logo

Database:
COLBIB
Search:
DESIGN TECHNIQUES []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 4
go to page            


1 / 51
select
print


Control Number106247
LibraryCentral library
SignatureSK 001138-15 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen voorlopig ontwerp van de Faculteit der Humaniora ten behoeve van de Anton de Kom Universiteit van Suriname waarin ook het Confucius Instituut wordt ondergebracht
Main authorPahlad, Samantha
PublisherParamaribo : Auteur, 2015
Description 105 pagina's
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur - Bouwkunde
001138-15
NotesMet samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BOUWKUNDIG ONTWERP; ONTWERPTECHNIEKEN; CONSTRUCTIEMATERIALEN; BOUWFYSICA; PROGRAMMA VAN EISEN; RUIMTEN; AKOESTIEK; HOGER ONDERWIJS; GESCHIEDENIS; TAALKUNDE; CULTUUR; FACULEIT DER HUMANIORA; FHUM; SURINAME
Subjects (Eng.)BUILDING DESIGN; DESIGN TECHNIQUES; CONSTRUCTION MATERIALS; PROGRAM REQUIREMENTS; HIGHER EDUCATION; UNIVERSITY
2 / 51
select
print


Control Number81098
LibraryCentral library
SignatureSK 00302-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet herbestemmen van het internaat tot logeerfaciliteit in Tamarin
Main authorSewcharan, Ashish
PublisherParamaribo : [Auteur], 2019
Description 50 pagina's : Illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur
00302-23
NotesIntegraal afstudeer opdracht. - Met samenvatting. - Met bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)RUIMTELIJKE ORDENING; DORPSONTWIKKELING; TOERISME; TOERISTISCHE FACILITEITEN; HERINRICHTING; HISTORISCHE WAARDE; HISTORISCH ERFGOED; ONTWERPTECHNIEKEN; LOGEERGELEGENHEID; ACCOMODATIESOORT; PLATTEGRONDTEKENING; SURINAME
Subjects (Eng.)ENVIRONMENTAL PLANNING; ENVIRONMENTAL MANAGEMENT; TOURISM; TOURIST FACILITIES; DESIGN TECHNIQUES; RESTORATION; HISTORICAL HERITAGE
3 / 51
select
print


Control Number81034
LibraryCentral library
SignatureSK 00282-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet bepalen van het stromingspatroon in de estuarien zone met behulp van een nieuw methodologie
Main authorTuinfort, Neghesa
PublisherParamaribo : [Auteur], 2019
Description 35 pagina's : Illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur. Civiele Techniek
00282-23
NotesAfstudeeropdracht. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)CIVIELE TECHNIEK; DAMMEN; KLIMAATVERANDERING; OVERSTROMING; WATEROVERLAST; ESTUARIUM; EROSIE; STROMINGSBEELD; STROOMINRICHTINGEN; STROOMSNELHEDEN; MEETMETHODEN; PUNTMETINGEN; VERWERKINGSMETHODEN; ONTWERPTECHNIEKEN; DRIJVER; SURINAME
Subjects (Eng.)CIVIL ENGINEERING; DAMS; CLIMATE CHANGE; FLOODS; EROSION; MEASURING INSTRUMENTS; DESIGN TECHNIQUES; MEASURING METHODS
4 / 51
select
print


Control Number81031
LibraryCentral library
SignatureSK 00280-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerbetering afwateringssysteem en sanitatie van Kampong Sawa, Marienburg
Main authorRamautar, Priya S.M.
PublisherParamaribo : [Auteur], 2021
Description 58 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur
00280-23
NotesThemaverslag behorend bij het thema-onderzoek: Ontwerpplan voor afwateringssystemen te Kampong Sawa. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)ONTWATERING; ZWARTAFVALWATERAFVOER; WATERBEHEERSING; WATEROVERLAST; NEERSLAGMETINGEN; HUISHOUDELIJK WATER; RIOLERINGSSYSTEMEN; AFVOERKANALEN; AFVALWATER; ONTWERPTECHNIEKEN; AFWATERINGSYSTEMEN; WATERBEHEERSPLAN; SANITAIRE VOORZIENINGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DRAINAGE; HYDRAULIC ENGINEERING; FLOODS; SEWAGE SYSTEM; WASTE WATER; WATER DISPOSAL; DESIGN TECHNIQUES; SANITATION; DRAINAGE ENGINEERING
5 / 51
select
print


Control Number80926
LibraryCentral library
SignaturePTC 581 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet ontwerpen van een zorgcentrum voor dementerende mensen : een ontmoeting tussen architectuur en mensen met dementie
Main authorArnhem, Haydie
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 77 pagina's : illustraties
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BOUWKUNDIG ONTWERP; OPVANGCENTRA; ZORGINSTELLINGEN; SENIOREN BURGERS; WOONOMGEVING; LEEFOMSTANDIGHEDEN; ZORGHUIS; ONTWERPTECHNIEKEN; BOUWFYSISCHE EISEN; BOUWKUNDIGE EISEN; VEILIGHEIDSASPECTEN; BOUWCONSTRUCTIES; OPVANGHUIS; SURINAME
Subjects (Eng.)BUILDING DESIGN; LIVING CONDITIONS; DESIGN TECHNIQUES; SAFETY MEASURES; BUILDING CONSTRUCTIONS
6 / 51
select
print


Control Number80832
LibraryCentral library
SignaturePTC 587 WORDT NIET UITGELEEND
TitleStudentenhuisvesting in Suriname : een aanzet tot het verbeteren van de woningbehoefte onder de hogeronderwijsstudenten in Suriname
Main authorTjon Sin Tjoi, S.
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 83 pagina's : illustraties
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BOUWKUNDIG ONTWERP; STUDENTENHUIS; HUISVESTERINGSPROBLEMEN; HOGERONDERWIJS; WOONGEBOUWEN; STUDENTENKAMERS; ONTWERPTECHNIEKEN; STUDENTENVERBLIJF; WOONVOORZIENINGEN; VEILIGHEID; MILIEUVRIENDELIJK; DISTRICTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)BUILDING DESIGN; STUDENTS FLATS; HIGHER EDUCATION; DESIGN TECHNIQUES; SAFETY
7 / 51
select
print


Control Number76541
LibraryCentral library
SignaturePTC 582 WORDT NIET UITGELEEND
TitleEen onderzoek naar de invloed van de grote winkelpanden van de Gompertstraat op het ontwateringsstelsel met als resultaat een herontwerp
Main authorVan 't Kruys, Ronny
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 80 pagina's : illustraties
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit.opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BOUWKUNDIG ONTWERP; ONTWATERING; ONTWATERINGSPLAN; WATEROVERLASTPROBLEMATIEK; WATERBEHEERSING; WINKELS; OPLOSSINGSMODELLEN; AFWATERINGSPROBLEMATIEK; ONTWERPTECHNIEKEN; RUIMTELIJKE ORDENING; SURINAME
Subjects (Eng.)CONSTRUCTION DESIGNS; FLOODING; WATER MANAGEMENT; DESIGN TECHNIQUES
8 / 51
select
print


Control Number71809
LibraryCentral library
SignaturePTC 562 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOntwerp van een waterproductie- en waterdistributiestation voor de N.V. Surinaamsche waterleiding maatschappij
Main authorHaripersad, Prevish
PublisherParamaribo : Auteur, 2016
Description 77 pagina's
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Werktuigbouwkunde
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)DRINKWATER; WATERVOORZIENING; WATERPRODUCTIE; WATERDISTRIBUTIE; TRANSPORTSYSTEEM; ONTWERPTECHNIEKEN; ONTWERPSYSTEEM; WATERKWALITEIT; VEILIGHEIDSMAATREGELEN; TRANSPORTLEIDING; SURINAME
Subjects (Eng.)DRINKING WATER; WATER SUPPLY; WATER RESOURCES; DESIGN TECHNIQUES; WATER QUALITY; SAFETY MEASURES
9 / 51
select
print


Control Number68609
LibraryCentral library
SignaturePTC 583 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet ontwerpen van een ontwateringsplan ten behoeve van het verkavelingsproject Tempoca in het district Para
Main authorPengel, Valery
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 71 pagina's : illustraties
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)BOUWKUNDIG TECHNIEK; ONTWATERING; ONTWATERINGSSYSTEMEN; ONTWATERINGSPLAN; VERKAVELING; HUISHOUDENS; AFVALWATER; REGENWATER; ONTWATERINGSBENODIGHEDEN; ONTWERPTECHNIEKEN; AFWATERINGSKANAAL; RIOLERINGSSYSTEMEN; SURINAME
Subjects (Eng.)BUILDING DESIGN; ALLOCATION; WASTE WATER; DESIGN TECHNIQUES; SEWAGE SYSTEMS
10 / 51
select
print


Control Number68581
LibraryCentral library
SignaturePTC 584 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerbetering verkeersafwikkeling Keizerstraat en omgeving
Main authorWartes, Marcelino
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 31 pagina's
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
Subjects (Dut.)VERKEERSORGANISATIE; WEGVERKEER; VERKEERSREGELINGEN; VERKEERSSTROOM; VEILIGHEIDSMAATREGELEN; CONSTRUCTIE MIDDELEN; BOUWCONSTRUCTIES; ONTWERPTECHNIEKEN; SURINAME
Subjects (Eng.)TRAFFIC CONTROL; SAFETY MEASURES; BUILDING CONSTRUCTIONS; DESIGN TECHNIQUES
11 / 51
select
print


Control Number68513
LibraryCentral library
SignaturePTC 1319 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOnderzoek naar alternatieve traces voor een hogere bereikbaarheid van het Wanica-ziekenhuisgebied
Main authorRitfeld, A.
PublisherParamaribo : Auteur, 2018
Description 74 pagina's : illustraties
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)REGIONALE PLANOLOGIE; ZIEKENHUIZEN; RUIMTELIJKEORDENING; WEGINFRASTRUCTUUR; ONTWERPTECHNIEKEN; VERKEERSORGANISATIE; VERKEERSBEHOEFTEN; WEGENAANLEG; BEREIKBAARHEID; WANICA-ZIEKENHUISGEBIED; OPENBARE VERVOER; VERVOERSYSTEEM; WEGVERBINDING; HOOFDUITVALSWEGEN; SURINAME
Subjects (Eng.)REGIONAL PLANOLOGY; HOSPITALS; SPATIAL ORGANIZATION; ROAD INFRASTRUCTURE; DESIGN TECHNIQUES; TRAFFIC ORGANIZATION; PUBLIC TRANSPORTATION
12 / 51
select
print


Control Number68254
LibraryCentral library
SignatureSK 00288-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOnderzoek naar toepassing en effectiviteit van ISTS-maatregelen op recent herstelde wegen : onderzoek naar de mate van toepassing van ISTS-maatregelen
Main authorKisoensingh, Arvind Nilesh Nayan
PublisherParamaribo : [Auteur], 2019
Description 80 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur. Civiele Techniek
0288-23
NotesThemaverslag behorend bij het afstudeeronderzoek: Onderzoek naar toepassing en effectiviteit van ISTS-maatregelen op recent herstelde vragen. - Met samenvatting. - Met bibliogr.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)WEGENAANLEG; BOUWKUNDIG ONTWERP; ONTWERPTECHNIEKEN; ONTWERPVEREISTEN; WEGPRESTATIE; BESTEKSEISEN; ASFALT; MATERIAALEIGENSCHAPPEN; ISTS-MAATREGELEN; VERHARDINGSCONDITIE; KWALITEITSEISEN; CIVIELE TECHNIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)ROAD CONSTRUCTION; CONSTRUCTION ENGINEERING; DESIGN TECHNIQUES; ASPHALT; QUALITY REQUIREMENTS; CIVIL ENGINEERING
13 / 51
select
print


Control Number68018
LibraryCentral library
SignatureSK 00289-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleOnderzoek naar toepassing en effectiviteit van ISTS-maatregelen op recent herstelde wegen : onderzoek naar verhardingsconditie in relatie tot verkeersbelasting
Main authorJhagroe, Ajay Nareshkoemar
PublisherParamaribo : [Auteur], 2019
Description 52 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur
00289-23
NotesThemaverslag behorend bij het afstudeeronderzoek: Onderzoek naar toepassing en effectiviteit van ISTS-maatregelen op recent herstelde wegen. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)WEGENAANLEG; BOUWKUNDIG ONTWERP; ONTWERPTECHNIEKEN; PRIMAIRE WEGEN; OVERBELASTING; ONTWERPVEREISTEN; WEGPRESTATIE; BESTEKSEISEN; ASFALT; MATERIAALEIGENSCHAPPEN; ISTS-MAATREGELEN; VERHARDINGSCONDITIE; KWALITEITSEISEN; CIVIELE TECHNIEK; SURINAME
Subjects (Eng.)ROAD CONSTRUCTION; CONSTRUCTION ENGINEERING; DESIGN TECHNIQUES; ASPHALT; OVERLOAD; QUALITY REQUIREMENTS; CIVIL ENGINEERING
14 / 51
select
print


Control Number67549
LibraryCentral library
SignatureSK 00275-23 WORDT NIET UITGELEEND
TitleDuurzame ontwikkeling van Tamarin aan de Cotticarivier : een onderzoek naar alternatieve constructies voor de wegverbinding naar Tamarin
Main authorGangabisoensingh, Praveshsingh
PublisherParamaribo : [Auteur], 2020
Description 84 pagina's : illustraties
Thesis infoBSc. Afstudeerscriptie Anton de Kom Universiteit van Suriname. Faculteit der Technologische Wetenschappen. Infrastructuur
00275-23
NotesThemaverslag behorend bij het afstudeeronderzoek: Duurzame ontwikkeling van Tamarin aan de Cotticarivier. - Met samenvatting. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)RUIMTELIJKE ORDENING; WOONGEBIEDEN; INRICHTINGSPLAN; STRUCTUURPLAN; DORPSONTWIKKELING; DUURZAME GROEN; WEGENAANLEG; REHABILITATIEMOGELIJKHEDEN; WEGCONSTRUCTIES; TRANSPORT VIA WATER; PARAMETERS; ONTWERPTECHNIEKEN; MATERIALEN; ONTWERPVERKEER; CONSTRUCTIE-ELEMENTEN; SURINAME
Subjects (Eng.)ENVIRONMENTAL PLANNING; ENVIRONMENTAL MANAGEMENT; LIVING AREAS; VILLAGES; REHABILITATION; DEVELOPMENT PLANS; ROADS; DESIGN TECHNIQUES; CONSTRUCTION
15 / 51
select
print


Control Number67400
LibraryCentral library
SignaturePTC 589 WORDT NIET UITGELEEND
TitleHet multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte : een verkennend onderzoek naar het toekennen van meerdere functies aan de zuidelijke berm van de Plutostraat, gelegen tussen de Mr. R. W. Thurkowstraat en de Anton Dragtenweg
Main author Falix, Daniel
PublisherParamaribo : Auteur, 2017
Description 65 pagina's : illustraties
Thesis infoB.Tech. Afstudeerscriptie Polytechnic College. Infrastructuur
NotesMet samenvatting. - Met sum.. - Met lit. opg.. - Met bijl.
Subjects (Dut.)RUIMTELIJKE ORDENING; OPENBARE WEG; STEDELIJKE ONTWIKKELING; SPORT DOELEINDEN; RECREATIES; OPENLUCHTFACILITEITEN; STEDELIJKE PLANOLOGIE; ONTWERPTECHNIEKEN; OPENBARE VERGEMAKKELIJKHEDEN; SURINAME
Subjects (Eng.)URBAN DEVELOPMENT; RECREATION; DESIGN TECHNIQUES
page 1 of 4
go to page            

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics