logo

Database:
COLBIB
Search:
STRAFRECHT []
References found:
1166   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 78
go to page                         


1 / 1166
select
print


Control Number121936
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 September 1917, tot verbetering van eenige misstellingen in het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 67
Subjects (Dut.)MISSTELLINGEN; WETBOEK; STRAFRECHT; VERBETERINGEN; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; ARTIKELEN; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)MISTAKES; LAW BOOK; CRIMINAL LAW; IMPROVEMENTS; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; ARTICLES; PUBLICATION

Fulltext available2 / 1166
select
print


Control Number121747
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 20 Mei 1916, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 13 april 1916, No. 23, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 22 Maart 1872 No. 27 (G.B. No. 8), tot aanvulling en wijziging der bestaande verordeningen betreffende immigratie in suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)AANVULLING; WIJZIGING; VERORDENINGEN; IMMIGRATIE; STRAFVERORDENING; POLITIEVERORDENING; WETBOEK; STRAFRECHT; AFKONDIGING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; AMENDMENT; REGULATIONS; IMMIGRATION; CRIMINAL REGULATION; POLICE REGULATION; LAWBOOK; CRMINAL LAW; PROCLAMATION; EXECUTION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 1166
select
print


Control Number121678
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 15 Februari 1916, tot wijziging van eenige bepalingen van de nieuwe strafwetgeving voor de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 010
Subjects (Dut.)WIJZIGING; BEPALINGEN; STRAFWETGEVING; MISSTELLINGEN; REGEERINGSREGLEMENT; WETBOEK; STRAFRECHT; MUNTPAPIER; VALSCHHEID; GEVANGENISSTRAF; GELDBOETE; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; CLAUSE; CRIMINAL LAW; MISSTATEMENTS; GOVERNMENT REGULATION; LAWBOOK; COIN PAPER; FALSEHOOD; IMPRISONMENT; FINE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 1166
select
print


Control Number121610
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 19 November 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 5 October 1914 No. 38, houdende eene bepaling ter verzekering van de naleving van het bedrag van Geneve voor den zeeoorlog in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 73
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; VERZEKERING; NALEVING; VERDRAG; ZEEOORLOG; REGLEMENT; RAPPORT; WETBOEK; STRAFRECHT; WETTELIJKE REGELING; HOSPITAAL SCHEPEN; SLOEPEN; KLEINE VAARTUIGEN; HOSPITAALDIENST; HECHTENIS; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PUBLISH; INSURANCE; COMPLIANCE; AGREEMENT; NAVAL WAR; RULES; REPORT; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; LEGAL REGULATION; HOSPITAL SHIPS; LONG BOATS; SMALL CRAFT; HOSPITAL SERVICE; DETENTION; EXECUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 1166
select
print


Control Number121589
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 7 October 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 26 Augustus 1914 No. 132 (Staatsblad No. 423) houdende voorschriften omtrent de ten uitvoerlegging in Nederland van in Suriname opgelegde straffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 59
Subjects (Dut.)BESLUIT; VOORSCHRIFTEN; OPGELEGDE STRAFFEN; REGLEMENT; BELEID; HECHTENIS; WETBOEK; STRAFRECHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECISION; REGULATIONS; RULES; POLICY; DETENTION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; EXECUTION; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 1166
select
print


Control Number121562
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 11 Augustus 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 8 Juli 1914 No. 66 tot uitvoering voor de kolonie Suriname van de Wet van 18 April 1885 (Staatsblad No. 98, Gouvernements Blad No. 21), betreffende toepassing van de Crimineele Wetgeving voor het Krijgsvolk te Water in de Kolonien en Overzeesche bezitting van het Rijk.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)UITVOERING; TOEPASSING; WETGEVING; KRIJGSVOLK; OVERZEESCHE BEZITTINGEN; VOORDRACHT; BEPALINGEN; WETBOEK; STRAFRECHT; AFSCHRIFT; VOORSCHRIFTEN
Subjects (Eng.)EXECUTION; EMPOYMENT; LEGISLATION; SOLDIERY; OVERSEAS POSSESSIONS; RECITATION; STIPULATION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; COPY; REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 1166
select
print


Control Number121550
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 24 Juni 1911, tot vaststelling van eene ,, arbeidsverordening ".
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVEREENKOMST; HUUR; VERHUUR; DIENSTEN; ARBEIDERS; ONDERZOEK; AANWEZIGHEID; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; EXPLOITATIE; VERORDENING; STRAFRECHT; TOEPASSING; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; AGREEMENTS; RENT; RENTAL; SERVICES; WORKERS; RESEARCH; EXISTANCE; MINERALS; WOODS; EXPLOITATION; REGULATION; CRIMINAL LAW; EMPLOYMENT; DOMAIN GROUND; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 1166
select
print


Control Number121549
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 27 Mei 1914 No. 64, tot wijziging van het ,, Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 ", vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1912 (Staatsblad No. 284, Indisch Staatsblad No. 545, Gouvernementsblad No. 87, Publicatieblad No. 52).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)WIJZIGING; STAATSBLAD; PUBLICATIEBLAD; AFKONDIGING; VOORDRACHT; MERKENWET; ARTIKEL; RAPPORT; WETBOEK; STRAFRECHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; OFFICIAL JOURNAL; GAZETTE; PROCLMATION; RECITATION; TRADEMARK LAW; ARTICLE; REPORT; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; EXECUTION; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 1166
select
print


Control Number121547
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 22 Mei 1914 No.86, tot wijziging van eenige Koninklijke besluiten in verband met de invoering van de nieuwe strafwetgeving voor de Kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)WIJZIGING; INVOERING; STRAFWETGEVING; ARTIKEL; WETBOEK; STRAFRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; INTRODUCTION; CRIMINAL LAW; ARTICLE; LAWBOOK; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 1166
select
print


Control Number121419
LibraryCentral library
SignatureN SDU 340.1 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSdu Wettenbundel MBO. Studiejaar 2021-2022
Author(s)Dupont, R. (editor); Kempen, H.M. (editor); Mayer-Beckers, E....[et al.] (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2021
EditionDerde druk
Description 2452 pagina's
SeriesEducatieve Wettenverzameling
ISBN9789012407137
NotesBijgewerkt tot en met 1 mei 2021. - Editie 2021-2022. - Met reg.
Subjects (Dut.)RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; STAATSRECHT; CENTRALE OVERHEID; DECENTRALISATIE; BESTUURSRECHT; SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT; ARBEIDSRECHT; MENSENRECHTEN; STRAFRECHT; STRAFVORDERING
Subjects (Eng.)CONSTITUTIONAL LAW; GOVERNMENT; DECENTRALIZATION; SOCIAL SECURITY; LABOR LAW; HUMAN RIGHTS; CRIMINAL LAW
11 / 1166
select
print


Control Number121409
LibraryCentral library
SignatureN SDU 343 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSdu Wettenbundel [verzameling Nederlandse Wetgeving] deel c : straf-proces-recht : editie 2021-2022
Author(s)Barentsen, B. (editor); Besselink, L.F.M. (editor); Emmerik, M.L. van...[et al.] (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2021
Description 1332 pagina's
SeriesEducatieve wettenverzamelingen
ISBN9789012407236
Notes2 ex.. - Met reg.
Subjects (Dut.)STRAFRECHT; STRAFPROCESRECHT; STRAFVORDERING; TENUITVOERLEGGING; STRAFFEN; INTERNATIONALE MISDRIJVEN; STRAFVERVOLGING
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; CRIMINAL PROCEDURES; CRIME; ADMINISTRATION OF JUSTICE
12 / 1166
select
print


Control Number121233
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 17 augustus 2022, No. 12.899/22, houdende bekendmaking in het Staatsblad van de Republiek Suriname van de beslissing van het Constitutioneel Hof d.d. 5 augustus 2022
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 49 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 85
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; INTERNATIONAAL RECHT; STRAFRECHT; CONSTITIONELE RECHTSPRAAK; RECHTERLIJKE MACHT; TOETSINGORGAAN; TOETSING; GRONDRECHTEN; VOLKENRECHT; OVEREENKOMSTEN; AMNESTIEWET; MENSENRECHTEN; INTERNATIONALE VERDRAGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONSTITUTIONAL LAW; INTERNATIONAL LAW; CRIMINAL LAW; FUNDAMENTAL LAW; AMNESTY LAW; HUMAN RIGHTS; INTERNATIONAL AGREEMENTS
13 / 1166
select
print


Control Number121033
LibraryCentral library
SignatureSK 00328-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVormverzuimen in het strafprocesrecht
Main authorDankerlui, Roxanna S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 64 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00328-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)STRAFRECHT; STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING; ONRECHTMATIGE BEWIJS; HUISZOEKING; STRAFRECHTER; STRAFZAKEN; OPSPORINGSAMBTENAREN; VERDACHTE; STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEK; RECHTSGEVOLGEN; OPSPORINGSMETHODEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL LAW; PROSECUTION; HOUSE SEARCH; CRIMINAL COURT; SUSPECTS; CRIMINAL INVESTIGATIONS
14 / 1166
select
print


Control Number120983
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 juli 1983 No. 5275, inzake gratieverlening aan gedetineerden i.v.m. het feit, dat het op 1 juli 1983 (de Dag der Vrijheden) 120 jaar geleden was dat de slavernij werd afgeschaft. (,,Resolutie Gratieverlening 1 juli 1983'').
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 65
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)GRATIE; STRAFVERMINDERING; KWIJTSCHELDING; STRAFFEN; STRAFRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)GRACE; SENTENCE REDUCTION; REMISSION; CRIMINAL LAW

Fulltext available15 / 1166
select
print


Control Number120970
LibraryCentral library
SignatureSK 00308-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe buitengerechtelijke afdoening van verkeerszaken door het openbaar ministerie
Main authorChakawri, Dhiresh Wishal
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 68 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
00308-22
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)VERKEERSRECHT; VERKEERSMISDRIJVEN; VERKEERSDELICTEN; STRAFRECHT; OPENBAAR MINISTERIE; VERKEERSOVERTREDINGEN; VERKEERSONGEVALLEN; STRAFVERVOLGING; ALCOHOLGEBRUIK; BEDWELMENDE MIDDELEN; RIJGEDRAG; VERKEERSSLACHTOFFERS; VERKEERSCRIMINALITEIT; STRAFBARE FEITEN; GELDBOETES; GEVANGENISSTRAFFEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TRAFFIC LAW; TRAFFIC OFFENCES; CRIMINAL LAW; TRAFFIC VIOLATIONS; TRAFFIC ACCIDENTS; ALCOHOL USE; TRAFFIC VICTIMS; TRAFFIC CRIMINALITY; ILLEGAL ACTS; FINES
page 1 of 78
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics