logo

Database:
COLBIB
Search:
TOELAGEN []
References found:
163   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 11
go to page                         


1 / 163
select
print


Control Number122050
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 Mei 1919 No. 1680, ter bekendmaking van de wijziging van art. 9 van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AANTEEKENING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; DECLARATION; ANNOUNCEMENT; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; NOTE; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 163
select
print


Control Number122040
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 17 maart 1919 No. 1010, bevelende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van de regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien, van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week- en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 24
Subjects (Dut.)REGELING; GELDENDEN TEKST; BETAALBAARSTELLING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; AFSCHRIFT; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; ALGEMEENE BEPALINGEN; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available3 / 163
select
print


Control Number121971
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 December 1917 No. 4244, houdende wijziging en aanvulling van de regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week- en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 102
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGELING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; BETALING; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; ONTHEFFING; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATION; PAYMENT; TREATS; LEAVE TREATMENTS; REDUNDANCY FEES; ALLOWANCES; RETIREMENT; UNDERSTANDINGS; SUBSCRIPTIONS; SUBSIDIATE; HOUSE RENTAL FEES; PAYMENT; MONTHLY WAGES; WEEKLY WAGES; DAY WAGES; DISPENSATION; TRANSITIONAL PROVISIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 163
select
print


Control Number121924
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1917 No. 2737 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 13 Juni 1917 No. 35 houdende nadere wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) vastgestelde regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 56
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; EXTRACT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; EXTRACT

Fulltext available5 / 163
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available6 / 163
select
print


Control Number121735
LibraryCentral library
SignatureS P WORDT NIET UITGELEEND
Titlebeschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financien en Planning van 5 september 2022 no. 11.175/22, houdende toekenning van een aanpassing van SRD. 900,- (Negenhonderd 00/100 Surinaamse Dollar) per maand aan de onderstandgenietenden bij de overheid.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 101
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)SOCIALE VOORZIENINGEN; LANDSDIENAREN; NABESTAANDEN; TOELAGEN
Subjects (Eng.)SOCIAL SECURITY; CIVIL SERVANTS; RELATIVES; ALLOWANCES
7 / 163
select
print


Control Number121733
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 31 augustus 2022, houdende wijziging van het Besluit Bezoldigingsreeks voor de Voorzitter, Vice-Voorzitter, Leden en Plaatsvervangende Leden van het Constitutioneel Hof (S.B. 2020 no. 125).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 99
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BEROEPSVERGOEDINGEN; AMBTENAREN; GRONDWETTELIJKE INSTITUUT; LOONSYSTEMEN; TOELAGEN; SECUNDAIRE VOORWAARDEN; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN; FUNCTIEWAARDERING; BESLUIT BEZOLDIGINGSREEKS; SURINAME
Subjects (Eng.)PROFESSIONAL ALLOWANCES; CIVIL SERVANTS; CONSTITUTION; WAGE PAYMENT; ALLOWANCES; SECONDARY FACILITIES; WORKING CONDITIONS
8 / 163
select
print


Control Number121729
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 Mei 1916 No. 1791, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)UITVOERING; BEKENDMAKING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BSLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; NOTIFICATION; DECLARATION; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 163
select
print


Control Number121720
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 Maart 1916 No. 1300, houdende vaststelling van eene regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratie van Financien, van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuur vergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week-, en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; WACHTGELDEN; TOELAGEN; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; ABONNEMENTEN; SUBSIDIEN; HUISHUURVERGOEDINGEN; MAANDLOONEN; WEEKLOONEN; DAGLOONEN; AFSCHRIFT; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; PAYMENT; PAY; LEAVE CONTRACTS; HALF PAY; ALLOWANCES; RETIREMENT; BENEFITS; SUBSCRIPTION; SUBSIDIZE; HOUSE RENT PAYMENT; MONTHLY WAGES; WEEKLY WAGES; DAILY WAGES; COPY; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 163
select
print


Control Number121544
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 Juni 1914 No. 2569, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 14 Mei 1914 No. 47, waarbij de regeling van de inkomsten der officieren en van de toelagen en vergoedingen, die ter laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de landmacht in West-Indie worden uitgekeerd opnieuw is vastgesteld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; REGELING; INKOMSTEN; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AFKONDIGING; UITVOERING; OFFICIEREN; WETTELIJKE BSLUITEN
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; REGULATION; INCOME; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; PROCLAMATION; EXECUTION; OFFICERS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 163
select
print


Control Number121493
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 29 Maart, waarbij wordt afgekondigd de wet van 17 Maart 1913 (Staatsblad No.92) houdende definitiefe vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting voor Suriname voor het dienstjaar 1913
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 38 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 17
Subjects (Dut.)BEGROTINGEN; UITGAVEN; AFDELINGEN; TOELAGEN; TRAKTEMENTEN; VERLOF TRAKTEMENTEN; BELASTINGEN; BELONINGEN; MIDDELEN EN INKOMSTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available12 / 163
select
print


Control Number121384
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet van 6 december 1983, houdende nadere wijziging van het ,,Decreet Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds'' (S.B. 1981 No. 30, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982 No. 74).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 115
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)PENSIOENREGELINGEN; SOCIALE UITKERINGEN; TOELAGEN; SOCIALE VERZEKERHEID; PENSIOENVOORZIENING; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; SURINAME
Subjects (Eng.)PENSION; PENSION FUNDS; ORGANIZATIONAL STRUCTURE; SOCIAL SECURITY; JOB DESCRIPTION

Fulltext available13 / 163
select
print


Control Number121232
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 15 augustus 2022 no. 13.000/22, houdende vaststelling van de nieuwe bezoldigingsreeks per beroepsgroeps met ingang van 01 juli 2022.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 10 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 84
Notes3 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; AMBTENAREN; TOELAGEN; LONEN; SALARISSCHALEN; BELONINGEN; BELONINGSSYTEMEN; HOGER KADER; AMBTENAREN BEZOLDIGINGSBESLUIT; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; CIVIL SERVANTS; PAYMENTS SYSTEMS
14 / 163
select
print


Control Number121214
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 27 mei 2022 no. 7543/22, houdende herziening van de vervoerstoelage voor de ambtenaren bij de Belastingdienst.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 56
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)BELASTINGEN; PRIVE VERVOERMIDDEL; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; BUITENDIENST MEDEWERKERS; HEFFINGSSPECIALISTEN; CONTROLE AMBTENAREN; DEURWAARDERS; AANSLAGREGELAARS; SURINAME
Subjects (Eng.)TAXES; PRIVATE TRANSPORTATION; ALLOWANCES; CONTROL OFFICIALS; BAILIFFS
15 / 163
select
print


Control Number120959
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 21 juni 1983, houdende vaststelling soldij Dienstplichtig Vaandrig.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 2 pagina's
SeriesStaatsbesluit van de Republiek Suriname ; No. 59
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; MILITAIR PERSONEEL; FUNCTIEOMSCHRIJVING; SALARIS; TOELAGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; MILITARY PERSONELL; JOB DESCRIPTION; SALARY

Fulltext availablepage 1 of 11
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics