logo

Database:
COLBIB
Search:
NOTARY []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 21
select
print


Control Number121676
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 2 Februari 1916, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 22 December 1915 No. 69 (Staatsblad No. 518) betreffende in de kolonie Suriname aanwezige openbare enn notarieele oude archieven.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 009
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; KONINKLIJK BESLUIT; OUDE ARCHIEVEN; KUNSTEN; WETENSCHAPPEN; RAPPORT; BEWARING; OPNEMING; REGLEMENT; NOTARISAMBT; TOEGANKELIJKHEID; FRANSCHE WETGEVING; UITVOERING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PUBLISH; ROYAL DECISIONS; OLD ARCHIVES; ARTS; STUDIES; REPORT; CUSTODY; INCLUSION; RULES; NOTARY; ACCESSIBILITY; FRENSCH LAW; EXECUTION; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 21
select
print


Control Number118999
LibraryCentral library
SignatureSK 001740-17 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSamuel Nassy, de eerste Joodse -notaris op het westelijk halfrond
Main authorJadnanansing, Carlo
Author(s)Parabirsing, R. (editor)
InOver recht (op)recht gezegd : 80 artikelen, Paramaribo, Ralicon, 2017
Description pp. 190-191
Subjects (Dut.)JURISPRUDENTIE; JOODSE NOTARIAAT; JOODSE NATIE; SURINAME
Subjects (Eng.)JURISPRUDENCE; NOTARY; JEWS
3 / 21
select
print


Control Number106488
LibraryCentral library
SignatureSK 001220-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe privaatrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de notaris [Edocument]
Main authorMamadeus, Kathleen Moraya
PublisherParamaribo : Auteur, 2013
Description 49 pagina's
Thesis infoLL.B. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Rechten
001220-15
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; AANSPRAKELIJKHEID; ONRECHTMATIGE DAAD; BEVOEGDHEDEN; RECHTSBESCHERMING; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY; LIABILITY; LEGAL PROTECTION

Fulltext available4 / 21
select
print


Control Number101986
LibraryCentral library
SignatureSK 00299-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe zorg- en informatieplicht van de notaris in het kader van onroerend goed transacties, nader bekeken
Main authorNaipal, Karishma
PublisherParamaribo : Auteur, 2021
Description 43 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00299-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; ONROERENDE ZAKEN; RECHTSHANDELINGEN; NOTARISAMBT; INFORMATIEPLICHT; GEHEIMHOUDINGSPLICHT; BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID; RECHTSZEKERHEID; RECHTSBESCHERMING; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY; REAL ESTATE; INFORMATION; DUTY OF CONFIDENTIALITY; LEGAL CERTAINTY; LEGAL PROTECTION
5 / 21
select
print


Control Number97217
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 14 oktober 1981, houdende vaststelling van het getal, alsmede van de standplaatsen van beroepsnotarissen
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 157
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; NOTARISSEN; WET NOTARISAMBT; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY

Fulltext available6 / 21
select
print


Control Number97018
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-47 : Decreet van 24 juni 1981, houdende nadere wijziging van de Wet Notarisambt, geldende tekst G.B. 1963 no. 39, zoals gewijzigd bij G.B. 1965 no. 47
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1981
Description 5 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 87
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; NOTARISSEN; REGLEMENT NOTARISAMBT 1945; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY

Fulltext available7 / 21
select
print


Control Number94407
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDecreet C-47A : Decreet van 28 november 1984, houdende bijzondere voorzieningen voor personen die bij de inwerkingtreding van het Decreet van 24 juni 1981 tot nadere wijziging van de Wet Notarisambt -S.B. 1981 no. 87- de leeftijd van 55 jaar reeds hadden bereikt en het ambt van notaris uitoefenden
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1984
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 94
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; PENSIOENREGELINGEN; PENSIONERING; ARBEIDSRECHT; PENSIOEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY; PENSION FUNDS; LABOUR LAW; PENSION

Fulltext available8 / 21
select
print


Control Number90329
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 5 juli 1997, houdende nadere wijziging van de Wet Notarisambt. Geldende tekst G.B. 1963 no. 39, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1981 no. 87
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1997
Description 7 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 57
Notes2 ex.
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; WETTELIJKE BESLUITEN; BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID; BEROEPSETHIEK; BEROEPSSTRUCTUUR; NORMEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY; LEGAL DECISIONS; LIABILITY; PROFESSIONAL ETHICS

Fulltext available9 / 21
select
print


Control Number58659
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleNotaris in Suriname : de een zijn dood, de ander zijn brood
Main authorDeceuninck, Zoe
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 13, Nr. 152, 2018, Paramaribo, Caribbean Media
Description pp. 52-55
Subjects (Dut.)NOTARISSEN; BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID; OVEREENKOMSTEN; WETSWIJZIGING; CONCEPTWET; KANDIDAAT-NOTARISSEN; LEGALISEREN; CONCURRENTIE; MACHTSMISBRUIK; MALAFIDE PRAKTIJKEN; WET NOTARISAMBT; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY; NOTARISHIP; LIABILITY; AGREEMENTS; COMPETITION; CRIME; OPPRESSION
10 / 21
select
print


Control Number39815
LibraryCentral library
SignatureSK 00574-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWelke zijn de rechten en de bevoegdheden van een kandidaat-notaris-waarnemer
Main authorJadnanansing, Carlo
Author(s)Parabirsing, R.
InRecht voor allen : 27 artikelen door Carlo Jadnanansing, Paramaribo, Ralicon 2019
Description pp. 101-108
Subjects (Dut.)CIVILRECHT; NOTARISSEN; WAARNEMING; OPVOLGING; ANCIENNITEITPRINCIPE; NOTARISSEN; TAKEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL LAW; LAWYERS; NOTARY; JURISDICTION
11 / 21
select
print


Control Number37264
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe nieuwe wet Notarisambt 2019
Main authorJadnanansing, Carlo R.
Author(s)Rudge, E.P....[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad No. 1, 2020
Description pp. 17-27
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; NOTARISSEN; BENOEMINGEN; OPENBAAR AMBTENAAR; BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING; TUCHTRECHTSPRAAK; TUCHTMAATREGELEN; BEROEPSORGANISATIE; WETTELIJKE REGELINGEN; WET NOTARISAMBT 2019; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARY; NOTARY LAW; PUBLIC OFFICER; DISCIPLINARY PROCEEDINGS; DISCIPLINARY MEASURES; LEGAL REGULATIONS
12 / 21
select
print


Control Number34915
LibraryCentral library
SignatureNOT 340.1
TitleNotamail verklaard : Selectie Notamails 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Author(s)Schoenmaker, F.A.M. (editor); Stubbe, J.P.M. (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2017
Description 390 pagina's
ISBN9789012400343
Subjects (Dut.)RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; VAKLITERATUUR; RECHTSTHEORIE; NOTARIAAT; ONROERENDE GOEDEREN; ZAKENRECHT; RELATIEVERMOGENSRECHT;; ERFRECHT; VOLMACHT; LEVENSTESTAMENT; VENNOOTSCHAPSRECHT; OVERDRACHTSBELASTING; SUCCESSIEWET; INKOMSTENBELASTING
Subjects (Eng.)LAW; LITERATURE; LEGAL THEORY; NOTARY; REAL ESTATE LAW; COMPANY LAW; PROPERTY RIGHTS; INHERRITANCE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000632SRUvSCBLNOT 340.1
13 / 21
select
print


Control Number34496
LibraryCentral library
SignatureSK 001-98 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe notariswet
Main authorJadnanansing, C.R.
Author(s)Chin A Lin, A.F.K., medew.; Ietswaart, M.F., medew.
PublisherParamaribo : H. van den Boomen, 1997
Description 84 pagina's
001-98; 0021-98; 0022-98
NotesMet index
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; NOTARISAMBT; NOTARISWET; WETSWIJZIGING 1997; SURINAME
Subjects (Eng.)LAWYERS; NOTARY; LEGISLATION

Available Copies: 3
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199800000457SRUvSCBKSK001-98
199800000463SRUvSCBKSK001-98
199800000460SRUvSCBKSK001-98
14 / 21
select
print


Control Number32463
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleOnze vader was allergisch voor onrecht : gezusters Derby
Main authorFris, Valerie
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 15, No. 171, 2020, Caribbean Media Group
Description pp. 52-54
Subjects (Dut.)NOTARIAAT; NOTARISSEN; JURISTEN; FAMILIEBEDRIJF; EERLIJKHEID; GERECHTIGHEID; GELIJKWAARDIGHEID; NORMEN EN WAARDEN; NALATENSCHAP; FREDERIK -FRED- MARINUS EMANUEL DERBY; VERA DOLLART-DERBy; SUSAN DERBY; KITTY DERBY; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTARYSHIP; NOTARY; LAWYERS; FAMILY BUSINESS; HONESTY; JUSTICE; EQUALITY; NORMS
15 / 21
select
print


Control Number32422
LibraryCentral library
SignatureNOT 340.1
TitleNotamail verklaard : selectie notamails 01-01-2015 t/m 30-06-2016
Author(s)Schoenmaker, F.A.M. (editor); Stubbe, J.P.M. (editor)
PublisherDen Haag : Sdu, 2016
Description 553 pagina's
ISBN9789012398930
Subjects (Dut.)RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; VAKLITERATUUR; RECHTSTHEORIE; NOTARIAAT; ONROERENDE GOEDEREN; ZAKENRECHT; RELATIEVERMOGENSRECHT; ERFRECHT; VENNOOTSCHAPSRECHT; OVERDRACHTSBELASTING; SUCCESSIEWET; GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Subjects (Eng.)LAW; LITERATURE; LEGAL THEORY; NOTARY; REAL ESTATE LAW; COMPANY LAW; PROPERTY RIGHTS; INHERRITANCE

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201900000631SRUvSCBLNOT 340.1
202000000383SRUvSCBLNOT 340.1
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics