logo

Database:
COLBIB
Search:
LAWS []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 19
select
print


Control Number121506
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 April 1914 No. 1354, houdende bekendmaking van de toetreding van Brazilie tot de 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e en 13e Conventie de 2e Vrdesconferentie en de verklaring nopens het verbod om projectielen en onplofbare stoffen uit ballons te werpen en van Liberia tot de genoemde verklaring, zoomede tot de ter 2e Vredesconferentie gesloten verdragen met uitzondering van 1e, 10e en 12e Conventie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagaina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 13
Subjects (Dut.)CONVENTIE; VREDESCONFERENTIE; PROJECTIELEN; ONPLOFBARE STOFFEN; HANDHAVING; ONDERTEEKENING; VERDRAGEN; VREEDZAME BESLECHTING; INTERNATIONALE GESCHILLEN; WETTEN; VERKLARING; DAGTEEKENING; AANTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CONVENTION; PEACE CONFERENCE; PROJECTILES; EXPLOSIVE SUBSTANCES; ENFORCEMENT; SIGNATURE; AGREEMENTS; PEACEFUL SETTLEMENT; INTERNATIONAL DISPUTES; LAWS; STATEMENT; DATE DRAWING; NOTES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 19
select
print


Control Number121412
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 23 November 1912, waarbij wordt afgekondigd de wet van den 29sten Juni 1912 (Staatsblad No. 209), houdende voorziening in het kastekort van den Surinaamschen dienst in Nederland gedurende de jaren 1912 en 1913.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 95
Subjects (Dut.)KASTEKORT; SURINAAMSCHE COMPTABILITEITSWET,; SURINAAMSCHE DIENST; KREDIETEN; SCHATKIST; WETTELIJKE BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CASH SHORTAGE; SURINAME ACCOUNTING LAW; SURINAMESE SERVICE; CREDITS; TREASURY; LAWS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 19
select
print


Control Number121345
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 8 Augustus 1912 No. 3930, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de wet van den 5n Februari 1912 (Staatsblad No. 23), houdende goedkeuring der overeenkomst tot oprichting van een internationaal gezondheidsbureau den 9n December 1907 te Rome gesloten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 70
Subjects (Dut.)OVEREENKOMST; OPRICHTING; INTERNATIONAAL GEZONDHEIDSBUREAU; VERPLICHTINGEN; GRONDWET; BRIEFWISSELING; GEZONDHEIDSAUTORITEITEN; GEZONDHEIDSRADEN; CONVENTIES; AANBEVELING; REGLEMENT; WETTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONTRACT; ESTABLISHMENT; INTERNATIONAL HEALTH AGENCY; OBLIGATIONS; CONSTITUTION; CORRESPONDENCE; HEALTH AUTHORITIES; HEALTH COUNCILS; CONVENTIONS; RECOMMENDATION; LAWS; RULES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 19
select
print


Control Number121319
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 Mei 1912 No. 2686, houdende bekendmaking van de bekrachtiging door Cuba van de ter tweede vredesconferentie geteekende verdragen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)VREDESCONFERENTIE; CONVENTIES; WETTEN; VERDRAGEN; VERKLARING; DAGTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PEACE CONFERENCE; CONVENTION; LAWS; ENDURE; DECLARATION; DATE DRAWING; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 19
select
print


Control Number117909
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 02 april 2018 Jno. 16/12204, inzake vaststelling van andere voorschriften m.b.t. zwaar transport op de wegen en bruggen
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2018
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 35
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)VERKEERSTOEZICHT; VRACHTVERKEER; VERKEERSRECHT; VERKEERSREGELINGEN; VERKEERSVEILIGHEID; WETTELIJKE BESLUITEN; TRANSPORT; ZWAAR TRANSPORT; SURINAME
Subjects (Eng.)TRAFFIC CONTROL; SAFETY MEASURES; LAWS
6 / 19
select
print


Control Number110978
LibraryCentral library
SignatureMOO 0510 WORDT NIET UITGELEEND
TitleMiscellanea : diverse artikelen van Jnan H. Adhin
Author(s)Brunings-Stolz, M.E.M., samenst.
PublisherParamaribo : Prakashan, 1999
Description 211 pagina's : illustraties
ISBN99914943.3.2
NotesMet supplement op bibliografie en een greep uit wat anderen schreven. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERZAMELWERKEN; INTELLECTUELE ARBEID; RECHTSGESCHIEDENIS; RECHTSWETENSCHAPPEN; RELIGIE; HINDOEISME; ADHIN, JNAN H.; SURINAME
Subjects (Eng.)INTELLECTUAL PROPERTY; LEGISLATION; LAWS; REGULATION; RELIGION; HINDUISM
7 / 19
select
print


Control Number104444
LibraryCentral library
SignatureKIT 1118 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSuriname, Jamaica, Trinidad : in gesprek met vrouwen
Main authorStreefland, E.A.
PublisherParamaribo : [Auteur], [1982]
Description 98 pagina's : illustraties
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)VROUW EN MAATSCHAPPIJ; KOLONISATIE; GENDERSTUDIES; RECHTSGELIJKHEID; VROUWENKWESTIE; MANNENSTUDIES; VROUWENSTUDIES; BEVOLKINGSGROEPEN; MIGRATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)WOMEN; SOCIETY; COLONIALISM; GENDER; GENDERROLES; MEN; LAWS; ETHNIC GROUPS; MIGRATION
8 / 19
select
print


Control Number103070
LibraryCentral library
SignatureKIT 0920 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSamengevatte verordeningen en resolutien betrekking hebbende op de goudindustrie in Suriname benevens de Verordening omtrent de heffing van In- en Uitvoerrechten
PublisherAmsterdam : De Bussy, 1900
Description 98 pagina's
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)GOUD; WETTELIJKE BESLUITEN; MIJNBOUWKUNDIGE WERKEN; DELFSTOFFEN; EXPORT; UITVOERRECHTEN; ARBEIDSRECHT; RESOLUTIES; SURINAME
Subjects (Eng.)GOLD; LAWS; LEGISLATION; MINING; EXPORT; LABOUR LAW
9 / 19
select
print


Control Number102905
LibraryCentral library
SignatureKIT 0885 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOns rechtsbestel : inleiding tot het Surinaams recht
Main authorMitrasing, F.E.M.
PublisherParamaribo : H. v.d. Boomen, 1981
Description 371 pagina's
NotesMet bibliogr.. - Met index
Subjects (Dut.)RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; RECHTSSYSTEEM; RECHTSWETENSCHAPPEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LAWS; LEGAL SYSTEMS; LEGISLATION
10 / 19
select
print


Control Number102807
LibraryCentral library
SignatureKIT 0863 WORDT NIET UITGELEEND
TitleMiscellanea : diverse artikelen van Jnan H. Adhin
Author(s)Brunings-Stolz, M.E.M., samenst.
PublisherParamaribo : Prakashan, 1999
Description 211 pagina's : illustraties
ISBN99914943.3.2
NotesMet supplement op bibliografie en een greep uit wat anderen schreven. - Met bijl.. - Met bibliogr.
Subjects (Dut.)VERZAMELWERKEN; INTELLECTUELE ARBEID; RECHTSGESCHIEDENIS; RECHTSWETENSCHAPPEN; RELIGIE; HINDOEISME; ADHIN, JNAN H.; SURINAME
Subjects (Eng.)INTELLECTUAL PROPERTY; LEGISLATION; LAWS; REGULATION; RELIGION; HINDUISM
11 / 19
select
print


Control Number102378
LibraryCentral library
SignatureKIT 0748 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSurinaams wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, G.B.1935 no.80
Author(s)Hofwijk, O.R. (editor); Welles, J. (editor)
PublisherParamaribo : [not identified], 1959
Description 245 pagina's
Subjects (Dut.)BURGERLIJK PROCESRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC LAW; LAWS; LEGISLATION
12 / 19
select
print


Control Number101462
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 5 augustus 2010, houdende nadere wijziging van het Rijbesluit 1957 - G.B. 1957 no. 103, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2009 no. 23.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2010
Description 30 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 105
Notes4 ex.
Subjects (Dut.)VERKEERSRECHT; VERKEERSTOEZICHT; VERKEERSREGELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; VRACHTVERKEER; OPENBARE ORDE; VERKEERSVEILIGHEID; SURINAME
Subjects (Eng.)TRAFFIC CONTROL; TRAFFIC SAFETY; LAWS
13 / 19
select
print


Control Number101155
LibraryCentral library
SignatureKIT 0413 WORDT NIET UITGELEEND
TitleGrepen uit de Surinaamse rechtshistorie : verzamelde werken
Author(s)Quintus Bosz, A.J.A., verz.
PublisherParamaribo : Vaco, 1993
Description 176 pagina's
ISBN9991400486
Subjects (Dut.)RECHT; RECHTSGESCHIEDENIS; STAATSRECHT; GRONDEIGENDOMSRECHT; STAATKUNDIGE ONTWIKKELING; SLAVERNIJ; BURGERLIJK RECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGISLATION; LAWS; ADMINISTRATIVE LAW; LAND OWNERSHIP; LAND TENURE; POLITICAL DEVELOPMENT; SLAVERY
14 / 19
select
print


Control Number101046
LibraryCentral library
SignatureKIT 0270 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePlakaten, ordonnantien en andere wetten, uitgevaardigd in Suriname 1667-1816 : deel II : 1761-1816
Main authorSmidt, J.Th. de
Author(s)Lee, T. van der
PublisherAmsterdam : S. Emmering, 1973
Description 700 pagina's
SeriesWerken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. Derde reeks ; no. 24/1
ISBN9060331818
NotesWest Indisch Plakaatboek. - 2 ex.. - Met bijl.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)RECHT; RECHTSGESCHIEDENIS; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGISLATION; LAWS; REGULATION
15 / 19
select
print


Control Number101042
LibraryCentral library
SignatureKIT 0269 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePlakaten, ordonnantien en andere wetten, uitgevaardigd in Suriname 1667-1816 : deel I : 1667-1761
Main authorSmidt, J.Th. de
Author(s)Lee, T. van der
PublisherAmsterdam : S. Emmering, 1973
Description 697 pagina's
SeriesWerken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. West Indisch plakaatboek. Derde reeks ; no. 24/1
ISBN9060331818
NotesWest Indisch Plakaatboek. - 2 ex.. - Met bijl.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)RECHT; RECHTSGESCHIEDENIS; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LEGISLATION; LAWS; REGULATION
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics