logo

Database:
COLBIB
Search:
UITVOERING []
References found:
241   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 17
go to page                         


1 / 241
select
print


Control Number122074
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Augustus 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 2den Juni 1919 No. 70, (Staatsblad No. 272) tot wijziging van het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor eens aan de Europeesche- en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; RETIREMENT; BENEFITS; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; ingestion; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 241
select
print


Control Number122073
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 Augustus 1919 No. 2652 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 21 Juni 1919 No. 61 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 Mei 1917 No. 45 (Staatsblad No. 404).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 51
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; UITVOERING; WIJZIGING; BEPALINGEN; AFSCHRIFT; VOORDRACHT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; COPY; RECITATION; STATE COURT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 241
select
print


Control Number122072
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 7 Augustus 1919 tot wijziging van het Besluit van 21 Augustus 1917 (G.B. No. 59), ter uitvoering van art. 31, paragraaf 1, der Balataverordening 1914.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; BALATAVERORDENING; VOORSCHRIFTEN; BEPALINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; BALATA REGULATION; DESCRIPTION; CLAUSE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 241
select
print


Control Number122063
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 321) houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; VASTSTELLING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; HOUSEHOLD BUDGET; DECLARATION; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 241
select
print


Control Number122061
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 16 Juli 1919, tot wijziging van het besluit van 21 November 1918 (G.B. No. 88), ter uitvoering van art. 14 letter a, van het Koninklijk besluit van 15 Maart 1871 No. 22 (G.B. No. 3), zooals dat artikel gewijzigd is bij de verordening van 8 April 1891 (G. B. No. 12).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 45
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 241
select
print


Control Number122060
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 320) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; AFKONDIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; REGULATION; PROCLAMATION; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 241
select
print


Control Number122059
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 14 Juli 1919, tot nadere wijziging van het besluit van 12 October 1916 (G.B. No. 71).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; BEPALINGEN; UITGIFTE; DOMEINGROND; BEVORDERING; VESTIGING; UITOEFENING; RIJSTCULTUUR; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; CLAUSE; ISSUE; DOMAINGROUND; PROMOTION; SETTLEMENT; PROSECUTION; RICE CULTURE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 241
select
print


Control Number122054
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 5 Juni 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 12 Maart jl. No. 49 houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 28 Juni 1917 (Staatsblad no. 480) (G.B. No. 72) tot vaststelling van regelingen omtrent toekenning van verloven en wachtgelden aan- en omtrent terugbetaling van genoten uitkeeringen enz. door ter vervulling van burgerlijke ambten naar Suriname of naar Curacao gezonden personen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; TOEKENNING; VERLOVEN; WACHTGELDEN; TERUGBETALING; UITKEERINGEN; VERVULLING; AFKONDIGING; VOORDRACHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; DECLARATION; CONFERMENT; BETROTH; REDUNDENCY FEES; REFUND; BENEFITS; FULFILLMENT; PROCLAMATION; RECITATION; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 241
select
print


Control Number122048
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 12 Mei 1919 tot opheffing van den maximumprijs voor brood.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VASTSTELLEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; MAXIMUMPRIJS; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; INCREASE; PRICES; DETERMINE; FOODS; FUELS; MAXIMUM PRICE; PROCLAMATION; DIASTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 241
select
print


Control Number122047
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Mei 1919, waarbij wordt afgekondigd het koninklijk besluit van 25 Februari 1919 No. 23 (Nederlandsch Staatsblad No. 51) tot vaststelling van bepalingen tot regeling van het gelijktijdig genot van militair traktement of soldij en gagement of pensioen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; TRAKTEMENT; GAGEMENT; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; REGLEMENT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; CLAUSE; PAY; RETIREMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; RULE; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 241
select
print


Control Number122046
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 8 Mei 1919, waarbij het stadsdistrict wordt verklaard te zijn eene ,,besmette landstreek" ten aanzien van de hartrotziekte in de kokospalmen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 30
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; BESTRIJDING; HARTROTZIEKTE; BESMETTE LANDSTREEK; INWERKINGTREDEN; VERSCHIJNSELEN; STADSDISTRICT; KOKOSPALMEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; COMBAT; HEARTHROAD DISEASE; CONTAMINATED REGION; INTO FORCE; SYMPTOMS; CITY DISTRICT; COCONUT TREES; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 241
select
print


Control Number122045
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 27 Maart 1919, tot wijziging van het Besluit van 25 Mei 1886 (G.B. No. 17), houdende bepaling van de wijze van handelen met het nagelatene door schepelingen, in het geval bedoeld aan het slot van art. 427 van het Wetboek van Koophandel.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)UITVOERING; WIJZIGING; BEPALING; WETBOEK; INACHTNEMING; AANWIJZING; AFKONDIGING; CONSIGNATIEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; LAWBOOK; OBSERVATION; NOTICE; PROCLAMATION; CONSIGNATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 241
select
print


Control Number122044
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 27 Maart 1919, houdende aanwijzing der plaats tot het ontvangen van consignatien.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 28
Subjects (Dut.)AANWIJZING; UITVOERING; CONSIGNATIEN; BURGERLIJK WETBOEK; OPVORDERING; KWIJTING; UITBETALING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; CONSIGNATIONS; CIVIL CODE; REQUISITION; ACQUITTANCE; PAYMENT; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 241
select
print


Control Number122042
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 24 Maart 1919, tot opheffing van den maximumprijs voor rijst.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 26
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PROCLAMATION; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 241
select
print


Control Number122039
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 Maart 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 20 December 1918, No. 75 (Staatsblad No. 830), houdende voorziening in het kastekort van den Surinaamschen dienst gedurende de jaren 1919, 1920 en 1921.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; WET; VOORZIENING; KASTEKORT; SURINAAMSCHE COMPTABILITEITSWET; REGELING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; LAW; PROVISION; DEFICIT; SURINAMES COMPTABILITY LAW; ARRANGEMENT; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 17
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics