logo

Database:
COLBIB
Search:
MILITAIREN []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 5
go to page              


1 / 63
select
print


Control Number121848
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 26 Januari 1917, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 16 December 1916 No. 74, tot nadere wijziging van het besluit van 22 November 1911 No. 52, waarbij het pensioenreglement vastgesteld bij het besluit van 17 Februari 1905 No. 8 (Staatsblad No. 74), met eenige verandering toepasselijk is verklaard op de militairen van de Landmacht in West-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 006
Subjects (Dut.)WIJZIGING; PENSIOENREGLEMENT; MILITAIREN; LANDMACHT; AFKONDIGING; RAPPORT; BESLUITEN; PUBLICATIEBLAD; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; PENSION REGULATION; SOLDIERS; LAND FORCES; PUBLICATION; REPORT; DECISIONS; OFFICIAL JOURNAL; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS; SURINAM

Fulltext available2 / 63
select
print


Control Number121845
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Januari 1917 No. 176, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 17 November 1916 No. 29, houdende wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 vastgestelde Regeling, betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 003
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; OFFICIEREN; MILITAIREN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; BEPALINGEN; BEZOLDIGING; SCHADELOOSSTELLING; VERVOERMIDDELEN; UITVOERING; AFSCHRIFT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; ARRANGEMENT; INCOME; OFFICERS; SOLDIERS; NUTRITION; GRANTS; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; CLAUSE; SALARY; COMPENSATION; TRANSPORT; IMPLEMENTATION; COPY

Fulltext available3 / 63
select
print


Control Number121761
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 24 November 1913 No. 5109, bepalende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van het Koninklijk Besluit van 30 September 1913 No. 51 houdende wijziging van artikel 1. sub A 40 van het Koninklijk besluit van 31 Augustus 1885 No. 27 (G.B. No. 12) regelende het verleenen van vrijen overtocht aan militairen van de landmacht en hun gezin van Nederland naar West-Indie en omgekeerd, alsmede voor de reis tusschen de West-indische Kolonien onderling
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 78
Subjects (Dut.)REIZEN; MISSIVE; AFSCHRIFTEN; WIJZGINGEN; OVERTOCHT; MILITAIREN; LANDMACHT; GEZINNEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available4 / 63
select
print


Control Number121758
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 18 November 1913 No. 4996, tot aanvulling van artikel 12 van het besluit van 27 juni 1911 (G.B. No. 38), tot uitvoering van de verordening van 11 Juli 1903 (G.B. No. 44) tot oprichting van eene Koloniale Postspaarbank in de kolonie Suriname
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 77
Subjects (Dut.)BANKEN; OPRICHTING; TERUGBETALINGEN; OVERLEDEN MILITAIREN; OFFICIEREN; RANGEN; MILITAIREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available5 / 63
select
print


Control Number121719
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 23 October 1913 waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 15 September 1913 No. 88 tot wijziging en aanvulling van het Reglement voor het Weduwen- en Wezenfonds van Militairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen (G.B. 1908 No. 59)
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No 69
Subjects (Dut.)KOLONIALE TROEPEN; MILITAIREN; FONDSEN; WEDUWEN; WEZEN; OFFICIEREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURNAME

Fulltext available6 / 63
select
print


Control Number121704
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 8 September 1913 No. 4006, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 8 Augustus 1913 No. 29 houdende nadere wijziging van de bij Koninklijk besluit van 28 April 1913 No. 58 vastgestelde soldij- en voedingsregeling voor de landmacht in West-Indie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 61
Subjects (Dut.)LANDMACHT; SOLDIJREGELING; VOEDINGSREGELING; MILITAIREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ARMY; PAYMENT AGREEMENTS; NUTRITION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 63
select
print


Control Number121672
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 8 Augustus 1913 No. 3491, ter bekendmaking van het Koninklijk Besluit van 10 Juni 1913 No. 56 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 April 1913 No. 53 (G.B. No. 41), houdende vasstelling van een nieuwe soldij- en voedingsregeling ten behoeve van de landmacht in West-Indie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)LANDMACHT; SOLDIJREGELING; VOEDINGSREGELING; MILITAIREN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available8 / 63
select
print


Control Number121657
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 23 Juni 1913 No. 2753, ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 28 April 1913 No. 58, houdende vastelling van een nieuwe soldij- en voedingregeling ten behoeve van de landmacht in West-indie
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description [4] pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)SOLDIJREGELING; VOEDINGREGELING; MILITAIREN; RANGEN; SCHADELOOSSTELLING; OVERGANGSBEPALING; SERGANT-MAJOOR; KORPORAAL; INFANTERIST; SOLDAAT; TOELICHTINGEN; SERGANTEN; WEST INDIE; WETTELIJKE BESLUITEN

Fulltext available9 / 63
select
print


Control Number121567
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleGouvernementsblad van de Kolonie Suriname
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1913
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
Subjects (Dut.)MISSIVE; RESOLUTIES; INTREKKING; MINISTERIELE BESCHIKKING; LANDMACHT; VOORSCHRIFT; TUCHTKLASSEN; MILITAIREN; STRAFCURSUS; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)LETTERS; WITHDRAWAL; ORDER; REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 63
select
print


Control Number121365
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 September 1912 No. 4520, ter beschikking van het Koninklijk besluit van 22 Juli 1912 No. 63, tot wijziging van dat van 20 April 1912 No. 28, houdende vaststelling van de schadeloosstelling voor het gemis van eene gouvernementswoning aan de gehuwde militairen beneden den rang van officier in West-Indie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 77
Subjects (Dut.)SCHADELOOSSTELLING; GOUVERNEMENTSWONING; MILITAIREN; OFFICIER; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)COMPENSATION; GOVERNMENT RESIDENCE; SOLDIERS; OFFICER; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 63
select
print


Control Number121089
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 October 1911 houdende vaststelling der uniformkleeding van de officieren en overige leden der schutterij te Paramaribo
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1911
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 60
Subjects (Dut.)UNIFORMEN; MILITAIREN; LANDSDIENAREN; DIENSTKLEDING; MILITAIRE KLEDINGSTUKKEN; BESCHERMING; ONDERSCHEIDINGSTEKENS; EMBLEMEN; DECORATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)UNIFORM; MILITARY; CIVIL SERVANTS; SERVICE CLOTHES; MILITARY ATTIRE; EMBLEMS

Fulltext available12 / 63
select
print


Control Number120751
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWet van 09 april 2022, houdende regels betreffende het militair uniform (Wet Militair Uniform).
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2022
Description 7 pagina's
SeriesParamaribo ; No. 43
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)UNIFORMEN; MILITAIREN; LANDSDIENAREN; DIENSTKLEDING; MILITAIRE KLEDINGSTUKKEN; BESCHERMING; ONDERSCHEIDINGSTEKENS; EMBLEMEN; DECORATIES; MINISTERIE VAN DEFENSIE; SURINAME
Subjects (Eng.)UNIFORM; MILITARY; CIVIL SERVANTS; SERVICE CLOTHES; MILITARY ATTIRE; EMBLEMS
13 / 63
select
print


Control Number120247
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 augustus 2020 no. 24.305/20, inzake intrekking van de Resolutie van 19 juni 2020 no. 16.875/20, houdende toekenning van de voorzieningen aan de Bevelhebber van he Nationaal Leger en aan de gewezen Bevelhebbers (S.B. 2020 No. 115)
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 2020
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 165
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; LOONVORDERINGEN; MILITAIREN; SALARISSEN; TOELAGEN; SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN; WET RECHTSPOSITIE MILITAIREN; WET NATIONAAL LEGER; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; LABOUR LAW; MILITARY; SALARY; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS
14 / 63
select
print


Control Number120221
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
Title Resolutie van 19 juni 2020 no. 16.875/20, houdende toekenning van de voorzieningen aan de Bevelhebber van het Nationaal Leger en aan de de gewezen Bevelhebbers
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie vanBiZa, 2020
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; No. 115
Notes3 pagina's
Subjects (Dut.)LOONSYSTEMEN; LOONVORDERINGEN; MILITAIREN; SALARISSEN; TOELAGEN; SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN; WET RECHTSPOSITIE MILITAIREN; WET NATIONAAL LEGER; SURINAME
Subjects (Eng.)WAGE PAYMENT SYSTEMS; LABOUR LAW; MILITARY; SALARY; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS
15 / 63
select
print


Control Number119753
LibraryCentral library
SignatureSK 00378-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDichter in de jungle : John Gabriel Stedman -1744-1797-
Main authorGelder, Roelof van
PublisherAmsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2018
Description 400 pagina's : illustraties
ISBN9789045032726
00378-19
NotesMet reg.. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)KOLONIALE GESCHIEDENIS; SLAVERNIJ; SLAVENOPSTAND; ABOLITIONISME; EXPEDITIELEGER; MILITAIREN; EXPEDITIE; GESCHIEDENIS VAN SURINAME; BIOGRAFIEEN; STEDMAN, JOHN GABRIEL; SURINAME
Subjects (Eng.)HISTORY; SLAVERY; ABOLITION; COLONIALISM; ARMED FORCES; EXPEDITION; BIOGRAPHIES
page 1 of 5
go to page              

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics