logo

Database:
COLBIB
Search:
VERDRAGEN []
References found:
180   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 12
go to page                         


1 / 180
select
print


Control Number121838
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 4 Februari 1915, No. 458, bepalende de plaatsing in Gouvernements-Blad van het Koninklijk besluit van 8 December 1914 (Staatsblad No. 551) houdende de bekendmaking van het op 17 Augustus 1914 met Groot-Brittanie gesloten uitleveringsverdrag, voor zooveel betreft een aantal Britsche protectoraten
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1915
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 4
Subjects (Dut.)VERDRAGEN; MISSIVE; UITLEVERINGSVERDRAG; UITLEVERINGSTRACTAAT; MISDADIGERS; AKTEN

Fulltext available2 / 180
select
print


Control Number121740
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 October 1913 No. 4741, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van het op 28 Juli 1913 te Berlijn tusschen Nederland en het Duitsche Rijk gesloten verdrag betreffende de uitbreiding van het op 21 September 1897 tusschen Nederland en het Duitsche Rijk gesloten uitleveringsverdrag tot het onder Duitsche bescherming staande gebied KIAUTSCHOU
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 70
Subjects (Dut.)VERDRAGEN; MISSIVE; AKTEN; AFKONDIGING; MISDAAD; UITLEVERING; MISDADIGERS; KIAUTSCHOU; REGELING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL AGREEMENTS; MISSIVE; DOCUMENTS; PUBLICATIONS; EXTRADITION; CRIME; REGULATION; LEGAL DECISION

Fulltext available3 / 180
select
print


Control Number121718
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 October 1913 No. 4570, houdende bekendmaking van de toetreding van de Britsche kolonien Nieuw-Zeeland, Ceylon en Trinidad en Tobago tot het verdrag van Washington, tot bescherming van den industrieelen eigendom
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 68
Subjects (Dut.)MISSIVE; VERDRAGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available4 / 180
select
print


Control Number121582
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 mei 1913 No. 2068, houdende bekendmaking van de toetreding van Spanje tot de eerste, derde, vijfde, zesde, zevende, tiende en elfde conventie der Tweede Vredesconferentie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 30
Subjects (Dut.)CONVENTIE; VREDESCONFERENTIE; MISSIVE; VERDRAGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONVENTION; PEACE CONFERENCE; TREATIES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 180
select
print


Control Number121577
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 10 Mei 1913 No. 2002, houdende bekendmaking van de toetreding van Spanje tot de negende conventie der Tweede Vredesconferentie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 28
Subjects (Dut.)CONFENTIE; MISSIVE; CONFERENTIES; VERDRAGEN; RESOLUTIES; MEDEDELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONFENCE; CONFERENCES; TREATIES; NOTICES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 180
select
print


Control Number121507
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 April 1913, No. 1510 bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van een den 11n januari 1912 te Gravenhage gesloten consulaire overeenkomst met de Republiek Panama
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 19
Subjects (Dut.)HANDELSBETREKKINGEN; HAVENS; VERGUNNINGEN; VERDRAGEN; RECHTEN ; VERPLICHTINGEN; HANDELSAGENTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available7 / 180
select
print


Control Number121506
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 April 1914 No. 1354, houdende bekendmaking van de toetreding van Brazilie tot de 1e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e en 13e Conventie de 2e Vredesconferentie en de verklaring nopens het verbod om projectielen en onplofbare stoffen uit ballons te werpen en van Liberia tot de genoemde verklaring, zoomede tot de ter 2e Vredesconferentie gesloten verdragen met uitzondering van 1e, 10e en 12e Conventie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagaina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 13
Subjects (Dut.)CONVENTIE; VREDESCONFERENTIE; PROJECTIELEN; ONPLOFBARE STOFFEN; HANDHAVING; ONDERTEEKENING; VERDRAGEN; VREEDZAME BESLECHTING; INTERNATIONALE GESCHILLEN; WETTEN; VERKLARING; DAGTEEKENING; AANTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CONVENTION; PEACE CONFERENCE; PROJECTILES; EXPLOSIVE SUBSTANCES; ENFORCEMENT; SIGNATURE; AGREEMENTS; PEACEFUL SETTLEMENT; INTERNATIONAL DISPUTES; LAWS; STATEMENT; DATE DRAWING; NOTES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 180
select
print


Control Number121399
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 November 1912 No. 5725, houdende bekendmaking van de bekrachtiging door Luxemburg van de ter Tweede Vredesconferentie geteekende verdragen en verklaring.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 91
Subjects (Dut.)VREDESCONFERENTIE; VERDRAGEN; VERKLARING; DAGTEEKENING; AANTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PEACE CONFERENCE; ENDURE; STATEMENT; DATE DRAWING; NOTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 180
select
print


Control Number121319
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 Mei 1912 No. 2686, houdende bekendmaking van de bekrachtiging door Cuba van de ter tweede vredesconferentie geteekende verdragen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)VREDESCONFERENTIE; CONVENTIES; WETTEN; VERDRAGEN; VERKLARING; DAGTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PEACE CONFERENCE; CONVENTION; LAWS; ENDURE; DECLARATION; DATE DRAWING; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 180
select
print


Control Number118265
LibraryCentral library
SignatureSK 00278-18 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet belang van de staatsveiligheid ex. artikel 148 Grondwet [Edocument]
Main authorBreidel, Moira J.R.
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 121 pagina's
Thesis infoLL.M Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00278-18
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)GRONDRECHTEN; MENSENRECHTEN; STAATSRECHT; FUNDAMENTELE RECHTEN; LEGALITEITSBEGINSEL; NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD; OPENBAAR MINISTERIE; VERDRAGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL RIGHTS; HUMAN RIGHTS; SAFETY; CONSTITUTIONS

Fulltext available11 / 180
select
print


Control Number113765
LibraryCentral library
SignatureCAG 351.84
TitleBetere coordinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen : een onderzoek aan de hand van case study Turkije
Main authorCaglayankaya, Hatice
PublisherDen Haag : BJu, 2016
Description 244 pagina's
ISBN9789462902022
NotesMet sum.. - Met lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT; VERDRAGEN; INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN; EU REGELINGEN
Subjects (Eng.)SOCIAL SECURITY; INTERNATIONAL AGREEMENTS; REGULATIONS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201600002013SRUvSCBLCAG 351.84
12 / 180
select
print


Control Number113083
LibraryCentral library
SignatureSK 001105-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet recht op arbeid voor mensen met een beperking [CD-Rom]
Main authorSoekhradj, Sinatra
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001105-16
NotesHoort bij SK 001104-16. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; BEPERKING, LICHAMELIJKE; ARBEIDSMARKT; PARTICIPATIE; ARBEIDSWETGEVING; OVERHEIDSBELEID; VERDRAGEN; VN-VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP; SURINAME
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; DISABLED PERSONS; LABOUR MARKET; GOVERNMENT POLICY; LABOUR LAW; CONVENTIONS
13 / 180
select
print


Control Number113082
LibraryCentral library
SignatureSK 001104-16 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet recht op arbeid voor mensen met een beperking
Main authorSoekhradj, Sinatra
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 76 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001104-16
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; BEPERKING, LICHAMELIJKE; ARBEIDSMARKT; PARTICIPATIE; ARBEIDSWETGEVING; OVERHEIDSBELEID; VERDRAGEN; VN-VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP; SURINAME
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; DISABLED PERSONS; LABOUR MARKET; GOVERNMENT POLICY; LABOUR LAW; CONVENTIONS
14 / 180
select
print


Control Number104305
LibraryCentral library
SignatureSK 00182-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe -tabakswet- nader bekeken [CD-Rom]
Main authorJamoena, Erwin
PublisherParamaribo : Auteur, 2014
Description 1 CD-rom
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00182-15
NotesHoort bij SK 00181-15. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBARE GEZONDHEID; TABAK; GEZONDHEIDSZORG; WETTELIJKE BESLUITEN; GENOTSMIDDELENINDUSTRIE; PREVENTIEMAATREGELEN; VERDRAGEN; SURINAME
15 / 180
select
print


Control Number104304
LibraryCentral library
SignatureSK 00181-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe -tabakswet- nader bekeken
Main authorJamoena, Erwin
PublisherParamaribo : Auteur, 2014
Description 76 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
00181-15
NotesMet CD-Rom. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBARE GEZONDHEID; TABAK; GEZONDHEIDSZORG; WETTELIJKE BESLUITEN; GENOTSMIDDELENINDUSTRIE; PREVENTIEMAATREGELEN; VERDRAGEN; SURINAME
page 1 of 12
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics