logo

Database:
COLBIB
Search:
PUBLICATION []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 7
go to page                  


1 / 96
select
print


Control Number122008
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der Verordeningen, Publicatien, enz. in het Gouvernementsblad der kolonie Suriname van 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 000
Subjects (Dut.)PUBLICATIE; RESOLUTIE; BESLUITEN; VERORDENINGEN; PROCLAMATIE; BEPALINGEN; UITVOERING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGLEMENTEN; VASTSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLICATION; RESOLUTION; DECISIONS; REGULATIONS; PROCLAMATION; CLAUSE; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; RULES; DECLARATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 96
select
print


Control Number121986
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 19 Februari 1918 ter uitvoering van artikel 1, paragraaf 2, en van de artikelen 3,7,8 en 11 der Anchylostoom-verordening (G.B. 1917 No. 83).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)UITVOERING; ANCHYLOSTOOM VERORDENING; VOORSCHRIFTEN; ARBEIDERSWONINGEN; PRIVATEN; VERONTREINIGING; GRONDEN; AFKONDIGING; ANCHYLOSTOOMBESLUIT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; ANCHYLOSTOME REGULATION; PERSCRIPTION; WORKERS HOUSES; PRIVATE; POLLUTION; GROUNDS; PUBLICATION; ANCHYLOSTOOM DECISION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available3 / 96
select
print


Control Number121984
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Februari 1918, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 1 November 1917 No. 37, tot wijziging van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1868 (Gouvernementsblad No. 15), houdende regeling der bezoldigingen van den Voorzitter, de leden en den griffier van het Hof van Justiutie, den Procureur-Generaal en den Advocaat-Generaal in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; REGELING; BEZOLDIGINGEN; AFKONDIGING; BETREKKINGEN; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REGULATION; SALARY; PUBLICATION; RELATIONS; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available4 / 96
select
print


Control Number121983
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 12 Februari 1918 tot nadere wijziging van het Besluit van 19 October 1905 (G.B. No. 52) betreffende de aanstelling van afzonderlijke deurwaarders voor de invordering der belastingen, de regeling van hunne belooning en de vaststelling van het tarief voor de berekening der verschuldigde kosten van vervolging.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 009
Subjects (Dut.)AANSTELLING; WIJZIGING; INVORDERING; BELASTINGEN; REGELING; BELOONING; VASTSTELLING; TARIEF; UITVOERING; SAMENSTELLING; BEPALINGEN; VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPOINTMENT; AMENDMENT; COLLECTION; TAXES; ARRANGEMENT; REWARD; DETERMINATION; RATE; IMPLEMENTATION; CONSTITUTION; CLAUSE; REGULATION; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available5 / 96
select
print


Control Number121981
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 Januari 1918, tot aanvulling van het Besluit van 16 Januari 1918 (G.B. No. 4), ter uitvoering van art. 2 van de verordening van 1 Augustus 1917 (G.B. No. 53), ter voorkoming van het opdrijven der prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 007
Subjects (Dut.)AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PUBLICATION; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available6 / 96
select
print


Control Number121978
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 17 Januari 1918, tot wijziging van het Besluit van 14 April 1913 (G.B. No. 24), ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de verordening van 23 Januari 1913 (G.B. No. 23), houdende verleening van vrijdom van het invoerrecht op houtgeest en pyridine, door stijlers ingevoerd, en van den accijns op binnenlandsch gedistilleerd, voor zoover een en ander bestemd is om te worden vermengd tot brandspiritus.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 005
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; VERORDENING; INVOERRECHT; HOUTGEEST; PYRIDINE; ACCIJNS; BRANDSPIRITUS; VRIJDOM; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; CUSTOMS DUTY; WOOD SPIRIT; PYRIDINE; EXCISE; METHS; FREEDOM; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 96
select
print


Control Number121973
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der Verordeningen, Publicatien, enz. in het Gouvernementsblad der kolonie Suriname van 1918.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 000
Subjects (Dut.)RESOLUTIE; VERORDENINGEN; BESLUITEN; PROCLAMATIE; PUBLICATIE; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)RESOLUTION; REGULATION; DECISIONS; PROCLAMATION; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available8 / 96
select
print
9 / 96
select
print


Control Number121970
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 29 December 1917, tot nadere verlenging van den termijn, bedoeld in art. 1 van de verordening van 26 Juni 1889 (G.B. No. 19), waarbij aan de Naamloze Vennootschap de Surinaamsche Bank vergunning wordt verleend om opnieuw in de kolonie Suriname als circulatiebank werknaam te zijn.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 101
Subjects (Dut.)TERMIJN; VERGUNNING; NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP; SURINAAMSCHE BANK; CIRCULATIEBANK; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)TERM; PERMIT; PUBLIC LIMITED COMPANY; SURINAM BANK; CIRCULATION BANK; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; PUBLICATION

Fulltext available10 / 96
select
print


Control Number121968
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 27 December 1917 tot bekrachtiging van de tijdelijke wijziging van de verhouding, waarin ingevolge art. 14 van de verordening van 26 Juni 1889 (G.B. No. 19), zooals deze gewijzigd werd, laatstelijk bij verordening van 28 December 1916 (G.B. No. 90), het gezamelijk bedrag van bankbiljetten, rekening-courant-saldo's en andere, binnen vier maanden in Suriname opvraagbare verbintenissen door munt of muntmateriaal bij de Directie der Surinaamsche Bank te Paramaribo steeds moet zijn gedekt.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 99
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; VERHOUDING; BEDRAG; BANKBILJETTEN; REKENING-COURANT-SALDO'S; VERBINTENISSEN; MUNTMATERIAAL; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RATIO; AMOUNT; BANKNOTES; CURRENT ACCOUNT BALANCE; COMMITMENTS; COIN MATERIAL; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; PUBLICATION

Fulltext available11 / 96
select
print


Control Number121967
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 27 December 1917 tot aanvulling van de verordening op de Buitengewone inkomstenbelasting 1916 (G.B. 1917 No. 13).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 98
Subjects (Dut.)AANVULLING; BUITENGEWONE INKOMSTENBELASTING; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; WET; ONTHEFFING; TERMIJN; BESCHIKKING; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; EXTRAORDINARY INCOME TAX; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; LAW; DISPENSATION; TERM; ORDER; PUBLICATION

Fulltext available12 / 96
select
print


Control Number121964
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 15 December 1917 tot aanvulling van den vierden titel van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 95
Subjects (Dut.)AANVULLING; BURGERLIJK WETBOEK; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; VRIJSTELLING; VERPLICHTINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; CIVIL CODE; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; EXEMPTION; OBLIGATIONS; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 96
select
print


Control Number121958
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 8 December 1917, waarbij wordt afgekondigd de Wet van den 4den Augustus 1917 (Staatsblad No. 507), houdende bepalingen betreffende de beteekening en tenuitvoerlegging in de kolonien van in Nederland uitgevaardigde dwangbevelen en in Nederland alsmede in Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao onderling, van in de kolonien uitgevaardigde dwangbevelen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 89
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; BETEEKENING; TENUITVOERLEGGING; DWANGBEVELEN; AFKONDIGING; INVORDERINGSWET; DWANGSCHRIFTEN; VONISSEN; OPNEMING
Subjects (Eng.)CLAUSE; SIGNATION; IMPLEMENTATION; WARRANT; PUBLICATION; RECOVERY LAW; OBLIGATIONS; VERDICTIONS; INGESTION

Fulltext available14 / 96
select
print


Control Number121957
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 8 December 1917, ter uitvoering van Art. 14, letter a van het Koninklijk Besluit van 15 Maart 1871 No. 22 (G.B. No. 3) zooals dat artikel gewijzigd is bij de verordening van 8 April 1891 (G.B. No. 12).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 88
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; WIJZIGING; MATEN; GEWICHTEN; WEEGWERKTUIGEN; TIJDVAK; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; AMENTMEND; SIZES; WEIGHTS; WEIGHING TOOLS; PERIOD; PUBLICATION

Fulltext available15 / 96
select
print


Control Number121956
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 2 Mei 1917, tot nadere wijziging en aanvulling van de pensioenverordening (geldende tekst G.B. 1913 No. 62).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 87
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGELING; PENSIOENVERORDENING; GOEDKEURING; BEPALINGEN; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATION; PENSION REGULATION; APPROVAL; CLAUSE; PUBLICATION

Fulltext availablepage 1 of 7
go to page                  

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics