logo

Database:
COLBIB
Search:
INGESTION []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 4
go to page            


1 / 53
select
print


Control Number122074
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Augustus 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 2den Juni 1919 No. 70, (Staatsblad No. 272) tot wijziging van het reglement op het verleenen van pensioenen en onderstanden voor eens aan de Europeesche- en met dezen gelijkgestelde militairen beneden den rang van onderluitenant van het Nederlandsch-Indische leger.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 52
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; PENSIOENEN; ONDERSTANDEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; RETIREMENT; BENEFITS; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; ingestion; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 53
select
print


Control Number122063
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 321) houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; VASTSTELLING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; HOUSEHOLD BUDGET; DECLARATION; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 53
select
print


Control Number122060
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 320) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; AFKONDIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; REGULATION; PROCLAMATION; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 53
select
print


Control Number122056
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 11 April 1919 No. 1290, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Wetboek van Koophandel voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 83 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; BEVELENDE; WETBOEK; KOOPHANDEL; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; OPNEMING; VERBETERINGEN; BEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COMMANDING; LAWBOOK; TRADE; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING ORDERS; INGESTION; IMPROVEMENTS; CLAUSE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 53
select
print


Control Number122054
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 5 Juni 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 12 Maart jl. No. 49 houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 28 Juni 1917 (Staatsblad no. 480) (G.B. No. 72) tot vaststelling van regelingen omtrent toekenning van verloven en wachtgelden aan- en omtrent terugbetaling van genoten uitkeeringen enz. door ter vervulling van burgerlijke ambten naar Suriname of naar Curacao gezonden personen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; TOEKENNING; VERLOVEN; WACHTGELDEN; TERUGBETALING; UITKEERINGEN; VERVULLING; AFKONDIGING; VOORDRACHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; DECLARATION; CONFERMENT; BETROTH; REDUNDENCY FEES; REFUND; BENEFITS; FULFILLMENT; PROCLAMATION; RECITATION; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 53
select
print


Control Number122047
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Mei 1919, waarbij wordt afgekondigd het koninklijk besluit van 25 Februari 1919 No. 23 (Nederlandsch Staatsblad No. 51) tot vaststelling van bepalingen tot regeling van het gelijktijdig genot van militair traktement of soldij en gagement of pensioen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; TRAKTEMENT; GAGEMENT; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; REGLEMENT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; CLAUSE; PAY; RETIREMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; RULE; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 53
select
print


Control Number122043
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 27 Maart 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 8 Januari 1919 No. 29, houdende wijziging van het bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1918 No. 2 (G.B. No. 56) vastgesteld octrooi van de Surinaamsche bank te Amsterdam.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 27
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; OCTROOI; GOEDKEURING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; PATENT; APPROVAL; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 53
select
print


Control Number122039
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 Maart 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 20 December 1918, No. 75 (Staatsblad No. 830), houdende voorziening in het kastekort van den Surinaamschen dienst gedurende de jaren 1919, 1920 en 1921.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; WET; VOORZIENING; KASTEKORT; SURINAAMSCHE COMPTABILITEITSWET; REGELING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; LAW; PROVISION; DEFICIT; SURINAMES COMPTABILITY LAW; ARRANGEMENT; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 53
select
print


Control Number122028
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 22 Februari 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 7 December 1918 (Staatsblad No. 790) houdende aanvulling van de Surinaamsche Comptabiliteitswet.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 12
Subjects (Dut.)AANVULLING; COMPTABILITEITSWET; AFKONDIGING; WIJZIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; COMPTABILITY LAW; PROCLAMATION; AMENDMENT; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 53
select
print


Control Number122027
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 21 Februari 1919 waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 September 1918 No. 50, houdende nadere bepalingen ten aanzien van den overtocht van landsreizigers van Nederland naar Suriname of Curacao en omgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVERTOCHT; LANDSREIZIGERS; AFKONDIGING; VOORDRACHT; REGLEMENTEN; OVEREENKOMSTEN; TOEPASSING; INWERKINGTREDING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; PASSAGE; COUNTRY TRAVELERS; PROCLAMATION; RECITATION; RULES; AGREEMENTS; APPLICATION; ENTRY INTO FORCE; HOUSEHOLD BUDGET; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 53
select
print


Control Number122025
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 13 Februari 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 1 October 1918 No. 44 tot nadere wijziging van het Reglement op de inrigting en zamenstelling der Regterlijke magt in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 009
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; REGTERLIJKE MAGT; AFKONDIGING; VOORDRACHT; BELEID; RAPPORT; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; CIVIL CODE; PROCLAMATION; RECITATION; POLICY; REPORT; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 53
select
print


Control Number122018
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Januari 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 11 November 1918 No. 56, waarbij aan de Naamlooze Vennootschap ,,West-Indische Cultuurbank" te Amsterdam vergunning is verleend om in de kolonie Suriname als eene credietvereeniging, bedoeld in art. 164 van het Reglement op het beleid der Regeering voor die kolonie, werkzaam te zijn.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 004
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; REGLEMENT; BELEID; NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP; VERGUNNING; CREDIETVEREENIGING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; RULES; POLICY; NAMELESS COMPANY; PERMIT; CREDIT ASSOCIATION; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 53
select
print


Control Number122009
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 6 Januari 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 3 September 1918, No. 73, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1910, No. 48 (G.B. No. 73), tot regeling van uit de Surinaamsche koloniale kas te kwijten verlofstraktementen, zooals dat Koninklijk besluit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1917, No. 29 (G.B. No. 39).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 001
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGELING; VERLOFSTRAKTEMENTEN; AFKONDIGING; VOORDRACHT; REGLEMENT; BELEID; RAPPORT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; ARRANGEMENT; LEAVE TREATMENTS; PROCLAMATION; RECITATION; RULE; POLICY; REPORT; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 53
select
print


Control Number121984
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Februari 1918, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 1 November 1917 No. 37, tot wijziging van artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1868 (Gouvernementsblad No. 15), houdende regeling der bezoldigingen van den Voorzitter, de leden en den griffier van het Hof van Justiutie, den Procureur-Generaal en den Advocaat-Generaal in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; REGELING; BEZOLDIGINGEN; AFKONDIGING; BETREKKINGEN; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REGULATION; SALARY; PUBLICATION; RELATIONS; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available15 / 53
select
print


Control Number121958
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 8 December 1917, waarbij wordt afgekondigd de Wet van den 4den Augustus 1917 (Staatsblad No. 507), houdende bepalingen betreffende de beteekening en tenuitvoerlegging in de kolonien van in Nederland uitgevaardigde dwangbevelen en in Nederland alsmede in Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao onderling, van in de kolonien uitgevaardigde dwangbevelen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 89
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; BETEEKENING; TENUITVOERLEGGING; DWANGBEVELEN; AFKONDIGING; INVORDERINGSWET; DWANGSCHRIFTEN; VONISSEN; OPNEMING
Subjects (Eng.)CLAUSE; SIGNATION; IMPLEMENTATION; WARRANT; PUBLICATION; RECOVERY LAW; OBLIGATIONS; VERDICTIONS; INGESTION

Fulltext availablepage 1 of 4
go to page            

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics