logo

Database:
COLBIB
Search:
STIPULATION []
References found:
Showing:
1 .. 7   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 7
select
print


Control Number121655
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 26 Januari 1916 No. 353, houdende wijziging van de bij resolutie van 8 September 1910 No. 15 (G.B. No. 59), vastgestelde voorwaarden van aanstelling van en van eene instructie voor de buitengewone agenten van politie en eenige andere met hunnen dienst in verband staande bepalingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 004
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; VOORWAARDEN; AANSTELLING; INSTRUCTIE; BUITENGEWONE AGENTEN; DIENST; BEPALINGEN; STRAFBARE FEITEN; MISDRIJVEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; CLAUSE; APPOINTMENT; INSTRUCTION; POLICEMAN; DUTY; STIPULATION; ILLEGAL ACTS; CRIMES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 7
select
print


Control Number121578
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 September 1914, houdende bepalingen omtrent de exploitatie van balata in Suriname en wat daarmede in verband staat.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 44 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; ; No. 51
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; CONCESSIEN; EXPLOITATIE; DOMEINGROND; BALATA; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; INACHTNEMING; BEGRENZING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; CONCESSIONS; WORKING; DOMAIN LAND; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; OBSERVANCE; LIMIT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 7
select
print


Control Number121563
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1914 No. 3332, omtrent de plaatsing in het Gouvernements-Blad van der thans geldenden tekst van eenige regelingen betreffende de grenzen en het beheer der districten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 24 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 48
Subjects (Dut.)GELDENDE TEKST; REGELINGEN; GRENZEN; DISTRICTEN; BEPALINGEN; DISTRICTSBESTUUR; VASTSTELLING; AFKONDIGING; VERORDENINGEN; REGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)APPLICABLE TEXT; ARRANGEMENT; BORDER; DISTRICTS; STIPULATION; DISTRICT ADMINISTRATION; ASSIGNMENT; PROCLAMATION; REGULATIONS; RULE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 7
select
print


Control Number121562
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 11 Augustus 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 8 Juli 1914 No. 66 tot uitvoering voor de kolonie Suriname van de Wet van 18 April 1885 (Staatsblad No. 98, Gouvernements Blad No. 21), betreffende toepassing van de Crimineele Wetgeving voor het Krijgsvolk te Water in de Kolonien en Overzeesche bezitting van het Rijk.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)UITVOERING; TOEPASSING; WETGEVING; KRIJGSVOLK; OVERZEESCHE BEZITTINGEN; VOORDRACHT; BEPALINGEN; WETBOEK; STRAFRECHT; AFSCHRIFT; VOORSCHRIFTEN
Subjects (Eng.)EXECUTION; EMPOYMENT; LEGISLATION; SOLDIERY; OVERSEAS POSSESSIONS; RECITATION; STIPULATION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; COPY; REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 7
select
print


Control Number121554
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 22 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 23 Juni 1914 No. 50, houdende toepasselijk verklaring van de Surinaamsche bepalingen vastgesteld bij de Koninklijke besluiten van 20 Augustus 1910, Nos. 46, 47 en 48 (Gouvernementsblad Nos 71, 72 en 73), betreffende de vrijstelling van dienst en de binnen- en buitenlandsche verloven, den overtocht van Nederland naar Suriname en omgekeerd en de verlofstraktementen, op de aan den militairen dienst in de kolonie verbonden burgerpersonen, die van ene vaste aanstelling zijn voorzien en onder de pensioengerechtigde ambtenaren zijn opgenomen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 39
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; BEPALINGEN; VRIJSTELLING; TOEKENNING; VERLOFSTRAKTEMENTEN; TOEPASSING; MILITAIREN DIENSTE; PENSIOENGERECHTIGDEN; STAATSBEGROOTING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; POLICY; STIPULATION; EXEMPTION; CONFERMENT; LEAVE CONTRACTS; EMPLOYMENT; MILITARY SERVICE; PENSION BENEFICIARY; STATE BUDGET; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 7
select
print


Control Number121552
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Juli 1914 No. 2853, houdende plaatsing in het Gouvernements-Blad van den geldende tekst van ,, Arbeidsverordening
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 14 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 37
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; OVEREENKOMSTEN; ARBEIDSVERORDENING; ONDERZOEK; EXPLOITATIE; TOEPASSING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; STIPULATION; AGREEMENTS; LABOR REGULATION; RESEARCH; EXPLOITATION; EMPLOYMENT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 7
select
print


Control Number121550
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 24 Juni 1911, tot vaststelling van eene ,, arbeidsverordening ".
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVEREENKOMST; HUUR; VERHUUR; DIENSTEN; ARBEIDERS; ONDERZOEK; AANWEZIGHEID; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; EXPLOITATIE; VERORDENING; STRAFRECHT; TOEPASSING; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; AGREEMENTS; RENT; RENTAL; SERVICES; WORKERS; RESEARCH; EXISTANCE; MINERALS; WOODS; EXPLOITATION; REGULATION; CRIMINAL LAW; EMPLOYMENT; DOMAIN GROUND; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics