logo

Database:
COLBIB
Search:
OVEREENKOMST []
References found:
Showing:
1 .. 11   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 11
select
print


Control Number121829
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 15 December 1916 ter uitvoering van art. 8 paragraaf 5 van de verordening van 11 December 1914 (G.B. 1916 No. 24) houdende bepalingen omtrent de uitgifte van perceelen domeingrond voor den kleinen landbouw en tot bevordering van de vestiging van immigranten als kolonisten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 84
Subjects (Dut.)UITVOERING; VERORDENING; BEPALINGEN; UITGIFTE; PERCEELEN DOMEINGROND; KLEINEN LANDBOUW; BEVORDERING; VESTIGING; IMMIGRANTEN; KOLONISTEN; VESTIGINGSPLAATS; OVEREENKOMST; HUURDERS
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; REGULATION; CLAUSE; ISSUE; PLOTS OF DOMAIN GROUND; SMALL FARMING; PROMOTION; BRANCH; IMMIGRANTS; COLONISTS; LOCATION; CONTRACT; TENANTS

Fulltext available2 / 11
select
print


Control Number121550
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 24 Juni 1911, tot vaststelling van eene ,, arbeidsverordening ".
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVEREENKOMST; HUUR; VERHUUR; DIENSTEN; ARBEIDERS; ONDERZOEK; AANWEZIGHEID; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; EXPLOITATIE; VERORDENING; STRAFRECHT; TOEPASSING; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; AGREEMENTS; RENT; RENTAL; SERVICES; WORKERS; RESEARCH; EXISTANCE; MINERALS; WOODS; EXPLOITATION; REGULATION; CRIMINAL LAW; EMPLOYMENT; DOMAIN GROUND; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 11
select
print


Control Number121345
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 8 Augustus 1912 No. 3930, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de wet van den 5n Februari 1912 (Staatsblad No. 23), houdende goedkeuring der overeenkomst tot oprichting van een internationaal gezondheidsbureau den 9n December 1907 te Rome gesloten.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 70
Subjects (Dut.)OVEREENKOMST; OPRICHTING; INTERNATIONAAL GEZONDHEIDSBUREAU; VERPLICHTINGEN; GRONDWET; BRIEFWISSELING; GEZONDHEIDSAUTORITEITEN; GEZONDHEIDSRADEN; CONVENTIES; AANBEVELING; REGLEMENT; WETTEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONTRACT; ESTABLISHMENT; INTERNATIONAL HEALTH AGENCY; OBLIGATIONS; CONSTITUTION; CORRESPONDENCE; HEALTH AUTHORITIES; HEALTH COUNCILS; CONVENTIONS; RECOMMENDATION; LAWS; RULES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 11
select
print


Control Number121342
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 3 Augustus 1912 waarbij wordt afgekondigd de wet van den 5den Februari 1912 (Staatsblad No. 23), houdende goedkeuring der overeenkomst tot oprichting van een Internationaal Gezondheidsbureau, den 9den December 1907 te Rome gesloten tusschen Belgie, Brazilie, Spanje, de Vereenigde Staten, Frankrijk, Groot-Britannie en Ireland, Italie, Nederland, Portugal, Rusland, Zwitserland en Egypte.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 11 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 69
Subjects (Dut.)OVEREENKOMST; OPRICHTING; INTERNATIONAAL GEZONDHEIDSBUREAU; VERPLICHTINGEN; GRONDWET; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONTRACT; ESTABLISHMENT; INTERNATIONAL HEALTH AGENCY; OBLIGATIONS; CONSTITUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 11
select
print


Control Number121327
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 15 Juni 1912 No. 3011, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van het op 17 Maart 1912 te Brussel, ook namens Nederland geteekende Protocol met bijbehoorende verklaringen, betreffende de verlenging van de Internationale Unie, ingesteld door suikerconventie van 5 Maart 1902.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 15 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 58
Subjects (Dut.)PROTOCOL; VERKLARINGEN; SUIKERCONVENTIE; AKTE; OVEREENKOMST; CONTINGENT; CLAUSULE; STILZWIJGEN; GEVOLMACHTIGDEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROTOCOL; STATEMENT; SUGARCONVENTION; DOCUMENT; AGREEMENT; CONTINGENT; CLAUSE; SILENCE; AUTHORIZE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 11
select
print


Control Number121312
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 Mei 1912 No. 2680, tot bekendmaking van het Koninklijk besluit van 23 Mei 1912 No. 52, houdende bepaling van den dag waarop de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) in werking treedt.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 51
Subjects (Dut.)OCTROOIWET; LANDBOUW; NIJVERHEID; HANDEL; OVEREENKOMST; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PATENT LAW; AGRICULTURE; INDUSTRY; TRADE; GOVERNMENT GAZETTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 11
select
print


Control Number121226
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 4 Mei 1912 No. 2244, houdende bekendmaking van de ter 2de Vredesconferentie getekende verdragen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 37
Subjects (Dut.)VREDESCONFERENTIE; OVEREENKOMST; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available8 / 11
select
print


Control Number54781
SignatureS 639
TitleROSEBEL gets operating permits
InEngineering and Mining Journal, 204, nr. 2 (2003), p. 18
Subjects (Dut.)MIJNBOUW; GOUD; OVEREENKOMST; ROSEBEL; CANADA; SURINAME
9 / 11
select
print


Control Number46766
LibraryCentral library
SignatureWES 347.4
TitleALGEMENE voorwaarden
Main authorWessels, B.
Author(s)Jongeneel, R.H.C.
PublisherDeventer : Tjeenk Willink, 1997
Edition3e dr.
Description 318 pagina's
SeriesStudiepockets Privaatrecht ; 48
ISBN9027145881
NotesMet bibliogr.. - Met reg.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; OVEREENKOMST

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200000002361SRUvSCBLWES347.4
20030002625SRUvSCBLWES347.4
10 / 11
select
print


Control Number30510
LibraryCentral library
SignatureTJO 00125 WORDT NIET UITGELEEND
TitleKommentaar zgn. goudovereenkomst
PublisherParamaribo : [s.n.], 1992
Description 20 pagina's
Subjects (Dut.)ECONOMISCHE ONTWIKKELING; NATUURLIJKE HULPBRONNEN; ONTWIKKELINGSBELEID; GOUDWINNING; EXPLOITATIE; OVEREENKOMST; GROSS ROSEBELGEBIED; GRASSALCO; GOLDEN STAR; SURINAME
Subjects (Eng.)ECONOMIC DEVELOPMENT; NATURAL RESOURCES; GOLD; MINING; AGREEMENTS
11 / 11
select
print


Control Number11820
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 26 April 1920, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 7 Februari 1920 No. 68, tot nadere regeling van het recht het welk wordt geheven van de uit Suriname en Curacao naar Nederland en tusschen die kolonien onderling verzonden wordende postwissels.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1920
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 017
Subjects (Dut.)REGELING; POSTWISSELS; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; OVEREENKOMST; GELDVERZENDINGEN; VOORUITBETALING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REGULATION; MONEY ORDERS; PROclamation; PRESSION; REPORT; AGREEMENT; MONEY SHIPPING; PAYMENT IN ADVANCE; EXECUTION; SCRIPTION; RAPTURE; PROVISIONS; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics