logo

Database:
COLBIB
Search:
DEVIANT BEHAVIOUR []
References found:
Showing:
1 .. 13   in format [Normal]
page 1 of 1


1 / 13
select
print


Control Number120083
LibraryCentral library
SignatureSK 0069-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen survey-onderzoek naar het verband tussen gewelddadige videogames en agressief gedrag bij voj-examenkandidaten in Paramaribo in de leeftijdscategorie van veertien tot en met achhtien jaar [Edocument]
Main authorJhagroe, Manisha
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Description 66 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
0069-21
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)GEDRAGSPSYCHOLOGIE; VRIJE TIJD; GAMES; GEWELDDADIGHEID; SPEL; BRUUTHEID; AGRESSIE; AFWIJKEND GEDRAG; AGRESSIEF GEDRAG; VERSLAVINGEN; VOORTGEZET ONDERWIJS; VOJ LEERLINGEN; JEUGDIGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)BEHAVIOURAL SCIENCES; GAMES; VIDEO GAMES; YOUTH; VIOLENCE; DEVIANT BEHAVIOUR; AGRESSIVE BEHAVIOUR; SECUNDARY EDUCATION

Fulltext available2 / 13
select
print


Control Number116165
LibraryCentral library
SignatureKLI 159.96
TitleKlinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieen en psychopathologie : werkboek
Author(s)Perreijn, Sandra...[et al.] ; Hendriks, Jan (editor)
PublisherHeerlen : Open Universiteit Nederland- Faculteit Psychologie, 2007
EditionDerde geheel herziene druk
Description 296 pagina's
ISBN903582394X
NotesCursuscode S23222
Subjects (Dut.)PSYCHOANALYSE; PSYCHOLOGIE VAN HET ABNORMALE; DIAGNOSTIEK; GEDRAGSSTOORNISSEN; GEDRAGSPROBLEMEN; DEVIANT GEDRAG; AFWIJKEND GEDRAG; DEPRESSIE; STRESS; PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN
Subjects (Eng.)CLINICAL PSYCHOLOGY; PSYCHOANALYSIS; PSYCHOLOGY OF THE ABNORMAL; DIAGNOSTIC; BEHAVIORAL DISORDERS; BEHAVIOR PROBLEMS; DEVIANT BEHAVIOUR; DEPRESSION; STRESS; PSYCHOSOMATIC COMPLAINTS

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
202300000191SRUvSCBLKLI 159.96
3 / 13
select
print


Control Number89025
LibraryCentral library
SignatureSK 00247-12 WORDT NIET UITGELEEND
TitleSuicide en hulpverlening [Edocument]
Main authorShakison, Soraya Sharon
PublisherParamaribo : Auteur, 2012
Description 81 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Sociologie
00247-12
NotesMet samenvatting. - Met bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)SOCIALE PROBLEMEN; ZELFMOORD; ZELFDODING; DEVIANT GEDRAG; AFWIJKEND GEDRAG; MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING; SOCIALE BIJSTAND; SURINAME
Subjects (Eng.)SOCIAL PROBLEMS; SUICIDE; DEVIANT BEHAVIOUR; SOCIAL ASSISTANCE

Fulltext available

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
201200002405SRUvSCBKSK 00247-12
4 / 13
select
print


Control Number80332
LibraryCentral library
SignatureSK 00202-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleNarcistische persoonlijkheid : een exploratief onderzoek naar de invloed van socio-demografische kenmerken op de relatie tussen geslacht en narcistische persoonlijkheidstrekken
Main authorBhikhie, Shaima
PublisherParamaribo : [Auteur], 2022
Description 65 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Psychologie
00202-23
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)PERSOONLIJKHEIDSSPSYCHOLOGIE; NARCISME; NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEDEN; NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN; PSYCHISCHE STOORNISSEN; KARAKTERPSYCHOLOGIE; ETNICITEIT; AFWIJKEND GEDRAG; SURINAME
Subjects (Eng.)PSYCHOLOGY; NARCISM; PERSONALITY DISORDERS; MENTAL DISEASES; ETHNICITY; DEVIANT BEHAVIOUR
5 / 13
select
print


Control Number77197
LibraryCentral library
SignatureS P 1933A WORDT NIET UITGELEEND
TitlePesten op school : zonder SOS-knop geen uitweg
Main authorSchmidt, Charissa
Author(s)Smit, Sandra...[et al.] (editor)
InParbode Surinaams Magazine Jrg. 15, No. 171, 2020, Caribbean Media Group
Description pp. 66-69
Subjects (Dut.)PESTERIJ; PESTGEDRAG; SUICIDE; ZELFMOORDNEIGINGEN; SOCIAL MEDIA; PERSOONLIJKE PROBLEMEN; EMOTIES; VERDRIET; PIJN; FRUSTATIE; EENZAAMHEID; HULPLIJN; JONGERENTELEFOON 123; BEGELEIDING; SURINAME
Subjects (Eng.)BULLYING; DEVIANT BEHAVIOUR; SUICIDE ATTEMPT; EMOTIONS; LONELINESS; COUNSELING
6 / 13
select
print


Control Number74313
LibraryCentral library
SignatureS BR 11221 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet aangiftegedrag van de burger [Edocument] : een onderzoek naar het aangiftegedrag van de burgers in het ressort Geyersvlijt
Main authorWahi, Avinash Ferhad
PublisherParamaribo : Auteur, 2008
Description 48 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Sociologie
00477-08
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)SOCIAAL GEDRAG; DEVIANT GEDRAG; INTERACTIES; POLITIE; CRIMINALITEIT; SOCIALE STRUCTUUR; SURINAME
Subjects (Eng.)SOCIAL BEHAVIOUR; DEVIANT BEHAVIOUR; INTERACTION; POLICE; CRIMINALITY; SERVICES; SOCIAL STRUCTURE

Fulltext available

Available Copies: 1
Accession No.LibraryType of MaterialShelf LocDate Return
200900000028SRUvSCBKSBR11221
7 / 13
select
print


Control Number63311
LibraryCentral library
SignatureSK 0040-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen bestuurskundig onderzoek naar het beleid van de overheid ten aanzien van de aanpak van pestgedrag op scholen voor het Gewoon Lager Onderwijs [Edocument]
Main authorMainsie, Patricia
PublisherParamaribo : [Auteur], 2018
Description 53 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
0040-19
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)OPENBAAR BESTUUR; PESTEN; AFWIJKEND GEDRAG; PESTGEDRAG; OVERHEIDSBELEID; SOCIALE VEILIGHEID; PESTPROBLEMEN; OPLOSSINGSMODELLEN; MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN; OVERHEIDSMAATREGELEN; KINDERRECHTENVERDRAG; BASISONDERWIJS; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLIC ADMINISTRATION; BULLYING; DEVIANT BEHAVIOUR; GOVERNMENT POLICY; INTERNATIONAL AGREEMENTS; RIGHTS OF THE CHILD; SOCIAL SECURITY; PRIMARY EDUCATION

Fulltext available8 / 13
select
print


Control Number61919
LibraryCentral library
SignatureSK 0044-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet onderwijsbeleid in Suriname [Edocument] : een onderzoek naar voorzieningen voor leerlingen met een beperking binnen het regulier onderwijs
Main authorChung, Sergi
PublisherParamaribo : [Auteur], 2018
Description 52 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Public Administration
0044-19
NotesMet lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)EDUCATIEF BELEID; MINDERJARIGHEID; MENSEN MET EEN BEPERKING; GEDRAGSSTOORNISSEN; AANDACHTSTEKORTSTOORNIS; MOTORISCHE BEPERKING; ONDERWIJSSYSTEMEN; ONDERWIJSORGANISATIE; ONDERWIJSRECHT; SURINAME
Subjects (Eng.)EDUCATIONAL POLICY; MINORITY; DISABILITIES; DISABLED PERSONS; DEVIANT BEHAVIOUR; EDUCATIONAL MANAGEMENT; EDUCATIONAL SYSTEMS; EDUCATIONAL LEGISLATION

Fulltext available9 / 13
select
print


Control Number58851
LibraryCentral library
SignatureSK 0091-20 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHoe gaan jongeren tussen 16 en 18 jaar om met pesten : een kwantitatief onderzoek naar de copingstijlen van tieners bij pesten = How do young people between the ages of 16 and 18 deal with bullying : a quantitative study of the coping styles of teenagers in bullying
Main authorGoodett, Simone
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Description 67 pagina's
Thesis infoMSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Psychologie
0091-21
NotesMet samenvatting. - Met bijl.
Subjects (Dut.)PEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE; GEDRAGSPROBLEMEN; PESTGEDRAG; JONGEREN; AFWIJKEND GEDRAG; PESTSLACHTOFFERSCHAP; PSYCHOMATISCHE KLACHTEN; COPINGSTRATEGIEEN; MIDDELBARE SCHOLEN; SURINAME
Subjects (Eng.)CHILD PSYCHOLOGY; VICTIMS; YOUTH; DEVIANT BEHAVIOUR; EDUCATIONAL AID; COPING MECHANISMS; SECUNDARY EDUCATION
10 / 13
select
print


Control Number53619
LibraryCentral library
SignatureSK 00121-21 WORDT NIET UITGELEEND
TitleAffectiviteit en depressie [Edocument] : een kwantitatief onderzoek naar de invloed van de affectiviteit van universiteitsstudenten op depressieve symptomen
Main authorEtwaroo, Kajal
PublisherParamaribo : Auteur, 2020
Description 63 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Psychologie
00121-21
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.
Subjects (Dut.)PSYCHOANALYSE; DEPRESSIE; PSYCHISCHE STOORNISSEN; GEDRAGSSTOORNISSEN; AFWIJKEND GEDRAG; GEESTELIJKE GEZONDHEID; STUDENTEN; HOGER ONDERWIJS; SURINAME
Subjects (Eng.)PSYCHOANALYSIS; DEPRESSION; MENTAL HEALTH; DEVIANT BEHAVIOUR; STUDENTS; HIGHER EDUCATION

Fulltext available11 / 13
select
print


Control Number31625
LibraryCentral library
SignatureSK 00485-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleGewelddadige games en agressie [Edocument] : een exploratief onderzoek naar het verband tussen gewelddadige videogames en het agressieve gedrag bij de muloleerlingen van het tweede leerjaar in Paramaribo Zuid-Oost
Main authorMangal, Warieshka
PublisherParamaribo : [Auteur], 2019
Description 62 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00485-19
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)VRIJE TIJD; GAMES; GEWELDDADIGHEID; SPEL; BRUUTHEID; GEDRAGSPSYCHOLOGIE; AFWIJKEND GEDRAG; AGRESSIEF GEDRAG; VERSLAVINGEN; VOORTGEZET ONDERWIJS; MULO SCHOOL; SURINAME
Subjects (Eng.)GAMES; VIDEO GAMES; YOUTH; VIOLENCE; BEHAVIOURAL SCIENCES; DEVIANT BEHAVIOUR; AGRESSIVE BEHAVIOUR; SECUNDARY EDUCATION

Fulltext available12 / 13
select
print


Control Number31623
LibraryCentral library
SignatureSK 00489-19 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen onderzoek naar de relatie tussen echtscheiding van ouders en antisociaal gedrag bij jongeren tussen 13 en 18 jaar
Main authorMardan, Jeanesey
PublisherParamaribo : [Auteur], 2019
Description 51 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Maatschappij Wetenschappen. Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
00489-19
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)GEDRAGSPROBLEMEN; GEZINSPROBLEMEN; OUDER-KIND RELATIE; OUDERS; KINDEREN; AGRESSIE; AFWIJKEND GEDRAG; DEPRESSIE; FRUSTRATIE; ONDERZOEKSRESULTATEN; SURINAME
Subjects (Eng.)BEHAVIOURAL SCIENCES; DIVORCE; AGRESSIVENESS; AGRESSION; DEVIANT BEHAVIOUR; PARENT CHILD RELATIONSHIP; FAMILY ENVIRONMENT
13 / 13
select
print


Control Number8173
LibraryCentral library
SignatureSR 00135-24 WORDT NIET UITGELEEND
TitleWerkgeversaansprakelijkheid bij zelfmoord van de werknemer als gevolg van langdurig pesten op de werkvloer : een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de werkgever jegens de nabestaanden van een werknemer die ten gevolge van langdurig pesten op de werkvloer zelfmoord heeft gepleegd
Main authorGharbaran, Shivani
PublisherParamaribo : [Auteur], 2024
Description 40 pagina's
Thesis infoLLB. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Juridische Wetenschappen. Rechten
00135-24
NotesMet lit. opg.
Subjects (Dut.)PESTERIJ; PESTGEDRAG; ONGEWENST GEDRAG; WERKNEMERS; ZELFMOORDNEIGINGEN; WERKGEVERS; AANSPRAKELIJKHEID; SCHADEVERGOEDING; NABESTAANDEN; SCHADEVERGOEDINGSPLICHT; MATERIELE SCHADE; IMMATERIELE SCHADE; SHOCKSCHADE; SURINAME
Subjects (Eng.)BULLYING; DEVIANT BEHAVIOUR; SUICIDE; EMPLOYEES; WORKPLACE; EMPLOYER; LIABILITY; DAMAGES
page 1 of 1

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics