logo

Database:
COLBIB
Search:
MINISTER VAN BIZA []
References found:
419   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 28
go to page                         


1 / 419
select
print


Control Number117449
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Financien van 01 augustus 2017 La.B. no. 1812, houdende intrekking van de Beschikking d.d. 1 maart 2012 La.F. no. 1531, inzake schorsing van rechten bij invoer van mobiele telefoons
Main author
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2017
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 70
Geschenk
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)INVOERRECHTEN; INFORMATIETECHNOLOGIE; COMMUNICATIETECHNOLOGIE; TELEFONIE; INVOERREGELINGEN; WET TARIEF VAN INVOERRECHTEN; WET OMZETBELASTING; WET OP HET STATISTIEKRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)TAXATION; INFORMATIONTECHNOLOGY; COMMUNICATION; TAXES; LEGISLATION
2 / 419
select
print


Control Number117448
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Financien van 01 augustus 2017, La.B.no. 1811, houdende intrekking van de Beschikking d.d. 23 maart 2011 La.B. no. 831, inzake schorsing van rechten bij invoer van ICT-goederen
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2011
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 69
Geschenk
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)INVOERRECHTEN; OMZETBELASTING; INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE; INVOERREGELINGEN; WET TARIEF VAN INVOERRECHTEN; WET OMZETBELASTING; WET OP HET STATISTIEKRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)TAXATION; INFORMATIONTECHNOLOGY; COMMUNICATION; TAXES; LEGISLATION
3 / 419
select
print


Control Number116234
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 22 mei 2017 no. 2733-17, houdende wijziging van de Regeling Politie-Werktijden en Beloningen
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2017
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 55
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; ARBEIDSTIJD; ARBEIDSDUUR; POLITIEAMBTENAREN; BELONINGSSYSTEMEN; WERKUREN; PLOEGENDIENST; ARBEIDSVOORWAARDEN; WETTELIJKE BESLUITEN; WORKING HOURS; SHIFT; SURINAME
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; LABOUR CONTRACTS; POLICE; CIVIL SERVICE; COMPENSATION; LEGISLATION
4 / 419
select
print


Control Number116232
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 mei 2017 no. 6043-17, inzake het onttrekken van US$ 2,- uit de luchthaven-accomodatie vergoeding ten behoeve van de Stichting toerisme Suriname -STS- en de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2017
Description 4 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 52
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)LUCHTVAART; LUCHTHAVENS; LUCHTTRANSPORT; TOERISTISCHE VOORZIENINGEN; TOERISMEBEVORDERING; VERGOEDINGEN; DEVIEZENREGELING; SURINAME
Subjects (Eng.)AIR TRANSPORT; AIRPORTS; TOURIST FACILITIES; TOURISM
5 / 419
select
print


Control Number116215
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 7 april 2017, houdende wijziging van het Decreet Arbeidsinspectie. S.B. 1983 no. 42
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2017
Description 20 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 39
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; INTERNATIONALE VERDRAGEN; REGIONALE AANSLUITINGEN; STANDAARDISATIE; ARBEIDSVERHOUDINGEN; ARBEIDSVRAAGSTUKKEN; ARBEIDSINSPECTEURS; VERANDERINGEN; INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION; CARICOM; SURINAME
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; TREATIES; REGIONAL ORGANIZATIONS; STANDARDIZATION; INTERNATIONAL COOPERATION; LEGISLATION
6 / 419
select
print


Control Number115726
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 10 februari 2017 ter uitvoering van artikel 2 van het -Reglement op het beheer der districten. G.B. 1943 no. 120, geldende tekst G.B. 1959 no. 114, gewijzigd bij S.B. 1985 no. 17, zoals zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 158. Besluit Ressortenindeling Wanica
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2017
Description 6 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 12
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)BESTUURSREGELINGEN; BESTUURSVOERING; DECENTRALISATIE; RECHTSGEBIEDEN; BESTUURSRESSORTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; DECENTRALIZATION
7 / 419
select
print


Control Number115539
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 10 januari 2017, houdende vaststelling van nieuwe regels inzake het Nationaal Jeugd Instituut. Besluit Instelling Nationaal Jeugd Instituut 2016
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2017
Description 14 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 2
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)JEUGDVERENIGINGEN; OVERHEIDSORGANEN, TAKEN VAN; JEUGDWERK; ORGANISATIESTRUCTUREN; FUNCTIEOMSCHRIJVING; NJI; SURINAME
Subjects (Eng.)YOUTH; ORGANIZATIONS; GOVERNMENT POLICY; ORGANIZATIONAL STRUCTURE
8 / 419
select
print


Control Number114318
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 17 augustus 2016, houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet. G.B. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2016
Description 26 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 115
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)OPENBARE VEILIGHEID; WAPENS; VERGUNNINGEN; LEGES; TARIEVEN; MACHTIGING; SURINAME
Subjects (Eng.)SAFETY MEASURES; WEAPONS; GOVERNMENT POLICY; TARIFFS
9 / 419
select
print


Control Number113308
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme van 21 juni 2016 no. 196016, inzake aanpassing van de vergunningsvoorwaarden voor het onderhouden van autobusdiensten. Beschikking Vergunningsvoorwaarden Autobusdiensten 2016
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2016
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 92
Notes3 ex. - Met bijl.
Subjects (Dut.)WEGVERKEER, TOEZICHT OP HET; TRANSPORTDIENSTEN; WEGVERVOER; PERSONENVERVOER; REGELING VERGUNNINGSVOORWAARDEN AUTOBUSDIENSTEN; AUTOBUSDIENST WET; SURINAME
Subjects (Eng.)TRAFFIC CONTROL; ROAD TRANSPORT; PUBLIC TRANSPORT
10 / 419
select
print


Control Number113265
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Financien van 6 juni 2016 no. Ag. 1632-16, houdende vaststelling van de bevorderingseisen per rang en opleidingsrangen bij militaire opleidingen of opleidingsdelen
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2016
Description 13 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 74
Notes3 ex.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)PERSONEEL EN ORGANISATIE; MILITAIR PERSONEEL; MILITAIR BELEID; OPLEIDINGEN; TRAINING; LOOPBAANONTWIKKELING; CARRIERES; WAARDERINGSSYSTEMEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PERSONNEL MANAGEMENT; ARMED FORCES; MILITARY PERSONNEL; CAREER
11 / 419
select
print


Control Number113229
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 7 december 2015 Jno. 15-10257 aanwijzing Jeugd Opvoeding Gesticht aan de Welgedacht A no. 273 te Wanica als inrichting voor de tenuitvoerlegging van jeugddetentie ter uitvoering van artikel 105h lid 1 Wetboek van Strafrecht. G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 44
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2015
Description 2 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 173
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)RESOCIALISATIE; VERBETERINGSGESTICHTEN; DETENTIERECHT; DELINQUENTEN; REHABILITATIE; NAZORG; RECHTSBESCHERMING; JEUGDRECHT; MINDERJARIGHEID; BEGELEIDING; RESOCIALIZATION; SURINAME
Subjects (Eng.)REHABILITATION; JUVENILE DELINQUENCY; PENAL INSTITUTIONS; LEGAL STATUS
12 / 419
select
print


Control Number113228
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBeschikking van de Minister van Justitie en Politie van 5 augustus 2015 J.no. 15-05598, houdende nadere wijziging van het Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren. G.B. 1973 no. 61, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 no. 70
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2015
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 167
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)PERSONEELSBELEID; LEGITIMATIEBEWIJZEN; EMBLEMEN; REGLEMENTEN; PERSONEEL EN ORGANISATIE; DELINQUENTENZORG; PENITENTIAIRE INRICHTINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PERSONNEL MANAGEMENT; CIVIL SERVICE
13 / 419
select
print


Control Number112879
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAkte van verkiezing van de Voorzitter van De Nationale Assemblee
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2001
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 76
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)VERKIEZINGEN; DE NATIONALE ASSEMBLEE; KIESSTELSELS; VOORZITTERSCHAP; SARDJOE, RAMDIEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ELECTIONS; PARLIAMENTS; POLITICS
14 / 419
select
print


Control Number112863
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 8 oktober 2001 tot wijziging van de Werknemersregistratiewet. G.B. 1963 no. 150
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2001
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 64
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; WERKNEMERS; ARBEIDSAANGELEGENHEDEN; REGISTRATIE; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LABOUR LAW; EMPLOYEES; LEGISLATION
15 / 419
select
print


Control Number112862
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 8 oktober 2001 tot nadere wijziging van de Hinderwet. G.B. 1930 no. 64, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1972 no. 96
Corp. authorMinister van BiZa
PublisherParamaribo : Minister van BiZa, 2001
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 63
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)MILIEURECHT; MILIEU-ONTWIKKELING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ENVIRONMENTAL HEALTH; ENVIRONMENTAL LEGISLATION
page 1 of 28
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics