logo

Database:
COLBIB
Search:
STATE BUDGET []
References found:
228   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 16
go to page                         


1 / 228
select
print


Control Number122050
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 Mei 1919 No. 1680, ter bekendmaking van de wijziging van art. 9 van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AANTEEKENING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; DECLARATION; ANNOUNCEMENT; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; NOTE; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 228
select
print


Control Number121924
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1917 No. 2737 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 13 Juni 1917 No. 35 houdende nadere wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) vastgestelde regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 56
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; EXTRACT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; EXTRACT

Fulltext available3 / 228
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available4 / 228
select
print


Control Number121729
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 Mei 1916 No. 1791, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)UITVOERING; BEKENDMAKING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BSLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; NOTIFICATION; DECLARATION; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 228
select
print


Control Number121601
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 November 1914 No. 4401 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1914 No. 40 (Staatsblad No. 436) houdende bepalingen betreffende de commissie voor het geneeskundig onderzoek en de herkeuring van aan den dienst in de kolonien verbonden of daarvoor bestemd personeel.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 69
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; BEPALINGEN; GENEESKUNDIG ONDERZOEK; HERKEURING; PERSONEEL; INTREKKING; BEZOLDING; STRAATSBEGROOTING; AFSCHRIFT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; PROVISIONS; MEDICAL RESEARCH; RE-EXAMINATION; MANPOWER; WITHDRAWAL; SALARY; STATE BUDGET; COPY; GOVERNMENT GAZETTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 228
select
print


Control Number121579
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 16 Mei, waarbij voorlopig wordt vastgesteld de Koloniale Huishoudelijke Begrooting voor het dienstjaar 1914
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 39 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE

Fulltext available7 / 228
select
print


Control Number121554
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 22 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 23 Juni 1914 No. 50, houdende toepasselijk verklaring van de Surinaamsche bepalingen vastgesteld bij de Koninklijke besluiten van 20 Augustus 1910, Nos. 46, 47 en 48 (Gouvernementsblad Nos 71, 72 en 73), betreffende de vrijstelling van dienst en de binnen- en buitenlandsche verloven, den overtocht van Nederland naar Suriname en omgekeerd en de verlofstraktementen, op de aan den militairen dienst in de kolonie verbonden burgerpersonen, die van ene vaste aanstelling zijn voorzien en onder de pensioengerechtigde ambtenaren zijn opgenomen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 39
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; BEPALINGEN; VRIJSTELLING; TOEKENNING; VERLOFSTRAKTEMENTEN; TOEPASSING; MILITAIREN DIENSTE; PENSIOENGERECHTIGDEN; STAATSBEGROOTING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; POLICY; STIPULATION; EXEMPTION; CONFERMENT; LEAVE CONTRACTS; EMPLOYMENT; MILITARY SERVICE; PENSION BENEFICIARY; STATE BUDGET; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 228
select
print


Control Number121544
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 Juni 1914 No. 2569, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 14 Mei 1914 No. 47, waarbij de regeling van de inkomsten der officieren en van de toelagen en vergoedingen, die ter laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de landmacht in West-Indie worden uitgekeerd opnieuw is vastgesteld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; REGELING; INKOMSTEN; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AFKONDIGING; UITVOERING; OFFICIEREN; WETTELIJKE BSLUITEN
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; REGULATION; INCOME; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; PROCLAMATION; EXECUTION; OFFICERS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 228
select
print


Control Number121020
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-77 : decreet van 10 augustus 1983 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1983
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 7 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 78
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT FINANCE; STATE BUDGET

Fulltext available10 / 228
select
print


Control Number120936
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-72 : decreet van 31 mei 1983 tot vaststelling van de sloten van de begrotingsrekeningen betreffende de dienstjaren 1963, 1965 tot en met 1979
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 11 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 47
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; OVERHEIDSINKOMSTEN; BEGROTINGSPLANNEN; FINANCIEEL BEHEER; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT FINANCES; STATE BUDGET; GOVERNMENT EXPENSES; GOVERNMENT INCOME; BUDGET PLANNING; FINANCIAL MANAGEMENT

Fulltext available11 / 228
select
print


Control Number120745
LibraryCentral library
SignatureSK 00194-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet lineair verband tussen economische groei en staatsschuld in de periode 2000-2019
Main authorPoernwasie, Taroena
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 49 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Economie
00194-22
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)WELVAARTSECONOMIE; OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSUITGAVEN; OVERHEIDSSCHULDEN; STAATSSCHULDEN; BUITENLANDSE SCHULDEN; BINNENLANDSE STAATSLENINGEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSBUDGET; REGRESSIE; SURINAME
Subjects (Eng.)WELFARE ECONOMICS; GOVERNMENT FINANCES; GOVERNMENT SPENDING; GOVERNMENT DEBT; FOREIGN LOANS; STATE BUDGET; GOVERNMENT BUDGET
12 / 228
select
print


Control Number120125
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 19 Februari 1907, waarbij wordt afgekondigd de wet van 31 December 1906 -Staatsblad No.352,- tot nadere verhooging en wijziging van de Koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1905
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernemnets-Secretaris, 1907
Description 15 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 20
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; FINANANCIELE ANALYSE; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; FINANCIAL ANALYSIS; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE

Fulltext available13 / 228
select
print


Control Number119196
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 15 november 2017, tot vaststelling van de 07-DE afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie van Financien
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 47 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 103
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE
14 / 228
select
print


Control Number119194
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 15 november 2017, tot vaststelling van de 04 De afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie van Defensie
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 26 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 102
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE
15 / 228
select
print


Control Number119193
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 15 november 2017, tot vaststelling van de 02-De afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2017
Description 55 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 101
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSFINANCIEN; STAATSBEGROTING; OVERHEIDSUITGAVEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC FINANCE; STATE BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE
page 1 of 16
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics