logo

Database:
COLBIB
Search:
ESSENCE []
References found:
Showing:
1 .. 7   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 7
select
print


Control Number122087
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Augustus 1919 No. 2799, houdende bepalingen omtrent de standplaatsen, de kleeding en wapening en de geneeskundige behandeling van de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; VERORDENING; ORGANISATIE; RAADPLEGING; WIJZIGING; STANDPLAATSEN; KLEEDING; WAPENING; GENEESKUNDIGE BEHANDELING; VERPLEGING; GENEESMIDDELEN; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; REGULATION; ORGANIZATION; CONSULTATION; AMENDMENT; POSTING; CLOTHING; REINFORCEMENT; MEDICAL TREATMENT; MEDICAL SUPPLIES; MEDICINES; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 7
select
print


Control Number122057
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Juni 1919 No. 2096, houdende vaststelling van een ,, Reglement op het geneeskundig onderzoek in Suriname van personen, bestemd voor benoeming in eene pensioengerechtigde landsbetrekking, en van hen, die reeds in zoodanige betrekking benoemd zijn."
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGLEMENT; GENEESKUNDIG ONDERZOEK; PENSIOENGERECHTIGDE; LANDSBETREKKING; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; REGULATION; MEDICAL RESEARCH; PENSIONER; COUNTRY RELATIONSHIP; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 7
select
print


Control Number122041
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Maart 1919, No. 1055, bevelende de plattsing in het Gouvernements-Blad van den geldenden tekst van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voor de kolonie Suriname, en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 112 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 25
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VERORDENINGEN; WETBOEK; BURGERLIJKE REGTSVORDERINGEN; GELDENDEN TEKST; UITVOERINGSBESLUITEN; EXEMPLAREN; EXTRACT; VERBETERINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; REGULATIONS; LAWBOOK; CIVIL PROCEEDINGS; APPLICABLE TEXT; IMPLEMENTING DECISIONS; COPIES; ESSENCE; IMPROVEMENTS; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 7
select
print


Control Number122026
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Februari 1919 No. 665, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den tekst van de bepalingen op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 10 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 10
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; WETGEVING; OVERGANG; EXTRACT; BURGERLIJK WETBOEK; OVEREENKOMSTIG; STRAFVORDERING; OVEREENSTEMMING; UITVOERING; VERORDENING; OPHEFFING; VROEGERE REGT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CLAUSE; LEGISLATION; TRANSITION; ESSENCE; CIVIL CODE; IN ACCORDANCE; CRIMINAL PROCEDURE; CONFORMITY; IMPLEMENTATION; REGULATION; CANCELING; FORMER LAW; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 7
select
print


Control Number122016
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 9 Januari 1919 No. 89, bepalende het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening van 26 Maart 1918 (G.B. No. 74) tot regeling van de brandweer te Paramaribo.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 002
Subjects (Dut.)VERORDENING; REGELING; TIJDSTIP; INWERKINGTREDING; BRANDWEER; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)REGULATION; ARRANGEMENT; TIME OF DAY; ENTRY INTO FORCE; FIRE BRIGADE; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 7
select
print


Control Number121559
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 6 Augustus 1914 No. 3181 tot wijziging van de resolutie van 16 Oktober 1911, No. 23, houdende vaststelling der uniformkleeding van de officieren en overige leden der Schutterij te Paramaribo.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; UNIFORMKLEEDING; VERORDENING; SCHUTTERIJ; EXTRACT; VOORSCHRIFTEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; ASSIGNMENT; UNIFORM; REGULATION; NATIONAL GUARD; ESSENCE; PRESCRIPT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 7
select
print


Control Number15412
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Augustus 1919 No. 2902, tot vaststelling van het model der verklaring, bedoeld bij art. 4 van het vrijstellingsbesluit van 20 Augustus 19189 (G.B. No. 55).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris , 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 56
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; VERKLARINGEN; VRIJSTELLINGSBESLUIT; OVEREENKOMSTIG; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DETERMINATION; STATEMENT; EXEMPTION DECISION; IN ACCORDANCE; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics