logo

Database:
COLBIB
Search:
CRIMINAL LAW []
References found:
699   [Refine the search]
Showing:
1 .. 15   in format [Normal]
page 1 of 47
go to page                         


1 / 699
select
print


Control Number121938
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 September 1917, tot wijziging van eenige bepalingen van de strafwetgeving voor de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 69
Subjects (Dut.)WIJZIGING; BEPALINGEN; STRAFWETGEVING; TIJDSOMSTANDIGHEDEN; BESTRIJDING; STROOPERIJ; ONGEPLUKTE BOOMVRUCHTEN; AFGEVALLEN BOOMVRUCHTEN; VELDVRUCHTEN; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)AMENDMENT; CLAUSE; CRIMINAL LAW; TIME CONDITIONS; PROTECTION; POACHING; UNPICKED TREE FRUITS; FALLEN TREE FRUITS; FIELD FRUITS; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; PUBLICATION

Fulltext available2 / 699
select
print


Control Number121936
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 12 September 1917, tot verbetering van eenige misstellingen in het Wetboek van Strafrecht voor de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1917
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 67
Subjects (Dut.)MISSTELLINGEN; WETBOEK; STRAFRECHT; VERBETERINGEN; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; ARTIKELEN; AFKONDIGING
Subjects (Eng.)MISTAKES; LAW BOOK; CRIMINAL LAW; IMPROVEMENTS; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; ARTICLES; PUBLICATION

Fulltext available3 / 699
select
print
4 / 699
select
print


Control Number121778
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 13 Juli 1916 tot wijziging van de verordening van 27 April 1915 (G.B. 1916 No. 13) houdende bepalingen omtrent het uitmeten en afpalen, geheel of gedeeltelijk, van terreinen waarvoor tot het een of ander doeleinde concessie is verleend.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 54
Subjects (Dut.)WIJZIGING; INVOERING; STRAFWETGEVING; BEPALINGEN; UITMETEN; AFPALEN; TERREINEN; CONCESSIE; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; VERPLICHTINGEN; OVERTREDINGEN; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; INTRODUCTION; CRIMINAL LAW; CLAUSE; MEASURE OURT; DEMARCATE; AREA; CONCESSION; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; COMMITMENT; VIOLATIONS; PUBLICATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available5 / 699
select
print


Control Number121694
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 13 Maart 1916 tot wijziging van de verordening van 3 September 1915 betrekkelijk vestiging, toelating en uitzetting.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 20
Subjects (Dut.)VESTIGING; TOELATING; UITZETTING; INVOERING; STRAFWETGEVING; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; GEVANGENISTRAF; HECHTENIS; MISDRIJF; STRAFBAAR FEIT; OVERTREDINGEN; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)FORTRESS; ADMISSION; DISTENTION; INTRODUCTION; CRIMINAL LAW; APPROVAL; GOVERNMENT REGULATION; IMPRISONMENT; CUSTODY; CRIME; CRIMINAL ACT; VIOLATIONS; LEGAL DECSIONS

Fulltext available6 / 699
select
print


Control Number121678
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 15 Februari 1916, tot wijziging van eenige bepalingen van de nieuwe strafwetgeving voor de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1916
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 010
Subjects (Dut.)WIJZIGING; BEPALINGEN; STRAFWETGEVING; MISSTELLINGEN; REGEERINGSREGLEMENT; WETBOEK; STRAFRECHT; MUNTPAPIER; VALSCHHEID; GEVANGENISSTRAF; GELDBOETE; AFKONDIGING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; CLAUSE; CRIMINAL LAW; MISSTATEMENTS; GOVERNMENT REGULATION; LAWBOOK; COIN PAPER; FALSEHOOD; IMPRISONMENT; FINE; PROCLAMATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available7 / 699
select
print
8 / 699
select
print


Control Number121610
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 19 November 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 5 October 1914 No. 38, houdende eene bepaling ter verzekering van de naleving van het bedrag van Geneve voor den zeeoorlog in de kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 73
Subjects (Dut.)AFGEKONDIGD; VERZEKERING; NALEVING; VERDRAG; ZEEOORLOG; REGLEMENT; RAPPORT; WETBOEK; STRAFRECHT; WETTELIJKE REGELING; HOSPITAAL SCHEPEN; SLOEPEN; KLEINE VAARTUIGEN; HOSPITAALDIENST; HECHTENIS; UITVOERING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)PUBLISH; INSURANCE; COMPLIANCE; AGREEMENT; NAVAL WAR; RULES; REPORT; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; LEGAL REGULATION; HOSPITAL SHIPS; LONG BOATS; SMALL CRAFT; HOSPITAL SERVICE; DETENTION; EXECUTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available9 / 699
select
print


Control Number121589
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 7 October 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 26 Augustus 1914 No. 132 (Staatsblad No. 423) houdende voorschriften omtrent de ten uitvoerlegging in Nederland van in Suriname opgelegde straffen.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 59
Subjects (Dut.)BESLUIT; VOORSCHRIFTEN; OPGELEGDE STRAFFEN; REGLEMENT; BELEID; HECHTENIS; WETBOEK; STRAFRECHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)DECISION; REGULATIONS; RULES; POLICY; DETENTION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; EXECUTION; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available10 / 699
select
print


Control Number121562
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 11 Augustus 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 8 Juli 1914 No. 66 tot uitvoering voor de kolonie Suriname van de Wet van 18 April 1885 (Staatsblad No. 98, Gouvernements Blad No. 21), betreffende toepassing van de Crimineele Wetgeving voor het Krijgsvolk te Water in de Kolonien en Overzeesche bezitting van het Rijk.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 47
Subjects (Dut.)UITVOERING; TOEPASSING; WETGEVING; KRIJGSVOLK; OVERZEESCHE BEZITTINGEN; VOORDRACHT; BEPALINGEN; WETBOEK; STRAFRECHT; AFSCHRIFT; VOORSCHRIFTEN
Subjects (Eng.)EXECUTION; EMPOYMENT; LEGISLATION; SOLDIERY; OVERSEAS POSSESSIONS; RECITATION; STIPULATION; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; COPY; REGULATION; LEGAL DECISIONS

Fulltext available11 / 699
select
print


Control Number121555
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 23 juli 1914, tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafregt.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 40
Subjects (Dut.)WIJZIGING; AANVULLING; WETBOEK; STRAFREGT; GOEDKEURING; REGEERINGSREGLEMENT; VERORDENING; WEDERRECHTELIJK; VERDUISTERING; MISDRIJF; STRAFBAAR; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; REPLENISHMENT; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; ASSENT; GOVERNMENT REGULATION; ORDINANCE; DIMMING; CRIME; PENAL; LEGAL DECISIONS

Fulltext available12 / 699
select
print


Control Number121550
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitleVerordening van 24 Juni 1911, tot vaststelling van eene ,, arbeidsverordening ".
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 13 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 35
Subjects (Dut.)BEPALINGEN; OVEREENKOMST; HUUR; VERHUUR; DIENSTEN; ARBEIDERS; ONDERZOEK; AANWEZIGHEID; DELFSTOFFEN; HOUTSOORTEN; EXPLOITATIE; VERORDENING; STRAFRECHT; TOEPASSING; DOMEINGROND; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)STIPULATION; AGREEMENTS; RENT; RENTAL; SERVICES; WORKERS; RESEARCH; EXISTANCE; MINERALS; WOODS; EXPLOITATION; REGULATION; CRIMINAL LAW; EMPLOYMENT; DOMAIN GROUND; LEGAL DECISIONS

Fulltext available13 / 699
select
print


Control Number121549
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 16 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 27 Mei 1914 No. 64, tot wijziging van het ,, Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 ", vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1912 (Staatsblad No. 284, Indisch Staatsblad No. 545, Gouvernementsblad No. 87, Publicatieblad No. 52).
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 34
Subjects (Dut.)WIJZIGING; STAATSBLAD; PUBLICATIEBLAD; AFKONDIGING; VOORDRACHT; MERKENWET; ARTIKEL; RAPPORT; WETBOEK; STRAFRECHT; UITVOERING; AFSCHRIFT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; OFFICIAL JOURNAL; GAZETTE; PROCLMATION; RECITATION; TRADEMARK LAW; ARTICLE; REPORT; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; EXECUTION; COPY; LEGAL DECISIONS

Fulltext available14 / 699
select
print


Control Number121547
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 Juli 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 22 Mei 1914 No.86, tot wijziging van eenige Koninklijke besluiten in verband met de invoering van de nieuwe strafwetgeving voor de Kolonie Suriname.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 5 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 32
Subjects (Dut.)WIJZIGING; INVOERING; STRAFWETGEVING; ARTIKEL; WETBOEK; STRAFRECHT; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)AMENDMENT; INTRODUCTION; CRIMINAL LAW; ARTICLE; LAWBOOK; LEGAL DECISIONS

Fulltext available15 / 699
select
print


Control Number121499
LibraryCentral library
SignatureS P 41 WORDT NIET UITGELEEND
TitlePublicatie van 14 Februari 1914, waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk besluit van 15 December 1913, No 35, tot verzekering van de naleving in de kolonie van de op 6 Juli 1906 te Geneve gesloten conventie voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken in de legers te velde.
Corp. authorDe Gouvernements-Secretaris
PublisherParamaribo : De Gouvernements-Secretaris, 1914
Description 2 pagina's
SeriesGouvernementsblad van de kolonie Suriname ; No. 06
Subjects (Dut.)VOORDRACHT; RAPPORT; WETBOEK; STRAFREGT; ONDERSCHEIDINGTEEKEN; MILITAIRE WETTEN; REGLEMENTEN; KRIJGSMACHT; DIENSTBETREKKING; UITVOERING; OPNEMING; WETTELIJKE BESLUITEN
Subjects (Eng.)RECITATION; REPORT; LAWBOOK; CRIMINAL LAW; INSIGNIA; FULFILLMENT; MILITAIRY LAWS; RULES; ARMED FORCES; EMPLOYMENT; INGESTION; LEGAL DECISIONS

Fulltext availablepage 1 of 47
go to page                         

  COLBIB : Advanced form

   
Search:
in field:
 
1     
2   
3   
 
shopify analytics