logo

Database:
COLBIB
Search:
EXTRACT []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 2
go to page        


1 / 23
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; VERORDENING; ORGANISATIE; RAADPLEGING; WIJZIGING; STANDPLAATSEN; KLEEDING; WAPENING; GENEESKUNDIGE BEHANDELING; VERPLEGING; GENEESMIDDELEN; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; REGULATION; ORGANIZATION; CONSULTATION; AMENDMENT; POSTING; CLOTHING; REINFORCEMENT; MEDICAL TREATMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 23
select
print


Control Number122057
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Juni 1919 No. 2096, houdende vaststelling van een ,, Reglement op het geneeskundig onderzoek in Suriname van personen, bestemd voor benoeming in eene pensioengerechtigde landsbetrekking, en van hen, die reeds in zoodanige betrekking benoemd zijn."
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGLEMENT; GENEESKUNDIG ONDERZOEK; PENSIOENGERECHTIGDE; LANDSBETREKKING; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; REGULATION; MEDICAL RESEARCH; PENSIONER; COUNTRY RELATIONSHIP; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 23
select
print


Control Number122041
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Maart 1919, No. 1055, bevelende de plattsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voor de kolonie Suriname, en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 112 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; WETBOEK; BURGERLIJKE REGTSVORDERINGEN; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; LAWBOOK; CIVIL PROCEEDINGS; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING DECISIONS; COPIES; ESSENCE; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 23
select
print


Control Number122026
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Februari 1919 No. 665, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den tekst van de bepalingen op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 10 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; WETGEVING; OVERGANG; EXTRACT; BURGERLIJK WETBOEK; OVEREENKOMSTIG; STRAFVORDERING; OVEREENSTEMMING; UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; VROEGERE REGT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; LEGISLATION; TRANSITION; ESSENCE; CIVIL CODE; IN ACCORDANCE; CRIMINAL PROCEDURE; CONFORMITY; IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; FORMER LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 23
select
print


Control Number122016
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 Januari 1919 No. 89, bepalende het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening van 26 Maart 1918 (G.B. No. 74) tot regeling van de brandweer te Paramaribo.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 002
Subjects (Dut.)VERORDENING; REGELING; TIJDSTIP; INWERKINGTREDING; BRANDWEER; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REGULATION; ARRANGEMENT; TIME OF DAY; ENTRY INTO FORCE; FIRE BRIGADE; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 23
select
print


Control Number122005
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 December 1918 No. 4318, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 221 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 108
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)UITVOERINGSBESLUITEN; GELDENDEN TEKST; BURGERLIJK WETBOEK; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)IMPLEMENTING ORDERS; APPLICABLE TEXT; CIVIL CODE; AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; COPIES; EXTRACT; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 23
select
print


Control Number122003
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 December 1918 No. 4282, houdende vaststelling van eene instructie voor de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 106
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; VERORDENING; WIJZIGING; AANVULLING; EXTRACT; BEPALINGEN; OPSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; REGULATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; EXTRACT; CLAUSE; INSCRIPTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 23
select
print


Control Number121987
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 19 Februari 1918 No. 616, houdende vaststelling van eene instructie voor de opzichters voor de anchylostoombestrijding.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 13
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; ANCHYLOSTOOMBESTRIJDING; BEVELEN; TUSSCHENKOMST; AKTE; AANSTELLING; AANWIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; PROCES VERBAAL; DIENSTVERRICHTINGEN; EXEMPLAAR; VOORSCHRIFTEN; ANCHYLOSTOOM VERORDENING; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; ANCHYLOSTEAM CONTROL; RECOMMEND; INTERVENTION; DOCUMENT; APPOINTMENT; AMENDMENT; REPLENISHMENT; POLICE REPORT; SERVICES; COPY; PERSCRIPTION; ANCHYLOSTOME REGULATION; EXTRACT; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext available9 / 23
select
print


Control Number121985
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 16 Februari 1918 No. 583, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van het Koninklijk besluit van 29 Augustus 1868 No. 37 (G.B. No. 15), houdende regeling der bezoldigingen van den voorzitter, de leden en den griffier van het Hof van Justitie, den procureur-generaal en den advocaat-generaal, zooals dat Koninklijk besluit luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij de Koninklijke besluiten van 12 Februari 1903 No. 28 (G.B. No. 14), 22 Februari 1908 No. 49 (G.B. No.34), 7 April 1917 No. 14 (G.B. No. 47) en 1 November 1917 No. 37 (G.B. 1918 No. 10) ;
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 11
Subjects (Dut.)GELDENDE TEKST; REGELING; BEZOLDIGINGEN; KONINKLIJKE BESLUITEN; WIJZIGINGEN; EXTRACT; BETREKKINGEN; EMOLUMENTEN; GRIFFIE-RECHTEN; INVOERING; WETGEVING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)APPLICABLE TEXT; REGULATION; SALARY; ROYAL DECREES; AMENDMENT; EXTRACT; RELATIONS; EMOLUMENTS; REGISTRY RIGHTS; INTRODUCTION; LEGISLATION; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME

Fulltext available10 / 23
select
print


Control Number121966
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 19 December 1917 No. 4107, houdende aanvulling van het Reglement voor het kiezen van de polderbesturen voor de in het district Coronie gelegen plantage-polders, bedoeld in art. 5, 2e lid van de verordening van 13 Juni 1916 (G.B. 1917 No. 62).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 97
Subjects (Dut.)AANVULLING; REGLEMENT; POLDERBESTUREN; PLANTAGE-POLDERS; VERORDENING; VERZEKERING; GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN; KENNISGEVING; EXTRACT
Subjects (Eng.)REPLENISHMENT; RULES; POLDER BOARDS; PLANTATION POLDERS; REGULATION; INSURANCE; COMMON INTERESTS; NOTIFICATION; EXTRACT

Fulltext available11 / 23
select
print


Control Number121963
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 13 December 1917 No. 4033, houdende bekendmaking van het Koninklijk besluit van 18 September 1917 No. 46 (Staatsblad No. 589) tot vaststelling van het tijdstip, waarop de ,, Koloniale invorderingswet 1917 " (Staatsblad No. 507, Gouvernementsblad No. 89) in Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao in werking zal treden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 94
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; VASTSTELLING; KOLONIALE INVORDERINGSWET; EXTRACT; VOORDRACHT; UITVOERING
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; DECLARATION; COLONIAL RECOVERY LAW; EXTRACT; REPORT; IMPLEMENTATION

Fulltext available12 / 23
select
print


Control Number121932
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 29 Augustus 1917 No. 2894 tot : a. vaststelling van het tijdstip van in werking treden van de verordening van 13 Juni 1916 (G.B. 1917 No. 62) houdende regelen tot verzekering van de gemeenschappelijke belangen van de belanghebbenden bij de in Coronie gelegen plantage-polders; b. vaststelling van een reglement voor het kiezen van de polderbesturen, bedoeld in die verordening; c. aanwijzing van ambtenaren, die den Gouverneur in het oppertoezicht op de plantage-polders in Coronie moeten bijstaan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 63
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; VERORDENING; REGELEN; GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN; REGLEMENT; POLDERBESTUREN; AANWIJZING; OPPERTOEZICHT; BELANGHEBBENDEN; PLANTAGE POLDERS; EXTRACT
Subjects (Eng.)DECLARATION; REGULATION; ARRANGE; COMMON INTERESTS; RULES; POLDER MANAGEMENT; INSTRUCTION; SUPERVISION; STAKEHOLDERS; PLANTATION POLDERS; EXTRACT

Fulltext available13 / 23
select
print


Control Number121924
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 14 Augustus 1917 No. 2737 ter bekendmaking van het Koninklijk besluit van 13 Juni 1917 No. 35 houdende nadere wijziging van de bij Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) vastgestelde regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 56
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; EXTRACT
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; REGULATION; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; ARMY; EXTRACT

Fulltext available14 / 23
select
print


Control Number121899
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 31 Mei 1917, bevelende de plaatsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1910 No. 48 (G.B. No. 73) tot regeling van uit de Surinaamsche koloniale kas te kwijten verlofstraktementen, zooals dat koninklijk besluit luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1917 No. 29 (G.B. No. 39).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
Subjects (Dut.)GELDENDEN TEKST; REGELING; VERLOFSTRAKTEMENTEN; KWIJTEN; WIJZIGINGEN; VASTSTELLING; BEPALINGEN; EXTRACT
Subjects (Eng.)APPLICABLE TEXT; REGULATION; LEAVE TREATMENT; LOST; AMENDMENT; DECLARATION; CLAUSE; EXTRACT

Fulltext available15 / 23
select
print


Control Number121893
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 18 Mei 1917 No. 1677, tot vaststelling van het model der verklaring bedoeld bij art. 7, onderdeel 1, van het vrijstellingsbesluit (G.B. 1916 No. 81).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; VERKLARING; VRIJSTELLINGSBESLUIT; EXTRACT
Subjects (Eng.)DETERMINATION; STATEMENT; EXEMPTION DECISION; EXTRACT

Fulltext availablepage 1 of 2
go to page        

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics