logo

Database:
COLBIB
Search:
REPLENISHMENT []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 7
go to page                  


1 / 95
select
print


Control Number122064
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 Maart 1919 tot nadere wijziging en aanvulling van die van 8 December 1876 (G.B. 1877 No. 10) houdende voorlopige voorzieningen betrekkelijk het lager onderwijs in de kolonie Suriname, in afwachting eener definitieve regeling van het onderwerp.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 48
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; VOORZIENINGEN; LAGER ONDERWIJS; REGELING; GOEDKEURING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; SERVICES; PRIMARY EDUCATION; ARRANGEMENT; APPROVAL; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 95
select
print


Control Number122059
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 14 Juli 1919, tot nadere wijziging van het besluit van 12 October 1916 (G.B. No. 71).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; BEPALINGEN; UITGIFTE; DOMEINGROND; BEVORDERING; VESTIGING; UITOEFENING; RIJSTCULTUUR; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; CLAUSE; ISSUE; DOMAINGROUND; PROMOTION; SETTLEMENT; PROSECUTION; RICE CULTURE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 95
select
print


Control Number122056
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 April 1919 No. 1290, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 83 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; BEVELENDE; WETBOEK; KOOPHANDEL; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; OPNEM,ING; VERBETERINGEN; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COMMANDING; LAWBOOK; TRADE; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING ORDERS; INGESTION; IMPROVEMENTS; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 95
select
print


Control Number122053
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 28 Mei 1919 No. 1771, tot nadere wijziging en aanvulling van de resolutie van 8 December 1916 No. 4616 (G.B. No. 80) houdende nadere regeling der vergoeding voor reis- en verblijfkosten en van de tegemoetkoming voor verhuizingskosten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 37
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGELING; VERGOEDING; REISKOSTEN; VERBLIJFKOSTEN; TEGEMOETKOMING; VERHUIZINGSKOSTEN; DAGELIJKSCH BELEID; UITTREKSEL; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; ARRANGEMENT; COMPENSATION; TRAVEL EXPENSES; RESIDENCE EXPENSES; ACCOMMODATION; MOVING COSTS; DAILY POLICY; EXTRACT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 95
select
print


Control Number122041
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Maart 1919, No. 1055, bevelende de plattsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voor de kolonie Suriname, en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 112 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; WETBOEK; BURGERLIJKE REGTSVORDERINGEN; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; LAWBOOK; CIVIL PROCEEDINGS; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING DECISIONS; COPIES; ESSENCE; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 95
select
print


Control Number122036
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 12 Maart 1919 No. 939, houdende nadere wijziging van de nieuwe tarieven voor het Militair Hospitaal te Paramaribo en andere militaire ziekeninrichtingen in de kolonie Suriname, vastgesteld bij resolutie van 18 Maart 1916 No. 1137 (G.B. No. 28).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 20
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; NIEUWE TARIEVEN; MILITAIR HOSPITAAL; WIJZIGINGSBLAD; INSTRUCTIE; UITTREKSEL; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; NEW RATES; MILITARY HOSPITAL; MODIFICATION SHEET; INSTRUCTION; EXTRACT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 95
select
print


Control Number122035
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 10 Maart 1919, tot nadere aanvulling van de Pensioenverordening.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 19
Subjects (Dut.)AANVULLING; REGELING; PENSIOENVERORDENING; REGEERINGSREGLEMENT; GOEDKEURING; OVERGANGSBEPALINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; ARRANGEMENT; RETIREMENT REGULATION; GOVERNMENT REGULATION; APPROVAL; TRANSITIONAL PROVISIONS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 95
select
print


Control Number122034
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 3 Maart 1919, No. 813, tot wijziging van de resolutie van 30 Maart 1916, No. 1300 (G.B. No. 29), houdende vaststelling van eene regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratieve van Financien van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week-, en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VASTSTELLING; REGELING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; TOELAGE; ONDERSTANDEN; HUURVERGOEDING; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; DECLARATION; ARRANGEMENT; PAYMENT; BENEFITS; LEAVE CONTRACTS; ALLOWANCE; RENTAL FEE; TRANSITIONAL PROVISIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 95
select
print


Control Number122028
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 22 Februari 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 7 December 1918 (Staatsblad No. 790) houdende aanvulling van de Surinaamsche Comptabiliteitswet.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)AANVULLING; COMPTABILITEITSWET; AFKONDIGING; WIJZIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; COMPTABILITY LAW; PROCLAMATION; AMENDMENT; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 95
select
print


Control Number122024
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 Februari 1919 tot nadere aanvulling en wijziging van de verordening op de buitengewone inkomstenbelasting 1916 (G.B. 1917 No. 13).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 008
Subjects (Dut.)AANVULLING; WIJZIGING; INKOMSTENBELASTING; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; AMENDMENT; INCOME TAX; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 95
select
print


Control Number122020
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Januari 1919, No. 229, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van de resolutie van 27 December 1910, No. 9, houdende vaststelling van algemeene voorschriften ter uitvoering van de Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, No. 315, G.B. No. 86).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 006
Subjects (Dut.)UITVOERING; VASTSTELLING; VOORSCHRIFTEN; GELDENDEN TEKST; COMPTABILITEITSWET; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; AFSCHRIFT; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; SLOTBEPALING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; DECLARATION; PERSCRIPTION; APPLICABLE TEXT; COMPTABILITY LAW; AMENDMENT; REPLENISHMENT; COPY; HOUSEHOLD BUDGET; FINAL PROVISION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 95
select
print


Control Number122008
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der Verordeningen, Publicatien, enz. in het Gouvernementsblad der kolonie Suriname van 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 000
Subjects (Dut.)PUBLICATIE; RESOLUTIE; BESLUITEN; VERORDENINGEN; PROCLAMATIE; BEPALINGEN; UITVOERING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGLEMENTEN; VASTSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLICATION; RESOLUTION; DECISIONS; REGULATIONS; PROCLAMATION; CLAUSE; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; RULES; DECLARATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 95
select
print
14 / 95
select
print


Control Number122005
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 December 1918 No. 4318, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 221 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 108
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)UITVOERINGSBESLUITEN; GELDENDEN TEKST; BURGERLIJK WETBOEK; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTING ORDERS; APPLICABLE TEXT; CIVIL CODE; AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COPIES; EXTRACT; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 95
select
print


Control Number122003
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 December 1918 No. 4282, houdende vaststelling van eene instructie voor de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 106
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; VERORDENING; WIJZIGING; AANVULLING; EXTRACT; BEPALINGEN; OPSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; REGULATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; EXTRACT; CLAUSE; INSCRIPTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 7
go to page                  

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics