logo

Database:
COLBIB
Search:
STRAFBAARSTELLING []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3
go to page          


1 / 40
select
print


Control Number121032
LibraryCentral library
SignatureSK 00329-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnkele aspecten van witwassen via cryptocurrencies (Bitcoins)
Main authorEsajas, Christien
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 61 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00329-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)VERMOGENSDELICTEN; CRIMINALITEIT; WITWASPRAKTIJKEN; CRYPTOCURRENCY; CYBERBANKIEREN; DIGITALE VALUTA; TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN; TOEZICHT IO FISCALITEIT; BITCOIN HANDEL; STRAFBAARSTELLING; MISDAADPREVENTIE; COMPUTERSYSTEMEN; SLACHTOFFERS; HACKERS; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY CRIME; CRIMINALITY; MONEY LAUNDERING; CYBER LAUNDERING; DIGITAL MONEY; TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT; BITCOIN TRADE; VICTIMS; COMPUTER SYSTEMS
2 / 40
select
print


Control Number121028
LibraryCentral library
SignatureSK 00333-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet delict abortus provocatus : een onderzoek naar de handhaving van de wet met betrekking tot het delict vruchtafdrijving artikel 355 SR. E.V.
Main authorGrames, Angela M.
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 47 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00333-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; ABORTUS; ABORTUSPROBLEMATIEK; ZWANGERSCHAP; ZWANGERSCHAPSAFBREKING; STRAFBAARSTELLING; GEZONDHEIDSZORG; MENINGSUITING; MENSELIJKE LEVEN; RECHT OP LEVEN; STRAFFEN; GEZONDHEIDSRISICO'S; RELIGIEUZE BEZWAREN; INTERNATIONALE BEDRIJVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL PROCEDURE LAW; ABORTIONS; PREGNANCY; PREGNANCY TERMINATION; HEALTH CARE; HUMAN LIFE; HEALTH RISKS; RELIGIOUS OBJECTIONS
3 / 40
select
print


Control Number121010
LibraryCentral library
SignatureSK 00322-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEuthanasie als uiting van het zelfbeschikkingsrecht
Main authorBisesser, Kawita Jyoti
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 52 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00322-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)ZELFDODING; STRAFBAARSTELLING; LEVENSBEEINDIGING; PATIENTENRECHT; ONGENEESLIJKE ZIEKTEN; ZELFBESCHIKKING; VORMEN VAN EUTHANASIE; EUTHANASIEVERKLARING; ETHIEK EN SAMENLEVING; ZELFRESPECT; FINANCIELE KOSTEN; RECHT OP PERSOONLIJKE VRIJHEID; EUTHANASIEWET; SURINAME
Subjects (Eng.)EUTHANASIA; CRIMINALIZATION; TERMINATION OF LIFE; SELF-DETERMINATION; ETHICS; FINANCIAL COSTS; RIGHT OF PERSONAL FREEDOM
4 / 40
select
print


Control Number121005
LibraryCentral library
SignatureSK 00320-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen beroep op noodweer (exes) en psychische overmacht in de Surinaamse rechtspraktijk
Main authorSadhoe, Shivannie
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 52 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00320-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; NOODTOESTAND; ZELFVERDEDIGINGSRECHT; MENSENRECHTEN; SOCIALE RECHTSORDE; BURGERBESCHERMING; STRAFBAARSTELLING; HUISVREDEBREUK; PERSOONLIJKE LEVENSFEER, INBREUK MAKE OP; WEDERRECHTELIJKE AANRANDING; PSYCHISCHE DRUK; VERDACHTE; BEWIJSMIDDELEN; SCHULDUITSLUITINGSGRONDEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL PROCEDURE LAW; STATE OF EMERGENCY; SELD-DEFENSE RIGHT; HUMAN RIGHTS; CIVIL PROTECTION; SUSPECTS; EVIDENCE
5 / 40
select
print


Control Number120847
LibraryCentral library
SignatureSK 00250-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAlternatieven buiten het strafrecht voor de benadering van belaging
Main authorBanshie, Suraghnie
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 38 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00250-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; STALKEN; PERSOONLIJKE LEVENSFEER, INBREUK MAKEN OP; RECHT OP PRIVACY; STRAFBAARSTELLING; RECHTSBESCHERMING; VERVOLGINGSAMBTENAAR; PERSOONGEGEVENS; STRAFBAARSTELLING; PREVENTIEVE MAATREGELEN; WET BELAGING; INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGER EN POLITIEKE RECHTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL PROCEDURE LAW; STALKING; RIGHT ON PRIVACY; LEGAL PROTECTION; PERSONAL DATA; PREVENTIVE MEASURES
6 / 40
select
print


Control Number120835
LibraryCentral library
SignatureSK 00247-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEnige aspecten van grooming en sextortion als cybercrime delicten
Main authorKatidjo, Eleonara Diantie
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 36 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00247-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)COMPUTERCRIMINALITEIT; ZEDENDELICTEN; SEKSUEEL MISBRUIK; CYBERDELICTEN; UITLOKKEN; AFPERSEN; TIENERS; INTERNET; PORNOGRAFISCH BEELDMATERIAAL; SOCIALE MEDIA; GEDIGITALISEERDE CRIMINALITEIT; SLACHTOFFERS; STRAFBAARSTELLING; OPSPORINGSAMBTENAREN; SURINAME
Subjects (Eng.)COMPUTER CRIME; SEX CRIMES; SEXUAL ABUSE; CYBER CRIMES; TEENAGERS; PORNOGRAPHIC MATERIAL; SOCIAL MEDIA; VICTIMS; CRIMINALIZATION
7 / 40
select
print


Control Number117055
LibraryCentral library
SignatureSR 00114-24 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDigitale fraude in Suriname
Main authorDihal, Karishma
PublisherParamaribo : [Auteur], 2023
Description 70 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00114-24
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)CYBERCRIMINALITEIT; CYBERCRIME; BEGRIPSOMSCHRIJVING; CYBERCRIMEVERDRAG; STRAFBAARSTELLING; OPSPORING EN VERVOLGING; SURINAAMSE WETGEVING; AFDELING DIGITALE RECHERCHE; SURINAME
Subjects (Eng.)DIGITAL FRAUD; CRIMINAL LAW; PENAL SANCTIONS; AGREEMENTS
8 / 40
select
print


Control Number112980
LibraryCentral library
SignatureSR 0029-24 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLevenseinde en euthanasie in Suriname
Main authorAugustuszoon, Priscilla
PublisherParamaribo : Auteur, 2023
Description 43 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
0029-24
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)ZELFBESCHIKKINGSRECHT; LEVENSBEEINDIGING; ZELFDODING; TERMINALE AANDOENINGEN; OVERMACHT; STRAFUITSLUITINGSGRONDEN; STRAFBAARSTELLING; ZORGVULDIGHEIDSEISEN; EUTHANASIEWET; SURINAME
Subjects (Eng.)SELF-DETERMINATION RIGHT; EUTHANASIA; TERMINATION OF LIFE; SUICIDE; TERMINAL DISORDERS; FORCE MAJEURE; CRIMINAL EXCLUSION GROUNDS; PUNISHMENT; REQUIREMENTS OF CAREFULNESS; EUTHANASIA LAW

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600001653SRUvSCBLBRA 820.3
9 / 40
select
print


Control Number73747
LibraryCentral library
SignatureSK 00324-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe anti-corruptiewet van Suriname : een analyse van de anti-corruptiewet in het licht van artikel 54E Wetboek van Strafrecht
Main authorBommel, Vanessa
PublisherParamaribo : [Auteur], 2022
Description 63 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00324-23
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL RECHT; CORRUPTIE; CORRUPTIEBESTRIJDING; STRAFBAARSTELLING; STRAFBARE FEITEN; STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEK; WETBOEK VAN STRAFRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL LAW; CORRUPTION; ANTI-CORRUPTION LAW; CRIME PREVENTION; CRIMINAL PROCEDURE
10 / 40
select
print


Control Number67793
LibraryCentral library
SignatureSK 00291-07 WORDT NIET UITGELEEND
Title JURIDISCHE aspecten van de prostitutie sector
Main authorSilent, Teresse W.
PublisherParamaribo : Auteur, 2007
Description 93 pagina's : illustraties
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00291-07
NotesMet lit. opg.. - Met reg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)STRAFRECHT; WETGEVING; STRAFBAARSTELLING; SEKSUELE ETHIEK; SEXWERKERS; SEXUELE MORALITEIT; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200700001460SRUvSCBKSK00291-07
11 / 40
select
print


Control Number66654
LibraryCentral library
SignatureP 66
TitleFINANCIELE strafwetgeving
Author(s)Jadnanansing, C.R....[et al.] (editor)
PublisherParamaribo : Surinaams Juristen Vereniging, 2005
Description 108 pagina's
NotesThemanummer: Surinaams Juristenblad, nr. 2(2005)
Subjects (Dut.)FINANCIELE WETGEVING; STRAFBAARSTELLING; STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING; MONEY LAUNDERING; WET MOT; DRUGSGELDEN; SURINAME
12 / 40
select
print


Control Number66583
LibraryCentral library
SignatureSK 00612-06 WORDT NIET UITGELEEND
Title VOORBEDACHTE raad als strafverzwarende omstandigheid zoals vastgelegd in het wetboek van strafrecht
Main authorRaghoebarsingh, Sharita S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2006
Description 78 pagina's
Thesis infoMr Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00612-06
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MOORD; DOODSLAG; CODE PENAL; VOORBEDACHTE RAAD; GEWELDSMISDRIJVEN; STRAFBAARSTELLING; TENLASTELEGGING; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
20070000479SRUvSCBKSK00612-06
13 / 40
select
print


Control Number62616
LibraryCentral library
SignatureSK 00595-05 WORDT NIET UITGELEEND
Title STRAFBAARSTELLING van in georganiseerd verband begane feiten : artikel 188 wetboek van strafrecht zoals gewijzigd bij wet van 5 september 2002 -S.B. 2002 no. 69-
Main authorMaclean, Juanita
PublisherParamaribo : Auteur, 2005
Description 53 pagina's
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Anton De Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00595-05
NotesMet bijl.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; GEORGANISEERDE MISDAAD; WETBOEK V. STRAFRECHT; ART. 188; WETSWIJZIGING; MONEY LAUNDERING; STRAFBAARSTELLING; MISDAADORGANISATIES; MISDAADBESTRIJDING; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200600000196SRUvSCBKSK00595-05
14 / 40
select
print


Control Number62149
LibraryCentral library
SignatureS BR 9264 WORDT NIET UITGELEEND
Title ONDERZOEK naar het tegengaan van HIV-AIDS middels wetgeving : enige strafrechtelijke aspecten met betrekking tot de bestijding van HIV-AIDS in Suriname
Main authorDulder, Diana J.
PublisherParamaribo : Auteur, 2005
Description 24 pagina's
00188-05
NotesStageverslag Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
Subjects (Dut.)GEZONDHEIDSRECHT; HIV-AIDS; HIV OVERBRENGING; STRAFBAARSTELLING; BESMETTELIJKE ZIEKTENWET; WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200500002835SRUvSCBKSBR9264
15 / 40
select
print


Control Number61646
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
Title MELDPUNT Ongebruikelijke Transacties : puntsgewijze presentatie ongebruikelijke transacties
Main authorBhagwandas, A.
InSurinaams juristenblad, , nr. 2 (2005), pp. 10 - 12
Subjects (Dut.)FINANCIELE WETGEVING; MELDPUNT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES; MONEY LAUNDERING; STRAFBAARSTELLING; WITWASSEN; STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING; SURINAME
page 1 of 3
go to page          

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics