logo

Database:
COLBIB
Search:
DECLARATION []
References found:
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 5
go to page              


1 / 74
select
print


Control Number122065
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 2 Augustus 1919 No. 2597a, houdende vaststelling van een nomenclatuur der doodsoorzaken en van modellen voor de door de geneesheeren af te geven verklaringen van overlijden.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 8 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 49
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; NOMENCLATUUR; DOODSOORZAKEN; MODELLEN; VERKLARINGEN; VERORDENING; BURGERLIJK WETBOEK; ZIEKTEN; DAGTEEKENING; INVULLING; HANDTEEKENING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; PARTS LIST; CAUSES OF DEATH; MODELS; STATEMENTS; REGULATION; CIVIL CODE; DISEASES; DATE DRAWING; COMPLETION; SIGNATURE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available2 / 74
select
print


Control Number122063
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 17 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 321) houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1917.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 3 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)AFKONDIGING; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; VASTSTELLING; GOEDKEURING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PROCLAMATION; HOUSEHOLD BUDGET; DECLARATION; APPROVAL; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available3 / 74
select
print


Control Number122060
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 15 Juli 1919, waarbij wordt afgekondigd de wet van 10 Juni 1919 (Staatsblad No. 320) houdende definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 22 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 44
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; WET; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; REGLEMENT; AFKONDIGING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; LAW; HOUSEHOLD BUDGET; REGULATION; PROCLAMATION; IMPLEMENTATION; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available4 / 74
select
print


Control Number122057
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 25 Juni 1919 No. 2096, houdende vaststelling van een ,, Reglement op het geneeskundig onderzoek in Suriname van personen, bestemd voor benoeming in eene pensioengerechtigde landsbetrekking, en van hen, die reeds in zoodanige betrekking benoemd zijn."
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 41
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; REGLEMENT; GENEESKUNDIG ONDERZOEK; PENSIOENGERECHTIGDE; LANDSBETREKKING; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; REGULATION; MEDICAL RESEARCH; PENSIONER; COUNTRY RELATIONSHIP; ESSENCE; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 74
select
print


Control Number122054
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 5 Juni 1919, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 12 Maart jl. No. 49 houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 28 Juni 1917 (Staatsblad no. 480) (G.B. No. 72) tot vaststelling van regelingen omtrent toekenning van verloven en wachtgelden aan- en omtrent terugbetaling van genoten uitkeeringen enz. door ter vervulling van burgerlijke ambten naar Suriname of naar Curacao gezonden personen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 38
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; TOEKENNING; VERLOVEN; WACHTGELDEN; TERUGBETALING; UITKEERINGEN; VERVULLING; AFKONDIGING; VOORDRACHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; DECLARATION; CONFERMENT; BETROTH; REDUNDENCY FEES; REFUND; BENEFITS; FULFILLMENT; PROCLAMATION; RECITATION; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available6 / 74
select
print


Control Number122051
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 Mei 1919 No. 1682, houdende wijziging van de vaststelling van nieuwe tarieven voor het Militair Hospitaal te Paramaribo en de andere militaire ziekeninrichtingen in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; TARIEVEN; ZIEKENINRICHTINGEN; REGELEN; INSTRUCTIEN; UITTREKSEL; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; DECLARATION; PRICES; HOSPITAL FACILITIES; ARRANGE; INSTRUCTIONS; EXTRACT; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 74
select
print


Control Number122050
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 21 Mei 1919 No. 1680, ter bekendmaking van de wijziging van art. 9 van het Koninklijk besluit van 18 Maart 1916 No. 26 (G.B. No. 38) houdende vaststelling van eene regeling betreffende de inkomsten van de officieren, de inkomsten en de voeding van de militairen beneden den rang van officier, zoomede de toelagen en vergoedingen, die ten laste van het XIde Hoofdstuk der Staatsbegrooting ten behoeve van de Landmacht in West-Indie worden uitgekeerd.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 1 pagina
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)BEKENDMAKING; WIJZIGING; VASTSTELLING; REGELING; INKOMSTEN; VOEDING; TOELAGEN; VERGOEDINGEN; STAATSBEGROOTING; LANDMACHT; AANTEEKENING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)NOTIFICATION; AMENDMENT; DECLARATION; ANNOUNCEMENT; INCOME; NUTRITION; ALLOWANCES; FEES; STATE BUDGET; LAND FORCES; NOTE; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available8 / 74
select
print


Control Number122047
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 9 Mei 1919, waarbij wordt afgekondigd het koninklijk besluit van 25 Februari 1919 No. 23 (Nederlandsch Staatsblad No. 51) tot vaststelling van bepalingen tot regeling van het gelijktijdig genot van militair traktement of soldij en gagement of pensioen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 4 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 31
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; BEPALINGEN; TRAKTEMENT; GAGEMENT; AFKONDIGING; VOORDRACHT; RAPPORT; REGLEMENT; UITVOERING; AFSCHRIFT; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; CLAUSE; PAY; RETIREMENT; PROCLAMATION; RECITATION; REPORT; RULE; IMPLEMENTATION; COPY; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 74
select
print


Control Number122034
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 3 Maart 1919, No. 813, tot wijziging van de resolutie van 30 Maart 1916, No. 1300 (G.B. No. 29), houdende vaststelling van eene regeling omtrent de betaalbaarstelling door de Administratieve van Financien van traktementen, verlofstraktementen, wachtgelden, toelagen, pensioenen, onderstanden, abonnementen, subsidien en huishuurvergoedingen en omtrent de betaling van maand-, week-, en dagloonen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 18
Subjects (Dut.)WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; VASTSTELLING; REGELING; BETAALBAARSTELLING; TRAKTEMENTEN; VERLOFSTRAKTEMENTEN; TOELAGE; ONDERSTANDEN; HUURVERGOEDING; OVERGANGSBEPALINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; DECLARATION; ARRANGEMENT; PAYMENT; BENEFITS; LEAVE CONTRACTS; ALLOWANCE; RENTAL FEE; TRANSITIONAL PROVISIONS; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 74
select
print


Control Number122020
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Januari 1919, No. 229, bevelende de plaatsing in het Gouvernementsblad van den geldenden tekst van de resolutie van 27 December 1910, No. 9, houdende vaststelling van algemeene voorschriften ter uitvoering van de Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, No. 315, G.B. No. 86).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 006
Subjects (Dut.)UITVOERING; VASTSTELLING; VOORSCHRIFTEN; GELDENDEN TEKST; COMPTABILITEITSWET; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; AFSCHRIFT; HUISHOUDELIJKE BEGROOTING; SLOTBEPALING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)IMPLEMENTATION; DECLARATION; PERSCRIPTION; APPLICABLE TEXT; COMPTABILITY LAW; AMENDMENT; REPLENISHMENT; COPY; HOUSEHOLD BUDGET; FINAL PROVISION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 74
select
print


Control Number122019
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 20 Januari 1919, No. 228, tot nadere wijziging van de resolutie van 27 December 1910, No. 9 (G.B. No. 93), houdende vaststelling van algemeene voorschriften ter uitvoering van de Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, No. 315, G.B. No. 86).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 005
Subjects (Dut.)WIJZIGING; VASTSTELLING; VOORSCHRIFTEN; UITVOERING; SURINAAMSCHE COMPTABILITEITSWET; REKENPLICHTIGEN; VORDERING; VOORWAARDEN; OVERGANGSBEPALINGEN; LANDSGOEDEREN; MACHTIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; DECLARATION; PERSCRIPTION; IMPLEMENTATION; SURINAMES COMPTABILITY LAW; ACCOUNTING OFFICEERS; CLAIM; CONDITIONS; TRANSITIONAL PROVISIONS; LAND PROPERTIES; AUTHORITY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 74
select
print


Control Number122008
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleLijst der Verordeningen, Publicatien, enz. in het Gouvernementsblad der kolonie Suriname van 1919.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1919
Description 7 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 000
Subjects (Dut.)PUBLICATIE; RESOLUTIE; BESLUITEN; VERORDENINGEN; PROCLAMATIE; BEPALINGEN; UITVOERING; WIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; REGLEMENTEN; VASTSTELLING; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)PUBLICATION; RESOLUTION; DECISIONS; REGULATIONS; PROCLAMATION; CLAUSE; IMPLEMENTATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; RULES; DECLARATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 74
select
print
14 / 74
select
print


Control Number122003
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 30 December 1918 No. 4282, houdende vaststelling van eene instructie voor de ambtenaren en beambten van politie.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 9 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 106
NotesMet Verbeterblad
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; VERORDENING; WIJZIGING; AANVULLING; EXTRACT; BEPALINGEN; OPSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; REGULATION; AMENDMENT; REPLENISHMENT; EXTRACT; CLAUSE; INSCRIPTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 74
select
print


Control Number121987
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleResolutie van 19 Februari 1918 No. 616, houdende vaststelling van eene instructie voor de opzichters voor de anchylostoombestrijding.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1918
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 13
Subjects (Dut.)VASTSTELLING; INSTRUCTIE; ANCHYLOSTOOMBESTRIJDING; BEVELEN; TUSSCHENKOMST; AKTE; AANSTELLING; AANWIJZIGINGEN; AANVULLINGEN; PROCES VERBAAL; DIENSTVERRICHTINGEN; EXEMPLAAR; VOORSCHRIFTEN; ANCHYLOSTOOM VERORDENING; EXTRACT; WETTELIJKE BESLUITEN; SURINAME
Subjects (Eng.)DECLARATION; INSTRUCTION; ANCHYLOSTEAM CONTROL; RECOMMEND; INTERVENTION; DOCUMENT; APPOINTMENT; AMENDMENT; REPLENISHMENT; POLICE REPORT; SERVICES; COPY; PERSCRIPTION; ANCHYLOSTOME REGULATION; EXTRACT; LEGAL DECISIONS; SURINAME

Fulltext availablepage 1 of 5
go to page              

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics