logo

Database:
COLBIB
Search:
LAW []
References found:
155   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 11
go to page                         


1 / 155
select
print


Control Number122060
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 320) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; AFKONDIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; REGULATION; PROCLAMATION; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 155
select
print


Control Number122039
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 Maart 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 20 December 1918, No. 75 (Staatsblad No. 830), houdende voorziening in het kastekort van den Surinaamschen dienst gedurende de jaren 1919, 1920 en 1921.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; WET; VOORZIENING; KASTEKORT; SURINAAMSCHE COMPTABILITEITSWET; REGELING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; LAW; PROVISION; DEFICIT; SURINAMES COMPTABILITY LAW; ARRANGEMENT; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 155
select
print


Control Number121974
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 7 Januari 1918 No. 71, tot aanwijzing van den ambtenaar, die ingevolge art. 3 van de ,,Koloniale invorderingswet 1917" belast is met de zorg voor de beteekening en tenuitvoerlegging in Suriname van in Nederland uitgevaardigde dwangbevelen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 001
Subjects (Dut.)AANWIJZING; KOLONIALE INVORDERINGSWET; BETEEKENING; TENUITVOERLEGGING; DWANGBEVELEN; VASTSTELLING; WET; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTICE; COLONIAL RECOVERY LAW; SIGNATION; IMPLEMENTATION; WARRANTS; DECLARATION; LAW; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available4 / 155
select
print


Control Number121967
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 27 December 1917 tot aanvulling van de verordening op de Buitengewone inkomstenbelasting 1916 (G.B. 1917 No. 13).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 98
Subjects (Dut.)AANVULLING; BUITENGEWONE INKOMSTENBELASTING; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; WET; ONTHEFFING; TERMIJN; BESCHIKKING; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; EXTRAORDINARY INCOME TAX; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; LAW; DISPENSATION; TERM; ORDER; PUBLICATION

Fulltext available5 / 155
select
print


Control Number121922
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 10 Augustus 1917, waarbij wordt afgekondigd de Wet van den 23sten Mei 1917, tot uitvoering van artikel 98 der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 (Staatsblad No. 406).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)UITVOERING; OORLOGSWINSTBELASTING; AFKONDIGING; ONTHEFFING; UITKEERINGEN; WET; LASTEN; BEVELEN; OPNEMING
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; WAR PROFIT TAX; PUBLICATION; DISPENSATION; BENEFITS; LAW; BURDEN; ORDER; INGESTION

Fulltext available6 / 155
select
print


Control Number121890
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Mei 1917, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 17 November 1916, tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 Januari 1913 (Staatsblad No.6, Gouvernementsblad No. 7), houdende nadere regeling van de porten der brieven en andere stukken, welke rechtstreeks over zee tusschen het Rijk en zijne kolonien en bezittingen in Oost- en West-Indie worden gewisseld.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; WIJZIGINGEN; REGELING; PORTEN; BRIEVEN; AFKONDIGING; BRIEVENPOSTERIJ; WET; POSTVERDRAG; STAATSCOURANT; AFSCHRIFT; OPNEMING
Subjects (Eng.)PROCLAIM; AMENDMENT; REGULATION; POSTAGE; LETTERS; PUBLICATION; LAW; POSTAL TREATY; STATE COURT; COPY; INGESTION

Fulltext available7 / 155
select
print


Control Number121872
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleMemre : Samuel (Sam) Francis Polanen : Paramaribo, 24-09-1941 - Paramaribo, 11-02-2022
Main authorBreeveld, Carl
Author(s)Smit, Sandra...[et al.]
InParamaribo : Surinaams magazine Jrg. 17, No. 202, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description p. 79 : illustraties
Subjects (Dut.)RECHTSWETENSCHAPPEN; LOOPBAANONTWIKKELING; DOCENT; ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME; KIESREGELING VAN 1987; VOORZITTER COMMISIE HERZIENING GRONDWET; RIDDER IN DE ERE-ORDE VAN DE GELE STER; GROOT OFFICIER IN DE ERE-ORDE VAN DE PALM; SURINAME
Subjects (Eng.)LAW; CAREER DEVELOPMENT; LECTURER; SELECTION
8 / 155
select
print


Control Number121850
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 27 Januari 1917, waarbij wordt afgekondigd de wet van 16 December 1916 (Staatsblad No. 537), houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1912.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 008
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; UITGAVEN; ONTVANGSTEN; AFKONDIGING; REGLEMENT; REGEERING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; AANVULLING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; EXPENSE; RECEIPTS; PUBLICATION; RULES; GOVERNMENT; HOUSEHOLD BUDGET; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 155
select
print


Control Number121791
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 2 Augustus 1916, waarbij wordt afgekondigd de Wet van 24 Juni 1916 No. 17 (Staatsblad No. 304), tot goedkeuring van het den 30sten September 1915 te Parijs tusschen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag, strekkende tot regeling van de grens tusschen Suriname en Fransch-Guyana, over een gedeelte der Marowijnerivier.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 58
Subjects (Dut.)GOEDKEURING; GESLOTEN VERDRAG; REGELING; WET; AFKONDIGING; GRENSSCHEIDING; BELEID; REGLEMENT; BEVOEGDHEID; COMPROMISSEN; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; PARIJS; NEDERLAND; FRANKRIJK
Subjects (Eng.)APPROVAL; CLOSED AGREEMENT; REGULATION; LAW; PUBLICATION; BORDER SEPARATION; POLICY; RULES; COMPETENCE; COMPROMISES; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS; PARIS; NETHERLANDS; FRANCE

Fulltext available10 / 155
select
print


Control Number121752
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 19 Februari 1916 tot wijziging van de artikelen 8 en 35a van het Burgerlijk Wetboek.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)OVERWEGING; WIJZIGING; BURGERLIJK WETBOEK; GOEDKEURING; WET; ALGEMEENE VERORDENING; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CONSIDERATION; AMENDMENT; CIVIL CODE; APPROVAL; LAW; GENERAL REGULATION; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 155
select
print


Control Number121723
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 April 1916, waarbij wordt afgekondigd de wet van 15 Januari 1916 (Staatsblad No. 49), houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1911.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; UITGAVEN; ONTVANGSTEN; REGLEMENT; BELEID; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; LASTEN; BEVELEN; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PUBLICATION; EXPENSE; RECEIPTS; RULES; POLICY; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; BURDENS; COMMAND; IMPLEMENTATION; INCLUSION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 155
select
print


Control Number121722
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 april 1916, waarbij wordt afgekondigd de wet van 15 Januari 1916 (Staatsblad No. 16), houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1910.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; VASTSTELLING; UITGAVEN; ONTVANGSTEN; AFKONDIGING; WET; BELEID; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; LASTEN; BEVELEN; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PROCLAIMED; DECLARATION; EXPENSE; RECEIPTS; PUBLICATION; LAW; POLICY; HOUSEHOLD BUDGET; BURDENS; COMMAND; IMPLEMENTATION; INCLUSION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 155
select
print


Control Number121709
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Maart 1916 waarbij wordt afgekondigd de Wet van 9 Maart 1916 (Staatsblad No. 120) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1916.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; WET; DEFINITIEVE VASTSTELLING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; DIENSTJAAR; BEZOLDIGINGEN; GEWESTELIJK BESTUUR; INKOMSTEN; BELASTINGEN; AANSCHAFFING; ONDERWIJS; ARMENZORG; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PROCLAIMED; LAW; FINAL DETERMANATION; HOUSEHOLD BUDGET; YEAR OF SERVICE; SALARY; REGIONAL ADMINISTRATION; INCOME; TAXES; PURCHASE; EDUCATION; POOR RELIEF; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 155
select
print


Control Number121697
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 7 Maart 1916, waarbij wordt afgekondigd de wet van 31 December 1915 (Staatsblad No. 547), houdende wijziging van de kolniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1914.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 22
Subjects (Dut.)WIJZIGING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; UITVOERING; TRAKTEMENTEN; UITKERINGEN; RENTEN; AFLOSSING; SUBSIDIEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; EXECUTION; PAY; BENEFITS; INTEREST; REPAYMENT; SUBSIDIZE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 155
select
print


Control Number121683
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Februari 1916, waarbij wordt afgekondigd de wet van den 10den December 1915 (Staatsblad No. 500), houdende nadere wijziging en aanvulling der koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1915.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; WET; ONDERARTIKELEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; HOUSEHOLD BUDGET; LAW; SUB ARTICLES; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 11
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics