logo

Database:
COLBIB
Search:
INACHTNEMING []
References found:
Showing:
1 .. 8   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 8
select
print


Control Number122045
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 27 Maart 1919, tot wijziging van het Besluit van 25 Mei 1886 (G.B. No. 17), houdende bepaling van de wijze van handelen met het nagelatene door schepelingen, in het geval bedoeld aan het slot van art. 427 van het Wetboek van Koophandel.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 29
Subjects (Dut.)UITVOERING; WIJZIGING; BEPALING; WETBOEK; INACHTNEMING; AANWIJZING; AFKONDIGING; CONSIGNATIEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; AMENDMENT; CLAUSE; LAWBOOK; OBSERVATION; NOTICE; PROCLAMATION; CONSIGNATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 8
select
print


Control Number122022
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 25 Januari 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van den 19n October 1918, No. 85, regelende de toekenning van eene toelage aan gewezen Nederlandsche ambtenaren en onderwijzers, wegens de vervulling in Suriname of Curacao van een koloniaal ambt.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 007
Subjects (Dut.)TOEKENNING; TOELAGE; VERVULLING; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; INWERKINGTREDING; UITVOERING; INACHTNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CONFERMENT; ALLOWANCE; FULFILLMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; ENTRY INTO FORCE; IMPLEMENTATION; OBSERVANCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 8
select
print


Control Number121590
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBesluit van 10 October 1914 ter regeling der huisvesting van immigranten op de plantages.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 60
Subjects (Dut.)HUISVESTING; IMMIGRANTEN; PLANTAGES; AANVULLING; WIJZIGING; VERORDENINGEN; IMMIGRANTENWONINGEN; INACHTNEMING; OVEREENKOMSTIG; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)HOUSING; IMMIGRANTS; PLANTATIONS; REPLENISHMENT; AMENDMENT; REGULATIONS; IMMIGRANT HOUSING; OBSERVANCE; IN ACCORDANCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 8
select
print


Control Number121578
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 September 1914, houdende bepalingen omtrent de exploitatie van balata in Suriname en wat daarmede in verband staat.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 44 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; ; No. 51
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; CONCESSIEN; EXPLOITATIE; DOMEINGROND; BALATA; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; INACHTNEMING; BEGRENZING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; CONCESSIONS; WORKING; DOMAIN LAND; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; OBSERVANCE; LIMIT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 8
select
print


Control Number81131
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 3 Juni 1918, houdende bepaling, dat de buitengewone Inkomstenbelasting, vastgesteld bij verordening van 30 Augustus 1916 (G.B. 1917 No. 13) ook over het jaar 1919 zal worden geheven.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 93
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; INKOMSTENBELASTING; HEFFING; GOEDKEURING; INACHTNEMING; VOORSCHRIFTEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CLAUSE; ICOME TAX; LEVY; APPROVAL; OBSERVANCE; REGULATION; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 8
select
print


Control Number72171
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 6 April 1918 tot uitgifte van zilverbons.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
Subjects (Dut.)AANVULLING; UITGIFTE; ZILVERBONS; ZILVERVOORRAAD; HULPMUNT; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; WETTIG BETAALMIDDEL; INACHTNEMING; ZILVERMUNT; AFKONDIGING; WETTELIJKE VBESLUITEN
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; ISSUE; SILVER VOUCHERS; SILVER STOCK; HELP CURRENCY; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; LEGAL TENDER; OBSERVATION; SILVER COIN; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 8
select
print


Control Number63544
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 17 Mei 1918, houdende nadere bestendiging gedurende 1919 van het tarief en nadere verlenging tot en mei 1919 van den termijn van heffing van opcenten op de aanslagen in de inkomstenbelasting, een en ander als bedoeld in de verordening van 30 Augustus 1916 (G.B. 1917 No. 4) tot tijdelijke versterking der middelen in 1917 (opcenten Inkomstenbelasting), zooals deze luidt ingevolge G.B. 1917 No. 85.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 77
Subjects (Dut.)BESTENDIGING; TARIEF; VERLENGING; TERMIJN; HEFFING; OPCENTEN; INKOMSTENBELASTING; GOEDKEURING; INACHTNEMING; BEPALINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)CONTINUATION; TARIFF; PROLONGATION; PERIOD; LEVY; SURTAX; INCOME TAX; APPROVAL; OBSERVATION; CLAUSE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 8
select
print


Control Number12591
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 29 Januari 1920, houdende nadere bestendiging gedurende 1920 van het in de verordening van 30 Augustus 1916 (G.B. 1917 No. 4), tot tijdelijke versterking der middelen in 1917 (Opcenten Inkomstenbelating), bedoelde tarief van heffing van de inkomstenbelasting, en nadere regeling van de heffing van opcenten op dit middel in 1920.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1920
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 015
Subjects (Dut.)OPCENTEN INKOMSTENBELASTING; BESTENDIGING; TARIEF HEFFING; REGELING; GOEDKEURING; BELASTINGJAAR; INACHTNEMING; BEPALINGEN; OVEREENKOMSTIG; BELASTINGPLICHTIGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)INCOME TAX PERCENTAGES; RESTITUTION; RATE CHARGE; REGULATION; APPROVAL; TAX YEAR; OBSERVANCE; PROVISIONS; CORRESPONDING; TAX PERSONS; PROclamation; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics