logo

Database:
COLBIB
Search:
GOUVERNEMENTSBLAD VAN SURINAME []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 4
go to page            


1 / 57
select
print


Control Number103421
LibraryCentral library
SignatureOOF 0330 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLandsverordening van 12 augustus 1959 tot regeling van het recht van onderzoek -enquete-
Publisher[Not identified] : [not identified], 1959
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; no. 67
NotesOnvolledig
Subjects (Dut.)STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; ONDERZOEKSMETHODEN; WETTELIJKE BESLUITEN; VERORDENINGEN; SURINAME
2 / 57
select
print


Control Number87376
LibraryCentral library
SignatureS BR 12940 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLandsverordening van 13 juni 1973 houdende regelen betreffende de rechtsvorm en de inrichting van het Planbureau Suriname
Corp. authorMinisterie van Binnenlandse Zaken
PublisherParamaribo : Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1973
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; no. 90
00383-12
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; BEDRIJFSSTATUTEN, RECHTSGEVOLGEN VAN; ONTWIKKELINGSPLANNEN; ONTWIKKELINGSPROJECTEN; RECHTSPERSOONLIJKHEID; SURINAME

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201200001733SRUvSCBKS BR 12940
3 / 57
select
print


Control Number87373
LibraryCentral library
SignatureS BR 12936 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLandsverordening van 9 december 1972 houdende nieuwe regelen van de pensioenen van ambtenaren, van met hen gelijkgestelden en van hun nabestaanden. Ambtenarenpensioenverordening 1972
Corp. authorMinisterie Binnenlandse Zaken
PublisherParamaribo : Ministerie Binnenlandse Zaken, 1972
Description 41 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; no. 150
00375-12; 00376-12
Subjects (Dut.)AMBTENARIJ; PENSIOENREGELINGEN; PENSIONERING; SURINAME

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201200001727SRUvSCBKS BR 12936
201200001728SRUvSCBKS BR 12936
4 / 57
select
print


Control Number81184
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 April 1901 La. B No. 3058, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den 12den Juli 1892 te Madrid geteekende verklaring nopens de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Spanje
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De gouvernements-Secretaris, 1901
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No.19
NotesTwee-talig
Subjects (Dut.)INTERNATIONALE HANDEL; HANDELSBETREKKINGEN; OVEREENKOMSTEN; INVOERRECHTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL TRADE; TRADE POLICY; AGREEMENTS; TAX LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 57
select
print


Control Number68127
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 27 April 1901 ter uitvoering van art. 49 der Verordening van 3 November 1871 (G.B. 1972 No. 6)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 20
Subjects (Dut.)INVOERREGELINGEN; SCHEEPSVAART; BELASTINGWETGEVING; WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TAXATION; SEE TRANSPORTATION; TAXATION LAW; LEGISLATION

Fulltext available6 / 57
select
print


Control Number64793
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 25 april 1900, tot wijziging van het bsluit van 17 september 1896 tot regeling der examens voor het verkrijgen van de bevoegheid tot het uitoefenen eenigen tak der geneeskunst en de artsennijberheidkunst voorgeschreven
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1900
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No.15
Subjects (Dut.)REGLEMENTEN; GENEESKUNDE; ARTSEN; BEVOEGDHEDEN; EXAMENS; SURINAME
Subjects (Eng.)REGULATIONS; MEDICAL SCIENCES; DOCTORS; EXAMS

Fulltext available7 / 57
select
print


Control Number59904
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 5 maart 1901 houdende bijzondere voorschriften tot voorkoming en beteugeling van pest
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 10 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 5
Subjects (Dut.)GEZONDHEIDSTOEZICHT; BESMETTELIJKE ZIEKTEN; BESMETTINGSGEVAAR; ONTSMETTINGSMIDDELEN; GOEDERENTRANSPORT; SCHEPEN; SURINAME
Subjects (Eng.)HEALTH POLICY; INFECTIOUS DISEASES; RISKS; GOODS; SEE TRANSPORT; SHIPPING

Fulltext available8 / 57
select
print


Control Number58010
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 11 April 1901, waarbij wordt afgekondigd de wet van den 24sten Juli 1893 -Staatsblad 1893 No. 120- tot goedkeuring van den 12 Juli 1892 te Madrid geteekende Verklaring nopens de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Spanje
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 12 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)INTERNATIONALE HANDEL; HANDELSBETREKKINGEN; OVEREENKOMSTEN; INVOERRECHTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL TRADE; TRADE POLICY; AGREEMNETS; TAX LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 57
select
print


Control Number57777
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 11 juni 1901 tot vervanging van het Besluit van den 26n October 1885 (G.B. No. 14) betreffende de meting van zeeschepen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 22
Subjects (Dut.)SCHEEPSVAARTRECHT; ZEERECHT; SCHEPEN; SCHEEPSBOUW; METINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)SHIP LAW; SHIPBUILDING; SEE LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 57
select
print


Control Number55884
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 16 december 1899 houdende strafbepalingen tegen hen, die immigranten, door het Koloniaal Gouvernement aangevoerd na het verstrijken hunner werkovereenkomst behulpzaam zijn om de kolonie te verlaten zonder dat deze voorzien zijn van een schriftelijk door den Agent-Generaal afgegeven bewijs dat tegen hun vertrek geen bezwaar bestaat, alsmede hen die zonder vergunning immigranten werven tot het verrichten van arbeid buiten de kolonie, of dergelijk aangeworven behulpzaam zijn om de kolonie te verlaten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1900
Description pp. 1-2
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 8
Subjects (Dut.)IMMIGRATIEWET; IMMIGRANTEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; ARBEIDSVERGUNNINGEN; KOLONIAAL BESTUUR; STRAFVERORDENING; GELDBOETE; GEVANGENISSTRAFFEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMMIGRATION LAW; IMMIGRANTS; LABOUR AGREEMENTS; COLONIALISM; PENAL SACNTIONS; DEBT; PRISONS

Fulltext available11 / 57
select
print


Control Number55711
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 april 1901 La. A. No. 3081, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van : 1. het reglement voor het kiezen van leden van de Commissie voor de Orelanakreek, bedoeld in art. 2 van de verordening van 8 Maart 1960 (G.B. No. 17) en 2. de regeling voor de toepassing van art. 3 van evengemelde verordening
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 15
Subjects (Dut.)GRONDEIGENDOMSRECHT; GRONDENRECHTEN; DOMEINEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROPERTY; PROPERTY RIGHTS; LANDOWNERSHIP; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 57
select
print


Control Number47291
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 5 september 1900 La. B. No. 6524 bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de krachtens de wet van den 11 den december 1899 (Staatsblad No. 255 Gouvernementsblad 1900 No. 28) op 24 januari te Rome medegeteekende verklaring
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1900
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)SANTAIRE CONVENTIE; PELGRIMS; REGLEMENTEN; SCHEPEN; GENEESHEREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)SANITATION; CONVENTIONS; REGULATIONS; SHIPPING TRANSPORT; HEALTH CARE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 57
select
print


Control Number47155
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 29 november 1899, houdende strafbepaling tegen het aan boord van schepen voeren van onderscheidingsteekenen, vastgesteld voor Nederlandsche oorlogsvaartuigen, koloniale gouvernementsvaartuigen of loodsvaartuigen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1900
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; 6
Subjects (Dut.)SCHEEPVAART; KOLONIAAL BESTUUR; VAARTUIGEN; GELDBOETES; STRAFVORDERING; GEVANGENISSTRAFFEN; SURINAME
Subjects (Eng.)SHIPPING; COLONIALISM; DEBT; PENAL SANCTIONS; PRISONS; COLONIALISM

Fulltext available14 / 57
select
print


Control Number46303
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleGouvernementsblad van de Kolonie Suriname : publicatie van 4 maart 1901 waarbij wordt afgekondigd de wet vab de 2den februari 1901 (Staatsblad No. 52), houdende definitieve vastelling van de Koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1901
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 17 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 4
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; FINANANCIELE ANALYSE; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; FINANCIAL ANALYSIS; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE

Fulltext available15 / 57
select
print


Control Number38857
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 1 februari 1901, waarbij wordt afgekondigd de wet van den 31sten december 1900 (Staatsblad No. 227), houdende wijziging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1899
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1901
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van Suriname ; No. 3
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; FINANANCIELE ANALYSE; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; FINANCIAL ANALYSIS; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE

Fulltext availablepage 1 of 4
go to page            

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics