logo

Database:
COLBIB
Search:
SUSTAINABILITY []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3
go to page          


1 / 36
select
print


Control Number120929
LibraryCentral library
SignatureSK 00399-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleThe 2016 recession in Suriname and the corporate social responsibility disclosure of the Suriname Stock Exchange listed companies [Edocument]
Main authorMohamedradja, Giovanni
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 52 pagina's : illustraties
Thesis infoMSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Master Accountancy
00399-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN; ONDERNEMINGEN; MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID; BEDRIJFSREPUTATIE; ONDERNEMINGSSTRATEGIE; INVESTERINGSBLEID; EFFECTENBEURS; RECESSIE; MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN; DUURZAAMHEID; SURINAME
Subjects (Eng.)CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY; ENTERPRISES; BUSINESS REPUTATION; ENTERPRISE STRATEGY; INVESTMENT POLICY; SOCIAL ECONOMIC SITUATION; SOCIAL ACTIVITIES; SUSTAINABILITY

Fulltext available2 / 36
select
print


Control Number120495
LibraryCentral library
SignatureSK 00218-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSustainable humanity
Main authorSankatsing, Glenn
Author(s)Menke, Jack (editor)
InSustainability at a crossroads : challenges and development opportunities of the Guiana Shield 2021, IGSR - Anton de Kom Universiteit van Suriname
Description pp. 30-49
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)DUURZAME ONTWIKKELING; DUURZAAMHEID; MODERNE BESCHAVING; HUMANITEIT; MENSHEID; REHUMANIZATION; GLOBALISATIE; ECONOMISCHE ONTWIKKELING; SOCIALE VERANDERING; SOCIALE PROCESSEN; EVOLUTIE; SOCIALE ETHIEK; TRANSFORMATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)SUSTAINABILITY; CIVILIZATION; GLOBALIZATION; HUMAN DEVELOPMENT; ECONOMIC DEVELOPMENT; EVOLUTION; SOCIAL CHANGE; TRANSFORMATION
3 / 36
select
print


Control Number120298
LibraryCentral library
SignatureER 000758
TitleAdvances in Modern Tourism Research [Edocument] : economic perspectives
Author(s)Matias, Alvaro (editor); Nijkamp, Peter (editor); Neto, Paulo (editor)
PublisherHeidelberg [etc.] : Physica-Verlag, 2007
Description 370 pagina's
ISBN9783790817171
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)TOURISME; TOURISTEN; ECONOMIE; INTERNATIONALE TOURISME; ECONOMISCHE ANALYSE; HORECA; DUURZAAMHEID
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL TOURISM; TRENDS IN TOURISM; ECONOMY; ECONOMIC ANALYSIS; TOURISTS; SUSTAINABILITY

Fulltext available4 / 36
select
print


Control Number116716
LibraryCentral library
SignatureSK 001128-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOptimalisatie van een bestaand woningbouwmodel in functie van energie-efficientie [Edocument] : toepassingscase : favorite II van de Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij
Main authorCallens, Babs
PublisherAntwerpen : Auteur, 2017
Description 113 pagina's : illustraties
Thesis infoMSc. Afstudeerscriptie Universiteit Antwerpen. Ontwerpwetenschappen - Interieurarchitectuur
001128-17
NotesMet bibliogr.
Subjects (Dut.)ARCHITECTUUR; BOUWKUNDIG ONTWERP; BOUWSTIJLEN; WONINGBOUW; KLIMAATBEHEERSING; DUURZAAMHEID; DUURZAME ONTWIKKELING; BRUYNZEELWONINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ARCHITECTURE; BUILDING DESIGN; BUILDING ENGINEERING; ARCHITECTURAL STYLES; HOUSING; CLIMATE CONTROL; SUSTAINABILITY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Fulltext available5 / 36
select
print


Control Number109633
LibraryCentral library
SignatureS S 1402 WORDT NIET UITGELEEND
TitleTeacher education and the challenges of sustainable development in Suriname [Edocument]
Main authorOri, Henry
Author(s)Blanchard, Genevieve
InACADEMIC journal of Suriname [Ejournal] Vol. 6, nr. 1, 2015, Anton de Kom University of Suriname
Description pp. 547-554
NotesAdeKUSjournal-Social Sciences. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)EDUCATIEF BELEID; DUURZAME ONTWIKKELING; DUURZAAMHEID; CURRICULUMCONSTRUCTIE; ONDERWIJSVERNIEUWING; LERAARSOPLEIDING; LERAARSBEROEP; ONDERWIJSSYSTEMEN; EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT; ESD; GLOBALISATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)EDUCATIONAL POLICY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; SUSTAINABILITY; CURRICULUM CONSTRUCTION; EDUCATION RENEWAL; TEACHER TRAINING; TEACHER PROFESSION; EDUCATION SYSTEMS; GLOBALIZATION

Fulltext available6 / 36
select
print


Control Number86877
LibraryCentral library
SignatureS S 1402 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDeveloping countries more in need of energy system transition research [Edocument]
Main authorLachman, Daniel A.
Author(s)Bies, Renata de...[et al.] (editor)
InACADEMIC journal of Suriname [Ejournal] Vol. 3, nr. 1, 2012, Anton de Kom University of Suriname
Description pp. 284-291
NotesAdeKUSjournal-Miscellaneous. - Met lit. opg.. - Zie ook SK 001009-15
Subjects (Dut.)ENERGIE-ECONOMIE; ONTWIKKELINGSPROCESSEN; SITUATIEANALYSE; AANPASSING; ENERGIEVOORZIENING; ENERGIE, ALTERNATIEVE; DUURZAAMHEID; ONTWIKKELINGSLANDEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ENERGY ECONOMY; DEVELOPMENT PROCESSES; SITUATION ANALYSIS; ADJUSTMENT; ENERGY SUPPLY; ALTERNATIVE ENERGY; SUSTAINABILITY; DEVELOPING COUNTRIES

Fulltext available7 / 36
select
print


Control Number66728
LibraryCentral library
SignatureDEL 74
TitleHandboek ontwerpen : innovatie, analyse en communicatie bij het ontwerpen van producten
Main authorDelhoofen, Piet
PublisherGroningen [et.] : Wolters-Noordhoff, 2003
Description 271 pagina's : illustraties
ISBN9789001203375
NotesMet lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)TECHNISCH TEKENEN; ONTWERPTECHNIEKEN; PRODUKTIEPROCESSEN; CREATIVITEIT; PROJECTIEMETHODEN; KESSELRINGMETHODE; QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT; DFA-METHODE; WAARDE-ANALYSE; FOUTENANALYSE; DUURZAAMHEID; SAMENWERKING
Subjects (Eng.)TECHNICAL DRAWING; DESIGN TECHNIQUES; PRODUCTION PROCESSES; CREATIVITY; PROJECTION METHODS; KESSELRING METHOD; QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT; DFA METHOD; VALUE ANALYSIS; ERROR ANALYSIS; SUSTAINABILITY; COOPERATION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202100000229SRUvSCBLDEL 74
8 / 36
select
print


Control Number42005
LibraryCentral library
SignatureSK 00218-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHistoric period archaeology in the Guiana Shield : sustainable cross collaboration
Main authorWhite, Cheryl
Author(s)Menke, Jack (editor)
InSustainability at a crossroads : challenges and development opportunities of the Guiana Shield 2021, IGSR - Anton de Kom Universiteit van Suriname
Description pp. 50 -72
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)ARCHEOLOGIE; INTERNATIONALE SAMENWERKING; HISTORISCHE GEOGRAFIE; CULTUURGESCHIEDENIS; CULTUREEL ERFGOED; ARCHEOLOGISCHE OVERBLIJFSELEN; ARCHEOLOGISCH VELDWERK; OPGRAVINGEN; DUURZAME ONTWIKKELING; DUURZAAMHEID; GUYANA SCHILD; SURINAME
Subjects (Eng.)ARCHAEOLOGICAL RESEARCH; INTERNATIONAL COOPERATION; ARCHAEOLOGY; CULTURAL HISTORY; CULTURAL HERITAGE; ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS; ARCHAEOLOGICAL OBJECTS; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; SUSTAINABILITY
9 / 36
select
print


Control Number38909
LibraryCentral library
SignatureSK 0028-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleA preliminary study of the efficient use of waste products of Brazil nut -Bertholletia excelsa- in the village Alalapadu of the district Sipaliwini [Edocument] : the production of soap from Brazil nutshells, generated during the production of Brazil nut oil, in a sustainable way
Main authorAsruf, Shafridagatoen F.
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 50 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen - Milieuwetenschappen
0028-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ZEEPPRODUCTEN; RESTVERWERKING; NOTEDOPPEN; TUHKA OLIE; AFVALBEHEER; AFVALPRODUCTEN; PARANOTEN; NATUURPRODUKTEN; DUURZAME ONTWIKKELING; DUURZAAMHEID; INHEEMSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)SOAP PRODUCTS; REST PROCESSING; TUHKA OIL; WASTE MANAGEMENT; WASTE PRODUCTS; NATURAL PRODUCTS; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; SUSTAINABILITY

Fulltext available10 / 36
select
print


Control Number36660
LibraryCentral library
SignatureS P 675 WORDT NIET UITGELEEND
TitleClimate Smart Agriculture -CSA [Edocument] : de invloed van agrarische praktijken op het klimaat
Main authorRaghoedat Panday, Radjeshery
Author(s)Amrith, R....[et al.] (editor)
InDe Agrarische produktiekrant-AP Infokrant [Ejournal] Nr. 19, 2021, Studierichting Agrarische Produktie
Description pp. 3-6
Subjects (Dut.)AGRARISCHE ONTWIKKELING; DUURZAME ONTWIKKELING; DUURZAAMHEID; BROEIKASGASSEN; LANDBOUWSYSTEMEN; LANDBOUWMETHODEN; VOEDSELPRODUCTIE; PRODUCTIEVERHOGING; BODEMMANAGEMENT; WATERMANAGEMENT; GEWASROTATIE; BEMESTING; KLIMAATVERANDERING; SURINAME
Subjects (Eng.)AGRICULTURAL DEVELOPMENT; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; SUSTAINABILITY; GREENHOUSE GASES; FOOD PRODUCTION; PRODUCTION INCREASEMENT; AGRICULTURAL METHODS; SOIL MANAGEMENT; WATER MANAGEMENT; CROP ROTATION; FERTILIZATION; CLIMATE CHANGE
11 / 36
select
print


Control Number35107
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleHernieuwbare energie voor Suriname : een puzzel of een vraagstuk
Main authorWijntuin, Mario
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 16, Nr. 182, 2021, Caribbean Media Group
Description pp. 52-55
Subjects (Dut.)ALTERNATIEVE ENERGIE; HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN; ENERGIEOPWEKKING; ENERGIEVOORZIENING; ELEKTRISCHE ENERGIE; ZONNE-ENERGIE; WINDENERGIE; INVESTERINGEN; RENDABILITEIT; DUURZAAMHEID; SURINAME
Subjects (Eng.)RENEWABLE ENERGY RESOURCES; ELECTRIC ENERGY; ELECTRICITY SUPPLY; SOLAR ENERGY; WIND ENERGY; INVESTMENT; SUSTAINABILITY; PROFITABILITY
12 / 36
select
print


Control Number34643
LibraryCentral library
SignatureSK 00218-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleChanging and challenging times : health and demographic transitions in the Indigenous peoples in the interior south of Suriname
Main authorEersel, Marthelise G.M.
Author(s)Menke, Jack (editor)
InSustainability at a crossroads : challenges and development opportunities of the Guiana Shield 2021, IGSR - Anton de Kom Universiteit van Suriname
Description pp. 168-183
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)GEZONDHEIDSZORG; DEMOGRAFISCHE SITUATIE; INFECTIEZIEKTEN; GEZONDE LEEFSTIJL; VOEDING; BEWUSTWORDING; DUURZAAMHEID; DUURZAME ONTWIKKELING; INHEEMSEN; SURINAME; GEZONDHEIDSDIENSTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)HEALTH CARE; DEMOGRAPHIC SITUATION; INFECTIOUS DISEASES; HEALTHY LIFESTYLE; FOOD CONSUMPTION; AWARENESS; SUSTAINABILITY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT
13 / 36
select
print


Control Number32650
LibraryCentral library
SignatureS P 675 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAgro-ecologie voor een betere voedselproductie [Edocument]
Main authorOri, Lydia
Author(s)Alibahadoer, M...[et al.] (editor)
InDe Agrarische produktiekrant-AP Infokrant [Ejournal] Nr. 12, 2020, Studierichting Agrarische Produktie
Description pp. 1-2
Subjects (Dut.)AGRO-ECOLOGISCHE LANDBOUW; VOEDSELSYSTEMEN; DUURZAAMHEID; DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN; SDG-S; SURINAME
Subjects (Eng.)AGROECOLOGY; FOOD PRODUCTION; FOOD SYSTEMS; SUSTAINABILITY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
14 / 36
select
print


Control Number30938
LibraryCentral library
SignatureS P 657 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBio-economie [Edocument] : de weg naar duurzaam bodembeheer
Main authorMalgie, W.
Author(s)Alibahadoer, M....[et al.] (editor)
InDe Agrarische produktiekrant-AP Infokrant [Ejournal] Nr. 17, 2021, Studierichting Agrarische Produktie
Description pp. 3-4
Subjects (Dut.)BIOBRANDSTOFFEN; BIOMASSA; DUURZAAMHEID; DUURZAME ONTWIKKELING; SURINAME
Subjects (Eng.)BIOMASS; SUSTAINABILITY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT
15 / 36
select
print


Control Number30877
LibraryCentral library
SignatureS P 675 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOntbossen op een duurzame manier [Edocument]
Main authorCallebout, Maria
Author(s)Alibahadoer, M....[et al.] (editor)
InDe Agrarische produktiekrant-AP Infokrant [Ejournal] Nr. 18, 2021, Studierichting Agrarische Produktie
Description pp. 7-8
Subjects (Dut.)ONTBOSSING; ONTBOSSINGSTECHNIEKEN; ONTGINNINGSTECHNIEKEN; ZANDGROND; MULCHEN-SYSTEEM; MULCHLAAG; BODEMKWALITEIT; DUURZAME ONTWIKKELING; DUURZAAMHEID; SURINAME
Subjects (Eng.)DEFORESTATION; EXPLOITATION TECHNIQUES; SAND GROUND; MULCHEN SYSTEM; MULCHLAYER; SOIL QUALITY; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; SUSTAINABILITY

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199700007166SRUvSCBLVER658.01
page 1 of 3
go to page          

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics