logo

Database:
COLBIB
Search:
KNOWLEDGE []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3
go to page          


1 / 42
select
print


Control Number122083
LibraryCentral library
SignatureSK 00364-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe impact van metacognitie op het opbouwen van de lerarencapaciteit ter bevordering van de leerlingenprestatie : kwalitatief onderzoek naar de metacognitieve vaardigheden die leraren kunnen inzetten om leerlingen in leerjaar 9 te stimuleren in hun werkhouding
Main authorDaschveld, Ermie Chiquita
PublisherParamaribo : [Auteur], 2022
Description 83 pagina's : Illustraties
Thesis infoMSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute for Graduate Studies and Research. Master Onderwijskunde
00364-23
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ONDERWIJSRESEARCH; KENNIS; MULOSCHOLEN; ONDERWIJSVERNIEUWING; LERAREN; PERSOONLIJKE KWALITEITEN; LEERPRESTATIE; LEERLINGEN; PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN; DIDACTISCHE WERKVORMEN; ONDERWIJSPROGRAMMA-S; SCHOOLLEIDERS; SURINAME
Subjects (Eng.)EDUCATIONAL RESEARCH; KNOWLEDGE; EDUCATIONAL INNOVATION; TEACHERS; COMPETENCES; DIDACTIC SKILLS; TEACHING METHODS; TEACHER QUALIFICATIONS; EDUCATIONAL PROGRAMMES
2 / 42
select
print


Control Number122001
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 23 December 1918, betreffende de admissie en het costuum der praktizijns, en het toezicht van het Hof van Justitie over de handelingen der praktizijns als zoodanig.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 104
Subjects (Dut.)ADMISSIE; PRAKTIZIJNS; HANDELINGEN; UITVOERING; REGLEMENT; REGTERLIJKE MAGT; LICENTIAAT; KENNIS; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ADMISSION; PRACTICES; PROCEEDINGS; IMPLEMENTATION; REGULATION; JUDICIAL POWER; LICENSE; KNOWLEDGE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 42
select
print


Control Number121816
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 25 November 1916, betreffende de aanvaarding van het Bestuur van Suriname door den Heer G. J. Staal.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 76
Subjects (Dut.)AANVAARDING; REGLEMENT; BELEID; KENNIS; OVERLEGGING; PLECHTIGE ZITTING; AFSCHRIFT; AKTE; PROCES VERBAAL; EEDSAFLEGGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)ACCEPTANCE; RULES; POLICY; KNOWLEDGE; PRESENTATION; SOLEM SEAT; COPY; DOCUMENT; POLICE REPORT; OATH TAKING; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 42
select
print


Control Number121798
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van den 4en September 1916, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den heer C. van Drimmelen, lid van den Raad van Bestuur, aangewezen vervanger van den Gouverneur.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 62
Subjects (Dut.)BELEID; KENNIS; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)POLICY; KNOWLEDGE; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 42
select
print


Control Number121629
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 28 Juli 1914, houdende nadere wijziging van artikel 5 van een verordening van 2 Januari 1904 (G.B. No.15) tot regeling van de ondersteuning aan besturen van bijzondere scholen voor lager onderwijs en van de jaarwedden der onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs, zoals dat artikel luidt na de daarin bij de verordeningen van 11 Juni 1912 (G.B. No. 72) en 19 Maart 1913 (G.B. No. 33) aangebrachte veranderingen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 81
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGELING; ONDERSTEUNING; BIJZONDERE SCHOLEN; LAGER ONDERWIJS; JAARWEDDEN; ONDERWIJZERS; LEERLINGEN; VERANDERINGEN; GOEDKEURING; KENNIS; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; ARRANGEMENT; SUPPORT; SPECIALS SCHOOLS; PRIMARY EDUCATION; STIPEND; TEACHERS; PUPILS; CHANGES; APPROVAL; KNOWLEDGE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 42
select
print


Control Number121625
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 22 December 1914, tot aanvulling van het besluit van 4 Januari 1869 (G.B. No. 2) betreffende de admissie van praktizijns in het toezicht van het Hof van Justitie over hunne handelingen als zoodanig.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 80
Subjects (Dut.)AANVULLING; ADMISSIE; PRAKTIZIJNS; HANDELINGEN; UITVOERING; REGLEMENT; SAMENSTELLING; RECHTERLIJKE MACHT; EXAMEN; KENNIS; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; ADMISSION; PRACTICAL; PROCEEDINGS; EXECUTION; RULES; CONSTITUTION; JUDICIARY; INVESTIGATION; KNOWLEDGE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 42
select
print


Control Number121423
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 14 December 1912, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr.P, Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 100
Subjects (Dut.)BELEID; KENNIS; AFWEZENDHEID; REIS; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIUKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)POLICY; KNOWLEDGE; ABSENCE; TRAVEL; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 42
select
print


Control Number121397
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 4 November 1912, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr.P. Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 89
Subjects (Dut.)BELEID; KENNIS; REIS; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)POLICY; KNOWLEDGE; TRAVEL; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 42
select
print


Control Number121391
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 7 October 1912, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr.P. Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 83
Subjects (Dut.)BELEID; KENNIS; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)POLICY; KNOWLEDGE; IN ACCORDANCE; GOVERNMENT REGULATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 42
select
print


Control Number121366
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleProclamatie van 9 September 1912, betreffende de opdracht van het dagelijksch beleid van zaken aan den Ondervoorzitter van den Raad van Bestuur, den heer Mr. P. Hofstede Crull.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 78
Subjects (Dut.)KENNIS; DAGELIJKSCH BELEID; OVEREENKOMSTIG; REGEERINGSREGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)KNOWLEDGE; DAILY POLICY; CORRESPONDING; GOVERNMENT REGULATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 42
select
print


Control Number121354
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 11 Juni 1912, houdende wijziging van de verordening van 2 Januari 1904 (G.B. No. 15), tot regeling van de ondersteuning aan besturen van bijzondere scholen voor lager onderwijs en van de jaarwedden der onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1912
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 72
Subjects (Dut.)BIJZONDERE SCHOLEN; LAGER ONDERWIJS; JAARWEDDEN; ONDERWIJZERS; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; BEGROOTINGSJAAR; LEERLINGEN; KENNIS; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)SPECIAL SCHOOLS; PRIMARY EDUCATION; ANNUAL BETTING; TEACHERS; HOUSEHOLD BUDGET; BUDGET YEAR; PUPILS; KNOWLEDGE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 42
select
print


Control Number116503
LibraryCentral library
SignaturePUT 574
TitlePutting knowledge to work : collaborating, influencing and learning for international development
Author(s)Mougeot, Luc J.A. (editor)
PublisherOttawa [etc.] : International Development Research Centre, 2017
Description 198 pagina's
ISBN9781853399596
NotesMet index
Subjects (Dut.)ECONOMISCHE ONTWIKKELING; SAMENWERKING; DUURZAME ONTWIKKELING; KENNIS; CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS; INTERNATIONAL COOPERATION
Subjects (Eng.)ECONOMIC DEVELOPMENT; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; KNOWLEDGE; COLLABORATION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201700001233SRUvSCBLPUT 316.42
13 / 42
select
print


Control Number116464
LibraryCentral library
SignatureFUN 159.9
TitleFunctieleer en biologische psychologie : werkboek
Author(s)Hendriks, Jan (editor)
PublisherHeerlen : Open Universiteit Nederland, 2007
EditionDerde herziene druk
Description 127 pagina's : illustraties
ISBN97890358804791
Subjects (Dut.)FUNCTIONELE PSYCHOLOGIE; COGNITIEVE PSYCHOLOGIE; ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE; GEDRAGSPSYCHOLOGIE; STEMMINGSSTOORNISSEN; HERSENBESCHADIGINGEN; SCHIZOFRENIE; MENSELIJK GEDRAG; KENNIS; VAARDIGHEDEN
Subjects (Eng.)FUNCTIONAL PSYCHOLOGY; COGNITIVE PSYCHOLOGY; DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY; BEHAVIORAL PSYCHOLOGY; MOOD DISORDERS; BRAIN DAMAGES; SCHIZOPHRENIA; HUMAN BEHAVIOR; KNOWLEDGE; SKILLS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202300000189SRUvSCBLFUN 159.9
14 / 42
select
print


Control Number116332
LibraryCentral library
SignaturePOP 165
TitleConjectures and refutations : the growth of scientific knowledge
Main authorPopper, Karl R.
PublisherNew York [etc.] : Harper Torchbooks, 1965
Description 430 pagina's
NotesMet index
Subjects (Dut.)EPISTEMOLOGIE; KENNISLEER; WETENSCHAPSFILOSOFIE; VERMOEDENS; WEERLEGGINGEN; RATIONELE KENNIS; PUBLIEKE OPINIE
Subjects (Eng.)EPISTEMOLOGY; KNOWLEDGE; PHILOSOPHY OF SCIENCE; SUSPICIONS; RATIONAL KNOWLEDGE; PUBLIC OPINION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202300000335SRUvSCBLPOP 165
15 / 42
select
print


Control Number115788
LibraryCentral library
SignatureGUI 330.3
TitleGuide on measuring human capital : prepared by the task force on measuring human capital
Corp. authorUnited Nations
PublisherNew York [etc.] : UN, 2016
Description 146 pagina's : illustraties
ISBN9789211171204
Subjects (Dut.)ECONOMISCHE GROEI; INTELLECTUEEL KAPITAAL; ARBEIDSMARKT; ARBEIDSECONOMIE; KENNISECONOMIE; ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Subjects (Eng.)ECONOMIC GROWTH; LABOUR MARKET; LABOUR ECONOMIC; INTELLECTUALS; KNOWLEDGE

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201700000843SRUvSCBLGUI 330.3
page 1 of 3
go to page          

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics