logo

Database:
COLBIB
Search:
SALARY []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 6
go to page                


1 / 76
select
print


Control Number121985
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Februari 1918 No. 583, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1868 No. 37 (G.B. No. 15), houdende regeling der bezoldigingen van den voorzitter, de leden en den griffier van het Hof van Justitie, den procureur-generaal en den advocaat-generaal, zooals dat Koninklijk besluit luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij de Koninklijke besluiten van 12 Februari 1903 No. 28 (G.B. No. 14), 22 Februari 1908 No. 49 (G.B. No.34), 7 April 1917 No. 14 (G.B. No. 47) en 1 November 1917 No. 37 (G.B. 1918 No. 10) ;
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)GELDENDE TEKST; REGELING; BEZOLDIGINGEN; KONINKLIJKE BESLUITEN; WIJZIGINGEN; EXTRACT; BETREKKINGEN; EMOLUMENTEN; GRIFFIE-RECHTEN; INVOERING; WETGEVING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPLICABLE TEXT; REGULATION; SALARY; ROYAL DECREES; AMENDMENT; EXTRACT; RELATIONS; EMOLUMENTS; REGISTRY RIGHTS; INTRODUCTION; LEGISLATION; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available2 / 76
select
print


Control Number121984
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Februari 1918, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 1 November 1917 No. 37, tot wijziging van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1868 (Gouvernementsblad No. 15), houdende regeling der bezoldigingen van den Voorzitter, de leden en den griffier van het Hof van Justiutie, den Procureur-Generaal en den Advocaat-Generaal in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; REGELING; BEZOLDIGINGEN; AFKONDIGING; BETREKKINGEN; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REGULATION; SALARY; PUBLICATION; RELATIONS; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available3 / 76
select
print
4 / 76
select
print


Control Number121923
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 Augustus 1917 No. 2702 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 19 Mei 1917 (Staatsblad No. 404), houdende bepalingen betreffende den Geneeskundigen Raad van het Departement van Kolonien.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 55
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; UITVOERING; BEPALINGEN; GENEESKUNDIGE RAAD; AFSCHRIFT; VOORDRACHT; OPNEMING; BEZOLDIGING; STAATSCOURANT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; IMPLEMENTATION; CLAUSE; MEDICAL COUNCIL; COPY; REPORT; INGESTION; SALARY; STATE COURT

Fulltext available5 / 76
select
print


Control Number121915
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Juli 1917, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 7 April 1917 No. 14, houdende nadere lezing van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1868 (gouvernementsblad No. 15) tot regeling der bezoldigingen van den voorzitter, de leden en den griffier van het hof van Justitie, den Procureur-general en den Advocaat-general in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; LEZING; REGELING; BEZOLDIGINGEN; VOORDRACHT; RAPPORT; BETREKKINGEN; AFSCHRIFT; UITVOERING; OPNEMING
Subjects (Eng.)PUBLICATION; LECTURE; REGULATION; SALARY; REPORT; RELATIONS; COPY; IMPLEMENTATION; INGESTION

Fulltext available6 / 76
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available7 / 76
select
print


Control Number121745
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 10 Mei 1916, waarbij voorloopig wordt vastgesteld de koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; GOEDKEURING; UITGAVEN; BEZOLDIGINGEN; GEWESTELIJK BESTUUR; RECHTSWEZEN; BELASTINGEN; ONDERWIJS; ARMENZORG; LANDBOUW; INDUSTRIEELEN EIGENDOM; ONTVANGSTEN; KOLONIALE GELDMIDDELEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; POLICY; HOUSEHOLD BUDGET; APPROVAL; EXPENSE; SALARY; REGIONAL ADMINISTRATION; LEGAL WORK; TAXES; EDUCATION; POOR RELIEF; AGRICULTURE; INDUSTRIAL PROPERTY; RECEIPTS; COLONIAL CASH; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 76
select
print


Control Number121737
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 november 2022 no. 17.089/22., houdende herwaardering van de functies bij de Bestuursdienst ten behoeve van de bestuursambtenaren.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 120
Notes7 ex.
Subjects (Dut.)AMBTENAREN; FUNCTIEWAARDERING; FUNCTIESCHALEN; LOONSYSTEMEN; SALARISSCHALEN; BEZOLDIGINGSREEKS; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVANTS; JOB DESCRIPTION; WAGE PAYMENT; SALARY
9 / 76
select
print


Control Number121709
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Maart 1916 waarbij wordt afgekondigd de Wet van 9 Maart 1916 (Staatsblad No. 120) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1916.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; WET; DEFINITIEVE VASTSTELLING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; DIENSTJAAR; BEZOLDIGINGEN; GEWESTELIJK BESTUUR; INKOMSTEN; BELASTINGEN; AANSCHAFFING; ONDERWIJS; ARMENZORG; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PROCLAIMED; LAW; FINAL DETERMANATION; HOUSEHOLD BUDGET; YEAR OF SERVICE; SALARY; REGIONAL ADMINISTRATION; INCOME; TAXES; PURCHASE; EDUCATION; POOR RELIEF; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 76
select
print


Control Number121601
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 November 1914 No. 4401 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1914 No. 40 (Staatsblad No. 436) houdende bepalingen betreffende de commissie voor het geneeskundig onderzoek en de herkeuring van aan den dienst in de kolonien verbonden of daarvoor bestemd personeel.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 69
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; BEPALINGEN; GENEESKUNDIG ONDERZOEK; HERKEURING; PERSONEEL; INTREKKING; BEZOLDING; STRAATSBEGROOTING; AFSCHRIFT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; PROVISIONS; MEDICAL RESEARCH; RE-EXAMINATION; MANPOWER; WITHDRAWAL; SALARY; STATE BUDGET; COPY; GOVERNMENT GAZETTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 76
select
print


Control Number121380
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet van 22 november 1983 tot opheffing van het Hoog Militair Gerechtshof (Decreet Opheffing Hoog Militair Gerechtshof) en in verband daarmede nadere wijziging van de ,,Wet Militaire Strafrechtspleging'' (G.B. 1975 No. 175, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982 No. 27).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 112
Subjects (Dut.)MILITAIR STRAFRECHT; ADMINISTRATIEVE BESLUITEN; LOONSYSTEMEN; MILITAIR PERSONEEL; LONEN; VERGOEDINGEN; WET MILITAIRE STRAFRECHTSPLEGING; SURINAME
Subjects (Eng.)MILITARY; LAW; ADMINISTRATION; WAGE SYSTEMS; MILITARY PERSONELL; WAGES; SALARY

Fulltext available12 / 76
select
print


Control Number121338
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Juli 1912 No. 3559, houdende bepalingen betreffende de sluiting van Gouvernements instellingen op verjaardagen der leden van het Koninklijk huis.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 65
Subjects (Dut.)GOUVERNEMENTSINSTELLINGEN; VERJAARDAGEN; SALARIS; DEPARTEMENTSCHEFS; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT INSTITUTIONS; ANNIVERSARY; SALARY; DEPARTMENT HEADS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 76
select
print


Control Number121263
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 15 Mei 1912, waarbij voorloopig wordt vastgesteld de Koloniale Huishoudelijke Begrooting voor het dienstjaar 1913.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 36 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 45
Subjects (Dut.)SCHATKIST; TRAKTEMENT; GEVANGENISSEN; DOMEINEN; SCHOOLONDERWIJS; GENEESKUNDIGE DIENST; OPENBARE WERKEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TREASURY; SALARY; JAIL; DOMAINS; EDUCATION; MEDICAL SERVICE; PUBLIC WORKS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 76
select
print


Control Number121107
LibraryCentral library
SignatureZIE 349.2
TitleDe zieke werknemer in beweging
Author(s)Jong, P.R. de; Heida, R.A.; Laagland, F.G....[et al.]
PublisherDen Haag : Sdu, 2014
Description 70 pagina's
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; ZIEKTEVERZUIM; ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING; LONEN; LOONVORDERINGEN; PASSENDE ARBEID; GEDWONGEN ARBEID; LOONSANCTIES; ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, ONTBINDING; REFLEX WERKING; ALCOHOL VERSLAVING; ONTBINDINGSVERZOEKEN VERSLAVING
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; SICK LEAVE; INCAPACITY TO WORK; WAGES; SALARY; ALCOHOL ADDICTION; FORCED LABOR

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000609SRUvSCBLZIE 349.2
15 / 76
select
print


Control Number121078
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 18 augustus 1983, houdende vastlegging van de bezoldiging van de leden van de Legerleiding.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 85
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; MILITAIR PERSONEEL; LONEN; SALARISSCHALEN; BEVELVOERENDE OFFICIEREN; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGES; WAGE SYSTEMS; SALARY

Fulltext availablepage 1 of 6
go to page                

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics