logo

Database:
COLBIB
Search:
VERORDENING []
References found:
114   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 8
go to page                    


1 / 114
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; VERORDENING; ORGANISATIE; RAADPLEGING; WIJZIGING; STANDPLAATSEN; KLEEDING; WAPENING; GENEESKUNDIGE BEHANDELING; VERPLEGING; GENEESMIDDELEN; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; REGULATION; ORGANIZATION; CONSULTATION; AMENDMENT; POSTING; CLOTHING; REINFORCEMENT; MEDICAL TREATMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 114
select
print


Control Number122065
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 Augustus 1919 No. 2597a, houdende vaststelling van een nomenclatuur der doodsoorzaken en van modellen voor de door de geneesheeren af te geven verklaringen van overlijden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 49
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; NOMENCLATUUR; DOODSOORZAKEN; MODELLEN; VERKLARINGEN; VERORDENING; BURGERLIJK WETBOEK; ZIEKTEN; DAGTEEKENING; INVULLING; HANDTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; PARTS LIST; CAUSES OF DEATH; MODELS; STATEMENTS; REGULATION; CIVIL CODE; DISEASES; DATE DRAWING; COMPLETION; SIGNATURE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 114
select
print


Control Number122061
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 16 Juli 1919, tot wijziging van het besluit van 21 November 1918 (G.B. No. 88), ter uitvoering van art. 14 letter a, van het Koninklijk besluit van 15 Maart 1871 No. 22 (G.B. No. 3), zooals dat artikel gewijzigd is bij de verordening van 8 April 1891 (G. B. No. 12).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 45
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 114
select
print


Control Number122059
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 14 Juli 1919, tot nadere wijziging van het besluit van 12 October 1916 (G.B. No. 71).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; BEPALINGEN; UITGIFTE; DOMEINGROND; BEVORDERING; VESTIGING; UITOEFENING; RIJSTCULTUUR; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; CLAUSE; ISSUE; DOMAINGROUND; PROMOTION; SETTLEMENT; PROSECUTION; RICE CULTURE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 114
select
print


Control Number122048
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 12 Mei 1919 tot opheffing van den maximumprijs voor brood.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VASTSTELLEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; MAXIMUMPRIJS; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; INCREASE; PRICES; DETERMINE; FOODS; FUELS; MAXIMUM PRICE; PROCLAMATION; DIASTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 114
select
print


Control Number122046
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 8 Mei 1919, waarbij het stadsdistrict wordt verklaard te zijn eene ,,besmette landstreek" ten aanzien van de hartrotziekte in de kokospalmen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 30
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; BESTRIJDING; HARTROTZIEKTE; BESMETTE LANDSTREEK; INWERKINGTREDEN; VERSCHIJNSELEN; STADSDISTRICT; KOKOSPALMEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; COMBAT; HEARTHROAD DISEASE; CONTAMINATED REGION; INTO FORCE; SYMPTOMS; CITY DISTRICT; COCONUT TREES; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 114
select
print


Control Number122042
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 24 Maart 1919, tot opheffing van den maximumprijs voor rijst.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 26
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PROCLAMATION; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 114
select
print


Control Number122038
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 13 Maart 1919, waarbij de districten Beneden-Suriname, Beneden-Para, Boven-Suriname, Boven-Para, Beneden-Commewijne, Boven-Commewije, Cottica, Beneden-Saramacca en Boven-Saramacca, worden verklaard te zijn eene ,,besmette landstreek" ten aanzien van de hartrotziekte in de kokospalmen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 22
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; BESTRIJDING; HARTROTZIEKTE; BESMETTE LANDSTREEK; KOKOSPALMEN; VERSCHIJNSELEN; AANGETASTEN PALM; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; COMBAT; HEARTHROAD DISEASE; CONTAMINATED REGION; COCONUT TREES; SYMPTOMS; AFFECTED PALM; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 114
select
print


Control Number122033
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 26 Februari 1919, waarbij het district Nickerie wordt verklaard te zijn ,,eene besmette landstreek" ten aanzien van de hartrotziekte in de kokospalmen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 17
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; BESTRIJDING; HARTROTZIEKTE; BESMETTE LANDSTREEK; KOKOSPALMEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; COMBAT; HEARTROAD DISEASE; CONTAMINATED REGION; COCONUT TREES; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 114
select
print


Control Number122026
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Februari 1919 No. 665, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den tekst van de bepalingen op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 10 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; WETGEVING; OVERGANG; EXTRACT; BURGERLIJK WETBOEK; OVEREENKOMSTIG; STRAFVORDERING; OVEREENSTEMMING; UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; VROEGERE REGT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; LEGISLATION; TRANSITION; ESSENCE; CIVIL CODE; IN ACCORDANCE; CRIMINAL PROCEDURE; CONFORMITY; IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; FORMER LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 114
select
print


Control Number122016
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 Januari 1919 No. 89, bepalende het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening van 26 Maart 1918 (G.B. No. 74) tot regeling van de brandweer te Paramaribo.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 002
Subjects (Dut.)VERORDENING; REGELING; TIJDSTIP; INWERKINGTREDING; BRANDWEER; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REGULATION; ARRANGEMENT; TIME OF DAY; ENTRY INTO FORCE; FIRE BRIGADE; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 114
select
print


Control Number122004
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 31 December 1918 houdende opheffing van den maximumprijs voor Amerikaansche beschuit, gezouten visch (bakkeljauw), aardappelen en uien.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 107
Subjects (Dut.)OPHEFFING; UITVOERING; MAXIMUMPRIJS; VERORDENING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; BURGERLIJK WETBOEK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CANCELING; IMPLEMENTATION; MAXIMUM PRICE; REGULATION; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PROCLAMATION; DISTINCTIVELY; CIVIL CODE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 114
select
print


Control Number122003
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 December 1918 No. 4282, houdende vaststelling van eene instructie voor de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 106
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; VERORDENING; WIJZIGING; AANVULLING; EXTRACT; BEPALINGEN; OPSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; REGULATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; EXTRACT; CLAUSE; INSCRIPTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 114
select
print


Control Number121988
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 4 Maart 1918, ter nadere uitvoering van art. 2 van de verordening van 1 Augustus 1917 (G.B. No. 53), ter voorkoming van het opdrijven der prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 15
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AANVULLING; WIJZIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; REPLENISHMENT; AMENDMENT; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available15 / 114
select
print


Control Number121983
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 12 Februari 1918 tot nadere wijziging van het Besluit van 19 October 1905 (G.B. No. 52) betreffende de aanstelling van afzonderlijke deurwaarders voor de invordering der belastingen, de regeling van hunne belooning en de vaststelling van het tarief voor de berekening der verschuldigde kosten van vervolging.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 009
Subjects (Dut.)AANSTELLING; WIJZIGING; INVORDERING; BELASTINGEN; REGELING; BELOONING; VASTSTELLING; TARIEF; UITVOERING; SAMENSTELLING; BEPALINGEN; VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPOINTMENT; AMENDMENT; COLLECTION; TAXES; ARRANGEMENT; REWARD; DETERMINATION; RATE; IMPLEMENTATION; CONSTITUTION; CLAUSE; REGULATION; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext availablepage 1 of 8
go to page                    

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics