logo

Database:
COLBIB
Search:
SURINAME []
References found:
45106   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3008
go to page                         


1 / 45106
select
print


Control Number122099
Library Medical Library
SignatureTHI 100.2
TitleCutaneous leishmaniasis in Dutch military
Main authorThiel van, Pieter-Paul A. M.
PublisherAmsterdam : Raddraaier, 2010
Description 160 pagina's : illustraties
ISBN9789081571913
NotesMet sum.. - Met samenvatting
Subjects (Dut.)TROPISCHE ZIEKTEN; NEDERLANDSE MILITAIREN; PARASIETEN; VIANNIA LEISHMANIASIS; LEISHMANIA; ZANDVLIEG; GEZONDHEIDSZORG; SURINAME
Subjects (Eng.)TROPICAL DISEASES; DUTCH MILITARY; PARASITES; VIANNIA LEISHMANIASIS; LEISHMANIA; SANDFLY; HEALTHCARE; SURINAME
2 / 45106
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; VERORDENING; ORGANISATIE; RAADPLEGING; WIJZIGING; STANDPLAATSEN; KLEEDING; WAPENING; GENEESKUNDIGE BEHANDELING; VERPLEGING; GENEESMIDDELEN; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; REGULATION; ORGANIZATION; CONSULTATION; AMENDMENT; POSTING; CLOTHING; REINFORCEMENT; MEDICAL TREATMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 45106
select
print


Control Number122075
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1919 No. 2734, houdende wijziging van het 2de lid van art. 28 van het reglement voor het abattoir te Paramaribo, vastgesteld bij resolutie van 7 October 1908 No. 9213 (G.B. No. 65).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 53
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; ABATTOIR; IN ACHTNEMING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; SLAUGHTERHOUSE; IN CONSIDERATION; HOUSEHOLD BUDGET; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 45106
select
print


Control Number122074
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Augustus 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 2den Juni 1919 No. 70, (Staatsblad No. 272) tot wijziging van het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor eens aan de Europeesche- en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; RETIREMENT; BENEFITS; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; ingestion; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 45106
select
print


Control Number122073
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 Augustus 1919 No. 2652 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 21 Juni 1919 No. 61 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 Mei 1917 No. 45 (Staatsblad No. 404).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 51
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; UITVOERING; WIJZIGING; BEPALINGEN; AFSCHRIFT; VOORDRACHT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; COPY; RECITATION; STATE COURT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 45106
select
print


Control Number122072
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 7 Augustus 1919 tot wijziging van het Besluit van 21 Augustus 1917 (G.B. No. 59), ter uitvoering van art. 31, paragraaf 1, der Balataverordening 1914.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; BALATAVERORDENING; VOORSCHRIFTEN; BEPALINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; BALATA REGULATION; DESCRIPTION; CLAUSE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 45106
select
print


Control Number122071
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleWit versus zwart
Main authorWienese, Ineke
Author(s)Smit, Sandra...[et al.]
InParbode : Surinaams Magazine Jrg.18, No. 205, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 42-43 : illustraties
Subjects (Dut.)DIALOOG; SLAAFGEMAAKTEN; NAZATEN; WOEDE; INHEEMSEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DIALOGUE; SLAVES; DESCENDANTS; FURY; NATIVES
8 / 45106
select
print


Control Number122070
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen claim ter grootte van het Nederlands staatsbudget
Main authorGalen , John Jansen van
Author(s)Smit, Sandra...[et al.]
InParbode : Surinaams Magazine Jrg. 18, No. 205, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 38-41 : illustraties
Subjects (Dut.)HERSTEL BETALINGEN; KOLONIALISME; SLAVERNIJ; MENSELIJK LEED; TWINTIG MILJARD EURO; SLAVERIJ MUSEUM; BEWUSTWORDINGSFONDS; SURINAME
Subjects (Eng.)RECOVERY PAYMENTS; COLONIALISM; SLAVERY; HUMAN SUFFERING; AWARENESS
9 / 45106
select
print


Control Number122069
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleZware klap voor LBGTQ-gemeenschap Suriname : uitspraak Constitutioneel Hof doet wenkbrauwen fronsen
Main authorDeceuninck, Zoe
InParbode : Surinaams Magazine Jrg. 18, No. 205, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 30-37 : illustraties
Subjects (Dut.)MENSENRECHTEN; HOMOSEXUALITEIT; SEXUELE GEAARDHEID; HUWELIJKEN; BURGERS; DISCRIMINATIE; MANNEN; VROUWEN; DISCRIMINATIE; ARTIKEL 8 GRONDWET VAN SURINAME; ARTIKEL 1 AMERIKAANS VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS; ARTIKEL 26 INTERNATIONAALVERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)HUMAN RIGHTS; HOMOSEXUALITY; DISCRIMINATION; LEGAL PROTECTION
10 / 45106
select
print


Control Number122068
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleHosselen voor leerkrachten steeds vaker een bittere noodzaak
Main authorHoever, Naomi
Author(s)Smit, Sandra...[et al.]
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 18, No. 205, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 26-29 : illustraties
Subjects (Dut.)ONDERWIJZERS; ARMOEDEGRENS; SALARISSEN; GELDONTWAARDING; WERKGELEGENHEID; KIPPENKWEKER; TIENERMOEDER; BROODJESPROJECT; SOCIAAL PROJECT; HONGERIGE KINDEREN; SURINAME
Subjects (Eng.)TEACHERS; POVERTY LIMIT; SALARIES; MONEY DEVALUATION; CHICKENS; TEEN MOTHER; BREAD PROJECT; SOCIAL PROJECT; HUNGER; CHILDREN
11 / 45106
select
print


Control Number122067
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleAudiovisuele producer Dwight Cooman ziet licht aan het eind van de tunnel
Main authorResodimedjo, Lydi-Ann
Author(s)Smit, Sandra...[et al.]
InParbode : Surinaams magazine Jrg. 18, No.205, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 24-25 : illustraties
Subjects (Dut.)FILMINDUSTRIE; TALENT; GAFFER; CREATIEF; REGISSEUR; HOOFDBELICHTER; CAMERAMAN; HOBBY; SURINAME
Subjects (Eng.)FILM INDUSTRY; TALENT; GAFFER; CRATIVELY; DIRECTOR; MAIN LIGTHER; CAMERA OPERATOR; HOBBY
12 / 45106
select
print


Control Number122066
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleRapportcijfer 3 voor regering-Santhoki-Brunswijk : Parbode opiniepeiling twee jaar voor de verkiezingen
Author(s)Smit, Sandra...[et al.]
InParbode Surinaams Magazine Jrg.18, No. 205, 2023, Paramaribo, Caribbean Media Group
Description pp. 14-22 : illustraties
Subjects (Dut.)POLITIEKE ONTWIKKELING; VHP; SURINAAMSE KIEZERS; HUIDIGE COALITIE; AANPAK CORRUPTIE; BURGERS; STEMVOORKEUR; ECONOMISCHE CRISIS; LEEFSITUATIE; MACHTHEBBERS; DIEFSTAL; STAATSGELDEN; VRIENDJESPOLITIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)POLITICAL DEVELOPMENT; COALITION; CORRUPTION; CITIZENS; ECONOMIC CRISIS; LIVING SITUATION; POWER; THEFT
13 / 45106
select
print


Control Number122065
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 Augustus 1919 No. 2597a, houdende vaststelling van een nomenclatuur der doodsoorzaken en van modellen voor de door de geneesheeren af te geven verklaringen van overlijden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 49
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; NOMENCLATUUR; DOODSOORZAKEN; MODELLEN; VERKLARINGEN; VERORDENING; BURGERLIJK WETBOEK; ZIEKTEN; DAGTEEKENING; INVULLING; HANDTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; PARTS LIST; CAUSES OF DEATH; MODELS; STATEMENTS; REGULATION; CIVIL CODE; DISEASES; DATE DRAWING; COMPLETION; SIGNATURE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 45106
select
print


Control Number122064
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 Maart 1919 tot nadere wijziging en aanvulling van die van 8 December 1876 (G.B. 1877 No. 10) houdende voorlopige voorzieningen betrekkelijk het lager onderwijs in de kolonie Suriname, in afwachting eener definitieve regeling van het onderwerp.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 48
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; VOORZIENINGEN; LAGER ONDERWIJS; REGELING; GOEDKEURING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; SERVICES; PRIMARY EDUCATION; ARRANGEMENT; APPROVAL; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 45106
select
print


Control Number122063
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 321) houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; VASTSTELLING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; HOUSEHOLD BUDGET; DECLARATION; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 3008
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics