logo

Database:
COLBIB
Search:
JUDICIAL PROTECTION []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 15
select
print


Control Number114623
LibraryCentral library
SignatureEvL 0018
TitleOns staatsbestel : republiek Suriname
Main authorMitrasing, F.E.M.
PublisherParamaribo : H. v.d. Boomen, 1979
Description 256 pagina's
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; GESCHIEDENIS, VAKDIDACTIEK VAN DE; STAATSVORMEN; DEMOCRATIE; RECHTSBESCHERMING; SURINAME
Subjects (Eng.)STATE LAW; HISTORY, DIDACTICS OF THE; FORMS OF STATE; DEMOCRACY; JUDICIAL PROTECTION
2 / 15
select
print


Control Number112975
LibraryCentral library
SignatureWER 349.2
TitleWerk en zekerheid in beweging
Author(s)Loonstra, C.J.; Koot-Putte van der, E.; Peters, S.S.M....[et. al]
PublisherDen Haag : Sdu, 2015
Description 162 pagina's
Subjects (Dut.)ARBEIDSRECHT; ARBEIDSMARKT; SOCIALE ZEKERHEID; ONTSLAGRECHT; TRANSITIEVERGOEDING; ONTSLAGVERGOEDING; RECHTSBESCHERMING; WERKLOOSHEID
Subjects (Eng.)EMPLOYMENT LAW; LABOUR MARKET; SOCIAL SECURITY; RIGHT OF DISMISSAL; TRANSITION FEE; TERMINATION PAYMENT; JUDICIAL PROTECTION; UNEMPLOYMENT

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000675SRUvSCBLWER 349.2
3 / 15
select
print


Control Number96909
LibraryCentral library
SignatureRUZ 341
TitleReconciling the irreconcilable. Sovereign debt restructuring and the principles of international law : a law and economics perspective = Het niet-verzoenbare verzoenen. Het herstructureren van de staatsschuld onder internationaal recht : een rechtseconomisch perspectief
Main authorRuz, Carlos Camilo Riquelme
PublisherRotterdam : Erasmus Universiteit, 2023
Description 514 pagina's
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)INTERNATIONAAL RECHT; GESCHILLENBESLECHTING; STAATSINSOLVENTIE; STAATSSCHULD; INTERNATIONAAL PUBLIEKRECHT; SCHULDHERONDERHANDELING; CREDITEUREN; BURGERS; RECHTSBESCHERMING
Subjects (Eng.)INTERNATIONAL LAW; DISPUTE RESOLUTION; STATE INSOLVENCY; STATE DEBT; INTERNATIONAL PUBLIC LAW; DEBT RENEGOTIATION; CREDITORS; CITIZENS; JUDICIAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000497SRUvSCBLBRE 341
4 / 15
select
print


Control Number82916
LibraryCentral library
SignatureBIJ 347.4
TitleBijzondere overeenkomsten
Author(s)Ardenne-Dick, M.M.R. van; Wessels, B. (editor); Verheij, A.J. (editor)
PublisherDeventer : Kluwer, 2010
Edition2e dr.
Description 469 pagina's
SeriesBurgerlijk recht ; nr. 6
ISBN9789013073997
NotesMet lit. opg.. - Met reg.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; VERMOGENSRECHT; CONTRACTENRECHT; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; KOOP; VERKOOP; RECHTSBESCHERMING
Subjects (Eng.)LAW OF CONTRACT; PROPERTY LAW; CONTRACT LAW; CONTRACTUAL OBLIGATIONS; BUY; SALE; JUDICIAL PROTECTION

Available Copies: 2
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201100000770SRUvSCBLBIJ347.4
201600001197SRUvSCBLBIJ 347.4
5 / 15
select
print


Control Number63360
LibraryCentral library
SignatureFED 0021 WORDT NIET UITGELEEND
TitleMinisterie van Justitie en Politie : jaarverslag 2009
Corp. authorWerkgroep jaarverslag 2009
PublisherParamaribo : Ministerie van Justitie en Politie, 2009
Description 100 pagina's : illustraties
NotesMet bijl.
Subjects (Dut.)OPENBARE ORDE; JAARVERSLAGEN; BELEIDSONTWIKKELINGEN; RECHTSHANDHAVING; VEILIGHEID; RECHTERLIJKE MACHT; RECHTSBESCHERMING; MENSENRECHTEN; INTERNATIONALE RELATIES; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ORDER; ANNUAL REPORTS; POLICY DEVELOPMENTS; LAW ENFORCEMENT; SAFETY; JUDICIAL POWER; JUDICIAL PROTECTION; HUMAN RIGHTS; INTERNATIONAL RELATIONS; SURINAME
6 / 15
select
print


Control Number50707
LibraryCentral library
SignatureKER 342.9
TitleKern van het bestuursrecht
Main authorSchlossels, R.J.N.
Author(s)Stroink, F.A.M.; Albers, C.L.G.F.H....[et al.]
PublisherDen Haag : Boom Juridische, 2010
EditionDerde druk
Description 381 pagina's : illustraties
ISBN9789089743183
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)ADMINISTRATIEF RECHT; PUBLIEK RECHT; BESTUURSORGANEN; BEHOORLIJK BESTUUR; WETTELIJKE BESLUITEN; RECHTSBESCHERMING
Subjects (Eng.)ADMINISTRATIVE LAW; PUBLIC LAW; GOVERNING BODIES; GOOD GOVERNANCE; LEGAL DECISIONS; JUDICIAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000249SRUvSCBLKER 342.9
7 / 15
select
print


Control Number36710
LibraryCentral library
SignatureAMT 341.1
TitleRecht van de Europese Unie
Main authorShepherd, Andrew W.
Author(s)Vedder, H.H.B.
PublisherDen Haag : Boom Juridische, 2013
EditionVijfde druk
Description 517 pagina's
ISBN9789089746825
NotesMet bibliogr.. - Met reg.
Subjects (Dut.)STAATSRECHT; EUROPESE GEMEENSCHAP, RECHT VAN DE; RECHTSORDE; RECHT, SOORTEN EN VORMEN VAN HET; RECHTSBEGINSELEN; RECHTSBESCHERMING; EUROPESE INTEGRATIE; EU
Subjects (Eng.)CONSTITUTIONAL LAW; EUROPEAN COMMUNITY, LAW OF THE; LEGAL ORDER; TYPES AND FORMS OF LAW; LEGAL PRINCIPLES; JUDICIAL PROTECTION; EUROPEAN INTEGRATION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000247SRUvSCBLAMT 341.1
8 / 15
select
print


Control Number35152
LibraryCentral library
SignatureSR 0070-24 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet huurrecht en de huurbescherming : een onderzoek naar de ontwikkelingen van huurbescherming voornamelijk bij de vervanging van de Huurbeschermingswet 1949, door de Huurwet Woonruimte 2020
Main authorAlasa, Rosaria Anglaja
PublisherParamaribo : Auteur, 2023
Description 87 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
0070-24
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; HUUROVEREENKOMST; HUURDERS; VERHUURDERS; OVEREENKOMSTENRECHT; RECHTSBESCHERMING; RECHTSVERHOUDINGEN; HUURPRIJSBESCHERMING; HUURCOMMISSIE; ONTRUIMING; BEEINDIGINGSRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)LAW OF CONTRACT; RENTAL AGREEMENT; TENANTS; LANDLORDERS; JUDICIAL PROTECTION; LAW RELATIONSHIPS; RENTAL PRICE; RENT COMMISSION; CLEARANCE; TERMINATION RIGHT
9 / 15
select
print


Control Number34137
LibraryCentral library
SignatureBIJ 347.4
TitleBijzondere overeenkomsten
Author(s)Ardenne-Dick, M.M.R. van; Chao-Duivis, M.A.B.; Ernes, A.L.H....[et.al.]
PublisherDeventer : Kluwer, 2016
EditionVierde druk
Description 566 pagina's
SeriesStudiereeks Burgerlijk Recht ; nr. 6
ISBN9789013134087
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; VERMOGENSRECHT; CONTRACTENRECHT; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; KOOP; VERKOPEN; RECHTSBESCHERMING
Subjects (Eng.)LAW OF CONTRACT; PROPERTY LAW; CONTRACT LAW; CONTRACTUAL OBLIGATIONS; SALES; JUDICIAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000422SRUvSCBLBIJ 347.4
10 / 15
select
print


Control Number23462
LibraryCentral library
SignaturePIT 347
TitleBijzondere overeenkomsten
Main authorPitlo
Author(s)Croes, A.L.; Frenk, N.; Perron, C.E. du...[et al.]
PublisherArnhem : Gouda Quint, 1995
EditionNegende druk
Description 450 pagina's
SeriesHet Nederlands burgerlijk recht ; dl. 6
ISBN9038703759
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)VERBINTENISSENRECHT; VERMOGENSRECHT; CONTRACTENRECHT; CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; KOOP; VERKOPEN; RECHTSBESCHERMING
Subjects (Eng.)LAW OF CONTRACT; PROPERTY LAW; CONTRACT LAW; CONTRACTUAL OBLIGATIONS; SALES; JUDICIAL PROTECTION

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000752SRUvSCBLPIT 347
11 / 15
select
print


Control Number15584
LibraryCentral library
SignatureBES 35
TitleBestuursrecht in het AWB-tijdperk
Main authorBarkhuysen, T.
Author(s)Brink van den, J.E.; Kruif de, C.; Kruif, C. de...[et. al.]
PublisherDeventer : Kluwer, 2018
EditionAchtste druk
Description 413 pagina's
ISBN9789013147513
NotesMet reg.
Subjects (Dut.)BESTUURSKUNDE; ADMINISTRATIEF RECHT; BESTUURSORGANEN; BEVOEGDHEDEN; BIJZONDERE RECHTNORMEN; RECHTSBESCHERMING; KLACHTENBEHANDELING; NATIONALE OMBUDSMAN; BESTUURSRECHTSPRAAK; SCHADEVERGOEDING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; ADMINISTRATIVE LAW; MANAGEMENT BODIES; LEGAL STANDARDS; JUDICIAL PROTECTION; COMPLAINTS HANDLING; NATIONAL OMBUDSMAN; ADMINISTRATIVE JURISDICTION; DAMAGES; LEGAL DECISIONS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000264SRUvSCBLBES 35
12 / 15
select
print


Control Number14007
LibraryCentral library
SignatureJAN 342.9
TitleInleiding tot het Europees bestuursrecht
Main authorJans, J.H.
Author(s)Prechal, S.; Widdershoven, R.J.G.M.
PublisherNijmegen : Ars Aequi Libri, 2011
EditionDerde, geheel herziene druk
Description 441 pagina's
ISBN9789069169163
NotesMet lit.opg.
Subjects (Dut.)ADMINISTRATIEFRECHT; RECHTSBESCHERMING; OVERHEIDSBELEID; OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID; RECHTSBEGINSELEN
Subjects (Eng.)ADMINISTRATION LAW; JUDICIAL PROTECTION; GOVERNMENT POLICY; GOVERNMENT LIABILITY; LAWAL PRINCIPLES

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000179SRUvSCBLJAN 342.9
13 / 15
select
print


Control Number5389
LibraryCentral library
SignatureSR 0039-24 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe rechtspositie van de man als slachtoffer van huiselijk geweld
Main authorStede, Deborah van der
PublisherParamaribo : Auteur, 2023
Description 29 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
0039-24
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)DELICTEN TEGEN HET LEVEN; GEWELDDADIGHEID; MANNEN; SLACHTOFFERS; BESCHERMINGSBEVEL; RECHTSBESCHERMING; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMES AGAINST LIFE; VIOLENCE; MEN; VICTIMS; PROTECTION ORDER; JUDICIAL PROTECTION
14 / 15
select
print


Control Number5076
LibraryCentral library
SignatureSR 0038-24 WORDT NIET UITGELEEND
TitleToetsing van de toepassing van de leeftijdsvereiste bij adoptie in art. 342L lid 1 onder D BW aan art. 3 lid 1 IVRK
Main authorGowricharn, Sheron Chantal Sabrina
PublisherParamaribo : Auteur, 2023
Description 41 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
0038-24
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)FAMILIERECHT; ADOPTIEGEZIN; ADOPTIEVOORWAARDEN; LEEFTIJDSVERSCHIL; JEUGDBESCHERMING; RECHTSBESCHERMING; KINDERRECHTEN; INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND; IVRK; SURINAME
Subjects (Eng.)FAMILY LAW; ADOPTION FAMILY; ADOPTION CONDITIONS; AGE DIFFERENCE; YOUTH PROTECTION; JUDICIAL PROTECTION; CHILDREN-S RIGHTS
15 / 15
select
print


Control Number2599
LibraryCentral library
SignatureHEL 347.97
TitleUsing law to depoliticize adjudication : a skeptical thesis = Middels recht rechtspraak depolitiseren : een skeptische these
Main authorHelmich, Maurits Michiel
PublisherRotterdam : Erasmus University, 2022
Description 172 pagina's
Thesis infoDr. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
NotesMet sum.. - Met samenvatting
Subjects (Dut.)RECHTERLIJKE MACHT; RECHTERS; RECHTSSTAAT; RECHTSBESCHERMING; GERECHTELIJKE INSTANTIES; POLITISERING; POLITIEKE BEINVLOEDING; POLITIEKE UITINGEN
Subjects (Eng.)JUDICIAL POWER; JUDGES; RULE OF LAW; JUDICIAL PROTECTION; JUDICIAL AUTHORITIES; POLITIZATION; POLITICAL INFLUENCE; POLITICAL EXPRESSIONS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202400000312SRUvSCBLHEL 347.97
page 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics