logo

Database:
COLBIB
Search:
REGULATIONS []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 6
go to page                


1 / 79
select
print


Control Number122056
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 April 1919 No. 1290, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 83 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; BEVELENDE; WETBOEK; KOOPHANDEL; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; OPNEM,ING; VERBETERINGEN; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COMMANDING; LAWBOOK; TRADE; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING ORDERS; INGESTION; IMPROVEMENTS; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 79
select
print


Control Number122041
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Maart 1919, No. 1055, bevelende de plattsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voor de kolonie Suriname, en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 112 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; WETBOEK; BURGERLIJKE REGTSVORDERINGEN; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; LAWBOOK; CIVIL PROCEEDINGS; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING DECISIONS; COPIES; ESSENCE; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 79
select
print


Control Number122008
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der Verordeningen, Publicatien, enz. in het Gouvernementsblad der kolonie Suriname van 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 000
Subjects (Dut.)PUBLICATIE; RESOLUTIE; BESLUITEN; VERORDENINGEN; PROCLAMATIE; BEPALINGEN; UITVOERING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGLEMENTEN; VASTSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLICATION; RESOLUTION; DECISIONS; REGULATIONS; PROCLAMATION; CLAUSE; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; RULES; DECLARATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 79
select
print
5 / 79
select
print


Control Number122005
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 December 1918 No. 4318, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 221 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 108
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)UITVOERINGSBESLUITEN; GELDENDEN TEKST; BURGERLIJK WETBOEK; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTING ORDERS; APPLICABLE TEXT; CIVIL CODE; AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COPIES; EXTRACT; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 79
select
print


Control Number121977
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 16 Januari 1918, ter uitvoering van art. 2 van de verordening van 1 Augustus 1917 (G.B. No. 53), ter voorkoming van het opdrijven der prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 004
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENINGEN; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; KLEINHANDEL; GROOTHANDEL; AANVULLING; WIJZIGING; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; BALATA; BOSCHPRODUCTEN; ONTGINNING; EXPLOITATIE; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATIONS; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; RETAIL; WHOLESALE; REPLENISHMENT; AMENDMENT; MINERALS; TYPES OF WOOD; BALATA; BOSCH PRODUCTS; RECLAMATION; EXPLOITATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 79
select
print
8 / 79
select
print


Control Number121943
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 October 1917 No. 3514, houdende invoering op de scholen van het sparen met frankeerzegels.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 74
Subjects (Dut.)INVOERING; SCHOLEN; SPAREN; FRANKEERZEGELS; ONDERWIJS; VERORDENINGEN; WIJZIGINGEN; DAGTEKEENINGEN; INWERKINGTREDING; REGELINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INTRODUCTION; SCHOOLS; SAVE; FRANK STAMPS; EDUCATION; REGULATIONS; AMENDMENT; DAY DRAWINGS; ENTRY INTO FORCE; ARRANGEMENT; LEGAL DECISIONS; SURINAM

Fulltext available9 / 79
select
print


Control Number121865
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 9 Februari 1917 tot nadere wijziging van het besluit van 27 April 1915 (G.B. No. 30) ter uitvoering van art. 26 paragraaf 1 der balataverordening 1914 (G.B. No. 51).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; UITVOERING; BALATAVERORDENING; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; IMPLEMENTATION; BALATA REGULATION; PUBLICATION

Fulltext available10 / 79
select
print


Control Number121806
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 10 October 1916 No. 3795, houdende toekenning van vrijdom van briefport voor dienstcorrespendentie ingevolge art. 54 van het Reglement op den postdienst in de kolonie Suriname (G.B. 1907 No. 75).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 69
Subjects (Dut.)TOEKENNING; VRIJDOM; BRIEFPORT; DIENSTCORRESPENDENTIE; REGLEMENT; POSTDIENST; PORTVRIJDOMMEN; REGELINGEN; DIENSTBRIEFWISSELING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CONFERMENT; FREEDOM; LETTERPORT; SERVICE CORRESPONDENCE; RULE; POST SERVICE; POSTAGE DUTIES; REGULATIONS; SERVICE EXCHANGE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 79
select
print


Control Number121747
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 20 Mei 1916, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 13 april 1916, No. 23, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 22 Maart 1872 No. 27 (G.B. No. 8), tot aanvulling en wijziging der bestaande verordeningen betreffende immigratie in suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)AANVULLING; WIJZIGING; VERORDENINGEN; IMMIGRATIE; STRAFVERORDENING; POLITIEVERORDENING; WETBOEK; STRAFRECHT; AFKONDIGING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; AMENDMENT; REGULATIONS; IMMIGRATION; CRIMINAL REGULATION; POLICE REGULATION; LAWBOOK; CRMINAL LAW; PROCLAMATION; EXECUTION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 79
select
print


Control Number121658
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 31 Januari 1916, tot nadere wijziging van de verordening op het houden van honden te Paramaribo (G.B. 1894 No. 32).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 006
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; VERORDENINGEN; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; BEKENDMAKING; BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN; BETAALMEESTER; BEWIJS; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REGULATIONS; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; NOTIFICATION; SPECIAL CIRCUMSTANCES; PAYMASTER; VALID PROOF; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 79
select
print


Control Number121611
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 24 November 1914 ter uitvoering van art. 5 der verordening van 4 Februari 1910 (G.B. No. 20) tot regeling van de veeartsenijkundige politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 74
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; REGELING; VEEARTSENIJKUNDIGE; VARKENS; DESKUNDIGE; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)EXECUTION; REGULATIONS; ARRANGEMENT; VETERINARIAN; PIGS; EXPERT; PUBLISH; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 79
select
print


Control Number121590
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 10 October 1914 ter regeling der huisvesting van immigranten op de plantages.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 60
Subjects (Dut.)HUISVESTING; IMMIGRANTEN; PLANTAGES; AANVULLING; WIJZIGING; VERORDENINGEN; IMMIGRANTENWONINGEN; INACHTNEMING; OVEREENKOMSTIG; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)HOUSING; IMMIGRANTS; PLANTATIONS; REPLENISHMENT; AMENDMENT; REGULATIONS; IMMIGRANT HOUSING; OBSERVANCE; IN ACCORDANCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 79
select
print


Control Number121589
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 7 October 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 26 Augustus 1914 No. 132 (Staatsblad No. 423) houdende voorschriften omtrent de ten uitvoerlegging in Nederland van in Suriname opgelegde straffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 59
Subjects (Dut.)BESLUIT; VOORSCHRIFTEN; OPGELEGDE STRAFFEN; REGLEMENT; BELEID; HECHTENIS; WETBOEK; STRAFRECHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECISION; REGULATIONS; RULES; POLICY; DETENTION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; EXECUTION; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 6
go to page                

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics