logo

Database:
COLBIB
Search:
PRICES []
References found:
315   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 21
go to page                         


1 / 315
select
print


Control Number122051
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 Mei 1919 No. 1682, houdende wijziging van de vaststelling van nieuwe tarieven voor het Militair Hospitaal te Paramaribo en de andere militaire ziekeninrichtingen in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; TARIEVEN; ZIEKENINRICHTINGEN; REGELEN; INSTRUCTIEN; UITTREKSEL; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; DECLARATION; PRICES; HOSPITAL FACILITIES; ARRANGE; INSTRUCTIONS; EXTRACT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 315
select
print


Control Number122048
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 12 Mei 1919 tot opheffing van den maximumprijs voor brood.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VASTSTELLEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; MAXIMUMPRIJS; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; INCREASE; PRICES; DETERMINE; FOODS; FUELS; MAXIMUM PRICE; PROCLAMATION; DIASTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 315
select
print


Control Number122042
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 24 Maart 1919, tot opheffing van den maximumprijs voor rijst.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 26
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PROCLAMATION; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 315
select
print


Control Number122004
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 31 December 1918 houdende opheffing van den maximumprijs voor Amerikaansche beschuit, gezouten visch (bakkeljauw), aardappelen en uien.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 107
Subjects (Dut.)OPHEFFING; UITVOERING; MAXIMUMPRIJS; VERORDENING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; BURGERLIJK WETBOEK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CANCELING; IMPLEMENTATION; MAXIMUM PRICE; REGULATION; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PROCLAMATION; DISTINCTIVELY; CIVIL CODE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 315
select
print


Control Number121988
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 4 Maart 1918, ter nadere uitvoering van art. 2 van de verordening van 1 Augustus 1917 (G.B. No. 53), ter voorkoming van het opdrijven der prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 15
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AANVULLING; WIJZIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; REPLENISHMENT; AMENDMENT; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS; SURINAM

Fulltext available6 / 315
select
print


Control Number121981
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 Januari 1918, tot aanvulling van het Besluit van 16 Januari 1918 (G.B. No. 4), ter uitvoering van art. 2 van de verordening van 1 Augustus 1917 (G.B. No. 53), ter voorkoming van het opdrijven der prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 007
Subjects (Dut.)AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; AFKONDIGING; ONDERSCHEIDENLIJK; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; PUBLICATION; DISTINCTIVELY; LEGAL DECISIONS; SURINAM

Fulltext available7 / 315
select
print


Control Number121977
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 16 Januari 1918, ter uitvoering van art. 2 van de verordening van 1 Augustus 1917 (G.B. No. 53), ter voorkoming van het opdrijven der prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 004
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENINGEN; OPDRIJVEN; PRIJZEN; VOEDINGSMIDDELEN; BRANDSTOFFEN; KLEINHANDEL; GROOTHANDEL; AANVULLING; WIJZIGING; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; BALATA; BOSCHPRODUCTEN; ONTGINNING; EXPLOITATIE; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATIONS; INCREASE; PRICES; FOODS; FUELS; RETAIL; WHOLESALE; REPLENISHMENT; AMENDMENT; MINERALS; TYPES OF WOOD; BALATA; BOSCH PRODUCTS; RECLAMATION; EXPLOITATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 315
select
print


Control Number121875
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Maart 1917 No. 1019, houdende wijziging van de nieuwe tarieven voor het Militair Hospitaal te Paramaribo en andere militaire ziekeninrichtingen in de kolonie Suriname, vastgesteld bij resolutie van 18 Maart 1916 No. 1137 (G.B. No. 28).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; TARIEVEN; MILITAIR HOSPITAAL; INSTRUCTIE; VERPLEEGKOSTEN; IMMIGRANTEN; IMMIGRATIEFONDS; EXTRACT
Subjects (Eng.)AMENDMENT; PRICES; MILITARY HOSPITAL; INSTRUCTION; NURSE COSTS; IMMIGRANTS; IMMIGRATION FUNDS; EXTRACT

Fulltext available9 / 315
select
print


Control Number121385
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-71 A : Decreet van 6 december 1983 tot nadere wijziging van de ,,Rij- en Voertuigenbelasting 1956'' (G.B. 1956 No. 41, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1982 No. 154).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 116
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)MOTORVOERTUIGENBELASTING; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; HEFFINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)MOTOR VEHICLES,INSURANCE; GOVERNMENT REVENUE; PRICES

Fulltext available10 / 315
select
print


Control Number121081
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerbeterblad op het Staatsblad 1983 No. 41, Decreet E.27 C van 20 mei 1983, houdende nadere wijziging van de tarieflijst behorende bij de ,,Invoerrechtenregeling 1981'' (S.B. 1981 No. 132, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 No. 11).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 1 pagina
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 87
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)HANDEL EN INDUSTRIE, REGELINGEN VOOR; INVOERREGELINGEN; TARIEVEN; PRIJSBELEID; SURINAME
Subjects (Eng.)TRADE; INDUSTRY; PRICES; PRICING POLICY

Fulltext available11 / 315
select
print


Control Number121051
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleConsumentenkringtopper Rachel Dalger : consument is de spil van de economie
Main authorStikvoort, Arjen
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 17, Nr. 196, 2022, Caribbean Media Group
Description pp. 58-61
Subjects (Dut.)CONSUMENTENBESCHERMING; CONSUMENTISME; SOCIAAL-ECONOMISCHE SITUATIE; VOLKSGEZONDHEID; GEZONDHEIDSZORG; WINKELRPIJZEN; LEVENSMIDDELEN; NUTSVOORZIENINGEN; WANBELEID; ONGELIJKHEID; SURINAME
Subjects (Eng.)CONSUMER PROTECTION; CONSUMENTISM; SOCIAL-ECONOMIC SITUATION; PUBLIC HEALTH; HEALTH CARE; PRICES; FOODSTUFFS; UTILITIES; MISMANAGEMENT; INEQUALITY
12 / 315
select
print


Control Number120958
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 juni 1983 No. 3926, inzake toekenning vergoeding aan de docenten aan de opleiding tot Elementaire Statistikus en de opleiding tot Middelbare Statistikus en die van de leden van de eventueel in te stellen Examen- en Opstellingskommissie.
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1983
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 58
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)ONDERWIJS; EXAMEN; TARIEVEN; WETTELIJKE BESLUITEN; EXAMENWERKZAAMHEDEN; LESURENVERGOEDING; MIDDELBARE STATISTIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)EDUCATION; EXAMS; PRICES; LEGAL DECISIONS; COMPENSATION

Fulltext available13 / 315
select
print


Control Number120808
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleRegering Santhoki-Brunswijk staat voor herculestaak
Main authorStikvoort, Arjen
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode : Surinaams Magazine Jrg. 17, Nr. 195, 2022, Caribbean Media Group
Description pp. 22-25
Subjects (Dut.)POLITIEKE ONTWIKKELING; OPINIEPEILING; REGERINGSBELEID; SOCIAAL-ECONOMISCHE SITIUATIE; HERSTRUCTURERINGSPROGRAMMA; CONSUMENTENBESCHERMING; PRIJZEN; LEVENSONDERHOUD; NEPOTISME; BEHOORLIJK BESTUUR; SURINAME
Subjects (Eng.)POLITICAL DEVELOPMENT; OPINION POLL; GOVERNMENT POLICIES; SOCIO-ECONOMIC SITIUATION; RESTRUCTURING PROGRAM; CONSUMER PROTECTION; PRICES; LIFETIME; NEPOTISM; PROPER GOVERNANCE
14 / 315
select
print


Control Number120787
LibraryCentral library
SignatureWIE 347.7
TitleDe bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht
Main authorWieland, Jaap
PublisherLeiden : Auteur, 2017
Description 458 pagina's
Thesis infoDr. Proefschrift Universiteit Leiden
NotesMet sum.. - Met lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)HANDELSRECHT; ONDERNEMINGEN; CONCURRENTIE; PRIJSMECHANISME; PRIJZEN; RECHTSBECHERMING; PRIJSONDERZOEK; MEDEDINGSRECHT; RECHTSGRONDSLAG; MILIEU EFFECTEN; EVRM
Subjects (Eng.)TRADE LAW; COMPANIES; PRICES; PRICE RESEARCH; LEGAL PROTECTION; LEGAL BASIS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202200000587SRUvSCBLWIE 347.7
15 / 315
select
print


Control Number120724
LibraryCentral library
SignatureSK 00153-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen onderzoek naar de kostprijscalculatie methode binnen "Ono's Foodstand"
Main authorSandriman, Stephanie
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 59 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Economie
00153-22
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)KOSTPRIJSBEREKENING; FASTFOOD RESTAURANT; KLANTTEVREDENHEID; KOSTPRIJSCALCULATIEMETHODEN; KOSTEN VERBIJZONDERINGSMETHODEN; KOSTPRIJZEN; OPSLAGMETHODE; KOSTENPLAATSENMETHODE; SURINAME
Subjects (Eng.)COST PRICE CALCULATION; CUSTOMER SERVICE; COST PRICE CALCULATION; PRICES
page 1 of 21
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics