logo

Database:
COLBIB
Search:
NOTICE []
References found:
Showing:
1 .. 10   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 10
select
print


Control Number122045
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 27 Maart 1919, tot wijziging van het Besluit van 25 Mei 1886 (G.B. No. 17), houdende bepaling van de wijze van handelen met het nagelatene door schepelingen, in het geval bedoeld aan het slot van art. 427 van het Wetboek van Koophandel.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)UITVOERING; WIJZIGING; BEPALING; WETBOEK; INACHTNEMING; AANWIJZING; AFKONDIGING; CONSIGNATIEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; LAWBOOK; OBSERVATION; NOTICE; PROCLAMATION; CONSIGNATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 10
select
print


Control Number122017
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 9 Januari 1919 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 16 der brandweerverordening (G.B. 1918 No. 74).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)UITVOERING; BRANDWEERVERORDENING; OVEREENKOMSTIG; AANWIJZING; AANDUIDING; OVERTREDINGEN; WETTELIJKE BEPALINGEN; INWERKINGTREDING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; FIRE ORDERS; IN ACCORDANCE; NOTICE; INDICATION; VIOLATIONS; LAWS; ENTRY INTO FORCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 10
select
print


Control Number121974
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 Januari 1918 No. 71, tot aanwijzing van den ambtenaar, die ingevolge art. 3 van de ,,Koloniale invorderingswet 1917" belast is met de zorg voor de beteekening en tenuitvoerlegging in Suriname van in Nederland uitgevaardigde dwangbevelen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 001
Subjects (Dut.)AANWIJZING; KOLONIALE INVORDERINGSWET; BETEEKENING; TENUITVOERLEGGING; DWANGBEVELEN; VASTSTELLING; WET; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTICE; COLONIAL RECOVERY LAW; SIGNATION; IMPLEMENTATION; WARRANTS; DECLARATION; LAW; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available4 / 10
select
print


Control Number121948
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 30 December 1916 betreffende de maten en gewichten voor de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 79
Subjects (Dut.)MATEN; GEWICHTEN; REGEERINGSREGLEMENT; VOORSCHRIFTEN; GOEDKEURING; MEETWERKTUIGEN; AANKONDIGINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)SIZES; WEIGHTS; GOVERNMENT REGULATION; PRESCRIPTION; APPROVAL; MEASURING TOOLS; NOTICE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 10
select
print


Control Number121935
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 Augustus 1917 No. 2912, houdende bekendmaking van de toetreding van China tot het vierde, zesde, zevende, achtste en elfde van de ter Tweede Vredesconferentie gesloten verdragen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 66
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; TOETREDING; VREDESCONFERENTIE; GESLOTEN VERDRAGEN; MEDEDEELING; WETTEN; GOEDKEURING; VERKLARING; DAGTEEKENING; AANTEEKENING
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; ACCESSION; PEACE CONFERENCE; CLOSED TREATIES; NOTICE; LAWS; APPROVAL; DECLARATION; DAY DRAWING; NOTE

Fulltext available6 / 10
select
print


Control Number121892
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Mei 1917 No. 1658, houdende aanwijzing van ambtenaren, die ingevolge artikel 9 van de Wet van 10 Februari 1917, Staatsblad No. 211 (Schepenvorderingswet) belast zijn met het opsporen van de feiten, die bij de voornoemde Wet strafbaar zijn gesteld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 33
Subjects (Dut.)AANWIJZING; SCHEPENVORDERINGSWET; FEITEN; OPSPOREN; STRAFBAAR; WETBOEK; STRAFVORDERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)NOTICE; SHIP RECOVERY LAW; FACTS; TRACK DOWN; PENAL; LAW BOOK; CRIMINAL PROCEEDING; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 10
select
print


Control Number121888
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 10 Mei 1917 No. 1588, bepalende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van het Koninklijk besluit van 24 October 1916 (Staatsblad No. 481), houdende bekendmaking van het op 30 September 1915 te Parijs tusschen Nederland en Frankrijk gesloten Verdrag, strekkende tot regeling van de grens tusschen Suriname en Fransch-Guyana over een gedeelte der Marowijnerivier.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; GESLOTEN VERDRAG; REGELING; GRENS; STAATSBLAD; PUBLICATIE; AFDRUK; VERTALING; AFSCHRIFT; AKTEN; BEKRACHTIGING; UITVOERING
Subjects (Eng.)NOTICE; CLOSED TREATY; REGULATION; BORDER; OFFICIAL JOURNAL; PUBLICATION; PRINT; TRANSLATION; COPY; DOCUMENT; RATIFICATION; IMPLEMENTATION

Fulltext available8 / 10
select
print


Control Number121759
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 23 juni 1916 No. 2439, tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het opsporen van de feiten, strafbaar gesteld bij de schepenwet en de schepenuitvoerwet.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)AANWIJZING; AMBTENAREN; OPSPOREN; STRAFBAAR FEITEN; SCHEPENWET; SCHEPENUITVOERWET; STRAFVORDERING; INKLARING; UITKLARING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)NOTICE; CIVIL SERVANTS; TRACE; CRIMINAL OFFENSES; SHIPPING LAW; SHIPS EXPORT LAW; CRIMINAL PROCEEDING; CLEARANCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 10
select
print


Control Number121586
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 24 September 1914 No. 3877, houdende bekendmaking, dat Groot-Brittanie de reserves heeft ingetrokken, die het ten aanzien van de artikelen 23, 27 en 28 van het Verdrag van Geneve van 6 Juli 1906 voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken bij de legers te velde bij de tekening van genoemd verdrag gemaakt en bij de bekrachtiging daarvan gehandhaafd had.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 56
Subjects (Dut.)MEDEDEELING; RESERVES; VERDRAG; VERBETERING; GEWONDEN; ZIEKEN; BEKRACHTIGING; AANTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)NOTICE; AGREEMENT; IMPROVEMENT; INJURED; PATIENT; VALIDATION; NOTE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 10
select
print


Control Number71027
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 13 Mei 1918 ter uitvoering van de Arbeidsplicht verordening (G.B. 1918 No. 17).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 33
Subjects (Dut.)UITVOERING; ARBEIDSPLICHTVERORDENING; ARBEIDSPLICHTBESLUIT; AANWIJZING; BESCHIKKING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; OBLIGATION TO WORK; OBLIGATION TO WORK DECREE; NOTICE; APPOINTMENT; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics