logo

Database:
COLBIB
Search:
TOEPASSING []
References found:
Showing:
1 .. 9   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 9
select
print


Control Number122027
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 21 Februari 1919 waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 September 1918 No. 50, houdende nadere bepalingen ten aanzien van den overtocht van landsreizigers van Nederland naar Suriname of Curacao en omgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVERTOCHT; LANDSREIZIGERS; AFKONDIGING; VOORDRACHT; REGLEMENTEN; OVEREENKOMSTEN; TOEPASSING; INWERKINGTREDING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; PASSAGE; COUNTRY TRAVELERS; PROCLAMATION; RECITATION; RULES; AGREEMENTS; APPLICATION; ENTRY INTO FORCE; HOUSEHOLD BUDGET; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 9
select
print


Control Number121562
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 11 Augustus 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 8 Juli 1914 No. 66 tot uitvoering voor de kolonie Suriname van de Wet van 18 April 1885 (Staatsblad No. 98, Gouvernements Blad No. 21), betreffende toepassing van de Crimineele Wetgeving voor het Krijgsvolk te Water in de Kolonien en Overzeesche bezitting van het Rijk.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)UITVOERING; TOEPASSING; WETGEVING; KRIJGSVOLK; OVERZEESCHE BEZITTINGEN; VOORDRACHT; BEPALINGEN; WETBOEK; STRAFRECHT; AFSCHRIFT; VOORSCHRIFTEN
Subjects (Eng.)EXECUTION; EMPOYMENT; LEGISLATION; SOLDIERY; OVERSEAS POSSESSIONS; RECITATION; STIPULATION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; COPY; REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 9
select
print


Control Number121554
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 22 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 23 Juni 1914 No. 50, houdende toepasselijk verklaring van de Surinaamsche bepalingen vastgesteld bij de Koninklijke besluiten van 20 Augustus 1910, Nos. 46, 47 en 48 (Gouvernementsblad Nos 71, 72 en 73), betreffende de vrijstelling van dienst en de binnen- en buitenlandsche verloven, den overtocht van Nederland naar Suriname en omgekeerd en de verlofstraktementen, op de aan den militairen dienst in de kolonie verbonden burgerpersonen, die van ene vaste aanstelling zijn voorzien en onder de pensioengerechtigde ambtenaren zijn opgenomen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 39
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; BEPALINGEN; VRIJSTELLING; TOEKENNING; VERLOFSTRAKTEMENTEN; TOEPASSING; MILITAIREN DIENSTE; PENSIOENGERECHTIGDEN; STAATSBEGROOTING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; POLICY; STIPULATION; EXEMPTION; CONFERMENT; LEAVE CONTRACTS; EMPLOYMENT; MILITARY SERVICE; PENSION BENEFICIARY; STATE BUDGET; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 9
select
print


Control Number121552
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Juli 1914 No. 2853, houdende plaatsing in het Gouvernements-Blad van den geldende tekst van ,, Arbeidsverordening
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 14 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 37
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; OVEREENKOMSTEN; ARBEIDSVERORDENING; ONDERZOEK; EXPLOITATIE; TOEPASSING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; STIPULATION; AGREEMENTS; LABOR REGULATION; RESEARCH; EXPLOITATION; EMPLOYMENT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 9
select
print


Control Number121550
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 24 Juni 1911, tot vaststelling van eene ,, arbeidsverordening ".
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVEREENKOMST; HUUR; VERHUUR; DIENSTEN; ARBEIDERS; ONDERZOEK; AANWEZIGHEID; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; EXPLOITATIE; VERORDENING; STRAFRECHT; TOEPASSING; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; AGREEMENTS; RENT; RENTAL; SERVICES; WORKERS; RESEARCH; EXISTANCE; MINERALS; WOODS; EXPLOITATION; REGULATION; CRIMINAL LAW; EMPLOYMENT; DOMAIN GROUND; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 9
select
print


Control Number121424
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 19 December 1912, ter uitvoering van art. 5 der verordening van 4 Februari 1910 (G.B. No. 20).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 101
Subjects (Dut.)BELEID; AFWEZENDHEID; EENHOEVIGE DIEREN; VEE; VAARTUIGEN; REIS; VERKLARING; AUTORITEITEN; ZIEKTE; QUARANTINE; BEPALINGEN; TOEPASSING; INVOER; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)POLICY; ABSENCE; UNGULATE ANIMALS; CATTLE; VESSELS; TRAVEL; STATEMENT; AUTHORITIES; DISEASE; QUARANTINE; PROVISIONS; APPLICATION; IMPORT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 9
select
print


Control Number68698
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 November 1918 no. 3939, houdende vaststelling van de regeling betreffende een duurtebijslag op pensioenen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 98
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGELING; DUURTEBIJSLAG; PENSIOENEN; TOEPASSING; STAATSBEGROOTING; AFSCHRIFT; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; ARRANGEMENT; COST ALLOWANCE; RETIREMENT; APPLICATION; STATE BUDGET; COPY; IMPLEMENTATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 9
select
print


Control Number68532
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 6 April 1920, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 22 Januari 1920 No. 58 tot wijziging van het besluit van 22 Maart 1915 (Staatsblad No. 160, Gouvernementsblad no. 33) tot uitvoering voor de kolonie Suriname van de wet van 18 April 1885 (Staatsblad No. 98, Gouvernementsblad No. 21) betreffende toepassing van de crimineele wetgeving voor het krijgsvolk te water in de kolonien en overzeesche bezittingen van het Rijk.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1920
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 014
Subjects (Dut.)KONINKLIJK BESLUIT; WIJZIGING; UITVOERING; WET; TOEPASSING; CRIMINEELE WETGEVING; KRIJGSVOLK; OVERZEESCHE BEZITTINGEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ROYAL DECREE; CHANGE; EXECUTION; LAW; APPLICATION; CRIMINAL LAW; WARFOLK; OVERSEAS ASSETS; PROclamation; PRESSION; REPORT; SCRIPTION; RAPTURE; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available9 / 9
select
print


Control Number34605
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 10 Mei 1920 No.1562, houdende vaststelling van de regeling betreffende de toekenning van een duurtebijslag aan koloniale landsdienaren en aan personeel werkzaam aan bijzondere inrichtingen van onderwijs, die uit de koloniale kas ondersteuning genieten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1920
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 019
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGELING; TOEKENNING; DUURTEBIJSLAG; LANDSDIENAREN; PERSONEEL; INRICHTINGEN; ONDERWIJS; KAS; TOEPASSING; UITTREKSEL; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DETERMINATION; REGULATION; GRANTING; EXPENSION ALLOWANCE; LANDSERVANTS; STAFF; DEVICES; EDUCATION; KAS; APPLICATION; EXTRACT; EXECUTION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics