logo

Database:
COLBIB
Search:
HOUSEHOLD BUDGET []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 3
go to page          


1 / 35
select
print


Control Number122075
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1919 No. 2734, houdende wijziging van het 2de lid van art. 28 van het reglement voor het abattoir te Paramaribo, vastgesteld bij resolutie van 7 October 1908 No. 9213 (G.B. No. 65).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 53
Subjects (Dut.)WIJZIGING; REGLEMENT; ABATTOIR; IN ACHTNEMING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; RULE; SLAUGHTERHOUSE; IN CONSIDERATION; HOUSEHOLD BUDGET; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 35
select
print


Control Number122063
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 321) houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; VASTSTELLING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; HOUSEHOLD BUDGET; DECLARATION; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 35
select
print


Control Number122060
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 320) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; AFKONDIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; REGULATION; PROCLAMATION; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 35
select
print


Control Number122049
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 13 Mei 1919, waarbij voorloopig wordt vastgesteld de koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1920.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 33
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; UITGAVEN; OPENBARE DIENST; NEDERLANDSCHE SCHATKIST; MIDDELEN; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; GOEDKEURING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)RULE; POLICY; EXPENSE; PUBLIC SERVICE; NETHERLANDS TREASURY; RESOURCES; HOUSEHOLD BUDGET; APPROVAL; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 35
select
print


Control Number122027
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 21 Februari 1919 waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 2 September 1918 No. 50, houdende nadere bepalingen ten aanzien van den overtocht van landsreizigers van Nederland naar Suriname of Curacao en omgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVERTOCHT; LANDSREIZIGERS; AFKONDIGING; VOORDRACHT; REGLEMENTEN; OVEREENKOMSTEN; TOEPASSING; INWERKINGTREDING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; PASSAGE; COUNTRY TRAVELERS; PROCLAMATION; RECITATION; RULES; AGREEMENTS; APPLICATION; ENTRY INTO FORCE; HOUSEHOLD BUDGET; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 35
select
print


Control Number122020
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Januari 1919, No. 229, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van de resolutie van 27 December 1910, No. 9, houdende vaststelling van algemeene voorschriften ter uitvoering van de Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, No. 315, G.B. No. 86).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 006
Subjects (Dut.)UITVOERING; VASTSTELLING; VOORSCHRIFTEN; GELDENDEN TEKST; COMPTABILITEITSWET; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; AFSCHRIFT; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; SLOTBEPALING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; DECLARATION; PERSCRIPTION; APPLICABLE TEXT; COMPTABILITY LAW; AMENDMENT; REPLENISHMENT; COPY; HOUSEHOLD BUDGET; FINAL PROVISION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 35
select
print


Control Number121939
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 20 September 1917, tot wijziging van de voorloopig vastgestelde koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1918 (G.B. 1917 No. 27).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 70
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; DIENSTJAAR; GOEDKEURING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; HOUSEHOLD BUDGET; SERVICE YEAR; APPROVAL

Fulltext available8 / 35
select
print


Control Number121896
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 31 Mei 1917 waarbij wordt afgekondigd de Wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad No. 421) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 19 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 37
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; GOEDKEURING; AFKONDIGING; GEWESTELIJK BESTUUR; RECHTSWEZEN; POLITIEWEZEN; SCHUTTERIJ; GELDELIJK BEHEER; IMMIGRATIE; KOLONISATIE; EEREDIENST; ONDERWIJS; ARMENZORG; LANDBOUW; BURGELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST; OPENBARE WERKEN; VERKEER; BRANDWEER; ONVOORZIENE UITGAVEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; HOUSEHOLD BUDGET; APPROVAL; PUBLICATION; REGIONAL ADMINISTRATION; LEGAL WORK; POLICE; SHIELD; MONEY MANAGEMENT; IMMIGRATION; SETTLEMENT; HONOR SERVICE; EDUCATION; POOR RELIEF; AGRICULTURE; CIVIL MEDICAL SERVICE; PUBLIC WORKS; INTERCOURSE; FIRE BRIGADE; CONTINGENCES; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 35
select
print


Control Number121889
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Mei 1917, waarbij wordt afgekondigd de wet van 30 December 1916 (staatsblad No. 571), houdende nadere wijziging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1915.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 6 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 30
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; AFKONDIGING; WETTEN; EENIGE ARTIKELEN; LASTEN; BEVELEN; UITVOERING; OPNEMING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; HOUSEHOLD BUDGET; PUBLICATION; LAWS; SINGLE ARTICLES; LOADS; ORDER; IMPLEMENTATION; INGESTION

Fulltext available10 / 35
select
print
11 / 35
select
print


Control Number121850
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 27 Januari 1917, waarbij wordt afgekondigd de wet van 16 December 1916 (Staatsblad No. 537), houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1912.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 008
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; UITGAVEN; ONTVANGSTEN; AFKONDIGING; REGLEMENT; REGEERING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; AANVULLING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; EXPENSE; RECEIPTS; PUBLICATION; RULES; GOVERNMENT; HOUSEHOLD BUDGET; REPLENISHMENT; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 35
select
print


Control Number121745
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 10 Mei 1916, waarbij voorloopig wordt vastgesteld de koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)REGLEMENT; BELEID; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; GOEDKEURING; UITGAVEN; BEZOLDIGINGEN; GEWESTELIJK BESTUUR; RECHTSWEZEN; BELASTINGEN; ONDERWIJS; ARMENZORG; LANDBOUW; INDUSTRIEELEN EIGENDOM; ONTVANGSTEN; KOLONIALE GELDMIDDELEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RULE; POLICY; HOUSEHOLD BUDGET; APPROVAL; EXPENSE; SALARY; REGIONAL ADMINISTRATION; LEGAL WORK; TAXES; EDUCATION; POOR RELIEF; AGRICULTURE; INDUSTRIAL PROPERTY; RECEIPTS; COLONIAL CASH; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 35
select
print


Control Number121723
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 April 1916, waarbij wordt afgekondigd de wet van 15 Januari 1916 (Staatsblad No. 49), houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1911.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; UITGAVEN; ONTVANGSTEN; REGLEMENT; BELEID; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; LASTEN; BEVELEN; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PUBLICATION; EXPENSE; RECEIPTS; RULES; POLICY; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; BURDENS; COMMAND; IMPLEMENTATION; INCLUSION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 35
select
print


Control Number121722
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 april 1916, waarbij wordt afgekondigd de wet van 15 Januari 1916 (Staatsblad No. 16), houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1910.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; VASTSTELLING; UITGAVEN; ONTVANGSTEN; AFKONDIGING; WET; BELEID; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; LASTEN; BEVELEN; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PROCLAIMED; DECLARATION; EXPENSE; RECEIPTS; PUBLICATION; LAW; POLICY; HOUSEHOLD BUDGET; BURDENS; COMMAND; IMPLEMENTATION; INCLUSION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 35
select
print


Control Number121709
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Maart 1916 waarbij wordt afgekondigd de Wet van 9 Maart 1916 (Staatsblad No. 120) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1916.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 18 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 23
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; WET; DEFINITIEVE VASTSTELLING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; DIENSTJAAR; BEZOLDIGINGEN; GEWESTELIJK BESTUUR; INKOMSTEN; BELASTINGEN; AANSCHAFFING; ONDERWIJS; ARMENZORG; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PROCLAIMED; LAW; FINAL DETERMANATION; HOUSEHOLD BUDGET; YEAR OF SERVICE; SALARY; REGIONAL ADMINISTRATION; INCOME; TAXES; PURCHASE; EDUCATION; POOR RELIEF; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 3
go to page          

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics