTRACTEN
Subjects (Eng.)CONTRACTS; CIVIL RIGHTS; INTERNATIONAL LAW; LIABILITY; COMPENSATION

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000015SRUvSCBLVER 347.4
202400000050SRUvSCBLVER 347.4
5 / 23
select
print


Control Number119237
LibraryCentral library
SignatureSK 001740-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOntwerp nieuw burgerlijk wetboek nog niet ingediend bij de nationale assemblee
Main authorJadnanansing, Carlo
Author(s)Parabirsing, R. (editor)
InOver recht (op)recht gezegd : 80 artikelen, Paramaribo, Ralicon 2017
Description pp. 257-258
Subjects (Dut.)BURGERLIJKRECHT; WETBOEKEN; WETGEVINGSPRODUCTEN; RECHTSSTELSEL; NEDERLANDSE RECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL RIGHTS; LEGISLATION
6 / 23
select
print


Control Number118189
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleKan de grondhuurder of erfpachter een recht van opstal vestigen
Main authorKraan, Cees A.
Author(s)Rudge, E.P.....[et.al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad Nr. 03, Paramaribo, 2017
Description pp. 70-73
Subjects (Dut.)GRONDEIGENDOMSRECHT; OPSTALRECHT; GRONDHUURRECHT; BURGERLIJKRECHT; ERFPACHT; HYPTHEEKRECHT; DOMEINEN; GRONDHUUR; VERVALLENVERKLARING; ONROEREND GOEDEREN; AGRARISCHE WET; DECREET UD; DECREET UITGIFTE DOMEINGROND; SURINAME
Subjects (Eng.)LANDOWNERSHIP; PROPERTY RIGHTS; CIVIL RIGHTS; LEGISLATION
7 / 23
select
print


Control Number116987
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHypotheek en recht van opstal bij de rechten van grondhuur en erfpacht
Main authorJadnanansing, C.R.
Author(s)Rudge, E.P.
InSurinaams Juristen Blad, , nr. 2 (2017), pp. 29-35
Geschenk
Subjects (Dut.)GRONDEIGENDOMSRECHT; GRONDHUURRECHT; BURGERLIJKRECHT; ERFPACHT; HYPOTHEEKRECHT; OPSTAL; DOMEINEN; ONROEREND GOEDEREN; DECREET UITGIFTE DOMEINGROND; SURINAME
Subjects (Eng.)LAND OWNERSHIP; PROPERTY RIGHTS; LEGISLATION
8 / 23
select
print


Control Number67913
LibraryCentral library
SignatureKER 349.2
TitleDossiervorming en privacy voor HR-management
Main authorKersten, T.B.M.
PublisherDen Haag : Sdu, 2015
Description 84 pagina's
ISBN9789012395861
NotesMet bijl.. - Met reg.
Subjects (Dut.)HUMAN RESOURCE MANAGEMENT; DOSSIERS; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; PERSONEELSMANAGEMENT; PERSONEELSDOSSIERS; PERSOONLIJK LEVENSSFEER; BURGERLIJKRECHT; ELEKTRONISCHE DOSSIER; WERKGEVERSCHAP; WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Subjects (Eng.)HRM; LABOUR CONTRACTS; RIGHT TO PRIVACY; PRIVACY PROTECTION; CIVIL RIGHTS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202000000319SRUvSCBLKER 349.2
9 / 23
select
print


Control Number60404
LibraryCentral library
SignatureBR 9312
TitleBEZWAAR en beroep tegen een beslissing van de overheid
PublisherDen Haag : Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, 1994
Description 15 pagina's
SeriesAlgemene wet bestuursrecht
Subjects (Dut.)BURGERLIJKRECHT; BESTUURSRECHT; BEROEPSCHRIFT; BEZWAARSCHRIFT; VERZETSCHRIFT

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200500000965SRUvSCBLBR9312
10 / 23
select
print


Control Number60359
LibraryCentral library
SignatureBR 9302
TitleKARAKTERISTIEK van het privaatrecht
Main authorGrosheide, F.W.
PublisherNijmegen : Ars Aequi Libri, 2001
Description 46 pagina's
SeriesArs Aequi Cahiers Privaatrecht ; dl. 10
ISBN9069163403
NotesMet lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)BURGERLIJKRECHT; PRIVAATRECHT

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200500000980SRUvSCBLBR9302
11 / 23
select
print


Control Number59087
LibraryCentral library
SignaturePER 347
Title PERSONEN- en familierecht in het nieuwe burgerlijk wetboek
Author(s)Luijten, E.A.A. (editor)
PublisherZwolle : Tjeenk Willink, 1977
Edition2e dr.
Description 491 pagina's
ISBN9027111634
NotesMet lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)BURGERLIJKRECHT; PERSONENRECHT; FAMILIERECHT; NEDERLAND

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200500000201SRUvSCBLPER347
12 / 23
select
print


Control Number55715
LibraryCentral library
SignatureN BLA 342 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBlauwe VNW : deel B : Burgerlijk -proces- recht : [Verzameling Nederlandse wetgeving] : studiejaar 2017-2018
Author(s)Barentsen, B. (editor); Besselink, L.F.M. (editor); Emmerik, M.L. van...[et al.] (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2017
Description 2746 pagina's
SeriesEducatieve wettenverzamelingen
ISBN9789012400435
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; BURGERLIJKRECHT; ADMINISTRATIEVE BESLUITEN; RECHTSBESCHERMING; INTERNATIONAAL RECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN
Subjects (Eng.)ADMINISTRATIVE LAW; LEGISLATION; PUBLIC ADMINISTRATION; LEGAL PROTECTION; INTERNATIONAL LAW
13 / 23
select
print


Control Number52865
LibraryCentral library
SignatureVER 347.4
TitleVerbintenissenrecht algemeen
Main authorJong de, G.T.
Author(s)Krans, H.B.; Wissink, M.H.
PublisherDeventer : Kluwer, 2018
EditionVijfde druk
Description 357 pagina's
SeriesStudiereeks Burgerlijk Recht ; 4
ISBN9789013141542
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)OVEREENKOMSTENRECHT; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; RECHTSVORDERINGEN; SCHADEVERGOEDING; AANSPRAKELIJKHEID; BOETES; VERJARING; BURGERLIJKRECHT; PRIVAATRECHT; GOEDERENRECHT; SCHULDEISERS; SCHADEVERGOEDING; OVEREENKOMSTEN; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; CONTRACTEN
Subjects (Eng.)CONTRACT LAW; AGREEMENTS; CIVIL RIGHTS; INTERNATIONAL LAW; LIABILITY; COMPENSATION

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000263SRUvSCBLVER 347.4
202400000271SRUvSCBLVER 347.7
14 / 23
select
print


Control Number48729
LibraryCentral library
SignatureHON 347
TitleFORMULIERBOEK : der onderscheidene akten behorende tot de burgerlijke rechtsvordering : diskette
Main authorHonert, J. van den
PublisherDeventer : Tjeenk Willink, 1997
Edition12e dr.
ISBN9027144052
Subjects (Dut.)BURGERLIJKRECHT; BURGERLIJKE RECHTSVORDERING; FORMULIEREN

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200000002015SRUvSCBLHON347
15 / 23
select
print


Control Number41081
LibraryCentral library
SignatureN SDU 340.1 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSdu Wettenbundel SJD : deel B : privaatrecht. Arbeidsrecht. Socialezekerheidsrecht : editie 2019-2020
Author(s)Brandwacht, I.M. (editor); Dussen, T. van der (editor); Graham, N.M....[et al.] (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2019
EditionZesentwintigste herziene druk
Description 2063 pagina's
SeriesEducatieve wettenverzameling
ISBN9789012404914
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; BURGERLIJKRECHT; BURGERLIJKE RECHTSVORDERING; SOCIAAL RECHT; ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET; PENSIOENWET; WERKLOOSHEIDSWET; ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENINGEN; WET INKOMSTENVOORZIENINGEN; ZORGVERZEKERINGSWET
Subjects (Eng.)LAW; CIVIL RIGHTS; CIVIL PROCEDURE; SOCIAL LAW; WORKING CONDITIONS; PENSION LAW; UNEMPLOYMENT LAW; INCOME TAX
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics