logo

Database:
COLBIB
Search:
LEGAL DECISIONS []
References found:
1546   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 104
go to page                         


1 / 1546
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)AMBTENARIJ; MEDISCHE BEHANDELING; DETACHERING; VERPLEGING; KLEDING; UNIFORM; VERGOEDING; SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN; VERORDENING; WIJZIGINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL SERVICE; MEDICAL TREATMENT; CLOTHING; COSTUMS; COMPENSATION; WORKING CONDITIONS; AMENDMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 1546
select
print


Control Number122075
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1919 No. 2734, houdende wijziging van het 2de lid van art. 28 van het reglement voor het abattoir te Paramaribo, vastgesteld bij resolutie van 7 October 1908 No. 9213 (G.B. No. 65).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 53
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; ABATTOIR; IN ACHTNEMING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; SLAUGHTERHOUSE; IN CONSIDERATION; HOUSEHOLD BUDGET; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 1546
select
print


Control Number122074
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Augustus 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 2den Juni 1919 No. 70, (Staatsblad No. 272) tot wijziging van het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor eens aan de Europeesche- en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; RETIREMENT; BENEFITS; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; ingestion; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 1546
select
print


Control Number122073
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 Augustus 1919 No. 2652 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 21 Juni 1919 No. 61 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 Mei 1917 No. 45 (Staatsblad No. 404).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 51
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; UITVOERING; WIJZIGING; BEPALINGEN; AFSCHRIFT; VOORDRACHT; STAATSCOURANT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; COPY; RECITATION; STATE COURT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 1546
select
print


Control Number122072
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 7 Augustus 1919 tot wijziging van het Besluit van 21 Augustus 1917 (G.B. No. 59), ter uitvoering van art. 31, paragraaf 1, der Balataverordening 1914.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 50
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; BALATAVERORDENING; VOORSCHRIFTEN; BEPALINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; BALATA REGULATION; DESCRIPTION; CLAUSE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 1546
select
print


Control Number122065
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 Augustus 1919 No. 2597a, houdende vaststelling van een nomenclatuur der doodsoorzaken en van modellen voor de door de geneesheeren af te geven verklaringen van overlijden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 49
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; NOMENCLATUUR; DOODSOORZAKEN; MODELLEN; VERKLARINGEN; VERORDENING; BURGERLIJK WETBOEK; ZIEKTEN; DAGTEEKENING; INVULLING; HANDTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; PARTS LIST; CAUSES OF DEATH; MODELS; STATEMENTS; REGULATION; CIVIL CODE; DISEASES; DATE DRAWING; COMPLETION; SIGNATURE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 1546
select
print


Control Number122064
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 Maart 1919 tot nadere wijziging en aanvulling van die van 8 December 1876 (G.B. 1877 No. 10) houdende voorlopige voorzieningen betrekkelijk het lager onderwijs in de kolonie Suriname, in afwachting eener definitieve regeling van het onderwerp.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 48
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; VOORZIENINGEN; LAGER ONDERWIJS; REGELING; GOEDKEURING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; SERVICES; PRIMARY EDUCATION; ARRANGEMENT; APPROVAL; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 1546
select
print


Control Number122063
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 321) houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; VASTSTELLING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; HOUSEHOLD BUDGET; DECLARATION; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 1546
select
print


Control Number122062
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van den 16den Juli 1919 betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den heer C. van Drimmelen, fungeerend ondervoorzitter van den Raad van Bestuur.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 46
Subjects (Dut.)DAGELIJKSCH BELEID; OPDRACHT; ALGEMEENE KENNIS; AFWEZENDHEID; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DAILY POLICY; ASSIGNMENT; GENERAL KNOWLEDGE; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 1546
select
print


Control Number122061
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 16 Juli 1919, tot wijziging van het besluit van 21 November 1918 (G.B. No. 88), ter uitvoering van art. 14 letter a, van het Koninklijk besluit van 15 Maart 1871 No. 22 (G.B. No. 3), zooals dat artikel gewijzigd is bij de verordening van 8 April 1891 (G. B. No. 12).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 45
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGING; UITVOERING; VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 1546
select
print


Control Number122060
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 320) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; AFKONDIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; REGULATION; PROCLAMATION; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 1546
select
print


Control Number122059
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 14 Juli 1919, tot nadere wijziging van het besluit van 12 October 1916 (G.B. No. 71).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 43
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; UITVOERING; VERORDENING; BEPALINGEN; UITGIFTE; DOMEINGROND; BEVORDERING; VESTIGING; UITOEFENING; RIJSTCULTUUR; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; REGULATION; CLAUSE; ISSUE; DOMAINGROUND; PROMOTION; SETTLEMENT; PROSECUTION; RICE CULTURE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 1546
select
print


Control Number122058
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 5 Juli 1919 No. 2227, houdende toepasselijkverklaring van de bij resolutie van 30 November 1918 No. 3939 (G.B. no. 98) vastgestelde regeling betreffende een duurtebijslag op pensioenen over het 2e halfjaar 1918, op in Suriname woonachtige personen die pensioen of onderstand genieten ten laste van de begrooting van Nederlandsch-Indie of uit Indische weduwen- en weezenfondsen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 42
Subjects (Dut.)TOEPASSELIJKVERKLARING; VASTGESTELDE REGELING; DUURTEBIJSLAG; PENSIOENEN; WEDUWENFONDSEN; WEEZENFONDSEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPLICABLE STATEMENT; ADOPTED REGULATION; DURATION ALLOWANCE; PENSIONS; WIDOW FUNDS; ORPHAN FUNDS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 1546
select
print


Control Number122057
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Juni 1919 No. 2096, houdende vaststelling van een ,, Reglement op het geneeskundig onderzoek in Suriname van personen, bestemd voor benoeming in eene pensioengerechtigde landsbetrekking, en van hen, die reeds in zoodanige betrekking benoemd zijn."
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGLEMENT; GENEESKUNDIG ONDERZOEK; PENSIOENGERECHTIGDE; LANDSBETREKKING; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; REGULATION; MEDICAL RESEARCH; PENSIONER; COUNTRY RELATIONSHIP; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 1546
select
print


Control Number122056
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 April 1919 No. 1290, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 83 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; BEVELENDE; WETBOEK; KOOPHANDEL; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; OPNEMING; VERBETERINGEN; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COMMANDING; LAWBOOK; TRADE; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING ORDERS; INGESTION; IMPROVEMENTS; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 104
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics