logo

Database:
COLBIB
Search:
FOUNDATIONS []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 16
select
print


Control Number121281
LibraryCentral library
SignatureS BR 14449 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStatuten van de Stichting Voorzieningsfonds voor Particuliere Werknemers in Suriname afgekort -Voorzieningsfonds P.W.S.-
Corp. authorVoorzieningsfonds P.W.S.
PublisherParamaribo : Voorzieningsfonds P.W.S., [1988]
Description 11 pagina's
00544-22
NotesGepubliceerd in het A.B. van dinsdag 28 juni 1988 no. 52
Subjects (Dut.)STATUTEN; REGLEMENT; WETTELIJKE BESLUITEN; STICHTINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; STATUTES; REGULATIONS
2 / 16
select
print


Control Number121125
LibraryCentral library
SignatureSK 00480-22 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDe grondslagleer van de tenlastelegging
Main authorPanchoe, Shaya Vanita
PublisherParamaribo : [Auteur], 2022
Description 66 pagina's
Thesis infoLLM. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00480-22
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)STRAFPROCESRECHT; GRONDSLAG; STRAFPROCES; STRAFZAKEN; STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE; RECHTSPLEGING; STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK; BEWEZENVERKLARING; KWALIFICATIE; STRAFTOEMETING; JURISPRUDENTIE; RECHTERLIJKE MACHT; SURINAME
Subjects (Eng.)CRIMINAL PROCEDURE; CLAIM; FOUNDATIONS; CRIMINAL CASES; LEGAL THEORY
3 / 16
select
print


Control Number120788
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublication van 22 September 1910, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 19 Juli 1910 No. 45 tot vaststelling van het gagement van de adjudant-onderofficieren bij de landmacht in West-indie, zoomede van het pensioen en den onderstaand hunner weduwen en weezen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1910
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 66
Subjects (Dut.)FONDSEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 16
select
print


Control Number120349
LibraryCentral library
SignatureS P 48 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStichtingen en fondsen in de West [Edocument]
Main authorOudschans Dentz, Fred.
InDe West-Indische Gids Jrg. 15, 1933-1934
Description pp. 390-406
Subjects (Dut.)STICHTING; STICHTINGSBESTUUR; FONDS; STATUTEN; REGLEMENT; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; BOARD; STATUTES; REGULATIONS

Fulltext available5 / 16
select
print


Control Number120078
LibraryCentral library
SignatureS P 66 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVonnis in het kort geding in de zaak : Stichting Centre for Public Affairs Suriname, afgekort Stichting CPAS tegen de staat Suriname, met name de Regering van Suriname, in het bijzonder het Hoofd van de Regering van Suriname, zijnde de President van de Republiek Suriname
Author(s)Rudge. E.P....[et al.] (editor)
InSurinaams Juristen Blad SJB, nr. 3, 2020, Surinaamse Juristen Vereniging
Description pp. 172-177
NotesA.R. no. 20-1098, 30 april 2020
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; RECHTSPERSOONLIJKHEID; BEVOEGDHEID; BESTUURSLEDEN; POLITIEKE PARTIJEN; VOLMACHT; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; LEGAL PERSONALITY; COMPETENCE; BOARD MEMBERS; POLITICAL PARTIES; AUTHORIZATION
6 / 16
select
print


Control Number92890
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 16 maart 1985, houdende nadere wijziging van het Besluit Stichtingenregister. G.B. 1970 no. 126, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 no. 70
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1985
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 27
Notes1 ex.
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; PRIJZEN; PRIJSBELEID; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; HEFFINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; PRICES; PRICING POLICY; GOVERNMENT INCOME; CHARGES

Fulltext available7 / 16
select
print


Control Number90281
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStaatsbesluit van 29 mei 1997, houdende nadere wijziging van het Besluit Stichtingenregister. G.B. 1970 no. 126, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1995 no. 81
Corp. authorMinisterie van BiZa
PublisherParamaribo : Ministerie van BiZa, 1997
Description 3 pagina's
SeriesStaatsblad van de Republiek Suriname ; no. 34
Notes3 ex.
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; PRIJZEN; PRIJSBELEID; OVERHEIDSINKOMSTEN; TARIEVEN; TARIEVENPOLITIEK; HEFFINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; PRICES; PRICING POLICY; GOVERNMENT INCOME

Fulltext available8 / 16
select
print


Control Number69783
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleChietra Bahora, de vrouw achter de ChietSana Foundation
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode : Surinaams magazine Jrg. 17, Nr. 203, 2023, Paramaribo, Stichting Parbode
Description pp. 56-58 : illustraties
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; DOELGROEPEN; OUDEREN; JONGEREN; BASISCHOLEN; VRIJWILLIGERS; DISTRIKTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; TARGET AUDIENCES; ELDERLY; YOUTH; PRIMARY SCHOOLS; VOLUNTEERS; DISTRICTS
9 / 16
select
print


Control Number57292
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 29 Juli 1909, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 29 Juni 1909 No. 90 (Staatsblad No.201) vaststellendde den datum van inwerking treding van het Reglement voor het Weduwen en wezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij koloniale troepen
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1909
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)FONDSEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
20040000768SRUvSCBLHOB73
10 / 16
select
print


Control Number30703
LibraryCentral library
SignatureLEG 55
TitleGeology and engineering
Main authorLegget, Robert F.
Author(s)Hatheway, Allen W.
PublisherNew York [etc.] : McGraw-Hill, 1988
Edition3rd ed.
Description 613 pagina's : illustraties
SeriesCivil Engineering Series
ISBN0071005641
NotesMet bijl.. - Met index
Subjects (Dut.)GEOLOGIE; CIVIELE TECHNIEK; GESTEENTEN; BODEMGESTELDHEID; GRONDWATER; GRAVINGEN; TUNNELS; FUNDERINGEN; BRUGGEN; WATERVOORZIENING; NATUURLIJKE GEVAREN
Subjects (Eng.)GEOLOGY; CIVIL ENGINEERING; ROCKS; SOILS; GROUNDWATER; EXCAVATIONS; TUNNELS; FOUNDATIONS; BRIDGES; WATER SUPPLY; NATURAL HAZARDS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199700030769SRUvSCBLLEG55
11 / 16
select
print


Control Number30346
LibraryCentral library
SignatureSK 00296-20 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen kosten-baten analyse van de bouwpakketten van Stichting A Kan Trafasi ten behoeve van woningzoekenden in Suriname [Edocument]
Main authorBisschop, Naomi
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Economie
00296-20
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)FINANCIELE ANALYSE; ONDERNEMINGEN; WONINGBOUW; WONINGEN; KOSTENBEREKENING; KOSTEN-BATENANALYSE; MARKTONDERZOEK; FINANCIELE HAALBAARHEID; BEGROTINGEN; EXPLOITATIEKOSTEN; INVESTERINGEN; KASSTROMEN; SENSITIVITEITSANALYSE; SURINAME
Subjects (Eng.)FINANCIAL ANALYSIS; FOUNDATIONS; COMPANIES; HOUSING; COST ANALYSIS; COST BENEFIT ANALYSIS; EXPLOITABILITY; FEASIBILITY STUDIES; ECONOMIC SURVEYS

Fulltext available12 / 16
select
print


Control Number25486
LibraryCentral library
SignatureSK 00130-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen onderzoek naar de mate waarin Surinaamse publieke en private organisaties voorbereid zijn op de toepassing van de Wet op de Jaarrekening met betrekking tot de verslaggevingsstandaarden en publicatie-eisen van de jaarrekening [Edocument]
Main authorMataw, Raghnie S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Description 66 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Economie
00130-21
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)FINANCIELE VERSLAGGEVING; ONDERNEMINGEN; JAARVERSLAGGEVING; PUBLICATIEPLICHT; ACCOUNTING; ACCOUNTANTSCONTROLE; EENMANSZAAK; STICHTINGEN; PENSIOENFONDSEN; INTERNATIONALE STANDAARDEN; DUTCH GAAP; IFRS; SURINAME
Subjects (Eng.)ACCOUNTANCY; ANNUAL REPORTING; ENTREPRENEURS; FOUNDATIONS; AUDITING; INTERNATIONAL STANDARDS

Fulltext available13 / 16
select
print


Control Number21115
LibraryCentral library
SignatureSK 0014001 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDoorbraak naar de staat [Edocument]
Main authorRadhakishun, Chitra
PublisherParamaribo : [Auteur], 1981
Description 175 pagina's
Thesis infoMr. Afstudeerscriptie Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen - Rechten
0014001; 0014002; 00381-04
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID; RECHTSPERSONEN; PRIVAATRECHT; STICHTINGEN; OVERHEIDSCONTROLE; AANSPRAKELIJKHEIDRECHT; NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN; SURINAME
Subjects (Eng.)GOVERNMENT LIABILITY; LEGAL PERSONS; FOUNDATIONS; PRIVATE LAW; GOVERNMENT CONTROL

Fulltext available

Available Copies: 3
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
199700054411SRUVSCBKSK0014001
199700046970SRUVSCBKSK0014001
20040001887SRUVSCBKSK0014001
14 / 16
select
print


Control Number18861
LibraryCentral library
SignatureSK 0026-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleBestuurdersaansprakelijkheid bij de overheidsstichting in het licht van corporate governance [Edocument]
Main authorAms, Janice J. van
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Description 89 pagina's
Thesis infoLL.M. Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Master Surinaams Recht
0026-21
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; ONDERNEMINGSBESTUUR; AANSPRAKELIJKHEID; OVERHEIDSSTICHTING; OVERHEIDSTOEZICHT; WET OP STICHTINGEN; WET OP DE JAARREKENING; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; LIABILITY; CORPORATE GOVERNANCE; GOVERNMENT POLICY

Fulltext available15 / 16
select
print


Control Number15067
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitleGeen feest bij halve eeuw Huize Tyltyl
Main authorFris, Valerie
Author(s)Neijhorst, Julian...[et al.] (editor)
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 15, No. 170, 2020, Caribbean Media Group
Description pp. 42-43
Subjects (Dut.)STICHTINGEN; JUBILEUM; GEHANDICAPTEN, ZORG VAN; LICHAMELIJKE BEPERKING; TEHUIZEN; SUBSIDIES; OPERATIEKOSTEN; PERSONEELSLEDEN; FINANCIELE MIDDELEN; SAMENWERKING; MYTYLSCHOOL; SURINAME
Subjects (Eng.)FOUNDATIONS; DISABLED CARE; DISABLED CHILDREN; COSTS
page 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics